Terapia behawioralna w teorii i praktyce

Szkolenie „terapia behawioralna w teorii i praktyce” ma na celu wskazanie uczestnikom metod analiz zachowania ludzkiego oraz przykładów wykorzystania terapii poznawczo-behawioralnej. Omówione zostaną wybrane metody i techniki uczenia oraz strategie postępowania w przypadku zaburzeń psychicznych.

Szkolenie z terapii behawioralnej w teorii i praktyce jest skierowane do terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie terapii behawioralnej. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą zrozumienie teoretycznych podstaw terapii behawioralnej, technik interwencji behawioralnych oraz praktycznych umiejętności w prowadzeniu sesji terapeutycznych z wykorzystaniem podejścia behawioralnego.

Cel szkolenia Terapia behawioralna w teorii i praktyce:

 1. Zrozumienie podstawowych założeń i koncepcji teoretycznych terapii behawioralnej.
 2. Doskonalenie umiejętności w identyfikacji i analizie zachowań problemowych u klientów.
 3. Nabycie praktycznych narzędzi i technik interwencji behawioralnych w pracy terapeutycznej.
 4. Skuteczne prowadzenie sesji terapeutycznych oraz monitorowanie postępów i efektywności terapii.

 

Szkolenie z terapii behawioralnej w teorii i praktyce ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego stosowania technik terapeutycznych opartych na założeniach behawioralnych. Poprzez zdobycie tej wiedzy i praktycznych umiejętności uczestnicy będą w stanie efektywniej wspierać klientów w przezwyciężaniu problemów behawioralnych oraz osiąganiu pozytywnych zmian w swoim funkcjonowaniu.

 

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”:

 • Szkolenie w trybie online oraz stacjonarnie – miejsce do uzgodnienia, na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie w sali szkoleniowej wraz z cateringiem, bądź szkolenie wyjazdowe
 • Czas trwania: 6 godzin zegarowych. Od Państwa zależy czy szkolenie odbędzie się w ciągu dnia, popołudniami czy w weekendy.
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Imienny certyfikat dla każdego uczestnika.
 • Grupy do 10 osób

Prowadzący

ANNA FABISZAK-MUZYKA – Trener, ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji w programach podnoszących efektywność biznesową. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami, efektywnej komunikacji, asertywności, sprzedaży i obsługi klienta (w tym trudny klient), negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, sztuki autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie, budowania i zarządzania zespołem, obsługi trudnego pacjenta, komunikacji z pacjentem, zarządzania zespołem rozproszonym, zarządzania konfliktem, zarządzania zmianą, efektywnego przywództwa, zarządzania sytuacyjnego. Skupia się na szkoleniach dedykowanych personelowi medycznemu. Prowadziła szkolenia m.in. dla Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Naczelnej Izby Lekarskiej, Szpitali i POZ, Ministerstwa Zdrowia. Prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze w firmach będących w procesie zmiany i reorganizacji. Ekspert w zakresie projektowania i monitorowania systemów ocen pracowniczych, motywacji i rozwoju, planów sukcesji, wartościowania stanowisk pracy, systemów on boarding w organizacjach, systemów kompetencyjnych. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych i Podyplomowego Studium Coachingu przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

 

Program

Program szkolenia jednodniowego:

 • Teoretyczne podstawy stosowanej analizy zachowania,
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna — praktyka oparta na badaniach empirycznych
 • Zalecenia NICE i APA dotyczących interwencji psychospołecznych, w tym terapii poznawczo-behawioralnej, w leczeniu zaburzeń psychicznych
 • Terapia poznawczo behawioralna – struktura i przykłady wykorzystania
 • Podstawowe narzędzia stosowanej analizy zachowania w uczeniu nowych umiejętności,
 • Wybrane metody i techniki uczenia:
 • metoda wyodrębnionych prób;
 • uczenie sytuacyjne;
 • skrypty;
 • plany aktywności
 • Praca z zachowaniami nieakceptowanymi społecznie lub utrudniającymi uczenie się,
 • Opracowanie strategii postępowania:
 • zapobieganie i uczenie nowych prawidłowych zachowań,
 • postępowanie w przypadku wystąpienia trudnego zachowania.

 

Sesja pytań i zakończenie szkolenia

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca