Superwomen na rynku pracy

Projekt „Superwoman na rynku pracy”

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od firmy dodatkowo uruchomiono nr telefonu 537 254 694, pod który prosimy kontaktować się w ramach projektu!

Projekt „SuperWoman na rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany przez Wektor Szymon Trzemżalski w partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0151/18-00
 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Priorytet VII. Regionalny rynek pracy

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Dokumenty do pobrania:

Regulamin
Formularz rekrutacyjny
Umowa uczestnictwa

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. do 30.04.2020 r.
Wartość projektu: 2 070 705,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  1 760 099,76 zł
Zasięg projektu: województwo podkarpackie