Kreatywność w biznesie – szkolenie

Które z kompetencji rozwijać w XXI wieku, w świecie VUCA i cyber-fizycznym? Może te, które odróżniają nas od maszyn, urządzeń i algorytmów, pozwalają nam szybko reagować na zmiany, sprawiają, że jesteśmy zwinni i elastyczni? A może te, dzięki którym jesteśmy w stanie skutecznie doskonalić nasze organizacje i rozwiązywać problemy? 

Na podstawie 120 publikacji (książek, artykułów naukowych i opracowań predykcyjnych) sporządziłam listę sześćdziesięciu kluczowych kompetencji pracownika XXI wieku. Na pierwszym miejscu tej listy znalazła się kreatywność, oryginalność i inicjatywa, innowacyjność.

Bycie kreatywnym to umiejętność, z którą się rodzimy – a później idziemy do szkoły 😊 Wpływa na nią nasze doświadczenie, czy postawa względem życia. Z czasem poddajemy się procedurom, schematom. Zaczynamy działać odtwórczo, reaktywnie. Skupiamy się na myśleniu liniowym, linearnym. Twórcze myślenie można jednak na nowo pobudzić, doskonalić. My zaś uparcie stawiamy na doskonalenie procesów, systemów w organizacjach, a nie na rozwijanie różnych sposobów myślenia wśród osób, które odpowiadają za działania doskonalące i rozwojowe. Schematyczne podejście, choć bardzo popularne, nie zawsze daje najlepsze efekty. W biznesie potrzebujemy też myślenia lateralnego, wieloaspektowego, odrzucania status quo. Świat pokazuje nam, że bez nowatorskiego podejścia, bez kreatywności, nie jesteśmy w stanie nadążyć za zmianami i dynamiką otoczenia. 

Firmy muszą być elastyczne, zwinne, prezentować różnorodne wizje, czego bez twórczego myślenia nie są w stanie realizować. Problemy są coraz bardziej złożone i nietypowe, co zmusza do innego spojrzenia na cały proces problem solving.  Warto więc inwestować w rozwijanie umiejętności myślenia twórczego, kreatywnego. 

 

W każdej organizacji niezależnie od jej profilu działalności, złożoności, wielkości (nie mówiąc już o skomplikowaniu) powinno być miejsce na:

 • kreatywność i twórczość podczas projektowania prostych, efektywnych struktur i procesów,
 • wykorzystanie niestandardowych podejść do budowania standardów,
 • podejście nowatorskie, kreacyjne do rozwiązywania problemów i burzenia złych nawyków,
 • wyobraźnię podczas projektowania wyrobów, usług,
 • pomysłowość, dla zbudowania krótkich i skutecznych ścieżek komunikacyjnych.

 

Kreatywność jest jedną z kluczowych kompetencji menedżera w świecie VUCA (VUCA to świat zmienny, niepewny, złożony, niejednoznaczny), to podstawowa kompetencja menedżera XXI wieku. Wykorzystujmy też kreatywność naszych pracowników, na którą szczególną uwagę zwracał Jeffrey K. Liker, plasując jej złe wykorzystanie w grupie źródeł marnotrawstwa.

Jak zatem pobudzać twórcze myślenie?  Poprzez świadomość naszych ograniczeń, wpływu środowiska, oraz… regularny trening. 

Jak budować kreatywne zespoły i organizacje? Jak tworzyć środowisko dla kreatywności? Jak wspierać i trenować kreatywność? A jak ładować akumulatory by mózg chciał z nami współpracować? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskasz podczas warsztatów. Będziemy grać, tworzyć, dyskutować i spróbujemy znów być dziećmi. Dobra zabawa gwarantowana.

Zaproponowany program szkolenia jest moim autorskim podejściem, skupiającym się nie tylko na samej kreatywności i sposobach jej rozwijania, ale również na działaniach wspierających rozwijanie twórczego myślenia, znajomości barier kreatywności oraz skutecznym rozwijaniu wiedzy. Bez wiedzy bowiem nie ma twórczości, nie ma podstaw do tworzenia alternatyw. Ważne też by tworzyć fundamenty pod budowanie kreatywnych organizacji. I o tym również będziemy rozmawiali.  

 

Cel szkolenia Kreatywność w biznesie:

 • pobudzić kreatywność by projektować proste, efektywne struktury i procesy,
 • wykorzystywać niestandardowe podejście do budowania standardów,
 • czerpać z podejścia nowatorskiego, kreacyjnego do rozwiązywania problemów i burzenia złych nawyków,
 • stawiać na pomysłowość, aby budować krótkie i skuteczne ścieżki komunikacyjne,
 • rozwijać wyobraźnię, by projektować konkurencyjne wyroby i usługi.

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu Kreatywność w biznesie:

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym – miejsce do uzgodnienia; na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie w sali szkoleniowej wraz z cateringiem, bądź szkolenie wyjazdowe
 • Czas trwania: 12 godzin zegarowych. 
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji.
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej lub drukowanej. 
 • Imienny certyfikat dla każdego uczestnika.
 • Grupy do 15 osób

Program szkolenia

Być jak Einstein w biznesie – czyli o rozwijaniu twórczego myślenia

 • Kluczowe kompetencje człowieka w XXI wieku
 • Kreatywność, czyli co?
 • Co rozbudza, a co niszczy kreatywność?
 • Czym jest myślenie na najwyższym poziomie?
 • Schemat procesu twórczego
 • Jak heurystycznie stymulować umysł?
 • Środowisko dla kreatywności
 • Całościowe i kontekstowe spojrzenie na problem/zagadnienie
 • Cechy twórczego człowieka
 • Budowanie twórczych i skutecznych zespołów

 

Myślenie twórcze a myślenie krytyczne 

Skrzynka narzędziowa twórczego człowieka (trening kreatywności)

 • Twórcze myślenie (myślenie pytające, kombinacyjne i transformacyjne)
 • Gromadzenie danych i informacji
 • Sztuka zadawania pytań (Co by było gdyby…? Dlaczego nie…?)
 • Aktywne słuchanie 
 • Obserwacja celowa
 • Łamanie schematów myślowych
 • Reverse Thinking
 • Design Thinking
 • Burza mózgów – zespołowe rozszerzanie horyzontów myślenia
 • Indywidualna burza mózgów
 • Odmiany burzy mózgów (Dyskusja 66, Metoda 635)
 • Synektyka Gordona
 • Technika superpozycji
 • Technika wymuszonego dopasowania
 • Kwiat lotosu
 • Gra „gorący ziemniak”
 • Łamacz zasad
 • Technika przypadkowego słowa
 • Metoda SCAMPER
 • Mind Mapping, Sketchnoting
 • Siła nawyków, moc rytuałów
 • Budowanie bazy pomysłów; Drzewo pomysłów
 • Storytelling i czytanie książek
 • Muzyka jako muza
 • Skojarzenia i porównania, jak forma treningu
 • Myślenie wizualne w służbie kreatywności
 • Entuzjazm, pasja, marzenia, śmiech i humor 

 

Wsparcie dla rozwijania twórczego myślenia

 • Myślenie pozytywne i zarządzanie pozytywne w twórczej organizacji
 • Sztuka ładowania akumulatorów, czyli o sile snu
 • Zarządzanie uważnością i umiejętność koncentrowania się
 • Budowanie nieszablonowych systemów pamięciowych i zwiększanie efektywności nauki
 • Jak uczyć się skutecznie? 
 • Wzbogacanie procesów poznawczych przez działania kreatywne
 • Kreatywne prezentowanie wyników pracy
 • Planowanie czasu na kreatywność
 • Trening mózgu
 • Dieta dla mózgu

 

Budowanie i pielęgnowanie kultury kreatywnej w organizacji 

Pierwszy krok – diagnoza organizacji i zrozumienie potrzeb

Podsumowanie

Prowadzący

Dr Iwona Burka – Jest doktorem nauk ekonomicznych, wieloletnim praktykiem w zakresie wdrażania i optymalizowania systemów zarządzania w organizacjach, wykładowcą akademickim, badaczem, trenerem biznesu i doradcą. Jako autor i współautor wielu publikacji, w tym podręcznika “Lean service w teorii i praktyce”, stara się dzielić wiedzą, popularyzować nauki o zarządzaniu i jakości oraz doskonalić swój warsztat pisarski. Jej pasją jest upraszczanie, eliminowanie marnotrawstwa, złożoności i skomplikowania, a co za tym idzie zwiększanie produktywności. Jest „Simplicity Designerem”. 

Nieustannie doskonali swój mindeset rozwijając i promując różne sposoby myślenia. W świecie tak złożonym, skomplikowanym, niejednoznacznym i niepewnym, musimy rozwijać te kompetencje, które odróżniają nas od maszyn, urządzeń, algorytmów. Wśród kluczowych kompetencji przyszłości wskazuje się między innymi myślenie twórcze (kreatywność), myślenie krytyczne, myślenie wizualne, refleksyjne, produktywne czy też pozytywne. Stara się w programy wykładów i szkoleń wplatać elementy dotyczące rozwijania tychże kompetencji.

Obszary badań i rozważań, które są jej szczególnie bliskie to:

 •  upraszczanie, eliminowanie złożoności i skomplikowania oraz nadmiaru (Simlicity Designer)
 •  optymalizowanie procesów, struktur i systemów w organizacjach z wykorzystaniem podejścia Lean oraz filozofii Kaizen
 •  Personal Kaizen – zwiększanie produktywności osobistej z wykorzystaniem między innymi zasad i instrumentów Lean
 •  rozwijanie różnych sposobów myślenia, w tym między innymi myślenia twórczego, krytycznego, produktywnego, wizualnego, refleksyjnego, holistycznego, pozytywnego, prowokowanie do myślenia – jako ważnego elementu mindset człowieka XXI wieku
 •  kreatywność w biznesie
 •  zasady i techniki rozwiązywania problemów
 •  sztuka zadawania pytań, aktywnego słuchania oraz skutecznej obserwacji
 •  skuteczne uczenie się, autoedukacja  
 •  projektowanie „skrojonych na miarę” strategii rozwijania kompetencji
 •  skuteczne przekazywanie wiedzy, mentoring

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca