Kurs podatku VAT w Instytucjach Kultury 2024

Zajmujesz się rozliczaniem podatku VAT w Instytucjach Kultury? Chcesz usystematyzować i uzupełnić swoją wiedzę o bieżące zmiany w tym zakresie? Szukasz kursu, na którym nauczysz się poprawnie sporządzać elektroniczną dokumentacje i jej ewentualne korekty?

Jesteś we właściwym miejscu! Z myślą o specyfice obowiązków jednostek sektora finansów publicznych stworzyliśmy Kurs podatku VAT dla Instytucji Kultury, na którym zdobędziesz praktyczną wiedzę niezbędną w Twojej codziennej pracy. Nasz ekspert nie tylko przedstawi prawidłowe zasady rozliczeń ale także pokaże Ci jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem norm prawnych (m.in ustawy o podatku VAT). Zajęcia w ramach kursu dają Ci możliwość pełnej interakcji z prowadzącym poprzez dyskusję i możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

 

Na Kurs podatku VAT w Instytucjach Kultury 2024 zapraszamy w szczególności:

 • dyrektorów Instytucji Kultury,
 • głównych księgowych w Instytucjach Kultury,
 • pracowników działów finansowo-księgowych Instytucji Kultury,
 • pracowników Centrów Usług Wspólnych (CUW),
 • pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

 

Dzięki udziałowi w kursie podatku VAT w Instytucjach Kultury 2024 zyskasz szereg korzyści:

 • kompleksową wiedzę z zakresu rozliczania podatku VAT w Instytucjach Kultury,
 • przydatne wskazówki i przykłady z praktyki Instytucji Kultury,
 • przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu zmian dotyczących faktur ustrukturowanych, które wchodzą w życie obowiązkowo od 1 lipca 2024 r.
 • usystematyzowanie i uporządkowanie „starego” i „nowego” sposobu fakturowania,
 • przybliżenie wiedzy na temat tego, jak dokonać rozliczenia czynności wykonywanych przez Instytucje Kultury w zakresie m.in: rozpoznania właściwego dla danej czynności momentu obowiązku podatkowego, poprawnego określenia podstawy opodatkowania, czy ustalenia właściwej stawki podatkowej.

 

Zapoznaj się z całym programem kursu i zapisz się już dziś!

 

Dodatkowe informacje o kursie podatku VAT w Instytucjach Kultury:

 • Kurs w trybie Online.
 • Czas trwania: 4 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Instytucje Kultury jako podatnik podatku VAT – czynności objęte zakresem ustawy, ustalenie momentu obowiązku podatkowego, dokumentacja podatkowa w 2024 r.

 1. Kiedy Instytucja Kultury spełnia warunki przedmiotowe i podmiotowe do uznania za podatnika podatku VAT? Dlaczego tak ważne jest szczegółowe rozpoznanie specyfiki działania Instytucji Kultury?
  • Kiedy Instytucja Kultury korzysta ze zwolnienia z podatku VAT?
  • Czynności Instytucji Kultury wpisujące się w zakres ustawy VAT, z uwzględnieniem aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych i orzecznictwa sądowego. Katalog czynności podlegających ustawie VAT – przykłady i uzasadnienie).
  • Które z czynności Instytucji Kultury są wyłączone poza zakres ustawy VAT? Stanowisko interpretacyjne organów podatkowych.
 2. Moment obowiązku podatkowego w świetle ustawy VAT oraz stanowiska organów podatkowych
  i sądownictwa. Przykłady ustalania obowiązku podatkowego dla:

  • dostawy towarów,
  • sprzedaży biletów – z czego wynikają wątpliwości interpretacyjne?
  • refakturowania usług – jakie jest stanowisko organów podatkowych?
  • wpływu zapłaty przez wykonaniem usługi/dostawą towarów.
 3. Dokumentacja podatkowa w Instytucjach Kultury po wprowadzeniu obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych od 1 lipca 2024 r.
  • Faktury papierowe.
  • Faktury elektroniczne.
  • Faktury ustrukturyzowane.
  • Faktury uproszczone.
  • Faktury VAT-rr.
  • Faktury zaliczkowe.
  • Paragony fiskalne.
  • Dokumenty wewnętrzne.
  • Faktura na usługi kulturalne zwolnione z podatku VAT.
 4. Nowe zasady korygowania danych na fakturach sprzedażowych po zmianach przepisów podatkowych w 2024 r.
  • Faktura korygująca, a nota korygująca – kto, kiedy i jak wystawia tego rodzaju dokumenty?
  • Dane na fakturze korygującej – obowiązkowe i fakultatywne.
  • Kiedy możliwe jest anulowanie faktury?
  • Czym są w rozumieniu ustawy VAT tzw. faktury do szuflady? Jakie są ich skutki podatkowe?
  • Duplikaty faktur.
   • W jakich sytuacjach istnieje możliwość wystawienia duplikatu faktury?
   • Jakie są skutki podatkowe duplikatu faktury?

 

Temat 2 – Podstawa opodatkowania, w tym dotacje stanowiące podstawę opodatkowania oraz stawki podatkowe. Kompleksowość dostawy towarów/świadczenia usług i ich wpływ na stawkę podatkową.

 1. Co definiuje podstawę opodatkowania i jakie są tego skutki podatkowe w praktyce rozliczania podatku VAT w Instytucjach Kultury?
  • Podstawa opodatkowania z uwzględnieniem stanowiska organów podatkowych, sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – skutki podatkowe dla Instytucji Kultury.
  • Barter jako podstawa opodatkowania – przykłady z praktyki Instytucji Kultury.
  • Nieodpłatne świadczenia, a podstawa opodatkowania – czym się wyróżniają i jakie są zmiany w tym zakresie?
 2. Kiedy dotacja jest wliczana do podstawy opodatkowania?
  • Przykłady różnych projektów unijnych o charakterze zakupowym realizowanych przez Instytucje Kultury, w których dofinansowanie ma wpływ na zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
  • Przykłady dotacji o charakterze zakupowym niewpływające na zwiększenie podstawy opodatkowania.
  • Dotacja organizatorów, a podstawa opodatkowania.
  • Darowizna pieniężna – co ma wspólnego z podstawą opodatkowania podatkiem VAT?
  • Sponsoring, a usługi wzajemne.
 3. O czym należy pamiętać przy ustalaniu wysokości stawki podatkowej dla określonej czynności?
  • Świadczenie kompleksowe, czy nie? Wpływ na stawkę VAT.
  • Jaki jest podatek VAT w usługach kulturalnych online?
  • Stawka VAT na warsztaty online – interpretacje.
  • Stawka VAT na opłaty startowe – najnowsze interpretacje organów podatkowych.
  • Stawka VAT na udostępnienie wizerunków eksponatów.
  • Jaki VAT od lekcji muzealnych?
  • Stawka VAT na sprzedaż programów teatralnych – wiążące informacje stawkowe.
  • Przykłady wiążących informacji stawkowych ważnych dla Instytucji Kultury.
  • Najczęściej popełniane błędy w ustalaniu stawki podatkowej dla czynności realizowanych przez Instytucje Kultury.
  • Podatek VAT od wynagrodzeń dla zespołu – nowe interpretacje podatkowe.

 

Temat 3 – Zasady i zakres odliczania podatku naliczonego w Instytucjach Kultury  z uwzględnieniem aktualnego stanowiska organów podatkowych – odliczanie pełne i odliczanie częściowe, korekty roczne i wieloletnie.

 1. Kiedy podatek naliczony w fakturach zakupowych podlega odliczeniu?
  • Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego – wątpliwości interpretacyjne.
  • Odliczanie pełne, a odliczenie częściowe.
  • Jak wyliczyć prewspółczynnik? Czy jest możliwy indywidualny prewspółczynnik w Instytucjach Kultury?
  • Dotacja inwestycyjna, a prewspółczynnik.
  • Korekty roczne i wieloletnie oraz korekty z tytułu zmiany przeznaczenia.
  • Finansowanie zakupu z dotacji, a odliczenie podatku naliczonego.
 2. W jakich granicach ustawowe ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego mają zastosowanie w Instytucjach Kultury?
  • Ustawowy katalog negatywnych odliczeń.
  • Odliczenie z faktury za usługi hotelowe i gastronomiczne.
  • Odliczenie z faktury dokumentującej transakcję niepodlegającą opodatkowaniu lub zwolnioną
   z podatku VAT.
  • Odliczenie z faktury, w której została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze.
  • Nieodpłatne wydarzenia, a prawo do odliczania podatku naliczonego.
  • Błędna faktura, a prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

Temat 4 – Nowy JPK_VAT po zmianach przepisów podatkowych. Usługi międzynarodowe, stosowanie mechanizmu podzielonej płatności oraz biała lista podatników.

 1. Co wyróżnia nową ewidencję zakupu i sprzedaży dla celów rozliczania podatku VAT?
  • Jakie transakcje należy ujmować w nowym JPK_VAT?
  • Obligatoryjne dane w ewidencji dla potrzeb VAT:
   • oznaczanie procedur,
   • oznaczanie typów dokumentów,
   • oznaczanie dostaw towarów i świadczenia usług,
   • oznaczanie dokumentów zakupowych.
  • Jakie są praktyczne rozwiązania dla celów korygowania danych w części ewidencyjnej
   i deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT?
 2. Jakie znaczenie i jakie skutki dla Instytucji Kultury ma mechanizm podzielonej płatności (MPP)?
  • Obowiązkowy i dobrowolny MPP – konsekwencje podatkowe i finansowe dla Instytucji Kultury.
  • Czy wartość transakcji objętych obowiązkowym MPP ma znaczenie dla Instytucji Kultury?
  • Uwalnianie środków na rachunku VAT.
  • Płatność dla wykonawcy i podwykonawcy – czego nie należy stosować?
 3. Import usług kulturalnych.
  • Czym jest import usług kulturalnych?
  • Miejsce świadczenia.
  • Czy import usług kulturalnych korzysta ze zwolnienia?
  • Import usług kulturalnych od twórców i artystów wykonawców.
 4. Obowiązki i prawa Instytucji Kultury związane z białą listą podatników oraz konsekwencje braku ich wykonania.

Prowadzący

Maria Kowalik – Od 2011 roku prowadzi szkolenia w tematyce podatku od towarów i usług głównie dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego przed centralizacją i po centralizacji. Doskonale zna specyfikę samorządów, jeszcze przed rozpoczęciem działalności szkoleniowej przez 6  lat była pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, w egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.790,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca