Start na menedżera – Szkolenie

Szkolenie “Start na Managera” jest przeznaczone dla osób, które pragną rozpocząć karierę lub awansować na stanowisko kierownicze. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznego pełnienia roli menedżera poprzez przekazanie niezbędnych umiejętności, wiedzy i narzędzi.

Szkolenie “Start na Managera” ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego sprawowania roli menedżera poprzez dostarczenie niezbędnych narzędzi i umiejętności. Poprzez zdobycie tej wiedzy i praktycznych umiejętności, uczestnicy będą gotowi na przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie zespołem i osiągnięcie sukcesów w swojej karierze zawodowej.

 

JAKI CEL OSIĄGNIESZ na szkoleniu Start na menedżera?

 • Umiejętność dokonywania podziału zadań  w zespole
 • Umiejętność powiązania strategii funkcjonowania zespołu z celami firm
 • Zrozumienie roli i obowiązków menedżera w organizacji.
 • Nabycie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem i delegowania obowiązków.
 • Doskonalenie kompetencji w zakresie motywowania, budowania relacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Zapoznanie się z narzędziami zarządzania czasem, planowania strategicznego i podejmowania decyzji.

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu Start na menedżera:

Szkolenie dla menedżerów trwa 2 dni po 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00

Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

PROGRAM:

W JAKI SPOSÓB I W JAKIM KIERUNKU ROZWIJAĆ WŁASNY POTENCJAŁ MENEDŻERSKI?

 • Ocena swoich kompetencji menedżerskich 
 • Samoświadomość – analiza doświadczeń, myśli i emocji, potrzeby
 • Jak dysponować swoimi mocnymi stronami, a jak rozwijać własne strony do rozwoju?
 • Cechy dobrego menedżera, a samoocena 
 • Dystans władzy czy partnerstwo? – trudne wybory relacji menedżera z podwładnymi
 • Wiarygodność i budowanie atmosfery zaufania
 • Wiedza menedżera, a nieomylność
 • Budowanie autorytetu menedżera

ZESPÓŁ STARTUJĄCEGO MENEDŻERA – METODY POSTĘPOWANIA 

 • Do czego potrzebny jest Ci zespół?
 • Menedżer przejmujący zespół – wyzwania
 • Menedżer budujący zespół – wyzwania
 • Kultura organizacyjna firmy, a kultura zespołu – jak ją kształtować? 
 • Podejście indywidualne w zarządzaniu
 •  Zarządzanie podwładnym: który chce, ale nie potrafi, który nie chce i nie potrafi, który potrafi, ale nie chce, który chce i potrafi
 • Normy, role grupowe, wartości osób w zespole

NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE STARTUJĄCEGO MENEDŻERA 

 • Jak tworzyć i komunikować skuteczną wizję działania zespołu?
 • Spotkanie z zespołem – Twoje pierwsze wystąpienie – spotkanie
 • Informacje, które budzą emocje – rola antycypacji, faktów i umiejętności interpersonalnych
 • Odbieranie i interpretowanie komunikatów płynących z grupy

JAK POWIĄZAĆ STRATEGIĘ DZIAŁANIA ZESPOŁU Z CELAMI ORGANIZACJI? 

 • Wspólne kreowanie celów – jak sprawić by pracownicy utożsamiali się z celami?
 • Synergia grupy. Podział obowiązków/wyznaczanie zakresu odpowiedzialności kluczem sprawnego funkcjonowania zespołu
 • Jak dopasować zadanie do kompetencji i umiejętności pracownika?

JAK PRZEKAZYWAĆ OCZEKIWANIA I DELEGOWAĆ ZADANIA 

 • W jaki sposób przekazać zadanie do wykonania?
 • Jak rozmawiać o kryteriach oceny prawidłowo wykonanego zadania?

JAK MOŻNA WPŁYWAĆ NA MOTYWACJĘ I SPRAWNOŚĆ PRACY ZESPOŁOWEJ KIEDY ZOSTAJESZ MENEDŻEREM ZESPOŁU

 • Orientacja na pracę w zespole
 • Tworzenie klimatu pracy zespołowej
 • Budowanie poczucia wspólnoty interesów
 • Zagrzewanie do wysiłku zespołowego
 • Zaufanie w zespole

TWÓJ PLAN ROZWOJU

 • Co mogę ZACZĄĆ robić?
 • Co mogę PRZESTAĆ robić?
 • Czego mogę WIĘCEJ robić?
 • Czego mogę MNIEJ robić?
 • Co mogę INACZEJ robić?

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca