Podatki w sektorze publicznym bez tajemnic – szkolenie online lub stacjonarnie

Administracja publiczna, podobnie jak podmioty gospodarcze, staje przed wyzwaniami dotyczącymi podatku VAT oraz innych podatków takich jak podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od budynku i budowli czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ważnym tematem dla jednostek samorządu terytorialnego jest również postępowanie egzekucyjne w administracji oraz ordynacja podatkowa.

Celem szkolenia Podatki w sektorze publicznym bez tajemnic..

..jest przedstawienie wybranych problemów gmin, dotyczących rozliczeń podatków w sektorze publicznym, postępowania egzekucyjnego oraz ordynacji podatkowej. Uczestnicy szkolenia w pierwszy dzień dowiedzą się w jaki sposób rozliczać i ustalać wartości podatków i opłat lokalnych, a także poznają zasady dopełniania obowiązków rozliczania opłat za odpady komunalne. W drugi dzień uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji publicznej.

Dowiedzą się kim jest uczestnik postępowania egzekucyjnego, jakie są zasady takiego postępowania, w jaki sposób przebiega postępowanie, na jakich środkach prawnych się opiera oraz kim jest wierzyciel. Szkolenie odpowie również na pytania jakie są wyłączenia spod egzekucji, jaki powinien być tytuł wykonawczy oraz jakie są przesłanki do ponownego wszczęcia egzekucji. W trzeci dzień odbiorcy szkolenia poznają ustawę ordynacji podatkowej uchwaloną 29 sierpnia 1997, która reguluje polskie prawo podatkowe materialne
i postępowanie podatkowe, określa organy podatkowe i ich właściwość oraz zawiera normy prawa karnego skarbowego.

 

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu Podatki w sektorze publicznym bez tajemnic:

 • Szkolenie w trybie online oraz stacjonarnie – miejsce do uzgodnienia, na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie w sali szkoleniowej wraz z cateringiem, bądź szkolenie wyjazdowe
 • Czas trwania: 3 spotkania po 6 godzin zegarowych. Możliwość zrealizowania każdego
  z tematów oddzielnie. Od Państwa zależy czy szkolenie odbędzie się w ciągu dnia, popołudniami czy w weekendy.
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Imienny certyfikat dla każdego uczestnika.
 • Grupy do 20 osób

Prowadzący

Barbara  Głód – Doradca podatkowy, trener, specjalista specjalizujący się w szkoleniach podatkowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Wykładowca prawa administracyjnego oraz zarządzania finansami w administracji w Akademii WSB w Żywcu. Wykładowca zajęć dydaktycznych z zakresu: Rachunkowość zarządcza, Rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami, Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Ogólne prawo podatkowe – w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Główny ekspert skarbowy w Urzędzie Skarbowym w Wodzisławiu Śląskim. Zajmuje się prowadzeniem postępowań i orzecznictwem w zakresie podatków VAT, PIT i podatków majątkowych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej.

Program

Czego nauczy Cię szkolenie Podatki w sektorze publicznym bez tajemnic:

Dzień pierwszy:

Podatki i opłaty lokalne

 • Zagadnienia ogólne – podstawa prawna, rodzaje podatków i opłat lokalnych
 • Podatek od nieruchomości – przedmiot opodatkowania – grunty, budynek, budowla, działalność gospodarcza,
 • Podatnicy podatku, podstawa opodatkowania, powstanie obowiązku i zobowiązania; zwolnienie
 • Podatek od środków transportowych
 • Opłaty lokalne (opłata targowa, opłata miejscowa, opłata reklamowa, opłata od posiadania psów)
 • Podstawa opodatkowania budynku i budowli w podatku od nieruchomości – ustalenie wartości amortyzacyjnej, pomiar
 • Interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów w przedmiocie podatków lokalnych

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Zagadnienia ogólne – podstawa prawna
 • Obowiązek gmin odbierania odpadów komunalnych
 • Obowiązek organizacji przetargów na odbieranie odpadów komunalnych
 • Umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Opłata wnoszona przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy
 • Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, terminy
 • Stawki opłaty
 • Uchwały rady gminy
 • Skutki niedopełnienia obowiązków
 • Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty, inkaso
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
 • Wzór deklaracji o wysokości opłaty
 • Opłata szacunkowa
 • Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej
 • Organy gminy, uprawnienia egzekucyjne]
 • Dochód gminy
 • Nierealizowanie obowiązku odbierania odpadów komunalnych przez gminę

 

Dzień drugi:

Postępowanie egzekucyjne w administracji

 • Zagadnienia ogólne – podstawa prawna- ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Uczestnicy postępowania egzekucyjnego:
 • wierzyciel,
 • organ egzekucyjny,
 • zobowiązany
 • Wierzyciel i organ egzekucyjny jako jeden podmiot
 • Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Zbieg postępowań egzekucyjnych
 • Przebieg postępowania egzekucyjnego:
 • wszczęcie postępowania – czy zawsze upomnienie
 • czynności egzekucyjne
 • zawieszenie/umorzenie postępowania
 • zakończenie postępowania
 • Tytuł wykonawczy
 • Wyłączenia spod egzekucji
 • Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym:
 • zarzuty,
 • zażalenie,
 • skarga,
 • wniosek o wyłączenie spod egzekucji
 • Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym:
 • prawa i obowiązki,
 • relacja wierzyciel organ egzekucyjny,
 • środki zaskarżenia przysługujące wierzycielowi
 • Koszty w postępowaniu egzekucyjnym
 • Ponowne wszczęcie egzekucji – przesłanki

 

Dzień trzeci:

Ordynacja podatkowa

 • Zagadnienia ogólne – podstawa prawna-ustawa ordynacja podatkowa
 • powstanie zobowiązań podatkowych
 • wygaśnięcie zobowiązań podatkowych
 • zabezpieczenie wykonania należności podatkowych:
 • Zabezpieczenie przed terminem płatności
 • Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu
 • Zabezpieczenie na majątku
 • Wykonanie decyzji
 • Hipoteka przymusowa:
 • Powstanie hipoteki przymusowe,
 • Wyjawienie przedmiotu hipoteki
 • wykreślenie hipoteki przymusowej
 • Zastaw skarbowy
 • Rejestr zastawów ,
 • Powstanie zastawu, wpis
 • Skuteczność zastawu
 • Wygaśnięcie zastawu
 • Decyzja w sprawie wykreślenia zastawu z rejestru
 • Kontrola podatkowa
 • Czynności sprawdzające
 • Informacje podatkowe
 • Tajemnica skarbowa
 • ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
 • Stwierdzenie nieważności decyzji
 • Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej
 • E-doręczenia – zagadnienia ogólne, obowiązki podmiotów publicznych i prywatnych

 

Sesja pytań i zakończenie szkolenia

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca