Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi – szkolenie

Szkolenie z tematu „Praca z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi” ma na celu rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych związanych z efektywnym przekazywaniem informacji, słuchaniem i zrozumieniem dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak: zaburzenia nerwicowe, agresja, nadpobudliwość, zahamowania psychoruchowe czy obojętność uczuciowa. Uczestnicy szkolenia usystematyzują i pogłębią wiedzę na temat zaburzeń emocjonalnych, ich przyczyn, przebiegu i objawów. Poznają również praktyczne metody wsparcia dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi.

 

Cel szkolenia Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi:

 1. Zrozumienie różnych rodzajów zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży.
 2. Doskonalenie umiejętności w diagnozowaniu i ocenie potrzeb uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi.
 3. Nabycie praktycznych narzędzi i technik interwencji psychologicznych w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 4. Skuteczne wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów oraz tworzenie inkludującego środowiska szkolnego.

 

Szkolenie z pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego wspierania uczniów z różnorodnymi problemami emocjonalnymi. Poprzez zdobycie tej wiedzy i praktycznych umiejętności uczestnicy będą w stanie tworzyć bardziej wsparcie, zrozumienie i empatię dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi oraz wspierać ich w osiąganiu sukcesów edukacyjnych i osobistych.

 

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu „Praca z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi”:

 • Szkolenie w trybie online oraz stacjonarnie – miejsce do uzgodnienia, na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie w sali szkoleniowej wraz z cateringiem, bądź szkolenie wyjazdowe
 • Czas trwania: 6 godzin zegarowych. Od Państwa zależy czy szkolenie odbędzie się w ciągu dnia, popołudniami czy w weekendy.
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Imienny certyfikat dla każdego uczestnika.
 • Grupy do 10 osób

Prowadzący

ANNA FABISZAK-MUZYKA – Trener, ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji w programach podnoszących efektywność biznesową. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami, efektywnej komunikacji, asertywności, sprzedaży i obsługi klienta (w tym trudny klient), negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, sztuki autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie, budowania i zarządzania zespołem, obsługi trudnego pacjenta, komunikacji z pacjentem, zarządzania zespołem rozproszonym, zarządzania konfliktem, zarządzania zmianą, efektywnego przywództwa, zarządzania sytuacyjnego. Skupia się na szkoleniach dedykowanych personelowi medycznemu.

Prowadziła szkolenia m.in. dla Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Naczelnej Izby Lekarskiej, Szpitali i POZ, Ministerstwa Zdrowia. Prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze w firmach będących w procesie zmiany i reorganizacji. Ekspert w zakresie projektowania i monitorowania systemów ocen pracowniczych, motywacji i rozwoju, planów sukcesji, wartościowania stanowisk pracy, systemów on boarding w organizacjach, systemów kompetencyjnych. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych i Podyplomowego Studium Coachingu przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

Program

Program szkolenia jednodniowego:

1.Rozwój mózgu w kontekście rozwoju emocjonalnego.

2.Wybrane teorie dotyczące emocji.

3.Geneza i rodzaje zaburzeń rozwoju emocjonalnego u dzieci.

4.Specyfika i problemy poszczególnych etapów rozwoju.

5.Jakie są przyczyny trudnych zachowań dziecka?

6.Kiedy zachowanie dziecka można uznać za zaburzone?

7.Jakie zasady pracy z dzieckiem działają w stanie pobudzenia i ataku agresji?

8.Jak możemy pomóc dziecku w zmianie zachowania?- konstruktywne reagowanie na konkretne trudne zachowania ucznia.

9.Jakie zasady pracy wypracować z klasą, w której jest „trudne dziecko”?

10.Jak rozmawiać z rodzicami ucznia, który przejawia zachowania agresywne?

11.Zaburzenia przywiązania – charakterystyka poszczególnych typów więzi.

12.Zaburzenia lękowe – rodzaje, objawy, pomoc.

13.Pobudzenie i zahamowanie emocjonalne.

Sesja pytań i zakończenie szkolenia

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca