Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej szkole – szkolenie

Szkolenie dotyczące obsługi ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole jest przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, specjalistów ds. edukacji specjalnej oraz pracowników szkół zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności w obsłudze uczniów wymagających dodatkowego wsparcia. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych rodzajów specjalnych potrzeb edukacyjnych, technik nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów oraz sposobów wspierania ich rozwoju w szkolnym środowisku.

Cel szkolenia Uczeń o specjalnych potrzebach:

 1. Zrozumienie różnorodności specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 2. Doskonalenie umiejętności w tworzeniu spersonalizowanych planów nauczania i oceniania.
 3. Nabycie praktycznych strategii wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w procesie uczenia się.
 4. Skuteczne działanie w przypadku sytuacji trudnych i konfliktowych związanych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Szkolenie dotyczące obsługi ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego wspierania uczniów z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprzez zdobycie tej wiedzy i praktycznych umiejętności uczestnicy będą w stanie tworzyć bardziej inkludujące środowisko szkolne, zapewniać lepsze wsparcie uczniom wymagającym dodatkowej pomocy oraz wspierać ich w osiąganiu sukcesów edukacyjnych.

 

Dodatkowe informacje o szkoleniu „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej szkole”:

 • Szkolenie w trybie online oraz stacjonarnie – miejsce do uzgodnienia, na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie w sali szkoleniowej wraz z cateringiem, bądź szkolenie wyjazdowe
 • Czas trwania: 6 godzin zegarowych. Od Państwa zależy czy szkolenie odbędzie się w ciągu dnia, popołudniami czy w weekendy.
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Imienny certyfikat dla każdego uczestnika.
 • Grupy do 15 osób

Prowadzący

ANNA FABISZAK-MUZYKA – Trener, ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji w programach podnoszących efektywność biznesową. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami, efektywnej komunikacji, asertywności, sprzedaży i obsługi klienta (w tym trudny klient), negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, sztuki autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie, budowania i zarządzania zespołem, obsługi trudnego pacjenta, komunikacji z pacjentem, zarządzania zespołem rozproszonym, zarządzania konfliktem, zarządzania zmianą, efektywnego przywództwa, zarządzania sytuacyjnego. Skupia się na szkoleniach dedykowanych personelowi medycznemu.

Prowadziła szkolenia m.in. dla Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Naczelnej Izby Lekarskiej, Szpitali i POZ, Ministerstwa Zdrowia. Prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze w firmach będących w procesie zmiany i reorganizacji. Ekspert w zakresie projektowania i monitorowania systemów ocen pracowniczych, motywacji i rozwoju, planów sukcesji, wartościowania stanowisk pracy, systemów on boarding w organizacjach, systemów kompetencyjnych. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych i Podyplomowego Studium Coachingu przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

Program

Program szkolenia jednodniowego:

 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle prawa,
 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej klasie,
 • Wyzwania stojące przed nauczycielami w edukacji uczniów SPE
 • Formułowanie wymagań i ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na przykładzie uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią, uczniów poniżej normy intelektualnej, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną),
 • Metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Sesja pytań i zakończenie szkolenia

 

 

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca