Kursy dla księgowych z JST

Kursy dla księgowych z JST

Nasz kurs adresowany jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Kurs podatku VAT dla JST w praktyce z uwzględnieniem zmian na rok 2022

Należysz do grona pracowników jednostek samorządowych oraz jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli, CUW, placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR, instytucji kultury lub związków gmin? Zajmujesz stanowisko skarbnika, głównego księgowego

1.890,00 

Kurs rachunkowości budżetowej dla JST i ich jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

Chcesz poznać zasady jakimi kieruje się rachunkowość w Jednostkach Samorządu Terytorialnego? Pragniesz zgłębić tajniki dotyczące podatku VAT ze zwróceniem szczególnej uwagi na Pracownicze Plany Kapitałowe

2.090,00 

Kodeks postępowania administracyjnego bez tajemnic – kurs online

Pewnie wielokrotnie zastanawiałeś się nad tym jak doskonale opanować cały zakres kodeksu postępowania administracyjnego. Podpowiem Ci! Pierwszy krok do Twojego sukcesu stanowi zaufanie naszym specjalistom,

1.390,00 

Kurs – Prawo zamówień publicznych – jak prawidłowo udzielać zamówień oraz realizować warunki umowy?

Skorzystaj z kursu Prawo Zamówień Publicznych, a otworzą się przed Tobą nowe możliwości! Przede wszystkim: nabędziesz wiedzę odnośnie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ma

2.190,00 

Sprawdź również nasze szkolenia dla JST:

Podatek VAT w JST oraz scentralizowanych jednostkach organizacyjnych – zmiany od 1 lipca 2022 r.

Na szkolenie zapraszamy skarbników, księgowych, głównych księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych urzędów gmin/starostw powiatowych, a także pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych JST wykonujących czynności mające wpływ

399,00 

Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych – szkolenie

Zapraszamy na szkolenie pracowników administracji publicznej, samorządu terytorialnego, skarbnicy, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie

249,00 299,00 

Zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji w Polsce:

Co daje kurs księgowym z JST?

Kurs dla księgowych z JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) pozwala na usystematyzowanie oraz ugruntowanie wiedzy. To ważne, by zminimalizować ryzyko popełniania błędów przez scentralizowane JST. Kurs pozwala wskazać te błędy, analizować je i przedstawić rozwiązania praktyczne pomocne w poprawnym stosowaniu przepisów. Analizowane są ustawy o podatku od towarów i usług oraz o finansach publicznych, a także wewnętrzne uregulowania dotyczące podatku VAT.

Jednostki Samorządu Terytorialnego – jakie kursy warto wybrać?

Wektor Wiedzy – organizator kursów stacjonarnych w całej Polsce, a także – nie tylko z racji pandemii – online, zaprasza na kursy skierowane do przedstawicieli JST:

1. Kurs rachunkowości budżetowej dla JST i ich jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
2. Kurs podatku VAT dla JST w praktyce z uwzględnieniem zmian na rok 2022
3. Kodeks postępowania administracyjnego bez tajemnic – kurs online
4. Kurs – Prawo zamówień publicznych – jak prawidłowo udzielać zamówień oraz realizować warunki umowy?

To bieżąca oferta, która jest stale poszerzana – ze względu na zmieniające się przepisy prawne, a co za tym idzie – potrzeby kursantów.

Dofinansowanie do kursów dla księgowych JST

Oferujemy możliwość dofinansowania kursów – także dla księgowych JST. Do każdego zainwestowanego przez Ciebie 1000 złotych na szkolenia, postaramy się pozyskać od 1000 zł do 4000 zł dodatkowych środków unijnych. Zachęcamy do kontaktu i poznania szczegółów.