Kurs podatku VAT dla JST w praktyce z uwzględnieniem zmian na rok 2023

Jesteś pracownikiem jednostek samorządowych oraz jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli, CUW, placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR lub związków gmin? Zajmujesz stanowisko skarbnika, głównego księgowego, czy pracownika działu księgowego w gminie, bądź powiecie? Zapisz się na kurs podatku VAT w praktyce z uwzględnieniem zmian na rok 2023 i bądź na bieżąco z przepisami!

Szkoląc się z nami masz pewność, że:

 • zagadnienia, które będą przedmiotem kursu omawiane będą w oparciu o liczne przykłady z praktyki rozliczania VAT w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • nasz ekspert w trakcie zajęć uwzględni aktualne stanowiska interpretacyjne organów podatkowych, orzecznictwo sądów krajowych oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • nabędziesz kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych,
 • poznasz potencjalne zagrożenia dotyczące ponoszonej odpowiedzialności w związku z nieprawidłowościami rozliczeń podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych,

 

Zapraszamy na kurs wszystkich, chcących rozwiać swoje wątpliwości dotyczące podatku VAT w JST, a szczególnie tych, których interesują praktyczne aspekty tego podatku!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie VAT w jednostkach budżetowych JST ze zmianami w 2023:

 • Kurs w trybie online,
 • Czas trwania: 5 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka),
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem,
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!

 

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1
Status JSFP jako podatnika na gruncie ustawy VAT oraz  zakres czynności podlegających opodatkowaniu VAT w tych podmiotach.  Transakcje transgraniczne, a podmioty jednostek sektora finansów publicznych.

 

 1. Przepisy, które potrzebujesz znać w celu prawidłowego rozliczania podatku VAT,
 2. Omówienie najważniejszych zasad dotyczących rozliczania podatku VAT (neutralność podatku VAT),
 3. Podatnik podatku VAT:
  • definicja działalności gospodarczej w ustawie VAT,
  • które podmioty są wyłączone z ustawy VAT?
 1. Czynności objęte zakresem ustawy VAT – jakie czynności nie stanowią działalności gospodarczej dla JSFP?
 2. Dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT w praktyce działalności JSFP,
 3. Świadczenie usług w jednostkach sektora finansów publicznych – co to oznacza? Jakie skutki podatkowe powoduje rozszerzona ustawowa definicja usług?
 4. Umowy cywilnoprawne w jednostkach sektora finansów publicznych, a podatek VAT. Czy każda umowa cywilnoprawna JSFP znajdzie się w pliku JPK_VAT?
 5. Nabywanie towarów od podmiotów zagranicznych, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – jakie stany faktyczne występujące w JSFP należy rozpoznać w kontekście obowiązków podatkowych w podatku VAT?
 6. Zasady świadczenia usług w obrocie zagranicznym (import usług, eksport usług) – co potrzebujesz wiedzieć, aby nie popełnić błędu rozliczania podatku VAT w usługach międzynarodowych?
  • status odbiorcy,
  • miejsce świadczenia usługi,
  • sposób rozliczania podatku VAT.

 

Temat 2 – Moment obowiązku podatkowego. Elementy podstawy opodatkowania. Nowa matryca stawkowa. Świadczenia nieodpłatne w świetle ustawy VAT.

 1. Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów (dostawa towarów o charakterze ciągłym). Jakie przyczyny powodują błędy  w rozliczeniu podatku VAT w plikach JPK_VAT? Jaki wpływ na uniknięcie błędów ma poprawne wystawienie faktury sprzedażowej i pozostałych dokumentów sprzedażowych?
 2. Obowiązek podatkowy z tytułu usług (usługi o charakterze ciągłym),
 3. Szczególne zasady definiowania momentu powstawania obowiązku podatkowego:
  • najem,
  • dzierżawa,
  • media,

 

 1. Podstawa opodatkowania – jakie elementy są wyłączone? I co z tymi dotacjami? O czym warto pamiętać przy określaniu podstawy opodatkowania w przypadku zamiany (tzw. „barter”)?
 2. Dotacje oraz subwencje, a podstawa opodatkowania,
 3. Stawki podatku VAT (stawka podstawowa i preferencyjne),
 4. Kryteria dla ustalenia świadczenia głównego, tj. określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego. Jaki wpływ na wysokość stawki podatkowej ma świadczenie kompleksowe i dlaczego tak ważne jest rozróżnienie kompleksowości świadczeń od świadczeń pojedynczych?
 5. Wiążąca Informacja Stawkowa (przykłady oraz ich analiza). Co się zmieniło w sposobie ustalania stawek podatkowych? Jakie są widoczne konsekwencje podatkowe tych zmian dla JSFP?
 6. Nieodpłatne świadczenia, a podatek VAT – czy dokonanie darowizny rodzi skutki w podatku VAT, a jeżeli tak to z jakich powodów?
  • darowizny,
  • prezenty o małej wartości,
  • świadczenia na rzecz klientów, pracowników,

 

 

Temat 3 – Dokumentowanie czynności objętych zakresem ustawy VAT w przypadku działalności jednostek sektora finansów publicznych. Mechanizm podzielonej płatności(MPP) oraz tzw. biała lista w praktyce działalności jednostek sektora finansów publicznych.

 1. Główne założenia przy wystawianiu faktur. Czym jest faktura dla celów podatkowych i jakie są skutki błędu na fakturze? Na które elementy faktury należy zwrócić szczególną uwagę?
  • obowiązek wystawienia,
  • terminy wystawiania,

 

 1. Wystawienie faktury na żądanie nabywcy,
 2. Elementy faktury, faktury zaliczkowe, duplikaty faktur, faktury uproszczone,
 3. Faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktury (zasady i przyczyny wystawiania, ujęcie w JPK_VAT),
 4. Dokumentowanie sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej:
  • zwolnienie z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej,
  • kasy online.

 

 1. Faktury VAT-RR, refakturowanie, faktury do paragonów,
 2. Faktury ustrukturyzowane – Krajowy System e-Faktur,
 3. Mechanizm podzielonej płatności:
  • warunki podmiotowe i przedmiotowe,
  • Jakie są korzyści dla płacącego przy użyciu MPP?

 

 1. Wykaz podatników – rachunki na białej liście.

 


Temat 4 – Ewidencje dla potrzeb podatku VAT. Obowiązki informacyjne jednostek sektora finansów publicznych oraz w zakresie podatku akcyzowego. Raportowanie schematów podatkowych w jednostkach finansów publicznych. „Ulga na złe długi” oraz zasady jej stosowania.

 

 1. Jednolity plik kontrolny:
  • zagadnienia ogólne,
  • zasada spójności ewidencji VAT z deklaracją VAT.

 

 1. Część ewidencyjna jednolitego pliku kontrolnego:
  • treść ewidencji,
  • błędy w ewidencji i sankcja.

 

 1. Ewidencja sprzedaży:
  • zakres ewidencji,
  • dane dotyczące dokumentów,
  • grupy towarów i usług,
  • oznaczanie typu transakcji,
  • oznaczanie dowodów sprzedaży.

 

 1. Ewidencja zakupu:
  • zakres ewidencji zakupu,
  • oznaczanie typów transakcji,
  • oznaczanie dowodów zakupu.

 

 1. Informacje podsumowujące VAT-UE,
 2. Obowiązki jednostek finansów publicznych w zakresie podatku akcyzowego w związku z wytwarzaniem i zużywaniem energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych – podstawa prawna, zagadnienia ogólne,
 3. Podatnik podatku akcyzowego:
  • warunki do zwolnienia z podatku akcyzowego,
  • obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej.

 

 1. Obowiązek składania deklaracji na podatek akcyzowy, obowiązek rejestracji do CRPA,
 2. Schematy podatkowe – czym są? Przykłady schematów podatkowych w jednostkach sektora finansów publicznych, wewnętrzna procedura,
 3. Warunki dla zastosowania „ulgi na złe długi” w działalności jednostek sektora finansów publicznych.

 

 

Temat 5 – Odliczanie podatku naliczonego – jakie są ograniczenia w tym zakresie? Proporcja sprzedaży. Korekty jednorazowe oraz wieloletnie. O czym warto pamiętać przy odliczaniu podatku naliczonego?

 

 1. Ogólne zasady i warunki odliczenia podatku naliczonego – związek z działalnością gospodarczą,
 2. Źródła odliczenia, nabycia związane z czynnościami wyłączonymi z VAT oraz zwolnionymi z tego podatku,
 3. Terminy odliczenia – nowe zasady po zmianach przepisów VAT,
 4. Przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego,
 5. Odliczanie VAT od pojazdów samochodowych:
  • nabycie,
  • najem,
  • leasing,
  • zakup paliwa,
  • wydatki eksploatacyjne.

 

 1. Odliczanie w przypadku błędów na fakturach,
 2. Zasady odliczania częściowego, odliczanie pełne, odliczanie w przypadku refakturowaniu (pojęcie zakupów częściowo związanych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą),
 3. Metody obliczania współczynnika struktury sprzedaży i prewspółczynnika:
  • dla JST,
  • instytucji kultury,
  • samochodowych jednostek budżetowych,
  • państwowych jednostek budżetowych.

 

 1. Obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi, a proporcje sprzedaży,
 2. Korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów VAT:
  • korekta roczna,
  • korekta wieloletnia,
  • 5 – letnia i 10-letnia,
  • korekta po zmianie przeznaczenia.

Prowadzący

Maria Kowalik – posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, egzekucji administracyjnej, prawa karnoskarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych. Posiada duże doświadczenie trenerskie i umiejętność przekazywania praktycznej wiedzy uczestnikom szkoleń.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,7/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,6/6

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.990,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca