Metody aktywizujące pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – szkolenie

Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi trzeba rozumieć zarówno dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego, zdrowotnego oraz ograniczeń środowiskowych. Szkolenie ma na celu wskazanie metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które wspomogą przyswajanie wiedzy tych dzieci.

 

Cel szkolenia Metody aktywizujące pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 1. Zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami aktywizującymi, takimi jak metody projektowe, pracy w grupach, gier i zabaw edukacyjnych.
 2. Doskonalenie umiejętności planowania i realizacji zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 3. Zdobycie praktycznej wiedzy na temat adaptacji metod aktywizujących do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.
 4. Rozwijanie umiejętności tworzenia inkludującego środowiska edukacyjnego, które sprzyja aktywnemu uczestnictwu i rozwojowi wszystkich uczniów.

 

Szkolenie z metod aktywizujących pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi potrzebnych do efektywnej pracy z uczniami z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprzez zdobycie tej wiedzy i praktycznych umiejętności, uczestnicy będą w stanie stworzyć bardziej angażujące i efektywne środowisko edukacyjne, które uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości każdego ucznia.

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu „Metody aktywizujące pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”:

 • Szkolenie w trybie online oraz stacjonarnie – miejsce do uzgodnienia, na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie w sali szkoleniowej wraz z cateringiem, bądź szkolenie wyjazdowe
 • Czas trwania: 6 godzin zegarowych. Od Państwa zależy czy szkolenie odbędzie się w ciągu dnia, popołudniami czy w weekendy.
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Imienny certyfikat dla każdego uczestnika.
 • Grupy do 15 osób

 

Prowadzący

ANNA FABISZAK-MUZYKA – Trener, ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji w programach podnoszących efektywność biznesową. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami, efektywnej komunikacji, asertywności, sprzedaży i obsługi klienta (w tym trudny klient), negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, sztuki autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie, budowania i zarządzania zespołem, obsługi trudnego pacjenta, komunikacji z pacjentem, zarządzania zespołem rozproszonym, zarządzania konfliktem, zarządzania zmianą, efektywnego przywództwa, zarządzania sytuacyjnego. Skupia się na szkoleniach dedykowanych personelowi medycznemu.

Prowadziła szkolenia m.in. dla Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Naczelnej Izby Lekarskiej, Szpitali i POZ, Ministerstwa Zdrowia. Prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze w firmach będących w procesie zmiany i reorganizacji. Ekspert w zakresie projektowania i monitorowania systemów ocen pracowniczych, motywacji i rozwoju, planów sukcesji, wartościowania stanowisk pracy, systemów on boarding w organizacjach, systemów kompetencyjnych. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych i Podyplomowego Studium Coachingu przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej

Program

Program szkolenia jednodniowego:

 1. Eksperymenty w skali pokazowej w kontekście przyrodniczym i matematycznym,
 2. Przykłady zajęć interdyscyplinarnych w kształceniu przyrodniczym,
 3. Warsztaty w technice eksperymentu w małej skali – myślenie matematyczne w praktyce.
 4. Przykładowe scenariusze zajęć wykorzystujących eksperyment
 5. Zasady wykorzystania eksperymentów podczas lekcji
 6. Gdzie szukać inspiracji na treść eksperymentu w mojej klasie

 

Sesja pytań i zakończenie szkolenia

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca