Kurs online przygotowujący do egzaminów na Doradcę Podatkowego

Celem kursu przygotowującego do egzaminów na Doradcę Podatkowego jest uporządkowanie posiadanej przez kandydatów wiedzy oraz przygotowanie kursanta do zawodu doradcy podatkowego zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym.

Dużą zaletą oferowanego kursu jest zarówno doświadczenie naszych trenerów w przeprowadzaniu podobnych kursów, jak i zindywidualizowane materiały szkoleniowe oparte na merytorycznych wytycznych i praktycznych kazusach.

Przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego

Podatek dochodowy od osób fizycznych, prawnych, akcyzowy, VAT, interpretacje przepisów prawa podatkowego

W trakcie kursu, kandydatom zostanie przekazana wiedza w zakresie nie tylko prawa podatkowego ale również prawa administracyjnego czy celnego. Kurs jest również doskonałym sposobem aktualizacji wiedzy dla księgowych czy dyrektorów finansowych.

Dodatkowe informacje o kursie przygotowującym do egzaminów na doradcę podatkowego:

Czas trwania: 21 spotkań po 8h (weekendy) lub 42 spotkania po 4h (wieczorowo)
Jest możliwość edycji terminów zajęć, w przypadku ogłoszenia przez MF terminów egzaminów, po to, aby kurs kończył się w dogodnym czasie przed samym egzaminem. Przejdź do zakładki terminy i dowiedź się więcej.

Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.

Z uwagi na specyfikę zawodu i konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji, doradca podatkowy, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca podatkowy obowiązany jest uzyskać minimum 25% dwuletniego limitu. Uczestnictwo w naszym 6-cio godzinnym  dniu szkoleniowym daje możliwość uzyskania aż 6 punktów. Jeśli wciąż zastanawiasz się nad przebiegiem Twojej kariery, zapraszamy Cię na nasz wpis blogowy. Uzyskasz tam informacje odnośnie specyfiki zawodu doradcy podatkowego oraz poznasz ścieżkę, przez która należy przejść do osiągnięcia celu.

 

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

  1. Dodaj wybrany kurs do koszyka
  2. Przy opcji płatności zaznacz zaznacz „Dofinansowanie”.
  3. Poczekaj na kontakt naszego działu sprzedaży w celu ustalenia szczegółów.

LUB Przejdź do zakładki „dofinansowanie” i umów bezpłatną rozmowę.

Program

 

 

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – omówienie ustawy
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – omówienie ustawy
3. Zobowiązania; Interpretacje przepisów prawa podatkowego; Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe; Postępowania administracyjne; Postępowanie podatkowe; Czynności sprawdzające; Kontrola podatkowa; Tajemnica skarbowa,
4. VAT i podatek akcyzowy,
5. Międzynarodowe prawo podatkowe,
6. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; KAS,
7. Postępowanie egzekucyjne w administracji; Podatki i opłaty lokalne; Podatek leśny; Podatek rolny; PCC; Podatek od wydobycia niektórych kopalin; Podatek od gier,
8. Opłaty skarbowe; Podatek od spadków i darowizn; Podatek Tonażowy; Źródła prawa podatkowego; Ustawa o doradztwie podatkowym;
Etyka zawodu doradcy podatkowego,
9. Kontrola karno – skarbowa – KKS,
10. Metodyka pisania pism procesowych w sprawach podatkowych; Postępowanie przed sądami administracyjnymi,
11. Rachunkowość; Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatkowej,
12. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – w ramach rachunkowości ,
13. Prawo celne; Prawo dewizowe; Kontrola celno – skarbowa,
14. Podatek od niektórych instytucji finansowych – w ramach CIT,
15. Dokumentacja cen transferowych,
16. Analiza podatkowa,
17. Kazusy plus próbny test.

 

 

Prowadzący

Wioleta Biel – Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland. Klientom BG Tax & Legal doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych

Wojciech Gandurski – radca prawny, partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które  zdobył pracując między innymi w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Łukasz Jankowski – Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze podatku VAT, które zdobywał jako pracownik administracji skarbowej (ostatnio na stanowisku Starszy Inspektor Skarbowy) m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej a później w Urzędzie Celno-Skarbowym. Obecnie w spółce BG Tax & Legal jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań podatkowych klientów.

Aleksandra Medlarska – adwokat nr GDA/Adw/1855, doradca podatkowy nr 11142 Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Rachunkowości i Controllingu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W 2006 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu na doradcę podatkowego. Kursy: 2001 – 2002: kurs prawa niemieckiego na Uniwersytecie Gdańskim, 2005 – kurs “organizacja operacji międzynarodowych” w Moskiewskim Instytucie Biznesu Międzynarodowego przy Rosyjskiej Akademii Handlu Międzynarodowego Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego Rosyjskiej Federacji. Z zawodu doradca podatkowy oraz adwokat. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce.Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na wydziale Podatków i rachunkowości. Szkoli doradców podatkowych i audytorów w ramach obowiązkowych szkoleń zawodowych z zakresu podatku VAT i postępowań podatkowych. Szkolenia prowadzi również w języku rosyjskim.

Kinga Masilunas – ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie studiów odbywała praktyki w kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa gospodarczego. Pracę magisterską poświęciła tematyce dotyczącej Utworów pracowniczych objętych ochroną autorskoprawną. W 2018 r. złożyła egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych, zostając członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe w trakcie aplikacji radcowskiej zdobywała w BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, a także w trójmiejskich kancelariach, zajmując się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych. Od 2019 r. współpracuje z Biel Gandurski Tax & LEGAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, specjalizującej się w doradztwie prawno – podatkowym. Obecnie, Kinga Masilunas, celem dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności jest studentką studiów podyplomowych Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Kinga Masilunas prowadzi szkolenia m.in. z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego we współpracy z Biel Gandurski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni lub gościnnie dla członków Klubu Absolwentów i Studentów MBA z Torunia. Kinga Masilunas, posługuje się językiem angielskim.

Piotr Kasprzak – Absolwent kierunków Ekonomia i Filologia angielska na Uniwersytecie Gdańskim oraz staży studenckich na Appalachian State University, USA i Beijing Institute of Technology, Chiny. Swoją wiedzę podatkową zdobywał m.in. w trakcie studiów podyplomowych z Podatków i doradztwa podatkowego na Politechnice Gdańskiej oraz w pracy zawodowej w KPMG i Doradca Consulting. Od 2015 roku zatrudniony w Katedrze Finansów na Politechnice Gdańskiej. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej i podatkowej. Dodatkowo prowadzi szkolenia i konsultacje w zakresie księgowości, finansów i podatków.

Joanna Aleksandrowicz – aplikant radcowski. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo (studia jednolite magisterskie), a także Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacja doradztwo podatkowe (licencjat). Ukończyła aplikacja radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i w 2021 roku przystąpi do egzaminu zawodowego. Jest także w trakcie nabywania uprawnień doradcy podatkowego. Od 2016 roku związana zawodowo z BG TAX & LEGAL, gdzie wspiera klientów w ramach cen transferowych, podatków dochodowych oraz regulacji dotyczących schematów podatkowych. Prowadziła liczne szkolenia (przede wszystkim dla działów księgowości) w obszarze swoich specjalizacji. Jest także szkoleniowcem w ramach panelu ,,wartość celna a ceny transferowe” na studiach podyplomowych agent celny na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego (w ramach My Company, Magazynie Pomorskim, na stronie infor.pl).

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

Zarezerwuj miejsce - dodaj do koszyka (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

3.282,00 4.190,00 

Wyczyść

Możliwość przeprowadzenia kursu w formie zamkniętej, program zostanie dopasowany do potrzeb Twojej firmy!

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
5/5

4.8/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

Przez ponad 10 lat zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji