Motywacja w pracy – szkolenie

Celem szkolenia z motywacji jest zazwyczaj zwiększenie świadomości i zrozumienia mechanizmów motywacyjnych, które wpływają na ludzkie zachowanie i działania. Główne cele tego typu szkoleń mogą obejmować:

 • Zrozumienie motywacji: Pomoc uczestnikom w zrozumieniu różnych teorii motywacji oraz czynników, które wpływają na motywację jednostek.
 • Rozpoznanie własnych motywacji: Pomoc uczestnikom w identyfikacji własnych motywacji i celów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
 • Techniki motywacyjne: Nauczenie praktycznych technik motywacyjnych, które mogą być stosowane zarówno przez uczestników szkolenia w swoim życiu, jak i przez liderów w pracy z zespołem.
 • Zarządzanie motywacją: Nauczenie umiejętności zarządzania własną motywacją oraz wspierania motywacji innych osób, w tym pracowników, kolegów zespołowych itp.
 • Motywowanie do osiągania celów: Pomoc w rozwoju umiejętności motywowania się do osiągania wyznaczonych celów, zarówno krótko-, jak i długoterminowych.
 • Rozwijanie pozytywnego nastawienia: Promowanie pozytywnego podejścia do życia i pracy, które może zwiększyć motywację i efektywność działania.
 • Radzenie sobie z brakiem motywacji: Nauczenie strategii radzenia sobie z okresami spadku motywacji i pokonywania przeszkód w osiąganiu celów.

 

Szkolenie z motywacji może przynieść wiele korzyści zarówno osobom prywatnym, jak i organizacjom:

 • Zwiększenie efektywności osobistej:

Motywacja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność osobistą. Szkolenie z motywacji może pomóc uczestnikom zrozumieć, jak znaleźć wewnętrzną motywację do osiągania swoich celów, co prowadzi do większej skuteczności w wykonywaniu zadań.

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników:

W biznesie motywowani pracownicy są bardziej zaangażowani w swoją pracę, co prowadzi do lepszych wyników, wyższej produktywności i niższej rotacji pracowników. Szkolenie z motywacji może pomóc menedżerom i liderom zrozumieć, jak motywować swoich pracowników i tworzyć bardziej przyjazne środowisko pracy.

 • Poprawa kreatywności:

Motywacja może być kluczowym czynnikiem stymulującym kreatywność. Szkolenie z motywacji może pomóc uczestnikom odkryć, jak motywacja może być wykorzystana do generowania nowych pomysłów i rozwiązań.

 • Zwiększenie samoświadomości:

Szkolenie z motywacji może pomóc uczestnikom zrozumieć własne motywacje, cele i wartości. To z kolei może prowadzić do większej samoświadomości i zrozumienia, co naprawdę napędza ich działania.

 • Poprawa relacji interpersonalnych:

Motywacja może mieć wpływ na relacje interpersonalne. Szkolenie z motywacji może nauczyć uczestników, jak lepiej rozumieć i motywować innych, co może prowadzić do lepszej współpracy i relacji między ludźmi.

 • Zwiększenie poczucia spełnienia:

Osiąganie celów, które są zgodne z własnymi wartościami i potrzebami, może prowadzić do większego poczucia spełnienia i satysfakcji z życia. Szkolenie z motywacji może pomóc uczestnikom określić, jakie cele są dla nich istotne i jak do nich dążyć.

 • Lepsze radzenie sobie ze stresem:

Motywacja może pomóc ludziom lepiej radzić sobie ze stresem i trudnościami. Szkolenie z motywacji może nauczyć uczestników technik radzenia sobie ze stresem i utrzymania motywacji nawet w trudnych sytuacjach.

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu „Motywacja w pracy”:

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym – miejsce do uzgodnienia; na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie w sali szkoleniowej wraz z cateringiem, bądź szkolenie wyjazdowe. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia również w formie online.
 • Czas trwania: 6 godzin zegarowych – 1 dzień szkoleniowy.
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji.
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej lub drukowanej.
 • Imienny certyfikat dla każdego uczestnika.
 • Grupy do 15 osób

Program

Program szkolenia jednodniowego:

NARZĘDZIA MOTYWACJI PRACOWNIKÓW:

 • Przegląd podstawowych teorii motywacji – teorie oparte na hierarchii potrzeb Maslowa, Herzberga i McClellanda, teoria McGregora, teoria Adamsa i praktyczne implikacje z nich wynikające.
 • Co działa, a co nie działa w motywacji?
 • Różnice indywidualne a skuteczność narzędzi motywacyjnych. Metodologia Insights Discovery® jako jedno ż narzędzi doboru motywatorów do osobowości pracownika. Ćwiczenia w rozpoznawaniu cech osobowościowych oraz dopasowywaniu motywatorów do indywidualnych preferencji pracowników.
 • Ekwifinalność i ekwipotencjalność jako uwarunkowania czynników motywujących. Zarządzanie przez cele.
 • Czynniki osłabiające motywację. Podstawowe błędy w motywacji pracowników. Błędy wynagradzania materialnego.

 

MOTYWACJA – CZYNNIKI MOTYWACYJNE W NASZYM ŻYCIU – ANGAŻOWANIE CZY MOTYWOWANIE?

 • Identyfikacja obszarów motywacji i automotywacji, zaangażowania
 • Co robi menedżer angażujący?
 • Źródła i akumulatory naszej motywacji i zaangażowania,
 • Jak angażowanie wygląda w praktyce?
 • Jak identyfikować i wzmacniać obszary pozytywnej motywacji?
 • Jak niwelować wpływ czynników odbierających motywację?

 

POZIOMY I GŁĘBIA NASZEJ MOTYWACJI  

 • Motywacja zewnętrzna – środowiskowa, systemowa, organizacyjna,
 • Motywacja wewnętrzna – angażowanie – postawy, poglądy, wartości,
 • Jak pracować nad budowaniem i rozwojem zaangażowania
 • Poziomy logiczne R. DILTSA a zaangażowanie
 • Dobre praktyki – jak zobaczyć i wykorzystać siłę motywacji wewnętrznej człowieka?

Prowadzący

Cyprian JędrkowiakCoach ICC, Trener

Konsultant HARRISON ASSESSMENTS,  MindSonar Metaprofiles, Asesor ACDC

Coach, Teamcoach, trener i menedżer z pasji, wykształcenia i zawodu. Pasjonat tego co robi.  Jego motto ‘zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nigdy nie zwyciężają” – liczy się skuteczność . Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.  Teamcoach na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada 13 letnie doświadczenie w sprzedaży, zarządzaniu. Certyfikowany Konsultant Harrison Assessments i Assessor AC/DC.

WYKSZTAŁCENIE

Akademia Ekonomiczna We Wrocławiu specjalizacja Zarządzanie i marketing. Akademia im Leona Koźmińskiego w Warszawie – Teamcoaching. Przygotowanie Pedagogiczne  – studia podyplomowe UZZM Lubin

ROZWÓJ ZAWODOWY

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik działu zakupów B2B, w którym występował w roli projektanta produktów oraz specjalisty odpowiedzialnego za zaopatrzenie sieci sprzedaży w meble. Uczestniczył w negocjacjach zakupowych jako reprezentant firmy. Jako Specjalista ds. marketingu i  analiz rynku organizował kampanie reklamowe i promocyjne, wdrożył program lojalnościowy dla klientów firmy. Jako kierownik marketingu tworzył plany marketingowe, współpracował w zakresie otwierania nowych jednostek handlowych, projektował systemy zarządzania sprzedażą, konstruował i realizował media-plany, odpowiadał za kontakt z mediami i politykę PR firmy, współtworzył i wdrożył program szkoleń dla handlowców i kierowników sieci sklepów (branża meblowa, RTV, AGD, FMCG, budowlana); był również współautorem Standardu Obsługi Klienta.

Występując w roli Doradcy ds. Sprzedaży w branży motoryzacyjnej (dealer Toyota) prowadził negocjacje handlowe, analizował rynek, był odpowiedzialny za nawiązywanie nowych kontaktów handlowych i analizy sprzedażowe. Jako Dyrektor Handlowy w branży budowlanej odpowiadał za pracę 90 osobowego zespołu handlowego, oraz zakupy i sprzedaż pionu handlowego w branży budowlanej.

Tworzył i nadzorował wykonanie planów kosztowych zakupowych i sprzedażowych, rekrutował i motywował pracowników, budował zespół i kreował politykę zakupową i sprzedażową firmy. Jako trener i Coach swojego zespołu, stworzył Standard Obsługi Klienta oraz współtworzył system identyfikacji wizualnej firmy i programu Mystery Shopping.

Dodatkowo był odpowiedzialny za stworzenie spójnego systemu komunikacji wewnątrz firmy i spójnego wizerunku firmy w otoczeniu biznesowym.

Jest certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Community) Certyfikowanym Konsultantem HARRISON ASSESSMENT , Konsultantem MindSonar Metaprofiles, Certyfikowanym Assessorem ACDC, Trenerem NLP (In the Art of NLP Chris Hall); specjalizuje się w szkoleniach dla średniej i wyższej kadry kierowniczej.

PROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE

Doradztwem, szkoleniami i coachigniem zajmuje się od 17 lat, współpracując z firmami z branż: farmaceutycznej, budowlanej, IT, motoryzacyjnej, FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej

Aktualnie jest ekspertem w zwiększaniu osobistej efektywności oraz przy budowaniu skutecznych zespołów pracowników. Jest konsultantem w projektach wypracowania wspólnych standardów, reguł trybu i współpracy w zespołach.

Wspólnie z TOYOTA MOTOR POLAND Co. Ltd realizuje cykl warsztatów obejmujących opracowanie I wdrożenie standardu obsługi, sprzedaży i współpracy pracowników w sieci dealerskiej na terenie Polski.

Opracował i wdrożył proces certyfikacji doradców ds. Sprzedaży samochodów używanych dla Toyota Motor Poland, dla dealerów TOYOTA realizuje cykl warsztatów obejmujących zagadnienia:

 • aktywny prospecting dla doradców ds. Sprzedaży flotowej
 • selling in presentation dla doradców ds sprzedazy flotowej
 • negocjacje na rynku flotowym dla doradców ds sprzedaży flotowej I menadżerów

Wspólnie z Miedziową Szkołą Kształcenia Kadr stworzył i zrealizował cykl warsztatów obejmujących radzenie sobie z emocjami/stresem w sytuacji zagrożenia oraz formowanie postaw i efektywnej pracy zespołowej w sytuacji zagrożenia.

Realizuje projekty związane z wystąpieniami publicznymi i prezentacjami biznesowymi.

Na bieżąco uczestniczy i rozwija posiadaną wiedzę i doświadczenie w zakresie doradztwa, coachingu i szkoleń, może poszczycić się przeprowadzeniem ponad 2500 dni szkoleniowych.

Realizuje projekty i warsztaty dla wyższej kadry menedżerskiej, Coaching dla menedżerów, specjalistów, doradców ds. Obsługi klienta, zespołów sprzedażowych. Jest zaangażowany w projekty efektywnej komunikacji wewnątrz organizacji i budowanie motywacji pozafinansowej oraz efektywności osobistej.

Występuje jako twórca i trener w warsztatach z rozwoju kluczowych kompetencji rozwiazywania konfliktów i zarządzania zmianą.

METODYKA PRACY 

W pracy z zespołem kreuje zaangażowanie i proaktywność w myśleniu i działaniu.  Kieruje się partnerskim podejściem w pracy z uczestnikami zwracając szczególną uwagę na efektywne wykorzystanie w praktyce narzędzi i metod oraz różnych sposobów myślenia.

 

ZAWODOWE PASJE

To rozwój, znajdowanie możliwości i podążanie tam, gdzie jest ich wiele. To przekonanie o wielkości potencjału, jaki wnosi każdy uczestnik, pracownik, szef do organizacji. To sposób myślenia i działania. Lubi pracę z menedzerami, pracownikami i całymi zespołami w dążeniu do wspólnych celów.

KLIENCI

Branża motoryzacyjna: Mercedes Benz polska, Volvo Polska, Karlik (Honda, Jaguar) Dobrygowski Sp. z o.o. (Toyota), Toyota Motor Poland Co. Ltd, Faurecia, Carolina Car Company (Toyota), Adampol SA, SF Filter, PESA Bydgoszcz, KAIZEN FLEET Sp. K, General Motors.

Branża FMCG: Maspex, Schiver Polska, Auchan, Metro AG, OCEANIC , Grupa Otmuchów, Rossmann, HEBE Polska,

Branża Finansowa: ING, PKO BP, EOS KSI, Nordea NOC,

Branża farmaceutyczna: APTEKI DOZ, MEDISOW, PharmaNord, Polski Lek, Profarm, Takeda, Polpharma,

INNE: Bolix, Asaj, Assa Abloy – BESAM, Deichmann, Ciech SA, APP Automatyka, PSE SA, Digiprint, Sony Polska, Caterpillar, Sanitec Koło, Techko, Zechik, Cerbud, LG Electronics, PolskaPresse, QuadWinkowski, Nowa Era, Poczta Polska, Lotos, Orlen, PKP, BP Polska, STAG, Metal Fach, PGE, Kartel, MPK Toruń, MCKK, WOSEBA, BECK Politzer Sp. z o.o., DEANTE Sp. z o.o., BRONISZE SA, COMPENSA SA, Vienna Insurance Group(Benefia, InterRisk, Compensa, Polisa, VIG Expert), Telegraph Sp. z o.o. KOPEX Group, Grupa Azoty, PWPW SA, MDA Sp. z o.o STROER Polska.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca