18 października 2019

Aplikuj o Nawet 35-70% Zwrotu Kosztu Zakupu Nieruchomości, Maszyny, czy Patentu, Jak Zrobiło To Już Blisko 1900 Polskich Firm

Wprowadzenie

Projekt unijny o którym mowa, “Kredyt na innowacje technologiczne” jest skierowany do firm z sektora MŚP. Dzięki temu projektowi Twoja firma może wprowadzić na rynek “nowinkę technologiczną”, będącą wynikiem własnych lub zleconych prac badawczo-rozwojowych.

Jego celem jest wsparcie firm w pokryciu części kosztów inwestycji, nawet do 70% jej wartości. Sfinansować można np. narzędzia, maszyny, materiały budowlane, nieruchomości, a także patenty, czy licencje. Dzięki temu Twoja firma może znacznie usprawnić istniejące, lub stworzyć nowe rozwiązania – procesy, produkty, usługi.

A jak wiadomo, rynek potrzebuje z czasem coraz lepszych rozwiązań, które dać mu mogą tylko te firmy, które rozwijają się dzięki innowacjom technologicznym. To właśnie do nich jest skierowany ten projekt. 

Więcej o tym dlaczego warto wprowadzić innowację do firmy, przeczytasz dalej.

Dlaczego warto wziąć udział właśnie w tym projekcie

Po pierwsze, cele zakupowe, jakie obejmuje projekt są na tyle szerokie, że udział w nim może wziąć większość przedsiębiorstw. Wskazuje na to fakt, że dotychczas, w ramach tego projektu dofinansowanie na rozwój pozyskało już 1900 firm* z całej Polski. Warto mieć na uwadze to, że wśród tak dużej liczby firm, może być też Twoja konkurencja. Dlaczego więc i Twoja firma miałaby nie skorzystać z dostępnej możliwości dotacji, by zwiększyć swoje szanse względem konkurencji w wyścigu po Klienta?

*https://media.bgk.pl/64235-jesienia-bgk-rozda-kolejne-premie-technologiczne-dla-mikro-malych-i-srednich-firm-do-podzialu-bedzie-350-mln-zl

Po drugie, przedsiębiorcy startujący w tym projekcie mogą zyskać nawet do 70% bezzwrotnej dotacji na planowaną inwestycję. Kredytem technologicznym możesz pokryć mniejszy i większy zakup – nie ma określonej minimalnej kwoty dofinansowania. Poprzez Kredyt na innowacje technologiczne, Twoja firma może dostać nawet 6 000 000 zł dofinansowania na rozwój. 

O tym od czego zależy ostateczna wysokość bezzwrotnej dotacji o którą może się starać Twoja firma, przeczytasz w opisie warunków, znajdującym się poniżej.

Kto może wziąć udział w projekcie

Jest kilka kryteriów, które powinna spełnić firma startująca w projekcie Kredyt na innowację technologiczną. Twoja firma powinna posiadać:

 • przynależność do sektora MŚP w Polsce, 
 • innowacyjny pomysł na ulepszenie lub stworzenie nowego produktu/usługi/procesu na skalę krajową,
 • gotowe prace badawczo-rozwojowe (zrobione pod kątem innowacyjnego pomysłu),
 • zdolność kredytową na całą wartość inwestycji.

W projekcie “Kredyt na innowację technologiczną” wziąć udział mogą prawie wszystkie przedsiębiorstwa z sektora MŚP, zarejestrowane na terenie Polski. Dlaczego prawie wszystkie? Bo oczywiście liczy się też pomysł na wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania, który powinna mieć Twoja firma. 

Poziom dofinansowania dla Twojego przedsiębiorstwa zależy od województwa, w którym się znajduje i wynosi między 35%, a 70%.

Innowacyjne rozwiązanie, które chciałaby wdrożyć na rynek Twoja firma, powinno być wynikiem prac badawczo-rozwojowych własnych lub zleconych. W praktyce oznacza to, że potrzebne są prace B+R opracowane wewnątrz firmy, np. we własnych laboratoriach, czy pracowniach lub te zlecone np. placówce badawczej.

Istotne jest też to, żeby Twoja firma mogła wziąć kredyt na całą wartość zakupu. Część inwestycji (tę po odjęciu dotacji) będziesz finansował własnym wkładem. Zdolność kredytową należy wykazać na podstawie umowy warunkowej kredytu technologicznego lub poprzez promesę kredytową (zaświadczenie) z banku. Uzyskanie umowy warunkowej lub promesy to równocześnie pierwszy krok, jaki należy postawić w drodze do uzyskania dotacji na swoją inwestycję.

Etapy ubiegania się o środki to zakres działań i czynności, które powinieneś poznać, zanim podejmiesz decyzję o starcie w konkursie. Przybliżyliśmy je poniżej.

Jak ubiegać się o wsparcie na inwestycję

Projekt “Kredyt na innowację technologiczną” koordynuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). BGK stworzyło listę banków komercyjnych, które mogą oceniać zdolność kredytową startujących w projekcie firm.
Ścieżka, jaką powinna przejść Twoja firma, aby uzyskać dofinansowanie wygląda następująco:

 1. Skieruj pierwsze kroki do któregoś ze współpracujących z BGK banków komercyjnych, żeby złożyć wniosek o warunkową umowę kredytową lub promesę kredytową (bank oceni zdolność kredytową Twojej firmy).
 2. Złóż do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (gdy już będziesz miał promesę lub warunkową umowę kredytową z banku komercyjnego).
 3. Czekaj na decyzję w sprawie dofinansowania projektu ze strony BGK (nadejdzie w ciągu 30 dni).
 4. Gdy BGK pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek – zawrzyj z bankiem komercyjnym umowę kredytową na wybrany przez Twoją firmę zakup.
 5. Podpisz umowę o dofinansowaniu projektu z BGK. 
 6. Otrzymaj dotację, by z sukcesem zrealizować swój projekt.

Projekt jest ograniczony czasowo, a nabór wniosków kończy się w lutym przyszłego roku. Im wcześniej zapoznasz się z konkursem, tym większe będziesz miał szansę na skompletowanie niezbędnych dokumentów. Sprawna organizacja prac przybliży Twoją firmę do sfinansowania wybranego przez nią zakupu.

Ważne, żebyś dowiedział się teraz, co możesz sfinansować dzięki Kredytowi na innowację technologiczną. Dowiesz się o tym niżej. 

Co można opłacić w ramach otrzymanych środków

Bezzwrotna dotacja obejmuje prawie wszystko, co może wesprzeć rozwój Twojej firmy. Istotne, by planowany zakup był drogą do bezpośredniego celu projektu, czyli ulepszenia lub stworzenia nowego procesu/produktu/usługi w Twoim przedsiębiorstwie.

W grę wchodzi zakup (w tym montaż, czy uruchomienie) narzędzi, maszyn, urządzeń. Sfinansowana może być nawet nieruchomość (zarówno zabudowana jak i niezabudowana), ale też materiały, czy roboty budowlane (np. na rozbudowę hali fabrycznej).

Twoja firma może też nabyć prawo do patentów, licencji, ekspertyz, czy projektów technicznych

Podsumowanie

Projekt unijny “Kredyt na innowacje technologiczne” jest dedykowany dla firm z sektora MŚP. Kredytem technologicznym można pokryć zakup m.in. narzędzi, maszyn, patentów, licencji, a nawet nieruchomości

Poziom dofinansowania zakupu któregoś z wyżej wymienionych środków wynosi między 35%, a 70% wartości inwestycji.

W ramach tego projektu Twoja firma może poprawić istniejące, lub stworzyć nowe rozwiązania (procesy, produkty, usługi). Działania te powinny docelowo  doprowadzić do wprowadzenia na rynek “nowinki technologicznej”, którą opracowało Twoje przedsiębiorstwo. Ważne, żeby ta innowacja była poprzedzona własnymi lub zleconymi pracami badawczo-rozwojowymi.

Żeby dowiedzieć się, czy Twoja firma będzie mogła wziąć kredyt technologiczny na ten cel, należy udać się do banku po promesę kredytową. Taki dokument można otrzymać w każdym komercyjnym banku współpracującym z Bankiem Gospodarki Krajowej (koordynatorem projektu).

Nabór wniosków w tym projekcie kończy się z początkiem lutego 2020 roku. Jeżeli więc masz pomysł na wprowadzenie na rynek czegoś nowatorskiego, to Kredyt na innowacje technologiczne może być projektem dla Twojej firmy.

Sprawdź możliwość uzyskania dotacji dla Twojej firmy w ramach opisanego projektu, zostawiając kontakt do siebie w formularzu POD TYM LINKIEM. Nasz specjalista ds. dotacji skontaktuje się z Tobą w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych i bezpłatnie doradzi oraz odpowie na interesujące Cię pytania.

...czytaj dalej
17 września 2019

♻️ Wektor Wiedzy firmą „eko”!♻️

Od jakiegoś czasu przygotowywaliśmy się do tego, by początkiem czerwca zacząć stopniowo pozbywać się z obiegu w firmie wszelkiego rodzaju plastiku jednorazowego użytku.

Koniec końców chcemy stać się firmą jak najbardziej „zieloną”, przyjazną środowisku, jednak od czegoś trzeba zacząć, a problem plastiku wydaje się być właściwym punktem wyjścia – jednocześnie problemem szczególnie palącym.

➡️ Jak to się zaczęło

W naszej firmie jest grupa pracowników, która szczególnie mocno zainteresowana jest kwestiami ochrony środowiska. Bliski ich sercu jest styl życia „zero waste”, zgodnie z którym starają się generować możliwie najmniejszą ilość odpadów, a tym samym dbać o czystość środowiska.

Co ciekawe, jedną z takich osób jest sam Prezes firmy 🙂 Dzięki temu mogliśmy stosunkowo szybko podjąć decyzję, zaplanować całą koncepcję i zabrać się do wdrażania.

➡️ Dlaczego się na to zdecydowaliśmy

Powodów dla których zdecydowaliśmy się podjąć tego wyzwania jest conajmniej kilka, natomiast jeden z nich jest istotą pozostałych. To po prostu chęć zrobienia czegoś dobrego – czegoś, co niejako „czujemy” i jesteśmy skłonni poświęcić temu swój dodatkowy czas i energię. Bo wierzymy że warto.

A skoro łączą nas wartości i podobny styl życia także poza wykonywaną przez nas codzienną pracą w firmie, to dlaczego nie mielibyśmy połączyć sił i zrobić więcej razem? W końcu wspólna praca grupy nad jakimś projektem daje w rezultacie więcej, aniżeli suma pracy pojedynczych osób. Tak to się zaczęło.

➡️ Jak zamierzamy to zrealizować

Tak naprawdę koncepcja firmy bez plastiku to tylko początek przemiany naszej firmy w „firmę zieloną”, przyjazną środowisku. Chcemy wprowadzić wiele zmian dobrych dla środowiska, włącznie z biodegradowalnymi materiałami firmowymi. Od czegoś jednak trzeba zacząć, a problem plastiku wydaje się jednym ze szczególnie palących – stąd też decyzja, by zacząć właśnie od tego.

➡️ Garść informacji i danych

By zrozumieć problem, wystarczy podać za przykład fakty wynikające z całej masy przeprowadzonych na ten temat badań i analiz. Mówią one o tym, że plastik jest już tak wszechobecny, że:

✅ pijemy go z wodą,

✅ spożywamy wraz z pożywieniem,

✅ a nawet… nim oddychamy!

ℹ️ źródło: https://www.spidersweb.pl/2019/06/wwf-ile-zjadamy-plastiku.html

Naprawdę! Jeżeli to Cię nie przeraża – spójrz na liczby. Od lat 50 XX wieku do roku 2015 wyprodukowano łącznie 8,3 MILIARDA ton tworzyw sztucznych. 8 300 000 000 TON – 8 300 000 000 000 kilogramów! Z tego odpadami stało się aż 6,3 mld ton.

ℹ️ źródło: https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full

Co się dzieje z tymi odpadami? Są składowane, spalane, lądują w rzekach, morzach i oceanach – tym samym pośrednio w pożywieniu ludzi i zwierząt. A to tylko jeden z problemów powodowanych przez produkowanie nadmiernej ilości odpadów, których lwią część stanowią te plastikowe.

Jedną z mniej przyjemnych ciekawostek dotyczących odpadów jest to, że tylko w północnej części Oceanu Spokojnego pływa ogromna plama śmieci, przekraczająca swoim rozmiarem powierzchnię Francji aż trzykrotnie, a jednym z najgroźniejszych jej składników jest m. in. właśnie plastik.

ℹ️ źródło: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1743886,1,wielka-pacyficzna-plama-smieci-jest-wieksza-niz-przypuszczano-i-rosnie.read

➡️ Podsumowanie – czyli co dalej?

Napisalibyśmy, że minie jeszcze sporo czasu, nim ludzie staną się odpowiedzialni za produkowanie własnych odpadów czy dbanie o środowisko.

Fakty są jednak takie, że tego czasu nie ma.
Problem jest na tyle palący, a jego rozmiary tak dotkliwe, że za jakiś czas konsekwencje naszego postępowania względem środowiska staną się nieodwracalne.

Dlatego już teraz należy zrobić to, co w naszej mocy, by zacząć go rozwiązywać – z dnia na dzień poprawiając swoje postępowanie.
I co ogromnie ważne – już teraz należy uświadamiać innych o istniejącym problemie i propagować właściwe postępowanie.

I właśnie o tym więcej już niebawem.

Jesteśmy przekonani, że warto, nawet jeżeli narazie to tylko kropla w morzu.

➡️ My już zaczęliśmy zmianę – a Ty? 🌍

#ekofirma

...czytaj dalej
2 września 2019

Najnowocześniejsza Innowacja Na Rynku W Twojej Firmie

Czyli Jak Wyprzedzić Konkurencję Dzięki Dotacji na Wzór, Patent, Prawo autorskie, czy Oprogramowanie

Wprowadzenie

Projekt finansowany z funduszy europejskich o którym mowa, Sieć Otwartych Innowacji (SOI), jest przeznaczony przede wszystkim dla firm chcących skorzystać z patentów, wzorów użytkowych, czy praw autorskich z powodzeniem wprowadzonych w innych przedsiębiorstwach. Sieć Otwartych Innowacji ma sprzyjać dzieleniu się wiedzą, dzięki której Twoja firma znacznie zwiększy swoją konkurencyjność.

Jeżeli więc skuteczna innowacja innej firmy z branży lub spoza niej mogłaby przyczynić się do rozwoju Twojej firmy, to projekt ten jest czymś właśnie dla niej.

Sieć Otwartych Innowacji jest kolejną propozycją umocnienia pozycji firmy na rynku, bez względu na to, czy byłeś, czy dopiero planujesz zostać odbiorcą środków unijnych. Jako uczestnik projektu możesz otrzymać refundację w wysokości 45 – 70% kosztów. 

Oznacza to, że zostanie Ci zwrócona znaczna część poniesionych kosztów związanych z zakupem innowacyjnych rozwiązań, w zależności od regionu w którym prowadzisz firmę (informacje o województwach objętych projektem wraz z poziomami dofinansowania znajdziesz w części zatytułowanej “Co wpływa na wysokość możliwego wsparcia w ramach projektu Sieci Otwartych Innowacji?”). 

Jeżeli wydaje Ci się, że ten projekt może być czymś właśnie dla Twojej firmy, zachęcamy Cię do dalszej lektury o tym do kogo skierowana jest niniejsza idea. 

Czy moja firma może uzyskać wsparcie w tym projekcie?

Jeżeli już teraz możesz wskazać i nazwać konkretną innowację (patent/ wzór/ prawo autorskie/ oprogramowanie), która przyczyni się do wprowadzenia zmian w Twojej firmie – odpowiedź brzmi: tak.

Jeżeli Twoja firma zalicza się do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – odpowiedź ponownie brzmi: tak.

Dwa razy “tak” oznacza, że przechodzisz dalej! Szanse, że ten projekt jest skierowany do Twojej firmy są wysokie i możesz ubiegać się o dostępne środki unijne w ramach Sieci Otwartych Innowacji. 

Jeżeli jednak brakuje Ci pomysłu na innowację, to wciąż masz szansę wpłynąć na rozwój swojej firmy dzięki dotacji z SOI. Przeanalizuj potrzeby rozwojowe swojego przedsiębiorstwa. Zastanów się nad tym, który obszar działania mógłbyś ulepszyć dzięki np. nowemu oprogramowaniu, czy patentowi innej firmy. Gdy już będziesz mógł wskazać taką innowację, wtedy skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zdobyć środki finansowe.

Czas zatem poznać mocne strony tej inicjatywy. 

Dlaczego warto skorzystać
z dotacji w ramach SOI

Rozwój w oparciu o innowacyjne rozwiązania jest jednym z ważniejszych czynników, które wpływają na to, że firmy stają się bardziej konkurencyjne na rynku. Do przodu idą te przedsiębiorstwa, które wyrażają gotowość wprowadzenia zmian. Okazuje się, że w Polsce jest ich całkiem sporo. W ciągu ostatnich trzech lat, średnio co trzecią firmę interesowała możliwość wprowadzenia innowacji.

Mówią o tym wyniki badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wskazują one na to, że ponad 35% polskich firm wprowadziło lub próbowało wprowadzić w ostatnich 3 latach co najmniej jedną innowację dowolnego typu*.

*https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/monitoring-innowacyjnosci-polskich-przedsiebiorstw-wyniki-ii-edycji-badania-2019

Wdrożeniu dowolnej niematerialnej innowacji sprzyja właśnie Sieć Otwartych Innowacji. Pozwoli Ci wprowadzić zmiany w firmie, oszczędzając przy tym Twoje pieniądze. Wsparcie jest bezzwrotne, przez co znacznie obniżysz swój wkład finansowy w wybraną innowację.

Poznałeś ideę projektu, wiesz do kogo jest skierowany oraz jakie są jego zalety. Istotny jest także proces starania się o dofinansowany zakup, o którym dowiesz się niżej. 

Jak uzyskać dotację

Jest kilka etapów, jakie przejdziesz, by uzyskać środki na transfer innowacji:

 1. Upewnij się, że Twoje przedsiębiorstwo i wybrana przez Ciebie technologia spełniają kryteria projektu (że wiesz, do jakiej innowacji chcesz kupić dostęp oraz że należysz do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).
 2. Przygotuj wniosek. Abyś mógł otrzymać środki na wybraną innowację, powinieneś złożyć kompletną dokumentację z odpowiednimi załącznikami. Możesz to zrobić z pomocą naszych doradców, którzy wesprą Cię w pracy nad projektem.
 3. Kup i wdroż wybraną innowację według opracowanego planu działania (który zrobisz jeszcze na etapie przygotowań dokumentów).
 4. Złóż wniosek o płatność (rozlicz projekt) i otrzymaj refundację (częściowy zwrot kosztów między 45%, a 70% wartości zakupu).
 5. Wykorzystaj zdobytą technologię, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.
 6. Nie spoczywaj na laurach! Każdego dnia dbaj o rozwój swojej firmy!

Na każdym z tych etapów może Cię wesprzeć nasza firma. W ramach bezpłatnych konsultacji ocenimy, czy koncepcja rozwoju Twojej firmy pod kątem wybranej innowacji wpasowuje się w Sieć Otwartych Innowacji.

Pomożemy Ci także opracować wniosek i rozliczyć projekt.

Pamiętaj, że to Twój pomysł na innowację rozpoczyna całą tę ścieżkę zadań. Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, co możesz kupić dzięki wsparciu w ramach SOI.

Co kupisz dzięki dotacji

W ramach projektu Otwartej Sieci Innowacji możesz otrzymać środki na transfer technologii lub pokrycie kosztów eksperckiego doradztwa. 

Pierwszą opcją jest transfer technologii

Mowa o technologii, która wpłynęła na rozwój jakiejś firmy/placówki. Przenieść do swojej firmy możesz takie wartości niematerialne i prawne, jak know-how (konkretna wiedza techniczna), prawa autorskie do oprogramowania, prawa do chronionych odmian roślin, patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, czy topografię układów scalonych (przestrzenne rozplanowanie elementów). 

Istotne jest, by innowacja, którą chcesz kupić – była co najmniej na etapie wersji demonstracyjnej (popularnie „demo”). Oznacza to, że testy na produkcie, który chcesz wdrożyć powinny być już zakończone. 

Liczy się też wiek wybranej technologii. W związku z tym, że ideą projektu jest dzielenie się “nowinkami” między firmami – innowacja nie może mieć więcej niż 3 lata, jeśli pochodzi z Polski oraz maksymalnie 5 lat, jeśli pochodzi spoza kraju.

Drugą opcją jest profesjonalne doradztwo

Specjalistyczne porady powinny wpisywać się w co najmniej jeden z trzech obszarów związanych z innowacjami. Możesz zakupić konsultacje dotyczące dziedziny technologicznej (związane z dopasowaniem technologii do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa), prawnej i prawno-patentowej (związane z tworzeniem umowy zakupu) lub dokonać wyceny technologii.

Kosztorys związany z wyceną technologii pozwoli też obliczyć szacowaną wysokość kosztów, których zwrot otrzymasz dzięki SOI. O tym, ile środków możesz dostać na rozwój swojej firmy dowiesz się dalej.

Co wpływa na wysokość dotacji

Poziom dofinansowania na technologię zależy od województwa, w którym znajduje się Twoja firma. Obowiązuje tak zwana mapa dotacji, według której refundacja wynosi między 45%, a 70%. Podane progi procentowe dotyczą mikro i małych przedsiębiorstw. Wysokość wsparcia dla średnich przedsiębiorstw jest zawsze niższa o 10%, niż pokazuje tabela:

Województwo:Procent dotacji:
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko – mazurskie70%
kujawsko-pomorskie,  lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodnio-pomorskie55 %
dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie45 %
powiaty z województwa mazowieckiego< 45%

Tabela 1 – wysokość refundacji w poszczególnych województwach

Minimalna wartość zakupu (ważne: nie dofinansowania) powinna wynosić 100 000 złotych, a maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 200 000 euro (860 000 zł przyjmując kurs walut na poziomie 4,30 zł).

Poziom dofinansowania na doradztwo wynosi 50% dla firm, które nie korzystały jeszcze z porad dotyczących innowacji. 85% zwrotu kosztów otrzymają ci, którzy wykupili usługi doradcze w ciągu ostatnich trzech lat i ich wsparcie nie przekroczyło 200 000 euro.

Abyś miał pełny obraz projektu Sieci Otwartych Innowacji, powinieneś dowiedzieć się o tym ile masz czasu na skompletowanie dokumentacji i kiedy uzyskasz informację o wynikach. Przeczytasz o tym poniżej. 

Jak długo trwa nabór wniosków oraz kiedy otrzymam decyzję?

Nabór wniosków jest ciągły i trwa tylko do końca 2019 roku.

Decyzję w sprawie złożonego wniosku otrzymasz w ciągu 4 miesięcy.

Podsumowanie

Projekt dotacji ze środków Unii Europejskiej – Sieć Otwartych Innowacji (SOI) pozwala dostosować się firmom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do szybkiego tempa zmian na rynku. Dzięki środkom unijnym pochodzącym z tego projektu możesz wykupić sprawdzony patent, wzór użytkowy, czy prawo autorskie od sąsiada z branży bądź spoza niej, z kraju lub zagranicy.

Bez względu na to, czy w ramach Sieci Otwartych Innowacji opłacisz transfer technologii, czy profesjonalne doradztwo związane z innowacjami – efektem będzie wzrost konkurencyjności Twoje firmy na rynku. Projekt pomoże Ci także wznieść firmę na jeszcze wyższy poziom innowacyjności. 

Główną zaletą SOI jest to, że oszczędzasz pieniądze, ponieważ otrzymasz zwrot kosztów na poziomie 45 – 70% wartości zakupu.

Jak każdy projekt, ten też wymaga konkretnej kolejności podejmowanych prac, które zostały opisane wyżej (część zatytułowana: Jak mogę uzyskać wsparcie na dofinansowany zakup?). 

Sieć Otwartych Innowacji skierowana jest do firm z całej Polski. Wniosek możesz złożyć tylko do końca 2019 roku. Warto więc czym prędzej zorientować się w kwestii możliwości uzyskania środków w ramach tego projektu. Wynik w sprawie dofinansowania na transfer innowacji otrzymasz do 4 miesięcy.

Jeżeli idea tego projektu jest bliska Twojej firmie i chcesz ubiegać się o pochodzące z niego środki – zapraszamy Cię do skorzystania z naszych bezpłatnych konsultacji. Udzielimy Ci informacji na temat szans Twojej firmy w ubieganiu się o wsparcie w ramach projektu SOI.

Omów z nami zapytanie telefonicznie lub zostaw dane do kontaktu z Tobą W TYM MIEJSCU.

...czytaj dalej
22 sierpnia 2019

#5 Jak zdobyć dotację na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R)

Wprowadzenie

Dotacje na rozwój to bardzo wartościowe i wiele wnoszące wsparcie dla przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Wiele firm próbuje je uzyskać, jednak po drodze okazuje się, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, aniżeli tylko złożenie podania. Sprawy mają się nieco bardziej skomplikowanie, jednak wbrew pozorom nie jest to też tak trudne. Potrzeba spełnienia kilku warunków, cierpliwości, wygospodarowania pewnych zasobów finansowych, ludzkich i czasowych oraz starannego przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych – i uzyskanie dotacji jest w Twoim zasięgu. Poniżej nieco rozwijamy te kwestie.

Prace badawczo-rozwojowe, a możliwość uzyskania dotacji

Fakty są takie, że już od roku 2020 możliwość uzyskania jakichkolwiek znaczących dotacji na rozwój, bez przeprowadzonych i udokumentowanych wcześniej prac B+R będzie praktycznie niemożliwe. Gdyby się zastanowić, ma to głęboki sens – jeżeli udzielać dotacji, to firmom które wiedzą czego chcą i dlaczego. To właśnie takie firmy z największym prawdopodobieństwem właściwie zagospodarują uzyskane środki finansowe. By natomiast to wiedzieć i móc niepodważalnie udowodnić, potrzebujemy.. prac badawczo-rozwojowych. O tym jak przeprowadzić prace B+R pisaliśmy więcej w tym wpisie.

Spełnienie warunków

W grę wchodzi także spełnienie pewnych warunków, takich jak np. 5 pełnych etatów średniorocznie za poprzedni rok, wkład własny, czy wykazanie pewnego przychodu za rok poprzedni. Są to tylko przykładowe warunki, ponieważ mogą się one różnić np. w zależność od projektu czy regionu, jednak chodzi tutaj o sam fakt ich obecności i świadomości, że takowe istnieją (skontaktuj się z nami, a bezpłatnie podpowiemy Ci jakie warunku należy spełniać w Twoim przypadku).

Wniosek o dotację

Jeżeli posiadasz raport z przeprowadzonych prac B+R i ich rezultatu, który wykazuje potrzeby Twojej firmy, oraz jeśli spełniasz powyższe warunki – możesz starać się o dotację. W tym celu należy złożyć wniosek o dotację potrzeby firmy, wynikłej z prac B+R. Tak się składa, że tym się właśnie zajmujemy 🙂 Skontaktuj się z nami, a zrobimy w tym kierunku co potrzeba. Po złożeniu wniosku czekamy na rozpatrzenie 90 dni.

Realizacja dotacji i rozliczenie

Jeżeli wszystko poszło po naszej myśli, to dotacja została Ci przyznana. Teraz pozostaje kwestia realizacji dotacji, tj. Zakupu potrzebnych zasobów o których dotację się starałeś, oraz rozliczenie dotacji – to ostatnie może zrobić Twój księgowy, ale możesz też zrobić to we współpracy z nami. Chętnie pomożemy!)

Podsumowanie

Droga do uzyskania środków z UE ma kilka schodów, jednak, jak miałeś okazję przekonać się czytając ten wpis, wbrew pozorom nie jest ona tak trudna jak mogłoby się wydawać. Z tego powodu zdecydowanie warto przeprowadzić prace B+R by zdobyć dotację – to trampolina dla rozwoju firmy i skalowania jej działań i wyników. Warto z niej skorzystać!

Jeżeli chcesz zrobić to już teraz – pomożemy Ci!

Zapisz się TUTAJ na bezpłatną konsultację ws. pozyskania dotacji na prace B+R, na ich wdrożenie, albo też oba te projekty.

Zapis na konsultację

...czytaj dalej
22 sierpnia 2019

#4 Jak zdobyć dotację na prace badawczo-rozwojowe (B+R)

I dzięki temu ulepszyć istniejące lub stworzyć nowe produkty, usługi czy procesy

Wprowadzenie

Prace badawczo-rozwojowe to trampolina do rozwoju firm. 

To dzięki nim firmy poszerzają swój zasób wiedzy, w rezultacie czego ulepszają istniejące lub tworzą nowe rozwiązania. Stąd już o krok do większej konkurencyjności na rynku i precyzyjniejszego trafiania w potrzeby Klientów, a co za tym idzie – większych przychodów i udziału w rynku. 

Jeżeli są to kwestie, na które w Twojej firmie zwraca się uwagę, to prace badawczo-rozwojowe są tym, czego na pewno Twoja firma potrzebuje. Poniżej o tym, jak zdobyć środki finansowe na prace badawczo-rozwojowe.

Podstawa B+R – konkretny POMYSŁ

Chcąc zdobyć dotację na przeprowadzenie prac B+R, potrzebujesz wiedzieć co konkretnie chcesz zbadać. Warto w tym miejscu zadać sobie pytania takie jak:

 • Co chcesz udoskonalić w aktualnym produkcie, procesie, urządzeniu? 
 • Jakie nowe rozwiązanie stworzyć, niedostępne dotychczas na rynku? 
 • Jakie niedoskonałości ma produkt, proces czy urządzenie, które chcesz usunąć?

Pomysł to punkt wyjścia do dalszych starań o dotację na prace B+R, a bez niego nie ma mowy o pozyskaniu środków finansowych. Natomiast mając konkretny pomysł, należy rozpisać zakres prac nad nim, tj. nad czym są planowane prace i czego chcemy się dowiedzieć (skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci jak zrobić to właściwie).

Znalezienie jednostki badawczej, która przeprowadzi prace B+R

Dotację zdobywamy na prace B+R, które będą prowadzone we współpracy z zewnętrzną jednostką naukową. By nawiązać taką współpracę, organizujemy przetarg, który wyłoni właściwą organizację. To ona precyzyjnie oszacuje koszt prac nad Twoim pomysłem.

Sformalizowanie współpracy – podpisanie umowy i wniosku

Jeśli oferta organizacji która wygrała przetarg zostanie przez Ciebie zaakceptowana, to kontaktujemy się z nią, pomagamy Ci przy skonstruowaniu i podpisaniu z nią umowy, oraz zajmujemy się napisaniem wniosku o dotację. Dalej pozostaje już tylko czekać na przyznanie oczekiwanych środków.

Przyznanie dotacji i start prac B+R

Na tym etapie przekazujemy Ci informację, czy wniosek „przeszedł”. Jeśli tak – podpisujemy umowę z PARP, czyli Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, u której to staramy się o Twoją dotację. 

W tym momencie startują prace B+R. Będzie to wymagać utrzymywania kontaktu z Twojej strony z jednostką która je przeprowadza, w celu jak najskuteczniejszego ich wykonania. Po ich wykonaniu otrzymujesz z PARP’u zwrot środków, nawet do 85% całej inwestycji (w zależności od wysokości dofinansowania w danym regionie kraju/branży). 

Prace B+R zostały wykonane – ale co dalej?

Po całym tym procesie wiesz już, jakie ulepszenia np. istniejącego produktu, urządzenia, usługi, czy procesu, lub też stworzenie czego nowego ma sens biznesowy. Skoro więc Twoja firma jest w posiadaniu konkretnych wniosków z prac B+R i wiadomym jest, co teraz należałoby wdrożyć w celu poprawy działania firmy – to pozostaje tylko to zrobić.

Jak wdrożyć rezultat prac B+R

Badania zostały przeprowadzone, a więc wiadomym jest, co należałoby teraz wdrożyć w celu poprawy wyników firmy. Cokolwiek to jest – np. zbudowanie lub zakup linii produkcyjnej dla nowego produktu – prawdopodobnie będzie to wymagać znacznego nakładu środków. I tu również możemy Ci pomóc, ponieważ pozyskujemy środki na wdrożenie wyników prac B+R, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Podsumowanie

Prace badawczo-rozwojowe to klucz do zwiększania innowacyjności firmy – to trampolina do rozwoju firm. Każda firma, chcąca wybijać się ponad konkurencję, tworzyć nowe rozwiązania, lub też ulepszać istniejące, powinna uczynić je jednym ze swoich priorytetów. Warto to zrobić tym bardziej, że istnieje możliwość pozyskania dotacji zarówno na prace B+R, jak i wdrożenie ich rezultatu.

W firmie Wektor Wiedzy zajmujemy się obiema tymi kwestiami – jeżeli więc jest to coś, co Cię interesuje, coś, czego wartość czujesz i chcesz uczynić jednym ze swoich priorytetów, to wiemy jak Ci pomóc. Robiliśmy to już dziesiątki razy.

Skontaktuj się z nami, zamawiając konsultację poprzez TEN FORMULARZ, a pomożemy Ci na każdym etapie tej ścieżki.

...czytaj dalej
22 sierpnia 2019

#3 Jak przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe?

Wprowadzenia – dwie możliwości

Dzięki pracom badawczo-rozwojowym Twoja firma ma możliwość stawać się jeszcze mądrzejszą i bardziej konkurencyjną, co w efekcie przełoży się na lepsze wyniki rynkowe i sprawniejsze działania wewnątrzfirmowe. Jeżeli zdecydujesz się na ich przeprowadzenie to warto byś wiedział, że są dwie możliwości zabrania się do tego. Mowa o prowadzeniu prac B+R na własną rękę, jak i przy wsparciu zewnętrznych jednostek – możesz więc wybrać tę możliwość, która wydaje się bardziej korzystna dla Ciebie i Twojej firmy.

Możliwość pierwsza – Prace B+R na własną rękę

Pierwszą możliwością jest przeprowadzenie prac b+r na własną rękę w firmie. Wymaga to wygospodarowania pewnych zasobów ludzkich i czasowych, jednak w rezultacie na bieżąco możesz doglądać ich kierunku i wyników, a także skorzystać z ulgi podatkowej. By podjąć się tego wyzwania w sposób możliwie skuteczny, warto oddelegować konkretnego pracownika/pracowników do prac nad wyznaczonymi projektami B+R. Z kolei przy większych projektach warto w strukturze firmy wydzielić dział badawczo-rozwojowy (aczkolwiek nie jest to niezbędne), w którym to zatrudnieni specjaliści wykonują pracę nad opracowaniem nowych technologii i rozwiązań produktowych. Trzeba również pamiętać o tym, że każdy wydatek związany z pracami księguje się na wydzielone konto.

Prowadzone pracę badawczo-rozwojową należy udokumentować, prowadząc ewidencję realizowanych projektów. Taka ewidencja powinna zawierać:

 • Opis projektu,
 • Czas rozpoczęcia i zakończenia,
 • Wykaz osób zaangażowanych w danym projekcie,
 • Wykaz prac stworzonych w danym projekcie, wraz z imiennym przyporządkowaniem określonej pracy do osób je wykonujących,
 • wykaz czasu pracy spędzonego przez dane osoby przy projekcie.

Wynikiem takich prac B+R powinien być raport, który będzie zawierał precyzyjne dane techniczne, parametry, wykresy i rysunku oddające rezultat prac. Taki raport powinien składać się z:

 • Nazwy i celu badania,
 • Określenia składu zespołu badawczego,
 • Czas trwania badań,
 • Wstęp opisujący stan wiedzy na chwilę obecną – w tym stosunku rezultatu badań do potrzeb Klienta i przewagi opracowanej koncepcji nad istniejącymi na rynku,
 • Wykazu urządzeń, materiałów i surowców wykorzystanych do badań,
 • Opis konkurencji oraz tego, dlaczego nasza innowacja, będąca rezultatem badań, zapewni wymierną przewagę rynkową nad konkurencją,
 • Koszt badań,
 • Opis i zakres badania, czyli najważniejszy punkt raportu – to tutaj opisujemy, co, kiedy i jak wykonywaliśmy wraz z osiągniętymi rezultatami,
 • Opis ryzyka, jakie występowało w trakcie badań oraz możliwości wystąpienia ryzyka w takcie wdrażania rezultatu prac,
 • Wnioski z przebiegu badań i jasne wskazanie cech, parametrów, funkcjonalności i właściwości opracowanego przez nas rozwiązania.

W tym miejscu, jeżeli rezultat naszych prac badań jest zadowalający, warto od razy zgłosić opracowane rozwiązanie do ochrony patentowej.

Następnie, po przeprowadzeniu prac kontaktujesz się z nami, a my pomagamy uzyskać Twojej firmie dotację na wdrożenie ich rezultatu!

Możliwość druga – Prace B+R przy wsparciu odpowiednich jednostek

Jeżeli jednak zasoby nie pozwalają na przeprowadzenie prac B+R wewnątrz firmy, lub też po prostu z jakiegoś innego powodu nie czujemy się na siłach, to istnieje inna możliwość. Firma może zlecić przeprowadzenie takich prac zewnętrznej jednostce badawczej, we współpracy z którą stworzy rozwiązanie warte wdrożenie. Dzięki takiej współpracy w rezultacie końcowym firma uzyska raport z prac B+R i będzie mogła przejść bezpośrednio do wdrażania ich wyniku. Niewątpliwą korzyścią takiego rozwiązania jest to, że nie musisz samodzielnie delegować osób i stale doglądać rezultatów, czy też fakt, że zrobi to osoba/osoby mające doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań.

Co ważne, dodatkową korzyścią jest to, że takie jednostki dysponują bogatym zapleczem technicznym jak np. laboratoria, maszyny czy urządzenia, które to mogą być potrzebne do przeprowadzenia takich prac. Z kolei przedsiębiorcy, mający pomysły na rozwój firmy, czy na przeprowadzenie prac B+R, mimo chęci często nie mają zasobów w ludziach i technologi do wykonania takich prac. W takich sytuacjach aktywizacja firmy do współpracy z jednostkami badawczymi i naukowymi ma szczególnie głęboki sens.

Podsumowanie

Właściwie prowadzone prace B+R to ogromna wartość, jaką można wnieść do firmy. Pomagają one w szybszym, mądrzejszym i skuteczniejszym rozwoju oraz sprawiają, że proces rozwoju jest bardziej poukładany i systematyczny, a konkurencyjność firmy na rynku większa. Co więcej, przeprowadzenie prac B+R może umożliwić uzyskanie wysokich dotacji z UE, natomiast ich brak może zamknąć drzwi Twojej firmie do takiego wsparcia.

Jeżeli tematyka prac B+R jest Ci bliska i chcesz się jej podjąć – zapraszamy do kontaktu. Niezależnie od tego, czy prace B+R będziesz prowadzić we własnym zakresie czy z jednostką zewnętrzną, pomożemy Ci z organizacją i uzyskaniem dotacji.

Zapraszamy do kontaktu poprzez zapis na konsultację TUTAJ.

Konsultacja jest całkowicie bezpłatna.

Zapis na konsultację

...czytaj dalej