Szkolenia dla księgowych z JST

5/5

 Klienci nas oceniają na 4,8/5 zobacz tu

Zapraszamy na szkolenia dla księgowych z JST

W celu usystematyzowania oraz ugruntowania wiedzy, która jest niezbędna dla zminimalizowania ryzyka popełniania błędów przez scentralizowane JST- koniecznym jest  wskazanie tych błędów, ich analiza oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań dla poprawności  stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o finansach publicznych, a także wewnętrznych uregulowań obejmujących całościowo zagadnienia podatku VAT w tak specyficznych okolicznościach w jakich znalazły się Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Sprawdź aktualne kursy dla księgowych z JST:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca

Szkolenia dla księgowych jednostek samorządu terytorialnego

Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych jest także istotne ze względu na zmieniające się przepisy prawa podatkowego  oraz zmieniające się interpretacje tego prawa przez organy podatkowe.

Na szkoleniu zostaną wskazane sposoby rozwiązania konkretnych sytuacji, co pozwoli zapewnić uczestnikom  rozwój i efektywne kształcenie w warunkach dostosowanych do ich potrzeb. Pomimo, że program szkolenia określa zakres szkolenia, istnieje możliwość omówienia innych zagadnień z tematyki podatku VAT, jeśli zaistnieją takie potrzeby ze strony uczestników szkolenia.  Zajęcia skierowane są do skarbników, pracowników działów finansowo-księgowych oraz pracowników jednostek  organizacyjnych JST.

Szkolenia dla księgowych JST a Polski Ład

Polski Ład, czyli nowe przepisy podatkowe, dotykają nie tylko przedsiębiorców, ale i przedstawicieli samorządu terytorialnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom księgowym i pracownikom instytucji budżetowych, zapraszamy na szkolenia związane z Polskim Ładem.

Szkolenie dla księgowych – Polski Ład w instytucjach kultury

Oto nasza najnowsza propozycja – już w marcu zapraszamy na szkolenie dla księgowych JST. Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej. Celem szkolenia dla instytucji kultury jest omówienie i przeanalizowanie kluczowych regulacji wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu na gruncie podatków dochodowych oraz podatku VAT. Omówione zostaną na przykładach zagadnienia związane z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, wskazane zostaną nowe rozwiązania mające wpływ na rozliczenie podatku PIT/CIT w tym ulgi podatkowe. Poruszony zostanie także wątek związany z nowymi obowiązkami w zakresie danych przesyłanych do US od 2023 r.

Szkolenie dla księgowych online – Polski Ład w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

29 marca odbędzie się sześciogodzinne szkolenie online, poruszające najważniejsze zagadnienia związane z Polskim Ładem. Więcej informacji dotyczących kursów dla księgowych JST można znaleźć na naszej stronie internetowej – program jest stale aktualizowany.