Szkolenia dla firm i urzędów - tematy szkoleń zamkniętych

Szkolenia zamknięte dla firm i urzędów

Nasz Dział Szkoleń Zamkniętych rok w rok organizuje średnio ponad 240 projektów szkoleniowych dla firm i jednostek publicznych z całej Polski.
Poniżej przedstawiamy najciekawsze i najpopularniejsze tematy szkoleń zamkniętych, którymi się w ostatnim czasie zajmowaliśmy:

 • SZKOLENIA PODATKOWE
  – Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe. Dokumentacja.
  – Obowiązki informacyjne (TP-R)
  – Podatek VAT, CIT, MDR 2020 – nadchodzące zmiany, bieżące problemy
  – Podatkowe zamknięcie 2019 roku w spółkach prowadzących działalność na terenie SSE – podatki VAT / CIT / PIT
  – Specjalne strefy ekonomiczne. Aspekty prawne i podatkowe
  – Podatek dochodowy od osób fizycznych – zasady ogólne po zmianach w 2019 r.
  – Omówienie obowiązków Płatnika na podstawie ustawy
  – Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
  – Kodeks karny skarbowy z uwzględnieniem zmian na rok 2018
  – Zasady fakturowania 2019
  – Rachunkowość – akcja bilans 2018
  – Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług
  – Wybrane transakcje towarowe i usługowe w obrocie międzynarodowym
  – Przegląd zmian podatkowych w 2019 – CIT, PIT oraz VAT
  – CIT – Koszty uzyskania przychodów, ustalenie podatkowy opodatkowania – zeznanie roczne
  – CIT – podmiot, przedmiot opodatkowania, przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł
  – Kompendium wiedzy z zakresu podatków – kluczowe wskazówki dla pracowników księgowości
  – Czynności opodatkowane. Faktury, kasy rejestrujące, moment rozliczenia VAT
  – Zwolnienie podmiotowe. Zakończenie działalności, likwidacja spółki, śmierć podatnika
  – Stawki i zwolnienia z podatku. Usługi w obrocie międzynarodowym
  – Zryczałtowane formy opodatkowania. Wybrane koszty nie stanowiące kosztów podatkowych. Zakład Pracy jako płatnik podatków dochodowych
  – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), transakcje łańcuchowe i usługi
  – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Eksport i import towarów
  – VAT w strefach ekonomicznych
  – Podatek naliczony – aktualne przepisy, interpretacje i orzecznictwo. Ryzyka związane z zakwestionowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego
  – SSE – prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, oraz nowe zasady w udzielaniu pomocy inwestycyjnej.
  – Różnice w kwalifikowaniu wydatków do rozliczenia podatku VAT i CIT oraz zmiany w 2019r.
  – Podsumowanie roku w zakresie obowiązków płatnika w kontekście ustawy PIT, Ordynacji podatkowej oraz KKS 2019 r.
  – Połączenie spółek kapitałowych w ujęciu podatkowym i prawnym
  – Szpital jako płatnik podatków VAT i CIT
  – Vademecum zmian w prawie podatkowym i prawie pracy – kluczowe wskazówki dla pracowników księgowości i rachunkowości
 • SZKOLENIA Z PRAWA PRACY
  – Czas pracy w transporcie drogowym
  – Zmiany w prawie pracy w 2019r. i 2020r.
  – Kompendium z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 2019/2010 oraz wdrożenia i realizacji pracowniczych planów kapitałowych
  – Dokumentacja pracownicza 2019/2020 ze szczególnym uwzględnieniem RODO
  – Zawieranie umów cywilnoprawnych z lekarzami
 • SZKOLENIA DLA DZIAŁÓW KSIĘGOWOŚCI
  – Rachunkowość według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości
  – MSSF 15 i MSSF 16 – zmiany z zakresu przychodów i leasingu
  – Inwentaryzacja
  – Księgowość w spółdzielniach socjalnych
  – Specjalistyczny kurs dla księgowych z obsługi programów MS Excel oraz Word
 • SZKOLENIA Z OBSŁUGI PROGRAMU MS EXCEL
  – MS Excel – poziom podstawowy
  – MS Excel – poziom średniozaawansowany
  – MS Excel – poziom zaawansowany
  – Controlling finansowy z użyciem programu MS Excel
 • SZKOLENIA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
  – Akademia podatku VAT dla Jednostek Samorządu Terytorialnego/ Istotne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT w JST oraz ich jednostkach organizacyjnych w 2020 r.
  – Rachunkowość Budżetowa
  – Sprawozdawczość budżetowa
  – Finanse publiczne w praktyce w 2019 roku. Zasady gospodarki finansowej – dyscyplina finansów publicznych – kontrola zarządcza – budżet zadaniowy
  – Raportowanie schematów podatkowych w JST i ich jednostkach organizacyjnych – nowe obowiązki JST
  – Praktyczne aspekty przetwarzania i ochrony danych osobowych w świetle nowych przepisów
  – Kontrola zarządcza
  – Podatek od nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle aktualnych przepisów z uwzględnieniem zmian i orzeczeń sądowych
  – Udzielanie informacji publicznej
  – Prawo Zamówień Publicznych
  – Zamówienia publiczne w projektach UE
  – Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania
  – Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z UE
  – Kodeks postępowania administracyjnego
  – Radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie oraz jego profesjonalna obsługa
  – Savoir vivre w pracy urzędnika czyli zasady kultury i etyki w praktyce
  – Komunikacja i efektywna współpraca z klientem wewnętrznym
  – Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie wniosków o płatność PO WER
  – Rozliczanie korekt i odzyskiwanie nieprawidłowości
  – Centralny System Teleinformatyczny SL2014
 • SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE
  – Akademia handlowca
  – Akademia efektywnej sprzedaży
  – Efektywna sprzedaż
  – Skuteczne negocjacje/ Trening umiejętności negocjacyjnych
  – Obsługa trudnego klienta
  – Odporność na stres i emocje w procesie sprzedażowym
  – Strategiczne projektowanie procesów sprzedażowych z uwzględnieniem nowoczesnych działań marketingowych
  – Proces Sprzedaży i trudne sytuacje z klientami z elementami windykacji
  – Prowadzenie rozmów handlowych
  – Customer Management
  – Strategiczne projektowanie procesów sprzedażowych z uwzględnieniem nowoczesnych działań marketingowych
  – Psychologia efektywnej sprzedaży
  – Kontrola emocji i redukcji stresu w kontekście obsługi klienta
 • SZKOLENIA MENADŻERSKIE 
  – Akademia menadżera
  – Efektywny menadżer
  – Samoorganizacja menadżera – efektywne zarządzanie czasem
  – Budowanie zespołu
  – Wystąpienia publiczne – prowadzenie spotkań i zebrań
  – Efektywne zarządzanie zespołem
  – Doskonalenie kompetencji Zarządzającego w kierowaniu zespołem
  – Zarządzanie stresem i efektywnością osobistą Time Management
  – Podstawowe obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami w procesie pracy
  – Efektywność biznesowa menadżera i jego zespołu
 • SZKOLENIA INTERPERSONALNE
  – Komunikacja i trening interpersonalny
  – Asertywność i obrona przed manipulacjami
  – Zarządzanie sobą w czasie
  – Zarządzanie stresem i emocjami
  – Efektywna współpraca
  – Mind mapping w pracy zespołowej
  – Identyfikacja stylów myślenia w modelu FRIS
  – Komunikacja w zespole
 • SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
  – VIDEO MARKETING DLA KAŻDEGO – czyli absolutny MUST HAVE 2019 – jak wykorzystać najskuteczniejsze narzędzia marketingowe w procesie rozwoju przedsiębiorstwa?
  – Metodologia audytu wewnętrznego
  – Szkolenie SEO
  – Ochrona własności intelektualnej
  – Prawa własności intelektualnej i przemysłowej, patenty, tajemnica przedsiębiorstwa, znaki
  – Konsekwencje przekształcenia spółki w z o. o. komandytową
  – Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
  – ISO 19011:2018-08 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”
  – Wymagania prawne z zakresu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie
  – Prawne i finansowe aspekty rozliczania wspólnot mieszkaniowych z uwzględnieniem specyfiki działalności

Zainteresował Cię któryś z powyższych tematów?
A może potrzebujesz szkolenia z innego obszaru?

Serdecznie zapraszamy do kierowania zapytań
dotyczących szkoleń zamkniętych dla firm, urzędów.

Interesuje Cię szkolenie dedykowane dla Twojej firmy?

Wpisz swoje dane kontaktowe, a nasz doradca skontaktuje się, by pomóc Ci zorganizować szkolenie w Twojej siedzibie.

  Kontakt:

  Lawendowa 1, Rzeszów

  17 283 10 45

  17 779 61 95

  Pon. - Pt. 8:00 - 16:00

  Trasa dojazdu