Odzyskiwanie VAT, Odszkodowania za Służebność Przesyłu, Audyt Zadań Zleconych i Kosztów Oświatowych

Dzięki usługom szkoleniowym prowadzonym na najwyższym poziomie i słuchaniu potrzeb klientów wyszliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom, tworząc kompleksowe usługi doradcze dla Jednostek samorządu terytorialnego. Usługi te są głównie dedykowane dla: Miast, Gmin, Powiatów, Spółek komunalnych. Aktualnie największym zainteresowaniem w usługach doradczych w miastach, gminach i powiatach cieszą się takie usługi jak:
1) Optymalne rozliczenie podatku VAT od wydatków inwestycyjnych,
2) Audyt służebności przesyłu (odszkodowania/ wynagrodzenia za służebność przesyłu),
3) Elektronizacja zamówień publicznych,
4) Audyt zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (optymalizacja zadań zleconych),
5) Audyt kosztów oświatowych,
6) Szkolenia dla jednostek administracji publicznej.

Dostarczane przez nas eksperckie usługi doradcze zapewniają jednostkom samorządu terytorialnego wsparcie w następujących obszarach:
doradztwo podatkowe:
– bieżące rozliczanie podatku VAT w Gminie i podległych jednostkach, w formie wygodnego miesięcznego abonamentu dopasowanego do wielkości, specyfiki i potrzeb Gminy,
– rozliczanie podatku VAT z wydatków bieżących liczonym tzw. metodą współczynnika,
– optymalne rozliczenie podatku VAT w obecnie realizowanych inwestycjach,
– optymalizacja rozliczeń podatku VAT w realizowanych inwestycjach (wod.-kan., nieruchomości), tzw. korekta 10-letnia,
elektronizacja zamówień publicznych:
– kompleksowe wsparcie udzielania i realizacji zamówień publicznych dla administracji rządowej i JST,
optymalizacja zadań zleconych samorządu:
– oszacowanie wartości zaniżenia dotacji celowych dla Gminy,
służebność przesyłu,
optymalizacja kosztów oświatowych,
specjalistyczne szkolenia dla pracowników jednostek,
wsparcie w optymalnym rozliczeniu VAT.
Złożony status podatkowy jednostek samorządu terytorialnego powoduje, że Gminy mają problemy z rozliczaniem podatku VAT jaki płacą przy nabyciu towarów i usług.

1) Nasze usługi związane z optymalizacją rozliczeń podatku VAT przez Gminy i ich jednostki oraz spółki komunalne obejmują m.in.:
– kompleksowe przeglądy aktualnych oraz przeszłych wydatków bieżących i inwestycyjnych JST, zakończone raportem określającym możliwości odzyskiwania VAT,
– reprezentowanie JST przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących indywidualnych interpretacji oraz zwrotu podatku VAT,
– sporządzanie korekt deklaracji oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku i zwrot VAT, wraz z przygotowaniem wymaganej dokumentacji,
– pomoc w przygotowaniu bieżących deklaracji VAT,
– konsultacje dotyczące optymalnego rozliczania VAT od planowanych inwestycji,
– szkolenia podatkowe w zakresie VAT uwzględniające specyfikę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego, bieżące doradztwo podatkowe.

Usługi świadczymy przez minimum 12 miesięcy, podczas których Skarbnik i Pracownicy będą korzystać ze wsparcia w sprawach prawnych i podatkowych, zwiększając tym samym przychody Miasta/Gminy, które mogą posłużyć do dalszych inwestycji

2) Audyt służebności przesyłu
Pomagamy zdiagnozować i w efekcie pozyskać dodatkowe dochody od zakładów energetycznych za sieci energetyczne i gazowe, które znajdują się na nieruchomościach należących do jednostki, a w niektórych przypadkach roszczenia nie mają żadnego terminu przedawnienia.
Zespół naszych radców prawnych wraz z zespołem audytowym pomoże Państwu zebrać pełną dokumentację w celu wyegzekwowania najbardziej adekwatnych kwot za służebność przesyłu.
Służebność przesyłu może być ustalona za całą infrastrukturę energetyczną i gazowa postawiona na gruntach gminy od 1999 roku.

3) Elektronizacja zamówień publicznych
Platforma e-Zamawiający wspiera realizację zamówień publicznych: od elektronicznego wniosku, po publikację wyników wyboru Wykonawcy. Pomaga udzielać i realizować zamówienia publiczne administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego. Wszystko w jednym narzędziu, bezpiecznie, zgodnie z przepisami, wykorzystując nowoczesne mechanizmy wspierające wybór Wykonawcy.

Dzięki niej zyskają Państwo:
– optymalizację wydatków publicznych,
– transparentność pozyskiwania Wykonawców,
– archiwizację danych postępowań,
– gwarancję integralności i nienaruszalności ofert,
– dostęp do pełnej bazy Wykonawców,
– bezpieczeństwo danych i właściwe zabezpieczenie ofert,
– zgodność z ustawą Pzp, dyrektywami UE oraz Centralnym Systemem e-Zamówienia,
– łatwość przeprowadzenia postępowania podprogowego i nadprogowego,
– wsparcie kompleksowe udzielania i realizacji zamówień,
– elektroniczną teczkę – wszystkie dokumenty postępowania w jednym miejscu.

4) Optymalizacja zadań zleconych
Świadczymy usługi doradztwa prawnego, które obejmują zastępstwo procesowe w postępowaniach przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Oferujemy również doradztwo prawne w zakresie przygotowania tych postępowań. W tym obszarze możemy cofnąć się o 10 lat. W ramach współpracy oferujemy:
– gromadzenie i analiza dokumentacji oraz wszelkich potrzebnych informacji w siedzibie Urzędu lub w jego jednostkach organizacyjnych,
– bezpośrednia współpraca ze służbami księgowymi i podatkowymi Urzędu,
– zastępstwo procesowe Urzędu przed Sądami w sprawie o zapłatę oraz w ramach zawezwania do próby ugodowej.

5) Audyt kosztów oświatowych
Obserwując ciągle rosnące koszty i niewystarczające finansowanie w oświacie, wdrożyliśmy usługę, która pomoże Miastom, Gminom i Powiatom w zmniejszeniu kosztów oświatowych. Dzięki współpracy z najwyższej klasy ekspertami, między innymi byłymi pracownikami Ministerstw Finansów i Edukacji, proponujemy kompleksowy audyt kosztów oświaty obejmujący:
– analizę dotacji udzielanej przez JST dla przedszkoli, szkół i placówek,
– analiza realizacji zadań oświatowych przez JST pod kątem ich finansowania,
– analiza strony dochodowej, głównie pod kątem części oświatowej subwencji ogólnej,
– analiza strony wydatkowej, wpływ decyzji dyrektorów na finanse JST, analiza arkuszy organizacyjnych szkół,
– pogłębiona ocena optymalności sieci szkolnej i proponowane rozwiązania w zakresie jej zmiany,
– analiza wynagrodzeń nauczycieli pod kątem optymalizacji wydatków

6) Szkolenia dla jednostek administracji publicznej
Obszary tematyczne szkoleń twardych i miękkich, dedykowanych jednostkom administracji publicznej , które możemy dla Państwa zrealizować:
– dedykowane dla pracowników wszystkich szczebli administracji publicznej
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie, Obsługa klienta z niepełnosprawnością, Work-life balance
– zamówienia publiczne oraz projekty współfinansowane ze środków UE
Zamówienia publiczne, Pozyskiwanie funduszy, Aspekty finansowe w projektach, Zatrudnianie w projektach
– dla osób na stanowiskach prawno-administracyjnych
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, Etyka i przeciwdziałanie korupcji, RODO
– przeznaczone dla działów kadrowo-płacowych
Płace, ZUS, US zmiany od 2019 r., ZFŚS, Prawo pracy, Umowy zlecenia – zmiany i interpretacje, Zarządzanie kadrą
– związane z obszarem rachunkowości
Dochody i wydatki budżetowe, Podatek VAT, Sprawozdawczość budżetowo-organizacyjna, Zamknięcie roku
– IT z certyfikacją w wybranych zakresach
Obsługa programów objętych Pakietem Microsoft Office, Tworzenie stron WWW, Grafika komputerowaOferujemy również wiele innych tematów dla pracowników różnych szczebli i działów, zakres szkolenia zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb jednostki i uczestników.

Skontaktuj się z nami już teraz, by poznać szczegóły dotyczące współpracy przy interesującej Cię usłudze.

Twoja jednostka potrzebuje audytu podatkowego?

Wpisz swoje dane kontaktowe, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w wybranej przez Ciebie formie.

Kontakt:

Lawendowa 1, Rzeszów

17 283 10 45

17 779 61 95

Pon. - Pt. 8:00 - 16:00

Trasa dojazdu