Faktura oraz rozliczanie korekt w podatku VAT, CIT i PIT – o czym należy pamiętać w 2024 roku?

17.04.2024 | 10.00-15.00 | Marcin Otręba.

Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę na temat skutecznego zarządzania fakturami w Twojej firmie? Interesuje Cię rozliczanie korekt podatkowych? Zależy Ci na tym, aby być zawsze na bieżąco
z najnowszymi przepisami podatkowymi i unikać konsekwencji związanych z nieprawidłowym rozliczaniem podatków VAT, CIT i PIT? Jesteś we właściwym miejscu!

Zapraszamy na praktyczne szkolenie poświęcone obszarowi fakturowania oraz skomplikowanemu procesowi rozliczania korekt w zakresie podatków VAT, CIT i PIT. To doskonała okazja do podniesienia swoich umiejętności zawodowych oraz świadomego i efektywnego zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie.

Przekazana wiedza będzie szczególnie przydatna dla:

 • księgowych i głównych księgowych,
 • pracowników i właścicieli biur rachunkowych,
 • specjalistów ds. podatków i finansów,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm,

 

Zachęcamy do udziału również wszystkie osoby zainteresowane tematyką fakturowania oraz rozliczania korekt.

 

Udział w szkoleniu pozwoli Ci m.in:

 • usystematyzować ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietu SLIM VAT 3 oraz pakietu „KSeF”,
 • zgłębić temat faktury korygującej z uwzględnieniem regulacji wprowadzonych pakietem SLIM VAT,
 • poznać zasady prawidłowego rozliczania faktur korygujących z perspektywy sprzedawcy i nabywcy,
 • zauważyć zależności pomiędzy mechanizmem podzielonej płatności, a fakturą VAT,
 • poszerzyć wiedzę w zakresie KSeF oraz faktury w JPK,
 • przeanalizować zagadnienia związane z refakturowaniem.

 

Szczegółowy zakres tematyczny spotkania znajdziesz w programie szkolenia.

 

Marcin OtrębaAbsolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelni wyższej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

 

Opis

PROGRAM:

 • Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT.
   • Katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT.
   • Kiedy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne?
   • Wystawianie faktur na żądanie.
   • Przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą.
 • Poprawna treść faktury VAT.
   • Terminy wystawienia faktury VAT.
   • Obowiązek podatkowy, a faktura VAT (data sprzedaży, a data wystawienia faktury).
   • Wystawienia faktury VAT przed dokonaniem.
 • Konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT.
   • Fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych.
 • Wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę – zmiany od września 2023.
   • Pojęcie pustej faktury.
   • Faktury, czy dokumenty wewnętrzne?
   • Faktury uproszczone – przypadki stosowania, zasady wystawiania.
   • Kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych. Możliwość zastosowania spójnego kursu walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego – pakiet SLIM 3 VAT.
   • Duplikaty i zmiany wynikające z Pakietu „KSeF” – od 1 stycznia 2022.
 • Faktury korygujące oraz PAKIET SLIM VAT w zakresie faktur korygujących.
   • Anulowanie faktury.
   • Czym jest tzw. korekta do zera?
   • Zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących.
   • Zbiorcza faktura korygująca.
   • Termin wystawienia faktur korygujących.
   • Korekty in plus oraz in minus.
 • Potwierdzenia odbioru faktury korygującej – czy nadal potrzebne?
   • SLIM VAT –  regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie konieczności posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących. Zastąpienie posiadania potwierdzenia odbioru instytucją posiadania dokumentacji dotyczącej uzgodnień pomiędzy kontrahentami w zakresie warunków obniżenia podstawy opodatkowania.
   • Ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT.
   • Korekty bieżące i wsteczne.
   • Zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy – „oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej.
 • Usuniecie nazwy „faktura korygująca” oraz przyczyny korekty jako elementów obowiązkowych.
   • Zasady rozliczania krajowych faktur korygujących u wystawcy i nabywcy w podatku VAT.
   • Zasady rozliczania faktur korygujących w transakcjach międzynarodowych w podatku VAT.
 • Prawidłowe rozliczanie faktur korygujących w PIT i CIT.
   • Rozliczanie faktur korygujących przez sprzedawców w PIT i CIT.
   • Rozliczanie faktur korygujących przez nabywców w PIT i CIT.
   • Korekty kosztów uzyskania przychodów spowodowane błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.
 • Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności, a faktura VAT.
   • Dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.
   • Faktura z zapisem mechanizm podzielonej płatności w JPK_VAT.
 • Dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) – narzędzie fiskusa do waliki z wyłudzeniami w podatku VAT.
   • Faktury na kwotę przekraczającą 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności.
   • Zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment.
   • Dokument pro forma, a mechanizm podzielonej płatności.
   • Faktury zaliczkowe, a Split Payment.
   • Split payment, a transakcje w walucie obcej.
 • Sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem Split payment.
 • SLIM VAT 3 – możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT 
 • Pakiet „KSeF” od 1 stycznia 2022 – rewolucja w fakturowaniu.
   • KSeF obowiązkowy, czy dobrowolny?
   • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej, tj. wystawianej w ramach KSeF.
   • Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
   • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
   • Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
 • Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).
   • Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
   • Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.
   • Udogodnienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.
   • Ułatwienia w zakresie JPK_FA.
 • Zmiany w fakturowaniu:
    • zaliczki,
    • korekty,
    • duplikaty,
    • terminy.
   • Dostęp do faktur w KSeF.
 • Refakturowanie.
   • Definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, a orzecznictwo sądów administracyjnych.
   • Czy modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe? W jakich przypadkach jest to dopuszczalne?
   • Refakturowanie, a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania.
   • Data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego, a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania.
 • Refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia), a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS.
   • Refaktura usług noclegowych. SLIM VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich dalszego refakturowania.
 • Faktura VAT, a prawo do odliczenia.
   • Moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną.
 • SLIM VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie wydłużenia terminu odliczenia podatku VAT do 4 miesięcy.
   • Błędy dotyczące faktur, a możliwość odliczenia podatku naliczonego.
   • Ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (PUSTE FAKTURY).
   • Nowe zasady odliczania podatku naliczonego przy WNT.
 • Faktura w JPK.
   • Dane z faktury w JPK_VAT.
   • Faktura w JPK_FA.
 • KSeF, a JPK.

 

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca