Poddziałanie 2.3.1

Proinnowacyjne usługi doradcze prowadzące do wdrożenia innowacji technologicznej w postaci aplikacji CRM w firmie szkoleniowej.

Wektor Szymon Trzemżalski [teraz Wektor Wiedzy Sp. z o.o.] realizował projekt pn. „Proinnowacyjne usługi doradcze prowadzące do wdrożenia innowacji technologicznej w postaci aplikacji CRM w firmie szkoleniowej” nr POIR.02.03.01-18-0044/18. Projekt realizowany  był w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie firmy szkoleniowej poprzez proinnowacyjne usługi doradcze, które będą skutkowały stworzeniem systemu CRM wspierającego mechanizm prowadzenia szkoleń, pozyskiwania klientów oraz zarządzania firmą. System ma za zadanie wprowadzić funkcjonalne rozwiązania dopasowane do wymagań technologicznych po pozwoli na automatyzację procesów.

Projekt dotyczy świadczenia usług doradczych na opracowanie innowacyjnej technologicznie aplikacji do zarządzania firmą szkoleniową.

Wartość projektu: 172 800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 120 960,00 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.01.2020 r.