Wypalenie zawodowe – szkolenie

Celem szkolenia „Wypalenie zawodowe” jest świadome i skuteczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom długotrwałego stresu i wyczerpania psychicznego związanego z pracą. Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieją mechanizmy syndromu wypalenia zawodowego oraz nauczą się identyfikować jego symptomy. Ponadto szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzę odnośnie praktycznych technik radzenia sobie ze stresem oraz sposobów na efektywne zarządzanie emocjami w trudnych sytuacjach.

 

Szkolenie dotyczące wypalenia zawodowego może przynieść wiele korzyści:

 • Rozpoznanie objawów wypalenia zawodowego:

Szkolenie może pomóc pracownikom zrozumieć, jakie są objawy wypalenia zawodowego i jak je rozpoznawać u siebie i u innych. To pozwala na wcześniejsze reagowanie i zapobieganie jego poważniejszym konsekwencjom.

 • Zwiększenie świadomości i samorefleksji:

Uczestnicy mogą lepiej zrozumieć własne potrzeby, ograniczenia i strategie radzenia sobie ze stresem zawodowym. Dzięki temu mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące swojej pracy i życia zawodowego.

 • Narzędzia radzenia sobie ze stresem:

Szkolenie może dostarczyć uczestnikom konkretnych narzędzi i strategii radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Mogą to być metody relaksacyjne, techniki zarządzania czasem, umiejętność stawiania granic czy techniki komunikacji interpersonalnej.

 • Poprawa efektywności pracy:

Pracownicy, którzy potrafią zarządzać stresem i wypaleniem zawodowym, są z reguły bardziej wydajni i produktywni. Szkolenie może pomóc w identyfikacji czynników, które wpływają na efektywność pracy, oraz w opracowaniu strategii ich poprawy.

 • Poprawa atmosfery w miejscu pracy:

Poprzez zwiększenie świadomości i umiejętności radzenia sobie ze stresem, szkolenie może przyczynić się do poprawy atmosfery w miejscu pracy. Pracownicy, którzy czują się lepiej przygotowani do radzenia sobie ze stresem, są z reguły bardziej zmotywowani i lepiej współpracują ze swoimi współpracownikami.

 • Zmniejszenie absencji i rotacji pracowników:

Dobre zarządzanie stresem i wypaleniem zawodowym może przyczynić się do zmniejszenia absencji z powodu chorób psychicznych oraz rotacji pracowników. Pracownicy, którzy czują się zadowoleni ze swojej pracy i dobrze radzą sobie ze stresem, są mniej podatni na wypalenie zawodowe i częściej pozostają w miejscu pracy.

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu „Wypalenie zawodowe”:

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym – miejsce do uzgodnienia; na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie w sali szkoleniowej wraz z cateringiem, bądź szkolenie wyjazdowe. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia również w formie online.
 • Czas trwania: 12 godzin zegarowych – 2 dni szkoleniowe.
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji.
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej lub drukowanej.
 • Imienny certyfikat dla każdego uczestnika.
 • Grupy do 15 osób

Program

Dzień pierwszy:

Wypalenie zawodowe

 • Zjawisko wypalenia zawodowego.
 • Czym jest, a czym nie jest wypalenie zawodowe.
 • Sygnały ostrzegawcze zanim pojawi się wypalenie zawodowe.
 • Przyczyny i etapy wypalenia.
 • Symptomy wypalenia zawodowego.
 • Proces wypalania zawodowego.
 • Reakcje osób na wypalenie zawodowe.
 • Skutki wypalenia zawodowego.
 • Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym.
 • Warunki osiągania satysfakcji z pracy.

 

Wypalenie zawodowe w pracy

 • Wypalenie zawodowe osób wspierających
 • Wpływ wypalenia zawodowego na jakość pracy.
 • Jak rozpoznać wypalenie zawodowe u siebie lub współpracowników.
 • Trzy składniki wypalenia:
 • Emocjonalne wyczerpanie i obniżenie samooceny
 • Depersonalizacja
 • Poczucie braku kompetencji oraz spadku osiągnięć i produktywności w pracy
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Zapobieganie nawrotom.

 

Mechanizm powstawania stresu

 • Stres jako interpretacja sytuacji a nie sytuacja.
 • Objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?
 • Typowe reakcje na stres, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?
 • Sposoby zapobiegania – by stres nie nastąpił lub był łagodniejszy.

 

Dzień drugi:

Objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?

 • Reakcje fizyczne.
 • Reakcje psychologiczne.
 • Zmiany w zachowaniu.
 • Stres w służbie związany z zagrożeniami.
 • Źródła i przyczyny stresu wynikającego z braku czasu.
 • Przyczyny chronicznego stresu.
 • Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu).
 • Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 • Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała).
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu).
 • Fazy stresu – Atak-Ucieczka.
 • Następstwa chronicznego stresu.

 

Typowe reakcje na stres i wypalenie zawodowe, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?

 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu.
 • Strategia poznawcza.
 • Strategia emocjonalna.
 • Fantazje, myślenie życzeniowe.
 • Współdziałanie z innymi.

 

Metody radzenia sobie z wypaleniem zawodowym

 • Umiejętność stawiania celów i ich realizacja.
 • Właściwe zarządzanie czasem.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów.
 • Techniki rozluźniające i ćwiczenia fizyczne.
 • Praca z oddechem.
 • Relaks.
 • Automasaż.

 

Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, emocjami i stresem

 • Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem.
 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.).
 • Tłumienie a transformowanie emocji.
 • Identyfikowanie własnego wzorca.
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna.
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami?
 • rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia,
 • szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji,
 • wyrażanie emocji pozytywnych,
 • psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem,
 • autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń,
 • rodzaje oddechu,
 • praktyka świadomego oddechu.
 • „Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia.
 • Techniki relaksacyjne – „Relaksacja przez oddychanie”/„Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni)/Relaksacja Progresywna/„Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne.
 • Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?
 • Wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu.

 

Świadoma komunikacja sposobem na zdrowe relacje

 • Czym jest świadoma komunikacja.
 • Moje emocje a emocje innych ludzi.
 • Relacje z samym sobą, a relacje z innymi.
 • Oczekiwania, a emocje.
 • Świadomość siebie i świadomość rozmówcy – ćwiczenia.
 • Ograniczenia emocjonalne w komunikacji.

 

Asertywność a wypalenie zawodowe i stres

 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących?
 • obszary trudności w odmawianiu,
 • jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie.
 • Asertywne wyrażanie próśb.
 • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
 • jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu.
 • kiedy warto wypowiadać krytykę,
 • problemy z przyjmowaniem krytyki,
 • co robić z nie konstruktywną krytyką,
 • oddzielenie opinii od faktów.
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych.
 • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
 • typowe błędy w wyrażaniu opinii,
 • jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
 • komunikaty JA i komunikaty TY,
 • metody ustanawiania konstruktywnych relacji,
 • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji,
 • asertywna obrona przed gniewem i agresją.

 

Skuteczna redukcja stresu i kontrola emocji przez osoby o różnych typach osobowości

 • Style radzenia sobie ze stresem.
 • Rozpoznawanie typów osobowościowych.
 • Osobowość, a stres.
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości.
 • Zarządzanie czasem przez każdy z typów osobowości.
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań.
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.
 • Opracowanie indywidualnego planu działania dopasowanego do osobowości.

 

Sesja pytań i zakończenie szkolenia

Prowadzący

PIOTR T. RUTA – Trener, coach, konsultant, negocjator, doradca i mówca motywacyjny z niemal 30 letnim doświadczeniem. Wykładowca na Studiach Podyplomowych i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie i Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania/The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie
w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).Łączy wiedzę i praktykę z obszaru umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się
w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych, etykiety biznesowej oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie. Zarządzał zespołami, produktami i projektami. Wprowadził m.in. na polski rynek holding 3 spółek doradztwa personalnego. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

 

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca