Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych – kurs online

Czym są środki trwałe? Czy wiesz, jak skrupulatnie je ewidencjonować? Jak utrzymać zgodność z przepisami i normami księgowymi biorąc pod uwagę specyfikę rozliczeń w JST?

Na te (i nie tylko te!) pytania znajdziesz odpowiedzi, uczestnicząc w naszym kursie Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych. Podejdziemy do tematu z pasją, dzieląc się wiedzą praktyków z bogatym doświadczeniem w dziedzinie finansów publicznych. Poznasz nie tylko zasady i procedury związane z ewidencją środków trwałych, ale również otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące rozwiązywania realnych problemów, z jakimi spotykają się jednostki budżetowe.

 

Na kurs zapraszamy w szczególności:

 • skarbników i księgowych jednostek budżetowych,
 • specjalistów z dziedziny finansów pracujących w sektorze publicznym,
 • osoby pełniące funkcje zarządzające w jednostkach budżetowych,
 • osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w obszarze finansów publicznych.

 

Dzięki udziałowi w kursie zyskasz szereg korzyści:

 • zdobędziesz dogłębną wiedzę na temat zasad i procedur związanych z ewidencją środków trwałych w jednostkach budżetowych,
 • poznasz sposób tworzenia i znakowania obiektów inwentarzowych,
 • dowiesz się, czy jednostki sektora finansów publicznych mogą korzystać z KSR nr 11, a jeżeli tak to w jakim zakresie,
 • zgłębisz temat zasad gospodarowania składnikami mienia ruchomego w JST,
 • utrwalisz zasady likwidacji środków trwałych,
 • zidentyfikujesz metody inwentaryzacji w odniesieniu do odpowiednich składników majątku.

 

Zapraszamy Cię do fascynującej podróży przez świat księgowości jednostek budżetowych!

Dodatkowe informacje o kursie “Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych” :

 • Kurs w trybie online,
 • Czas trwania: 3 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka),
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem,
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!

 

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych – kurs online

Temat 1 – Środki trwałe w JST.

 1. Podstawowe pojęcia związane ze środkami trwałymi.
  • Definicja środków trwałych – podobieństwa i różnice w ujęciu bilansowym, podatkowych oraz ustawy o finansach publicznych.
  • Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą stosować KRS nr 11 „Środki trwałe”?
   • Podstawa prawna.
   • Zapisy w polityce rachunkowości.
  • Najważniejsze pojęcia związane ze środkami trwałymi.
   • Postać środka trwałego.
   • Okres ekonomicznej użyteczności.
   • Kompletność i zdatność do użytkowania.
   • Przeznaczenie na własne potrzeby jednostki.
   • Wartość istotna (dolna granica wartości) środka trwałego.
  • Obiekt inwentarzowy.
   • Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych.
   • Zbiorczy obiekt inwentarzowy zespolony rodzajowo i zespolony funkcjonalnie.
   • Sieciowe środki trwałe.
   • Jak nadawać numery inwentarzowe?
   • Co zrobić, gdy w trakcie spisu z natury stwierdzimy braki w oznakowaniu środków trwałych?
 1. Wartość początkowa środka trwałego.
  • Ustalenie wartości środka trwałego.
   • Wartość początkowa.
   • Ustalenie ceny nabycia.
   • Koszt wytworzenia.
   • Nieodpłatne otrzymanie.
   • Przekwalifikowanie z nieruchomości inwestycyjnych.
   • Wartość początkowa ujawnionych środków trwałych.
   • Jakich kosztów nie wlicza się do wartości początkowej środka trwałego?
  • Ustalenie kosztu wytworzenia, a wycena wartości początkowej środka trwałego.
   • Moment rozpoczęcia budowy.
   • Rozliczenie kosztów pośrednich budowy.
   • Koszt utrzymania aktywów trwałych wykorzystywanych na potrzeby budowy.
  • Nakłady ponoszone w trakcie użytkowania środka trwałego.
   • Ulepszenie środków trwałych.
    • Rodzaje ulepszeń.
    • Jak zmierzyć wartość użytkową?
    • Jak ulepszyć obcy środek trwały?
   • Nakłady na bieżącą eksploatację.
    • Konserwacja a remont.
    • Remonty bieżące.
   • Aktualizacja wartości środków trwałych:
    • przebudowa,
    • modernizacja,
 1. Amortyzacja środków trwałych.
  • Definicja i metody amortyzacji.
  • Zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 000 zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
  • Amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd.
  • Kiedy zacząć i zakończyć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych?
  • Jak dokonywać amortyzacji?

 

Temat 2 – Gospodarowanie mieniem jednostki.

 1. Mienie ruchome.
  • Definicja i podstawy prawne.
  • Zasady gospodarowania mieniem ruchomym.
 2. Ogólne zasady zarządzania mieniem ruchomym w JST.
  • Wykorzystanie mienia ruchomego zgodnie z przeznaczeniem.
  • Obowiązek zachowania szczególnej staranności przy zarządzie mieniem ruchomym.
 3. Zasady użytkowania mienia przez jednostki podległe.
  • Odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone w mieniu jednostki.
  • Zabezpieczenie mienia przed zniszczeniem lub zagarnięciem przez osoby trzecie.
  • Bieżąca ocena stanu technicznego i przydatności mienia ruchomego.
  • Jak gospodarować mieniem oszczędnie i w sposób racjonalny?
 4. Zbędne mienie ruchome.
  • Kiedy mamy do czynienia z mieniem zbędnym?
  • W jaki sposób dokonać wyceny mienia zbędnego?
 5. Likwidacja mienia ruchomego.
  • Kiedy dochodzi do likwidacji mienia ruchomego?
  • Jak zlikwidować zbędne środki trwałe?
  • Czynności likwidacyjne – krok po kroku.
 6. Instrukcja gospodarowania mieniem ruchomym – omówienie podstawowych elementów w ramowej instrukcji.

 

 

Temat 3 – Obowiązki inwentaryzacyjne związane ze środkami trwałymi.

 1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – podstawy przeprowadzenia.
  • W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację?
  • Zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada?
  • Metody inwentaryzacji:
   • spis z natury,
   • potwierdzenie sald,
   • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami.
 1. Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji.
  • W jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację?
  • Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji?
  • W jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata?
  • Co oznacza termin „teren strzeżony”?
  • Co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji?
 2. Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji.
  • Czynności przedinwentaryzacyjne.
   • Powołanie komisji.
   • Plan inwentaryzacyjny.
   • Instrukcja inwentaryzacyjna.
  • Ustalenie stanu rzeczywistego.
   • Przeprowadzenie inwentaryzacji.
   • Porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową.
   • Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
 2. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
  • Różnice inwentaryzacyjne – niedobory i nadwyżki (zawinione i niezawinione).
  • Przyczyny powstania różnić inwentaryzacyjnych.
  • Kiedy rozliczać w księgach różnice inwentaryzacyjne?
  • Wycena ujawnionych podczas inwentaryzacji niedoborów i nadwyżek.
  • Ewidencja księgowa rozliczania różnic inwentaryzacyjnych.
   • Niedobór w pozostałych środkach trwałych.
   • Niedobór gotówki w kasie.
   • Nadwyżka w środkach trwałych.
   • Niedobór zawiniony w środkach trwałych dochodzonych na drodze sądowej.

Prowadzący

Magdalena Grotkiewicz – Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych zakresie: rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy; autorka publikacji z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, szkoleniowiec, redaktor naczelna dwutygodnika “Rachunkowość Budżetowa”.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.490,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca