Projekty Unijne

Projekty realizowane przez nas w ramach funduszy europejskich

Dlaczego zdecydowaliśmy się na udział w projektach unijnych?
Gdy my się rozwijamy, zyskuje na tym także Twoja firma, bo możemy świadczyć nasze usługi jeszcze lepiej. Wsparcie w rozwoju firm zapewniają między innymi  projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej.

Poza tym od lat wspieramy firmy w drodze po dofinansowanie i jesteśmy świadomi wszelkich korzyści, jakie niosą za sobą fundusze unijne.

Co nas przekonało do udziału w projektach w które się zaangażowaliśmy?
Intencją naszej firmy jest pomaganie osobom bezrobotnym wrócić  na rynek pracy.  Dlatego też cieszy nas możliwość udziału w inicjatywach, których celem jest poprawa sytuacji takich osób. A projekty „(Re)start zawodowy” oraz „Superwoman na rynku pracy” dają taką szansę.

Projekt „Proinnowacyjne usługi doradcze prowadzące do wdrożenia innowacji technologicznej w postaci aplikacji CRM w firmie szkoleniowej” pozwolił nam skorzystać z usług doradczych. Dzięki temu pracujemy nad innowacyjnymi technologicznie oprogramowaniami do zarządzania firmą szkoleniową. Pozyskanie dofinansowania było także furtką do wprowadzenia innowacji na poziomie naszych procesów, organizacji i marketingu.

W jakich projektach bierzemy udział?
Firma Wektor Szymon Trzemżalski uczestniczy w realizacji trzech projektów:

  1. Projekt „(Re)start zawodowy”
  2. Projekt „Superwoman na rynku pracy”
  3. Projekt „Proinnowacyjne usługi doradcze prowadzące do wdrożenia innowacji technologicznej w postaci aplikacji CRM w firmie szkoleniowej”.

Wszystkie te projekty są dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Jako firma szkoleniowo-doradcza oferujemy usługi, które pomagają w dobraniu odpowiedniego programu unijnego dopasowanego do potrzeb i możliwości firmy. Oszacujemy prawdopodobieństwo uzyskania dotacji na projekt unijny oraz pomożemy przygotować niezbędne dokumenty.  Pomagamy w analizie finansowej i poradach dotyczących kredytu na inwestycje. Ponadto, jeśli istnieje taka potrzeba, rozliczamy uzyskane wsparcie. Prowadzimy doradztwo w zakresie:
– Badania i rozwój
– Design i wzornictwo
– Promocja i eksport