Doradztwo dla Gmin

Usługi doradcze dla JST

Dzięki usługom szkoleniowym prowadzonym na najwyższym poziomie i słuchaniu potrzeb klientów wyszliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom, tworząc kompleksowe usługi doradcze dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Usługi te są głównie dedykowane dla: Miast, Gmin, Powiatów, Spółek Komunalnych. Aktualnie największym zainteresowaniem w usługach doradczych w miastach, gminach i powiatach cieszą się takie usługi jak:

1) Optymalne rozliczenie podatku VAT od wydatków inwestycyjnych,
2) Audyt służebności przesyłu (odszkodowania/ wynagrodzenia za służebność przesyłu),
3) Elektronizacja zamówień publicznych,
4) Audyt zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (optymalizacja zadań zleconych),
5) Audyt kosztów oświatowych,
6) Szkolenia dla jednostek administracji publicznej.

Odzyskiwanie podatku VAT dla Gmin

Zwrot VAT dla jednostek budżetowych

Dostarczane przez nas eksperckie usługi doradcze zapewniają jednostkom samorządu terytorialnego wsparcie w następujących obszarach:
doradztwo podatkowe:
– bieżące rozliczanie podatku VAT w Gminie i podległych jednostkach, w formie wygodnego miesięcznego abonamentu dopasowanego do wielkości, specyfiki i potrzeb Gminy,
– rozliczanie podatku VAT z wydatków bieżących liczonym tzw. metodą współczynnika,
– optymalne rozliczenie podatku VAT w obecnie realizowanych inwestycjach,
– optymalizacja rozliczeń podatku VAT w realizowanych inwestycjach (wod.-kan., nieruchomości), tzw. korekta 10-letnia,
elektronizacja zamówień publicznych:
– kompleksowe wsparcie udzielania i realizacji zamówień publicznych dla administracji rządowej i JST,
optymalizacja zadań zleconych samorządu:
– oszacowanie wartości zaniżenia dotacji celowych dla Gminy,
służebność przesyłu,
optymalizacja kosztów oświatowych,
specjalistyczne szkolenia dla pracowników jednostek,
wsparcie w optymalnym rozliczeniu VAT.
Złożony status podatkowy jednostek samorządu terytorialnego powoduje, że Gminy mają problemy z rozliczaniem podatku VAT jaki płacą przy nabyciu towarów i usług.

Optymalizacja podatku VAT dla Gmin

1) Nasze usługi związane z optymalizacją rozliczeń podatku VAT przez Gminy i ich jednostki oraz spółki komunalne obejmują m.in.:
– kompleksowe przeglądy aktualnych oraz przeszłych wydatków bieżących i inwestycyjnych JST, zakończone raportem określającym możliwości odzyskiwania VAT,
– reprezentowanie JST przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących indywidualnych interpretacji oraz zwrotu podatku VAT,
– sporządzanie korekt deklaracji oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku i zwrot VAT, wraz z przygotowaniem wymaganej dokumentacji,
– pomoc w przygotowaniu bieżących deklaracji VAT,
– konsultacje dotyczące optymalnego rozliczania VAT od planowanych inwestycji,
– szkolenia podatkowe w zakresie VAT uwzględniające specyfikę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego, bieżące doradztwo podatkowe.

Usługi świadczymy przez minimum 12 miesięcy, podczas których Skarbnik i Pracownicy będą korzystać ze wsparcia w sprawach prawnych i podatkowych, zwiększając tym samym przychody Miasta/Gminy, które mogą posłużyć do dalszych inwestycji.

Odszkodowania za Służebność Przesyłu


2) Audyt służebności przesyłu
Pomagamy zdiagnozować i w efekcie pozyskać dodatkowe dochody od zakładów energetycznych za sieci energetyczne i gazowe, które znajdują się na nieruchomościach należących do jednostki, a w niektórych przypadkach roszczenia nie mają żadnego terminu przedawnienia.
Zespół naszych radców prawnych wraz z zespołem audytowym pomoże Państwu zebrać pełną dokumentację w celu wyegzekwowania najbardziej adekwatnych kwot za służebność przesyłu.
Służebność przesyłu może być ustalona za całą infrastrukturę energetyczną i gazowa postawiona na gruntach gminy od 1999 roku.

3) Elektronizacja zamówień publicznych
Platforma e-Zamawiający wspiera realizację zamówień publicznych: od elektronicznego wniosku, po publikację wyników wyboru Wykonawcy. Pomaga udzielać i realizować zamówienia publiczne administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego. Wszystko w jednym narzędziu, bezpiecznie, zgodnie z przepisami, wykorzystując nowoczesne mechanizmy wspierające wybór Wykonawcy.

Dzięki niej zyskają Państwo:
– optymalizację wydatków publicznych,
– transparentność pozyskiwania Wykonawców,
– archiwizację danych postępowań,
– gwarancję integralności i nienaruszalności ofert,
– dostęp do pełnej bazy Wykonawców,
– bezpieczeństwo danych i właściwe zabezpieczenie ofert,
– zgodność z ustawą PZP, dyrektywami UE oraz Centralnym Systemem e-Zamówienia,
– łatwość przeprowadzenia postępowania podprogowego i nadprogowego,
– wsparcie kompleksowe udzielania i realizacji zamówień,
– elektroniczną teczkę – wszystkie dokumenty postępowania w jednym miejscu.

Audyt zadań zleconych i kosztów oświatowych

4) Optymalizacja zadań zleconych
Świadczymy usługi doradztwa prawnego, które obejmują zastępstwo procesowe w postępowaniach przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Oferujemy również doradztwo prawne w zakresie przygotowania tych postępowań. W tym obszarze możemy cofnąć się o 10 lat. W ramach współpracy oferujemy:
– gromadzenie i analiza dokumentacji oraz wszelkich potrzebnych informacji w siedzibie Urzędu lub w jego jednostkach organizacyjnych,
– bezpośrednia współpraca ze służbami księgowymi i podatkowymi Urzędu,
– zastępstwo procesowe Urzędu przed Sądami w sprawie o zapłatę oraz w ramach zawezwania do próby ugodowej.

5) Audyt kosztów oświatowych
Obserwując ciągle rosnące koszty i niewystarczające finansowanie w oświacie, wdrożyliśmy usługę, która pomoże Miastom, Gminom i Powiatom w zmniejszeniu kosztów oświatowych. Dzięki współpracy z najwyższej klasy ekspertami, między innymi byłymi pracownikami Ministerstw Finansów i Edukacji, proponujemy kompleksowy audyt kosztów oświaty obejmujący:
– analizę dotacji udzielanej przez JST dla przedszkoli, szkół i placówek,
– analiza realizacji zadań oświatowych przez JST pod kątem ich finansowania,
– analiza strony dochodowej, głównie pod kątem części oświatowej subwencji ogólnej,
– analiza strony wydatkowej, wpływ decyzji dyrektorów na finanse JST, analiza arkuszy organizacyjnych szkół,
– pogłębiona ocena optymalności sieci szkolnej i proponowane rozwiązania w zakresie jej zmiany,
– analiza wynagrodzeń nauczycieli pod kątem optymalizacji wydatków

6) Szkolenia dla jednostek administracji publicznej
Obszary tematyczne szkoleń twardych i miękkich, dedykowanych jednostkom administracji publicznej, które możemy dla Państwa zrealizować:
– dedykowane dla pracowników wszystkich szczebli administracji publicznej
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie, Obsługa klienta z niepełnosprawnością, Work-life balance
– zamówienia publiczne oraz projekty współfinansowane ze środków UE
Zamówienia publiczne, Pozyskiwanie funduszy, Aspekty finansowe w projektach, Zatrudnianie w projektach
– dla osób na stanowiskach prawno-administracyjnych
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, Etyka i przeciwdziałanie korupcji, RODO
– przeznaczone dla działów kadrowo-płacowych
Płace, ZUS, US zmiany od 2019 r., ZFŚS, Prawo pracy, Umowy zlecenia – zmiany i interpretacje, Zarządzanie kadrą
– związane z obszarem rachunkowości
Dochody i wydatki budżetowe, Podatek VAT, Sprawozdawczość budżetowo-organizacyjna, Zamknięcie roku
– IT z certyfikacją w wybranych zakresach
Obsługa programów objętych Pakietem Microsoft Office, Tworzenie stron WWW, Grafika komputerowa. Oferujemy również wiele innych tematów dla pracowników różnych szczebli i działów, zakres szkolenia zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb jednostki i uczestników.

Skontaktuj się z nami już teraz, by poznać szczegóły dotyczące współpracy przy interesującej Cię usłudze.