Kurs Menedżerski, czyli jak zwiększyć efektywność zespołu

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie niepewność stała się normą, zdolność do skutecznego zarządzania kryzysami określa sukces zarówno liderów, jak i organizacji.

Nasz kurs został zaprojektowany, aby przekształcić największe wyzwania w możliwości rozwoju, wzmacniając umiejętności niezbędne do prowadzenia z pewnością siebie przez burzliwe czasy.

Podejmij wyzwanie i dołącz do grona profesjonalistów, którzy wiedzą, jak komunikować się skutecznie z interesariuszami, zarządzać wizerunkiem firmy w kryzysie, rozwijać swoje umiejętności przywódcze oraz podejmować trafne decyzje pod presją. Ten kurs nie tylko wyposaży Cię w narzędzia niezbędne do skutecznego motywowania zespołu w trudnych czasach, ale również zainspiruje do stawienia czoła przeciwnościom z odwagą i innowacyjnością.

Czy jesteś gotów stać się liderem, który potrafi przewodzić z spokojem i skutecznością, nawet gdy fale kryzysu uderzają z pełną siłą? Czy chcesz nauczyć się, jak przekształcać wyzwania w szanse na wzrost i rozwój? 

 

Jeśli tak, to nasz kurs jest dla Ciebie.  Odkryj moc skutecznej komunikacji, zarządzania kryzysowego, przywództwa i podejmowania decyzji, które razem tworzą fundament nie tylko dla osobistego sukcesu, ale także dla trwałości i odporności Twojej organizacji. Zapraszamy Cię do podjęcia tej podróży rozwoju z nami – gdzie kryzys staje się początkiem nowych, nieograniczonych możliwości.

Na kurs menedżerski zapraszamy w szczególności:

 • osoby pełniące funkcje kierownicze, menedżerskie lub przywódcze w różnych organizacjach,
 • profesjonalistów, którzy zarządzają zespołami lub planują objęcie takiej roli w przyszłości,
 • liderów zespołów projektowych,
 • właścicieli firm, którzy chcą doskonalić umiejętności zarządzania zespołem,
 • osoby zainteresowane objęciem roli kierowniczej w przyszłości.

 

Dzięki udziałowi w kursie menedżerskim zyskasz szereg korzyści:

 • zwiększysz zdolność do skutecznego komunikowania się w kryzysie: nauczysz się, jak dostosować styl i metody komunikacji, aby efektywnie dotrzeć do różnych grup interesariuszy
  w trudnych sytuacjach,
 • rozwiniesz umiejętności zarządzania wizerunkiem firmy: zrozumiesz, jak ochronić i odbudować reputację firmy podczas kryzysu, minimalizując negatywne skutki,
 • rozwiniesz swoje umiejętności przywódcze: zdobędziesz wiedzę na temat przywództwa w sytuacjach kryzysowych, co umożliwi Ci skuteczne kierowanie zespołem i podejmowanie decyzji w trudnych warunkach,
 • zwiększysz swoje umiejętności podejmowania decyzji pod presją: szkolenie nauczy Cię, jak efektywnie analizować sytuacje, zarządzać ryzykiem i podejmować szybkie decyzje, nawet w warunkach dużego stresu,
 • wzmocnisz swoje zdolności motywowania zespołu: nauczysz się, jak utrzymać morale zespołu wysoko, nawet gdy firma przechodzi przez kryzys,
 • lepiej zrozumiesz dynamikę kryzysu, konfliktu: szkolenie zapewni Ci wiedzę na temat tego, jak kryzysy się rozwijają i jak można je przewidywać oraz zarządzać ich skutkami,
 • opracowanie i wdrożenie skutecznego planu komunikacji kryzysowej:  nauczysz się tworzyć i wdrażać plany komunikacyjne, które są kluczowe dla skutecznego reagowania w kryzysie,
 • nabędziesz umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami: szkolenie pomoże Ci rozwijać techniki radzenia sobie ze stresem i zarządzania emocjami, co jest kluczowe w trudnych czasach,
 • zwiększysz zaufanie i swoją wiarygodność wśród interesariuszy: skuteczna komunikacja i zarządzanie kryzysowe buduje zaufanie i wiarygodność wśród klientów, pracowników, inwestorów i innych kluczowych grup,
 • dowiesz się, jak efektywnie tworzyć i rozwijać zespoły,
 • nabędziesz umiejętność konstruktywnego udzielania feedbacku,
 • poszerzysz swoje umiejętności skutecznego oceniania kandydatów i podejmowania trafnych decyzji dotyczących zatrudnienia.

 

Dołącz do naszego kursu i przełam bariery, które hamują rozwój twojego zespołu!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie Menedżerskim dla zarządzających:

Kurs trwa 6 dni – 3 spotkania po 2 dni.
Małe grupy do 12 osób –pozwala na warsztatową realizację zajęć i wpływa pozytywnie na efektywność zajęć. Warsztaty z elementami szkoleniowymi, w formie różnego rodzaju zadań i ćwiczeń, a całość zanurzona w atmosferze dobrej zabawy. Szkolenie zamknięte Możliwość kursu w formie zamkniętej w Twojej firmie. Zajrzyj do zakładki dofinansowanie i umów bezpłatną rozmowę.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Czego nauczy Cię Kurs Menedżerski dla Zarządzających:

MODUŁ I – Rola Lidera (2 dni)

Celem kursu jest wyposażenie Cię w narzędzia i metody zwiększające efektywność zespołu w sytuacjach kryzysowych. Nauczysz się, jak skutecznie zarządzać zespołem, komunikować się w trudnych okolicznościach, podejmować szybkie decyzje oraz utrzymywać wysoką motywację i zaangażowanie pracowników.

Kluczowe umiejętności ukształtowane po module:

 • przedstawienie kryteriów współpracy z zespołem w sytuacji kryzysowej,
 • określenie kryteriów autorytetu menedżera,
 • budowanie zaangażowania w zespole w trudnym czasie,
 • zarządzanie różnorodnością w zespole,
 • dokonywanie podziału zadań w zespole.

 

Fundamenty Liderstwa.

 • Wprowadzenie do teorii i praktyki przywództwa.
 • Identyfikacja własnych stylów przywódczych.
 • Rozwijanie kompetencji emocjonalnego inteligentnego przywództwa.
 • Zajęcia praktyczne – skuteczna komunikacja i budowanie relacji w zespole.
 • Rola lidera w czasie kryzysu.
 • Techniki komunikacyjne skuteczne w sytuacjach kryzysowych.
 • Budowanie i utrzymywanie zaufania w zespole.

 

Motywowanie zespołu w trudnych czasach.

 • Techniki motywacyjne i budowanie zaangażowania.
 • Rozwijanie odporności i elastyczności zespołu.

Zarządzanie Zmianą i Innowacją.

 • Analiza procesów zmiany i wprowadzanie innowacji w organizacji.
 • Studia przypadków – sukcesy i wyzwania w zarządzaniu zmianą.
 • Praktyczne narzędzia identyfikacji i przeciwdziałania oporowi wobec zmian.

 

Zaangażowanie w Organizacji – Lider jako kluczowe ogniwo.

 • Mierniki pracy angażującego Lidera w trudnych czasach.
 • 10 zasad pracy Lidera w budowaniu zaangażowania i motywacji wewnętrznej w sytuacji kryzysu.
 • Lider jako źródło energii i zaangażowania pracownika.

 

 

MODUŁ II – Zarządzanie zespołem (2 dni)

Kluczowe umiejętności ukształtowane po module:

 • przeprowadzanie expose szefa jako narzędzia do usprawniania pracy i kontraktowania zasad
  w trudnym czasie z zespołem,
 • egzekwowanie zasad oraz działania od pracowników nie wypełniających obowiązków,
 • autorytet menedżera i jego budowa w kryzysie,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • zastosowanie informacji zwrotnej wspierającej i korygującej,
 • delegowanie zadań i działań.

 

Skuteczne Zarządzanie Zespołem.

 • Budowanie zaufania w zespole w czasie kryzysu.
 • Rozwijanie umiejętności mentorstwa i coachingowe.
 • Strategie motywacyjne i skuteczne delegowanie zadań.
 • Ćwiczenia na budowanie otwartości i zaufania w zespole.
 • Symulacje trudnych rozmów i komunikacji kryzysowej.

 

Zarządzanie Konfliktami i Negocjacjami.

 • Techniki rozwiązywania konfliktów w środowisku pracy.
 • Warsztaty negocjacyjne.
 • Skuteczne negocjacje przywódcze.

 

Jak rozwijać ludzi poprzez feedback?

 • Konstruktywny feedback w dialogu z pracownikiem w kryzysie.
 • Przedstaw plan i cel, nakreśl obszary rozmowy.
 • Zawsze najpierw wysłuchaj pracownika, który może być zestresowany w sytuacji kryzysowej.
 • Zadawaj pytania i wyjaśniaj nieścisłości. 
 • Bierz pod uwagę argumenty pracownika.

 

Komunikacja lidera – międzypokoleniowa.

 • Najczęstsze przyczyny nieporozumień.
 • Czego w komunikacji oczekują ode mnie inne pokolenia?
 • Blokady utrudniające porozumienie na płaszczyźnie myśli i zachowania.
 • Informacja zwrotna w praktyce: feedback vs. feedforward.

 

MODUŁ III – Proces Rekrutacji (2 dni)

Kluczowe umiejętności ukształtowane po module:

 • postępowanie w różnych sytuacjach selekcji personalnych,
 • prowadzenie rozmów selekcyjnych,
 • unikanie błędów w ocenie kandydatów,
 • prowadzenie spotkań z pracownikami (online i offline),
 • przeprowadzanie skutecznego spotkania zespołu,
 • zaplanowanie skutecznego spotkania zespołu,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas spotkania zespołu,
 • prowadzenie dyskusji w trakcie spotkania zespołu.

 

Jak prowadzić selekcje kandydatów na pracowników?

 • Czym jest selekcja? – kluczowe etapy i metody.
 • Analiza dokumentów aplikacyjnych – na co zwracać uwagę.

 

Zasady prowadzenia skutecznych wywiadów behawioralnych.

  • Zasady i standard badania kompetencji podczas wywiadu.
  • Skuteczne pytania.
  • Pytania, na które szkoda czasu oraz te, które są niezgodne z prawem.
 • Symulacje rozmów kwalifikacyjnych.
 • Jak przekazać informację zwrotną o braku zatrudnienia? Zasady oraz forma.

 

Skuteczne metody selekcji AC/DC.

 • Czym jest metoda Assessment Center?
 • Rodzaje ćwiczeń w Assessment Center 
 • Zasady prowadzenia sesji oraz sposób oceny kandydatów podczas Assessment Center.

 

On boarding pracownika.

 • Jak wdrożyć do pracy, aby zmotywować, a jednocześnie nie przestraszyć? Wypracowanie check-listy z elementami niezbędnymi do profesjonalnego wdrożenia pracownika.
 • Najczęstsze błędy podczas wdrażania oraz sposoby ich unikania.

 

Prowadzenie spotkań z pracownikami – najlepsze praktyki.

 • Określenie celów zebrania, ról i obowiązków prowadzącego oraz uczestników.
 • Przygotowanie planu zebrania i harmonogramu działań.
 • Ustalenie optymalnego czasu trwania zebrania.
 • Metody prezentowania, a rodzaj prezentacji.
 • Struktura wystąpienia.

 

Jak otwierać i zamykać zebrania?

 • Sposoby dochodzenia do celu.

 

Kierowanie aktywnością uczestników – jak wykorzystać wiedzę, umiejętności i osobowość uczestników?

 • Zachowania ludzi uczestniczących w zebraniach, a kształtowanie zachowań ludzi w grupie.
 • Autorytet formalny i nieformalny.
 • Aktywizowanie uczestników i dyscyplinowanie „nadaktywnych”.

Prowadzący

Cyprian Jędrkowiak

Coach ICC, Trener

Konsultant HARRISON ASSESSMENTS,  MindSonar Metaprofiles, Asesor ACDC

Coach, Teamcoach, trener i menedżer z pasji, wykształcenia i zawodu. Pasjonat tego co robi.  Jego motto ‘zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nigdy nie zwyciężają” – liczy się skuteczność . Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.  Teamcoach na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada 13 letnie doświadczenie w sprzedaży, zarządzaniu. Certyfikowany Konsultant Harrison Assessments i Assessor AC/DC.

WYKSZTAŁCENIE

Akademia Ekonomiczna We Wrocławiu specjalizacja Zarządzanie i marketing. Akademia im Leona Koźmińskiego w Warszawie – Teamcoaching. Przygotowanie Pedagogiczne  – studia podyplomowe UZZM Lubin

 

ROZWÓJ ZAWODOWY

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik działu zakupów B2B, w którym występował w roli projektanta produktów oraz specjalisty odpowiedzialnego za zaopatrzenie sieci sprzedaży w meble. Uczestniczył w negocjacjach zakupowych jako reprezentant firmy. Jako Specjalista ds. marketingu i  analiz rynku organizował kampanie reklamowe i promocyjne, wdrożył program lojalnościowy dla klientów firmy. Jako kierownik marketingu tworzył plany marketingowe, współpracował w zakresie otwierania nowych jednostek handlowych, projektował systemy zarządzania sprzedażą, konstruował i realizował media-plany, odpowiadał za kontakt z mediami i politykę PR firmy, współtworzył i wdrożył program szkoleń dla handlowców i kierowników sieci sklepów (branża meblowa, RTV, AGD, FMCG, budowlana); był również współautorem Standardu Obsługi Klienta. 

Występując w roli Doradcy ds. Sprzedaży w branży motoryzacyjnej (dealer Toyota) prowadził negocjacje handlowe, analizował rynek, był odpowiedzialny za nawiązywanie nowych kontaktów handlowych i analizy sprzedażowe. Jako Dyrektor Handlowy w branży budowlanej odpowiadał za pracę 90 osobowego zespołu handlowego, oraz zakupy i sprzedaż pionu handlowego w branży budowlanej. 

Tworzył i nadzorował wykonanie planów kosztowych zakupowych i sprzedażowych, rekrutował i motywował pracowników, budował zespół i kreował politykę zakupową i sprzedażową firmy. Jako trener i Coach swojego zespołu, stworzył Standard Obsługi Klienta oraz współtworzył system identyfikacji wizualnej firmy i programu Mystery Shopping. 

Dodatkowo był odpowiedzialny za stworzenie spójnego systemu komunikacji wewnątrz firmy i spójnego wizerunku firmy w otoczeniu biznesowym.

Jest certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Community) Certyfikowanym Konsultantem HARRISON ASSESSMENT , Konsultantem MindSonar Metaprofiles, Certyfikowanym Assessorem ACDC, Trenerem NLP (In the Art of NLP Chris Hall); specjalizuje się w szkoleniach dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. 

 

PROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE

Doradztwem, szkoleniami i coachigniem zajmuje się od 17 lat, współpracując z firmami z branż: farmaceutycznej, budowlanej, IT, motoryzacyjnej, FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej

Aktualnie jest ekspertem w zwiększaniu osobistej efektywności oraz przy budowaniu skutecznych zespołów pracowników. Jest konsultantem w projektach wypracowania wspólnych standardów, reguł trybu i współpracy w zespołach. 

Wspólnie z TOYOTA MOTOR POLAND Co. Ltd realizuje cykl warsztatów obejmujących opracowanie I wdrożenie standardu obsługi, sprzedaży i współpracy pracowników w sieci dealerskiej na terenie Polski. 

Opracował i wdrożył proces certyfikacji doradców ds. Sprzedaży samochodów używanych dla Toyota Motor Poland, dla dealerów TOYOTA realizuje cykl warsztatów obejmujących zagadnienia:

 • aktywny prospecting dla doradców ds. Sprzedaży flotowej
 • selling in presentation dla doradców ds sprzedazy flotowej
 • negocjacje na rynku flotowym dla doradców ds sprzedaży flotowej I menadżerów

Wspólnie z Miedziową Szkołą Kształcenia Kadr stworzył i zrealizował cykl warsztatów obejmujących radzenie sobie z emocjami/stresem w sytuacji zagrożenia oraz formowanie postaw i efektywnej pracy zespołowej w sytuacji zagrożenia.

Realizuje projekty związane z wystąpieniami publicznymi i prezentacjami biznesowymi.

Na bieżąco uczestniczy i rozwija posiadaną wiedzę i doświadczenie w zakresie doradztwa, coachingu i szkoleń, może poszczycić się przeprowadzeniem ponad 2500 dni szkoleniowych.

Realizuje projekty i warsztaty dla wyższej kadry menedżerskiej, Coaching dla menedżerów, specjalistów, doradców ds. Obsługi klienta, zespołów sprzedażowych. Jest zaangażowany w projekty efektywnej komunikacji wewnątrz organizacji i budowanie motywacji pozafinansowej oraz efektywności osobistej.

Występuje jako twórca i trener w warsztatach z rozwoju kluczowych kompetencji rozwiazywania konfliktów i zarządzania zmianą.

 

METODYKA PRACY 

W pracy z zespołem kreuje zaangażowanie i proaktywność w myśleniu i działaniu.  Kieruje się partnerskim podejściem w pracy z uczestnikami zwracając szczególną uwagę na efektywne wykorzystanie w praktyce narzędzi i metod oraz różnych sposobów myślenia. 

 

ZAWODOWE PASJE

To rozwój, znajdowanie możliwości i podążanie tam, gdzie jest ich wiele. To przekonanie o wielkości potencjału, jaki wnosi każdy uczestnik, pracownik, szef do organizacji. To sposób myślenia i działania. Lubi pracę z menedzerami, pracownikami i całymi zespołami w dążeniu do wspólnych celów.

 

KLIENCI

Branża motoryzacyjna: Mercedes Benz polska, Volvo Polska, Karlik (Honda, Jaguar) Dobrygowski Sp. z o.o. (Toyota), Toyota Motor Poland Co. Ltd, Faurecia, Carolina Car Company (Toyota), Adampol SA, SF Filter, PESA Bydgoszcz, KAIZEN FLEET Sp. K, General Motors.

Branża FMCG: Maspex, Schiver Polska, Auchan, Metro AG, OCEANIC , Grupa Otmuchów, Rossmann, HEBE Polska, 

Branża Finansowa: ING, PKO BP, EOS KSI, Nordea NOC, 

Branża farmaceutyczna: APTEKI DOZ, MEDISOW, PharmaNord, Polski Lek, Profarm, Takeda, Polpharma, 

INNE: Bolix, Asaj, Assa Abloy – BESAM, Deichmann, Ciech SA, APP Automatyka, PSE SA, Digiprint, Sony Polska, Caterpillar, Sanitec Koło, Techko, Zechik, Cerbud, LG Electronics, PolskaPresse, QuadWinkowski, Nowa Era, Poczta Polska, Lotos, Orlen, PKP, BP Polska, STAG, Metal Fach, PGE, Kartel, MPK Toruń, MCKK, WOSEBA, BECK Politzer Sp. z o.o., DEANTE Sp. z o.o., BRONISZE SA, COMPENSA SA, Vienna Insurance Group(Benefia, InterRisk, Compensa, Polisa, VIG Expert), Telegraph Sp. z o.o. KOPEX Group, Grupa Azoty, PWPW SA, MDA Sp. z o.o STROER Polska.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miejsce z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

5.290,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca