Zarządzanie sobą w czasie – szkolenie

Celem szkolenia “Zarządzanie sobą w czasie” jest nauczenie uczestników efektywnego wykorzystywania dostępnego czasu w celu osiągnięcia określonych celów osobistych i zawodowych. Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jak skutecznie planować, organizować i kontrolować swoje działania w celu maksymalnego wykorzystania czasu oraz minimalizacji straty energii na nieistotne zadania.

Kluczowe elementy takiego szkolenia mogą obejmować techniki zarządzania priorytetami, eliminowanie marnotrawstwa czasu, skuteczne planowanie harmonogramu dnia, radzenie sobie ze stresem i procrastination (odwlekaniem), a także rozwijanie umiejętności koncentracji i skupienia uwagi. Poprzez zwiększenie świadomości i umiejętności w zakresie zarządzania czasem, uczestnicy mogą osiągnąć większą produktywność, zadowolenie z pracy oraz lepszą równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

 

Szkolenie “Zarządzanie sobą w czasie” może przynieść wiele korzyści:

 • Większa produktywność:

Uczestnicy szkolenia nauczą się skuteczniejszego wykorzystywania swojego czasu, co prowadzi do zwiększenia produktywności w wykonywanych zadaniach.

 • Lepsze zarządzanie priorytetami:

Poznanie technik i strategii zarządzania priorytetami pozwoli na skoncentrowanie się na najważniejszych zadaniach i osiągnięcie kluczowych celów.

 • Redukcja stresu:

Umiejętność skutecznego zarządzania czasem pomoże w unikaniu sytuacji, w których terminy są ciągle na ostatniej prostej, co z kolei zmniejszy poziom stresu.

 • Poprawa równowagi między pracą a życiem osobistym:

Efektywne zarządzanie czasem pozwoli na lepsze wyważenie obowiązków zawodowych i życia prywatnego, co prowadzi do większej satysfakcji ze życia.

 • Zwiększenie motywacji:

Kiedy osiąga się lepsze wyniki w krótszym czasie, zazwyczaj zwiększa to motywację do dalszej pracy i osiągania celów.

 • Rozwój umiejętności osobistych:

Szkolenie w zakresie zarządzania czasem przyczyni się do rozwoju umiejętności takich jak samodyscyplina, koncentracja, organizacja czy samoregulacja.

 • Poprawa relacji interpersonalnych:

Poprzez lepsze zarządzanie czasem, uczestnicy będą bardziej dostępni dla innych osób, co może poprawić relacje zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

 • Efektywniejsze działanie w sytuacjach kryzysowych:

Kiedy posiada się solidne umiejętności zarządzania czasem, łatwiej jest radzić sobie w sytuacjach, gdy pojawiają się niespodziewane wyzwania lub kryzysy.

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu „Zarządzanie sobą w czasie”:

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym – miejsce do uzgodnienia; na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie w sali szkoleniowej wraz z cateringiem, bądź szkolenie wyjazdowe. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia również w formie online.
 • Czas trwania: 12 godzin zegarowych – 2 dni szkoleniowe.
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji.
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej lub drukowanej.
 • Imienny certyfikat dla każdego uczestnika.
 • Grupy do 15 osób

Program

Program szkolenia dwudniowego:

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA

 • Czym jest organizacja czasu pracy?
 • Korzyści wynikające z lepszej organizacji czasu pracy. Czynnościowa i efektywnościowa orientacja w działaniu. Czym jest i co wpływa na efektywność?

 

USTALANIE CELÓW

 • Rodzaje celów – krótko i długoterminowe.
 • Analiza sytuacji zawodowej pracownika.
 • Definiowanie celów w oparciu o koncepcję S.M.A.R.T.

 

PLANOWANIE

 • 12 reguł planowania czasu.
 • Jak zamknąć projekt w czasie.
 • Jak dotrzymywać terminów.
 • Metoda planowania dziennego ALPEN.

 

PODEJMOWANIE DECYZJI

 • Zasada 80/20 Vilfredo Pareto.
 • Analiza ABC.
 • Pułapki przy ustalaniu priorytetów, czyli zwycięstwo postawy nad logiką

 

REALIZACJA I ORGANIZACJA

 • Diagnoza indywidualnego stylu pracy.
 • Jak zorganizować dzień pracy.
 • Naturalny rytm dnia / biorytm (krzywa sprawności dziennej i krzywa koncentracji).
 • Zasady organizowania dnia pracy.

 

ETAPY ZARZĄDZANIA CZASEM – KONTROLA

 • 3 etapy kontroli (jest, powinno być, korekty).
 • Główne obszary kontroli (realizacja zadań, przebieg czasu pracy).
 • Kluczowe pytania sprawdzające.
 • Informacja i komunikacja.

 

KOMUNIKACJA W PROJEKTACH

 • Jak stosować czytelne i jasne komunikaty.
 • Komunikacja w zakresie realizacji projektów.
 • Odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 

„ZŁODZIEJE CZASU”, CZYLI GŁÓWNE PRZESZKODY W REALIZACJI ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ

 • Prokrastynacja – zwlekanie.
 • Perfekcjonizm
 • Pracoholizm
 • Analiza indywidualna (moi „złodzieje czasu”, powody ich pojawiania się i metody ich zwalczania).

 

ASERTYWNOŚĆ I JEJ ZASŁUGI DLA EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKA

 • Rozróżnianie komunikatów agresywnych, manipulacyjnych, uległych i asertywnych.
 • Mówienie bezpiecznego „nie”.
 • Wyrażanie opinii za pomocą komunikatu „ja”.
 • Świadome korzystanie z technik komunikacji asertywnej.

 

WPŁYW MOTYWACJI NA ORGANIZACJĘ CZASU PRACY

 • Motywatory i czynniki demotywujące pracownika.
 • Piramida potrzeb Maslow’a.
 • Dwuczynnikowa teoria Herzberga.

 

TWORZENIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW – CZYLI PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE TEORII. 

 

JAK PRZEKAZYWAĆ OCZEKIWANIA I DELEGOWAĆ ZADANIA

 • Co możemy delegować?
 • Jak delegować, żeby zadania do nas nie wróciły?
 • Formułowanie komunikatów delegujących w sposób podnoszący zaangażowanie i inicjatywność pracowników.
 • W jaki sposób przekazać zadanie do wykonania?
 • Jak rozmawiać o kryteriach oceny prawidłowo wykonanego zadania?

 

Prowadzący

Cyprian JędrkowiakCoach ICC, Trener

Konsultant HARRISON ASSESSMENTS,  MindSonar Metaprofiles, Asesor ACDC

Coach, Teamcoach, trener i menedżer z pasji, wykształcenia i zawodu. Pasjonat tego co robi.  Jego motto ‘zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nigdy nie zwyciężają” – liczy się skuteczność . Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.  Teamcoach na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada 13 letnie doświadczenie w sprzedaży, zarządzaniu. Certyfikowany Konsultant Harrison Assessments i Assessor AC/DC.

WYKSZTAŁCENIE

Akademia Ekonomiczna We Wrocławiu specjalizacja Zarządzanie i marketing. Akademia im Leona Koźmińskiego w Warszawie – Teamcoaching. Przygotowanie Pedagogiczne  – studia podyplomowe UZZM Lubin

ROZWÓJ ZAWODOWY

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik działu zakupów B2B, w którym występował w roli projektanta produktów oraz specjalisty odpowiedzialnego za zaopatrzenie sieci sprzedaży w meble. Uczestniczył w negocjacjach zakupowych jako reprezentant firmy. Jako Specjalista ds. marketingu i  analiz rynku organizował kampanie reklamowe i promocyjne, wdrożył program lojalnościowy dla klientów firmy. Jako kierownik marketingu tworzył plany marketingowe, współpracował w zakresie otwierania nowych jednostek handlowych, projektował systemy zarządzania sprzedażą, konstruował i realizował media-plany, odpowiadał za kontakt z mediami i politykę PR firmy, współtworzył i wdrożył program szkoleń dla handlowców i kierowników sieci sklepów (branża meblowa, RTV, AGD, FMCG, budowlana); był również współautorem Standardu Obsługi Klienta.

Występując w roli Doradcy ds. Sprzedaży w branży motoryzacyjnej (dealer Toyota) prowadził negocjacje handlowe, analizował rynek, był odpowiedzialny za nawiązywanie nowych kontaktów handlowych i analizy sprzedażowe. Jako Dyrektor Handlowy w branży budowlanej odpowiadał za pracę 90 osobowego zespołu handlowego, oraz zakupy i sprzedaż pionu handlowego w branży budowlanej.

Tworzył i nadzorował wykonanie planów kosztowych zakupowych i sprzedażowych, rekrutował i motywował pracowników, budował zespół i kreował politykę zakupową i sprzedażową firmy. Jako trener i Coach swojego zespołu, stworzył Standard Obsługi Klienta oraz współtworzył system identyfikacji wizualnej firmy i programu Mystery Shopping.

Dodatkowo był odpowiedzialny za stworzenie spójnego systemu komunikacji wewnątrz firmy i spójnego wizerunku firmy w otoczeniu biznesowym.

Jest certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Community) Certyfikowanym Konsultantem HARRISON ASSESSMENT , Konsultantem MindSonar Metaprofiles, Certyfikowanym Assessorem ACDC, Trenerem NLP (In the Art of NLP Chris Hall); specjalizuje się w szkoleniach dla średniej i wyższej kadry kierowniczej.

PROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE

Doradztwem, szkoleniami i coachigniem zajmuje się od 17 lat, współpracując z firmami z branż: farmaceutycznej, budowlanej, IT, motoryzacyjnej, FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej

Aktualnie jest ekspertem w zwiększaniu osobistej efektywności oraz przy budowaniu skutecznych zespołów pracowników. Jest konsultantem w projektach wypracowania wspólnych standardów, reguł trybu i współpracy w zespołach.

Wspólnie z TOYOTA MOTOR POLAND Co. Ltd realizuje cykl warsztatów obejmujących opracowanie I wdrożenie standardu obsługi, sprzedaży i współpracy pracowników w sieci dealerskiej na terenie Polski.

Opracował i wdrożył proces certyfikacji doradców ds. Sprzedaży samochodów używanych dla Toyota Motor Poland, dla dealerów TOYOTA realizuje cykl warsztatów obejmujących zagadnienia:

 • aktywny prospecting dla doradców ds. Sprzedaży flotowej
 • selling in presentation dla doradców ds sprzedazy flotowej
 • negocjacje na rynku flotowym dla doradców ds sprzedaży flotowej I menadżerów

Wspólnie z Miedziową Szkołą Kształcenia Kadr stworzył i zrealizował cykl warsztatów obejmujących radzenie sobie z emocjami/stresem w sytuacji zagrożenia oraz formowanie postaw i efektywnej pracy zespołowej w sytuacji zagrożenia.

Realizuje projekty związane z wystąpieniami publicznymi i prezentacjami biznesowymi.

Na bieżąco uczestniczy i rozwija posiadaną wiedzę i doświadczenie w zakresie doradztwa, coachingu i szkoleń, może poszczycić się przeprowadzeniem ponad 2500 dni szkoleniowych.

Realizuje projekty i warsztaty dla wyższej kadry menedżerskiej, Coaching dla menedżerów, specjalistów, doradców ds. Obsługi klienta, zespołów sprzedażowych. Jest zaangażowany w projekty efektywnej komunikacji wewnątrz organizacji i budowanie motywacji pozafinansowej oraz efektywności osobistej.

Występuje jako twórca i trener w warsztatach z rozwoju kluczowych kompetencji rozwiazywania konfliktów i zarządzania zmianą.

METODYKA PRACY 

W pracy z zespołem kreuje zaangażowanie i proaktywność w myśleniu i działaniu.  Kieruje się partnerskim podejściem w pracy z uczestnikami zwracając szczególną uwagę na efektywne wykorzystanie w praktyce narzędzi i metod oraz różnych sposobów myślenia.

 

ZAWODOWE PASJE

To rozwój, znajdowanie możliwości i podążanie tam, gdzie jest ich wiele. To przekonanie o wielkości potencjału, jaki wnosi każdy uczestnik, pracownik, szef do organizacji. To sposób myślenia i działania. Lubi pracę z menedzerami, pracownikami i całymi zespołami w dążeniu do wspólnych celów.

KLIENCI

Branża motoryzacyjna: Mercedes Benz polska, Volvo Polska, Karlik (Honda, Jaguar) Dobrygowski Sp. z o.o. (Toyota), Toyota Motor Poland Co. Ltd, Faurecia, Carolina Car Company (Toyota), Adampol SA, SF Filter, PESA Bydgoszcz, KAIZEN FLEET Sp. K, General Motors.

Branża FMCG: Maspex, Schiver Polska, Auchan, Metro AG, OCEANIC , Grupa Otmuchów, Rossmann, HEBE Polska,

Branża Finansowa: ING, PKO BP, EOS KSI, Nordea NOC,

Branża farmaceutyczna: APTEKI DOZ, MEDISOW, PharmaNord, Polski Lek, Profarm, Takeda, Polpharma,

INNE: Bolix, Asaj, Assa Abloy – BESAM, Deichmann, Ciech SA, APP Automatyka, PSE SA, Digiprint, Sony Polska, Caterpillar, Sanitec Koło, Techko, Zechik, Cerbud, LG Electronics, PolskaPresse, QuadWinkowski, Nowa Era, Poczta Polska, Lotos, Orlen, PKP, BP Polska, STAG, Metal Fach, PGE, Kartel, MPK Toruń, MCKK, WOSEBA, BECK Politzer Sp. z o.o., DEANTE Sp. z o.o., BRONISZE SA, COMPENSA SA, Vienna Insurance Group(Benefia, InterRisk, Compensa, Polisa, VIG Expert), Telegraph Sp. z o.o. KOPEX Group, Grupa Azoty, PWPW SA, MDA Sp. z o.o STROER Polska.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca