Zarządzanie projektami – szkolenie

Celem szkolenia “Zarządzanie projektami” jest zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy, umiejętności i narzędzi do skutecznego planowania, realizacji i kontrolowania projektów w ramach organizacji. Główne cele tego szkolenia obejmują:

Zrozumienie fundamentalnych koncepcji zarządzania projektami: Uczestnicy szkolenia poznają kluczowe pojęcia i metody zarządzania projektami, takie jak cykl życia projektu, struktury organizacyjne projektów, zarządzanie ryzykiem, harmonogramowanie, budżetowanie itp.

Rozwój umiejętności planowania projektów: Uczestnicy nauczą się tworzyć klarowne cele projektu, określać zakres pracy, identyfikować zasoby potrzebne do realizacji projektu oraz opracowywać realistyczne harmonogramy i budżety.

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i zarządzania zespołem: Zarządzanie projektami wymaga skutecznej komunikacji zarówno wewnątrz zespołu projektowego, jak i z interesariuszami zewnętrznymi. Uczestnicy nauczą się technik komunikacji oraz sposobów motywowania i zarządzania zespołem.

Zapewnienie umiejętności monitorowania i kontroli postępu projektu: Uczestnicy szkolenia nauczą się efektywnych metod monitorowania postępu projektu, identyfikowania potencjalnych problemów i podejmowania odpowiednich działań korygujących w celu utrzymania projektu na właściwej ścieżce.

Poznanie narzędzi i technik zarządzania projektami: Szkolenie wprowadzi uczestników w różnorodne narzędzia i techniki stosowane w zarządzaniu projektami, takie jak techniki planowania, diagramy Gantta, metody analizy ryzyka, oprogramowanie do zarządzania projektami itp.

 

Celem szkolenia “Zarządzanie projektami” jest przygotowanie uczestników do skutecznego kierowania projektami.

 

Kurs “Zarządzanie projektami” może być korzystny dla różnych grup zawodowych i osób z różnych poziomów doświadczenia zawodowego. Oto kilka przykładowych grup osób, które mogłyby skorzystać z takiego kursu:

 • Specjaliści ds. zarządzania projektami
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Pracownicy działów funkcjonalnych
 • Przedsiębiorcy i menedżerowie małych firm

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu „Zarządzanie projektami”:

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym – miejsce do uzgodnienia; na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie w sali szkoleniowej wraz z cateringiem, bądź szkolenie wyjazdowe. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia również w formie online.
 • Czas trwania: 12 godzin zegarowych – 2 dni szkoleniowe
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji.
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej lub drukowanej.
 • Imienny certyfikat dla każdego uczestnika.
 • Grupy do 15 osób

Program

Uporządkowanie głównych pojęć

  • Różnica między pracą operacyjną (procesową) a zadaniami projektowymi
  • Główne ograniczenia projektu i zarządzanie relacjami między nimi – zakres, czas, budżet
  • Cykl życia projektu w zależności od jego specyfiki – kiedy podejście tradycyjne, kiedy model adaptacyjny, a kiedy typowo zwinnie (agile).
  • Jak wykorzystać silne strony każdego z tych podejść i stworzyć hybrydę dopasowaną do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa
  • Kontekst – jak umieścić projekt w strukturze przedsiębiorstwa?
 1. Rozpoczynanie projektu
  • Definiowanie celów – od problemu do rozwiązania, poprzez cele realizacyjne aż po mierniki oceny ich osiągnięcia
  • Uzasadnienie Biznesowe – analiza ekonomiczna, wykonalności i wybór formuły realizacyjnej projektu
  • Struktura zarządzania projektem – Sponsor (lub Komitet Sterujący), kierownik projektu, członkowie zespołu projektowego, kluczowi interesariusze – poziomy odpowiedzialności i uprawnień
  • Analiza wymagań – czego tak naprawdę oczekują interesariusze zarówno zewnętrzni, jak i zewnętrzni
  • Kluczowe ryzyka projektu – analiza ryzyk projektu względem całej organizacji i ryzyk realizacji samego projektu. Planowanie reakcji na ryzyko
 1. Planowanie zakresu i przebiegu projektu
  • Struktura Podziału Prac – definiowanie szczegółowego zakresu projektu i jego produktów cząstkowych
  • Macierz Podziału Odpowiedzialności – przypisanie ról względem poszczególnych pakietów prac w projekcie
  • Diagram Sieciowy – określenie zależności między wszystkimi zadaniami w projekcie, pierwsza analiza terminów, zadań krytycznych i optymalizacja czasu trwania projektu
  • Harmogram – przeniesienie planu na oś czasu (Wykres Gantta), budżetowanie zasobów projektu
  • Kamienie Milowe – ważne punkty kontroli zakresu i zaplanowane miejsca dużych bezkosztowych zmian w projekcie – korzyści finansowe
   z podejścia etapowego
  • Metoda Łańcucha Krytycznego – jak skrócić teoretycznie już nieskracalny plan projektu i zwiększyć szansę realizacji celu projektu w terminie
  • Plan Zarządzania Ryzkiem – szczegółowa analiza ryzyk, plan reakcji na nie, budżetowanie ryzyk
 1. Realizacja projektu i jego monitoring
  • Zarządzanie zmianami – procedury vs. podejście elastyczne
  • Raporty okresowe i na kamieniach milowych – metody monitorowania projektu z poziomu Sponsora i Zarządu. Partycypacja w raportowaniu osób odpowiedzialnych za prace głównych obszarów firmie.
  • Metody analizy stanu projektu i jego dalszych perspektyw oparte na harmonogramie i przepływach finansowych
 1. Zamykanie projektu
  • Formalne rozliczanie projektu
  • Przekazywanie produktów projektu do życia w działalności operacyjnej i standardy monitowania skutecznosci implemantacji
  • Zbieranie doświadczeń z projektów – podejście systemowe pod kątem uczącej się organizacji

Prowadzący

Katarzyna Kaganiec – Trener i praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem we współpracy z klientami, partnerami w wielu branżach w Polsce i poza granicami. Realizuje projekty w podejściach klasycznych i zwinnych od 1999 roku. W swojej pracy łączy doświadczenie związane ze strategicznym podejściem do organizacji, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania i optymalizacją procesów biznesowych oraz zarządzaniem ofertami produktowo usługowymi. Doświadczenie trenerskie i konsultingowe to ponad 20 000 godzin.

Podejścia Agile w zarządzaniu procesami i projektami, Lean, Agile Project Management, Scrum, wykorzystuje od początku swojej praktyki zawodowej. Współpracuje również z organizacjami jako Agile Coach. Posiada certyfikacje w zakresie: Agile PM, Scrum, ITIL, Lean,  Lean IT oraz uprawnienia Professional Scrum Master I Agile Project Management Approved Trainer- APMG International. Pełniła funkcję Eksperta Polskiej Nagrody Jakości.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca