Kurs podatkowy: Podatki na przełomie 2023/2024

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Przygotowujesz się do podatkowego rozliczenia roku za 2023 r.? Potrzebujesz usystematyzować wszystkie zmiany wprowadzone w tym roku w temacie podatku VAT, PIT, CIT oraz obowiązków spoczywających na płatniku? Zastanawiasz się jaką optymalną formę opodatkowania wybrać na 2024 r.?

Świetnie trafiłeś/trafiłaś! Kurs, który przygotowaliśmy jest kompendium wiedzy odnośnie zamknięcia roku 2023. Materiał został przygotowany tak, aby poprowadzić Cię „za rękę” przez gąszcz zmieniających się przepisów oraz stałych obowiązkó+w. Pierwsza część szkolenia dotyczy nowych przepisów podatkowych, zarówno tych już obowiązujących jak i zaplanowanych do wdrożenia w przyszłości. Nasi eksperci omówią wszystkie wprowadzone zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych przykładów działania w konkretnych sytuacjach. W drugiej części dostaniesz precyzyjną instrukcję rozliczenia krok po kroku każdego typu podatku, którą będziesz mieć okazję wykorzystać na kończących kurs warsztatach. Inwestycja, którą poczynisz (zarówno pod kątem czasu jak i finansów) pozwoli Ci na szybkie i sprawne zamknięcie roku podatkowego.

Na kursie omówione zostaną m.in. następujące treści:

 • pakiet uproszczeń SLIM VAT 3,
 • przepisy umożliwiające założenie i funkcjonowanie Grupy VAT, korzyści i obowiązki wynikające z tego rodzaju ewidencji
 • najciekawsze zagadnienia z objaśnienia podatkowego oraz interpretacji organów podatkowych wydanych przez Ministra Finansów,
 • Krajowy System e-faktur (KSeF),
 • podsumowanie zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu,
 • zmiany dotyczące ryczałtu od dochodów spółek,
 • zmiany w prawie pracy dotyczące pracy zdalnej i jej wpływu na obowiązki PIT płatnika,
 • nowe mechanizmy w rozliczeniach PIT pracowniczych – wprowadzone ulgi, zmiany w zakresie komunikacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem/zleceniobiorcą,
 • zapoznanie się z obszarami ryzyka i wątpliwości w PIT z jednoczesnym poznaniem rekomendacji co do ich uniknięcia – np. bezpieczne stosowanie kosztów 50%

Szkolenie jest w głównym stopniu skierowane do:

 • pracowników oraz właścicieli biur rachunkowych,
 • osób prowadzących biura rachunkowe,
 • dyrektorów finansowych,
 • kierowników wewnętrznych działów księgowości,
 • właścicieli firm, którzy są zainteresowani praktycznym wdrożeniem zmian w zakresie podatków dochodowych oraz aktualnym stanowiskiem organów podatkowych i sądów
  administracyjnych w omawianym zakresie.

Jeżeli nie należysz do żadnej z tych grup a temat Cię zainteresował – zapraszamy!

Wszystkie niezdecydowane osoby zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem kursu. Jesteśmy przekonani, że znajdziesz tam temat, który Cię zainteresuje.

Opis

Dodatkowe informacje o kursie podatkowym: Podatki na przełomie 2023/2024:

Kurs w trybie Online.

Czas trwania: 6 spotkań po 6 godzin zegarowych, termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).

Darmowe konsultacje: 
w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Dodaj wybrany kurs do koszyka
 2. Przy opcji płatności zaznacz zaznacz „Dofinansowanie”.
 3. Poczekaj na kontakt naszego działu sprzedaży w celu ustalenia szczegółów.

LUB[Przejdź do zakładki “dofinansowanie” i umów bezpłatną rozmowę.
Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej. 

Program

Moduł I: Podatki VAT, PIT i CIT w świetle aktualnych przepisów

 

Temat 1 – Podatek VAT 2023/2024 –  Kolejny pakiet uproszczeń MF (SLIM VAT 3), Grupa VAT, Faktura ustrukturyzowana i system KSeF, przegląd wybranych orzeczeń i interpretacji

  1. Zmiany SLIM VAT 3 – kolejny pakiet uproszczeń MF? Próba oceny na wybranych przykładach.
   • Zwiększenie limitu statusu małego podatnika a kwartalne rozliczanie VAT od lipca 2023.
   • Zmiany w stosowaniu kursów przeliczeniowych przy korektach transakcji – jaki kurs mam zastosować przy korekcie transakcji krajowych a jaki przy korekcie transakcji zagranicznych (WNT, import usług oraz dostawa towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca).
   • Przełomowe zmiany w obliczaniu proporcji VAT czyli struktura sprzedaży po nowemu oraz brak obowiązku uzgadniania z urzędem skarbowym szacunkowej proporcji odliczenia VAT.
   • Moment rozliczenia WNT – ostateczne dostosowanie przepisów ustawy o VAT do wytycznych TSUE i odejście od obowiązku posiadania faktury VAT.
   • Zmiany w stosowaniu przez organy podatkowe stawki sankcyjnej VAT w kontekście wyroku TSUE – uznaniowość po stronie organu jako narzędzie w dostosowywaniu sankcji VAT do skali działań nieuczciwych podatników.
   • Zmiany w przepisach dotyczących warunków zwrotu podatku w terminie 15 dni dla podatników stosujących kasy online.
   • WISy po nowemu – co właściwie zmienia się w przepisach i czy warto sięgać po ten wniosek.
   • Uproszczenia dla podatników posiadających kasy online dot. raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych oraz uproszczenie zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej dla podatników zwolnionych z VAT.
   • Zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur.
   • Zmiany dotyczące momentu wykazywania WDT po korekcie transakcji.
   • Podsumowanie zmian, które obowiązują od lipca 2023 r. oraz które obowiązują od stycznia 2024 r.
 • Grupa VAT jako nowa kategoria podatników VAT – czy warto rozważyć założenie GV i jakie oszczędności może przynieść Grupa?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby utworzyć Grupę VAT? – czy test powiązań może nam pomóc?
 • Zasady funkcjonowania – czynności opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu.
 • Przedstawiciel Grupy VAT i jego rejestracja.
 • Sposoby rozliczania transakcji wewnątrz GV i na zewnątrz w kontekście odliczenia VAT. w tym odliczanie proporcjonalne.
 • Ewidencje podatników w Grupie VAT – czym jest JPK_GV?
 • Korzyści istnienia Grupy VAT.
 • Zagrożenia dla Grupy VAT oraz podmiotów sprzedających grupie VAT, jak i podmiotów nabywających od Grupy VAT.
 • Grupa VAT w objaśnieniach MF oraz w interpretacjach Dyrektora KIS.   
  1. KSeF i e-faktura –jak przygotować się na przełom w fakturowaniu VAT od 07.2024 r.?
   • Jak przygotować się na wdrożenie KSeF w firmie, gdy jesteś podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym – terminy wprowadzenia obligatoryjnego KSeF dla poszczególnych grup podatników.
   • Rola zespołu księgowego w procesie wdrożenia KSeF – elementy obligatoryjne a fakultatywne.
   • Nowa schema JPK_FA(2) – ostateczna struktura wg zapowiedzi MF ma obowiązywać do końca 2024 r.
   • Faktury uproszczone oraz faktury VAT RR.
   • Jak nadać uprawnienia do KSeF i czy każda osoba w firmie powinna je posiadać?
   • Korzyści ze stosowania e-faktur.
 • Czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
 • Jaki był cel wprowadzenia przepisów o odwrotnym obciążeniu i na jaki okres zostały wprowadzone?
 • Jak powinna wyglądać faktura przy czasowym odwrotnym obciążeniu?
 • Zawiadomienie składane do Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 • Zwalczanie oszustw VAT w sektorze e-commerce.
   • Nowy rozdział ustawy o VAT – Ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych.
   • Obowiązki dostawcy usług płatniczych w zakresie prowadzonej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych.
 • Stawki VAT – podstawowa i obniżona.
   • Masz wątpliwości? Zapytaj! – rola WIS w zabezpieczeniu właściwej stawki VAT.
   • Obniżone stawki VAT w 2023 r. – m.in. żywność (stawka 0%).
 • Zmiany w kasach rejestrujących w 2023 r. i w 2024 r.
 • Kasy mające postać oprogramowania dla wybranych grup podatników – taksówkarze, firmy transportowe i apteki.
 • Kasa elektroniczna a wymiana pamięci fiskalnej od 2023 r.
 • Terminale płatnicze zintegrowane z kasą rejestrującą – odroczenie obowiązku.
 • Jakie kasy rejestrujące nigdy nie będą musiały być zintegrowane z terminalami płatniczymi?
 • Kasy rejestrujące w myjniach samochodowych, w tym w myjniach automatycznych od lutego 2023 r.
 • Przegląd wybranych orzeczeń TSUE oraz polskich sądów administracyjnych: NSA oraz WSA – na jakie wyroki czekamy jeszcze w 2023 r. oraz 2024 r.?

 


Temat 2 – Podatek dochodowy PIT i CIT – przegląd zmian 2023/2024 oraz omówienie bieżących zagadnień

 • Zmiany w podatkach dochodowych PIT/CIT w 2023 r. 
   • Fundacja rodzinna – nowy podatnik i płatnik na gruncie ustaw o podatku dochodowym (zasady tworzenia, beneficjenci, zasady opodatkowania na gruncie CIT/PIT).
   • Wpływ odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na rozliczenia podatkowe – ułatwienia wynikające ze specustawy antycovidowej, które przestały obowiązywać i te które pozostały na stałe.
   • Podsumowanie zmian w podatku u źródła (WHT) w okresie 2019 r. – 2023 r. – zasady poboru podatku (m.in. wymogi dotyczące należytej staranności, certyfikat rezydencji, rzeczywisty właściciel, wypłata należności do 2 mln zł i powyżej, opinia o stosowaniu preferencji, oświadczenie płatnika, zasady zwrotu podatku u źródła).
   • Limit transakcji gotówkowych bez zmian.
   • Uproszczenie przepisów o “uldze na złe długi”
 • Zmiany w podatku PIT 2023/2024 r. oraz bieżące zagadnienia w świetle stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.
   • Na jakie uproszczenia w podstawy wymiaru składki zdrowotnej może liczyć przedsiębiorca w 2024 r.? 
   • Co ze składką zdrowotną przy remanentach/inwentaryzacjach i sprzedaży środków trwałych? – przykłady praktyczne.
   • Czy warto zmienić formę opodatkowania na 2024 r.? Która z form jest „najtańsza”?- analiza przypadków.
   • Czy będzie kolejne podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 60 000 zł rocznie?
   • Możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z usługi Twój e-PIT.
   • Wyższy limit przychodów z najmu prywatnego dla małżonków.
   • Zmiany w ulgach w PIT: 
    • zniesienie limitu dochodów w uldze prorodzinnej na niepełnosprawne dziecko, 
    • rozszerzenie kręgu osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu podatnika w uldze rehabilitacyjnej, 
    • ulga termomodernizacyjna przed oddaniem domu do użytku.
   • Pracownik w firmie:
    • podróże służbowe – rozliczenie krok po kroku,
    • korzystanie ze sprzętu firmowego, 
    • śmierć pracownika a obowiązki podatkowe, 
    • świadczenia rzeczowe,
    • PIT od odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, 
    • rozliczenia PIT w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym, 
    • 50% koszty uzyskania przychodów w przypadku informatyków.
   • Przegląd interpretacji ogólnych Ministra finansów na gruncie PIT:
    • zaległe faktury kosztowe w PKPiR,
    • zapłata zaległych składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców, 
    • brak przychodu podlegającego opodatkowaniu,
    • korzystanie z ulgi mieszkaniowej w aspekcie umowy deweloperskiej.
   • Ograniczenia w zakresie amortyzacji w świetle najnowszych interpretacji podatkowych.
 • Zmiany w CIT w 2023 r. oraz bieżące zagadnienia w świetle stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.
  • Minimalny podatek dochodowy – kto zapłaci i jak go obliczyć.
  • CIT estoński:
   • dochód z ukrytych zysków lub wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą, 
   • praktyczne przykłady w świetle interpretacji podatkowych, 
   • zryczałtowany podatek od dywidendy wypłaconej przez spółkę na estońskim CIT.
  • Opodatkowanie dywidend wypłaconych w 2023 r.
  • Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych i ich wspólników – interpretacja ogólna Ministra Finansów
 1. Pytania i odpowiedzi.

Temat 3 – Podsumowanie roku w zakresie obowiązków płatnika w kontekście Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 • Obowiązki płatnika po rewolucji z roku 2022 i 2023.
 • Nowa skala podatkowa.
 • Zmiany w zakresie uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek w zaliczkach.
 • Brak odliczenia od podatku składki zdrowotnej.
 • Wspólne rozliczenie się małżonków oraz osób samotnie wychowujących a dzieci, a obowiązki płatnika.
 • Zwiększenie limitu zarobków dzieci bez utraty preferencji podatkowych przez ich rodziców.
 • Ulga na powrót, ulga dla rodzin wielodzietnych i ulga dla pracujących emerytów – praktyczne omówienie po kilkunastu miesiącach stosowania nowych zasad.
 • Omówienie warunków stosowania ulg – na który dzień muszą być spełnione? 
 • Czy trzeba posiadać 4 dzieci przez cały rok, aby skorzystać z ulgi? 
 • Jak długo można skorzystać z ulgi na powrót? 
 • Uwzględnienie ulgi na etapie zaliczek PIT płatnika, a rozliczenie roczne.
 • Ulga dla młodych – do 26 roku życia – czy robisz to dobrze? 
 • PIT-2 – nowe zasady komunikacji pomiędzy podatnikiem a płatnikiem.
 • Zmiany w zakresie uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek w zaliczkach.
 • Kwota zmniejszająca podatek a kilku płatników.
 • Zmiany w zakresie przyjmowania oświadczeń i wniosków od podatników.
 • Oświadczenia po ustaniu stosunku pracy.
 • Praktyczne omówienie wzoru PIT-2 opublikowanego przez MF.
 • Zmiany w prawie pracy 2023 dotyczące pracy zdalnej – praktyczne omówienie ich wpływu na rozliczenia PIT płatnika.
 • Świadczenia pracownicze a PIT – omówienie wybranych zagadnień oraz najnowsze orzecznictwo.
 • Nieodpłatne / częściowo odpłatne świadczenia a PIT.
 • Wybrane świadczenia pracownicze:
 • dofinansowanie/zwrot wydatków związanych z praca zdalną,
 • spotkania integracyjne,
 • pakiety medyczne,
 • szczepienia dla pracowników,
 • szkolenia i dokształcanie,
 • posiłki dla pracowników,
 •  nienależnie pobrane świadczenia,
 • wynagrodzenia po zmarłym pracowniku,
 • świadczenia związane   z   BHP m.in.   okulary   i   szkła   kontaktowe   dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza i odzież służbowa,
 • noclegi dla pracowników mobilnych i oddelegowanych,
 • używanie przez pracowników narzędzi, materiałów, sprzętu stanowiącego własność pracodawcy (komputery, telefony, samochody),
 • zajęcia sportowe, karty Multisport, świadczenia finansowane z ZFŚS.
 • Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy:
 • koszty pracownicze – zasady ogólne,
 • koszty uzyskania przychodów u pracownika zatrudnionego w dwóch zakładach pracy,
 • zaniechanie poboru kosztów uzyskania przychodów na wniosek pracownika,
 • świadczenia wypłacane po ustaniu stosunku pracy a koszty uzyskania przychodów,
 • koszty autorskie 50% – tylko dla branży IT? – zasady stosowania wraz z praktycznym omówieniem interpretacji ogólnej z 2020 r. 
 • Pobór zaliczek i zryczałtowanego podatku przez płatników z innych tytułów:
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście,
 • przychody objęte podatkiem zryczałtowanym – konkursy, przychody z innych źródeł,
 • skutki podatkowe opłacania składek ZUS za umowy zlecenia dla płatnika i      zleceniobiorcy.
 • Obowiązki płatnika – deklaracje i informacje za 2023 r.
 • Terminy i rodzaj składanych deklaracji w – w tym praktyczne omówienie nowego wzoru PIT-11 wraz z przykładami.
 • PIT-8AR – praktyczne omówienie wraz z przykładami.
 • Termin wpłaty zaliczek.
 • Oświadczenia i wnioski przyjmowane od pracowników a wpływ na rozliczenie roczne.

 

Moduł II: Akcja Bilans 2023

Temat 1 – Rachunkowość

 • Wprowadzenie.
 • Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:
   • Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
   • Elementy sprawozdania finansowego.
   • Forma sprawozdania finansowego.
   • Najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości oraz krajowych standardach rachunkowości.
   • Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.
   • Weryfikacja i udokumentowanie założenia kontynuacji działalności zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 14 “Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”.
 • Harmonogram zamknięcia roku.
 • Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
   • Bilans.
   • Rachunek zysków i strat.
   • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
   • Rachunek przepływów pieniężnych:
    • metoda bezpośrednia a praktyczne jej wykorzystanie,
    • sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej,
    • metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 – rozbudowany przykład praktyczny.
   • Informacja dodatkowa – jak sporządzić ją w sposób kompletny?
   • Sprawozdanie z działalności – jakie informacje należy ujawnić zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”?
 • Zagadnienia szczegółowe.
   • Zmiany zasad rachunkowości, korygowanie błędów w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, zmiany wartości szacunkowych oraz zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.
   • Ujmowanie przychodów zgodnie z nowym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”:
    • zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr,
    • umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach – pośrednictwo, sprzedaż komisowa, sprzedaż warunkowa, sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, sprzedaż promocyjna, przychody z tytułu ponadstandardowej gwarancji,
    • zmniejszenia przychodów – pomniejszenie przychodów o zwroty, sprzedaż wysyłkowa, rabaty i opusty, dodatkowe ustalenia umów sprzedaży.
 • Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:
   • spis z natury,
   • potwierdzenie sald,
   • w drodze weryfikacji,
   • rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych,
 • Pytania i dyskusja.

 

Temat 2 –  Zamknięcie roku w podatkach dochodowych – praktyczne zestawienie obowiązków na zamknięcie roku oraz praca na wzorach deklaracji i informacji (np. CIT-8, CIT-8/O, CIT-D, CIT/ST, CIT-BR, CIT-IP, CIT-10Z, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT)

 • Rozliczenie roczne podatku.
   • Rok obrotowy a rok podatkowy – zasady wyznaczania i zmiany roku podatkowego.
   • Wynik finansowy brutto a wynik podatkowy (ustalenie podstawy opodatkowania).
   • Różnie trwałe i przejściowe.
   • Przychód finansowy, a przychód podatkowy.
   • Koszt finansowy, a koszt podatkowy.
   • Wyodrębnienie źródeł przychodów i sposoby alokacji kosztów.
   • Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku:
    • uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,
    • „zwykłe” zaliczki na podatek dochodowy,
    • konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
    • błędne zaliczki po zakończeniu roku – czy korygować?
    • zmiana stawki podatku w trakcie roku podatkowego,
   • Kalkulacja podstawy opodatkowania i wysokości podatku.
   • Praktyczna checklista obowiązków na koniec roku.
 • Sporządzenie / zatwierdzenie / złożenie sprawozdania finansowego – konsekwencje podatkowe.
 • Hipotetyczne koszty odsetkowe (NID).
 • Rozliczenie strat z lat ubiegłych.
   • Strata bilansowa a strata podatkowa.
   • Wybór metody rozliczania straty.
   • Przypisanie straty do źródła przychodu.
 • Obowiązki roczne w zakresie sprawozdawczości podatkowej.
   • Zeznanie roczne CIT-8/CIT-8E. 
   • Załączniki : CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, SSE-R, SSE/A.
   • SSE-R/A, SPR/M,
   • Obowiązki roczne w kontekście rozliczeń transgranicznych (m.in. WHT) – CIT-10Z, IFT-2, PIT-8AR, IFT-1.
   • Informacje o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego ORD-U
   • Obowiązki roczne płatnika: PIT-11 / PIT-R,  PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR.
   • Obowiązki roczne dot. przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (dywidend): CIT-6AR, CIT-5, CIT-11R.
 • Zajęcia praktyczne – rozliczenie zeznania rocznego CIT-8, na podstawie przygotowanego ćwiczenia.

 

Temat 3 – Zamknięcie roku 2023 w VAT – podsumowanie obowiązków oraz zmian.

 • Zamknięcie roku w podatku VAT – ustalenie proporcji, korekta roczna podatku naliczonego.
 • Dlaczego podatek VAT jest w pewnym sensie również podatkiem rocznym? – wpływ korekty VAT na rozliczenie w podatku dochodowym.
 • Zasady ustalania proporcji – jakie transakcje bierzemy pod uwagę przy obliczaniu współczynnika proporcji, zaokrąglanie wskaźnika proporcji, proporcja ustalana z naczelnikiem urzędu skarbowego – zmiany SLIM VAT 3.
 • Korekta roczna podatku naliczonego – sposób ujęcia, praktyczne przykłady.
 • Korekta podatku naliczonego związana ze zmianą przeznaczenia środka trwałego – w tym korekta VAT naliczonego przy sprzedaży samochodu na wybranych przykładach.
 • Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu.
 • Kiedy podatek należny będzie mógł być kosztem podatkowym?
 • Kiedy podatek naliczony będzie mógł być kosztem? – uwaga na transakcje zagraniczne z UE i spoza UE – zmiana podejścia organów podatkowych.
 • Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana z zakończeniem roku.
 • Opodatkowanie VAT niektórych wybranych świadczeń na potrzeby reprezentacji i reklamy – przekazanie kontrahentom „koszy prezentowych”, prezentu świątecznego w postaci butelki wina, gadżety reklamowe, przyjęcie świąteczne, wystrój firmy, imprezy integracyjno-promocyjne.
 • Działalność socjalna i inne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników – imprezy świąteczne, prezenty, bony i talony.
 • Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur – czy warto korzystać w okresie dobrowolnym?
 • Sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej – podsumowanie.
 • Czy można anulować e-fakturę? 
 • Jak korygować e-faktury? Jak wystawić notę korygującą?   
 • Moment ujęcia faktury korekty u sprzedawcy i nabywcy – najważniejszych przywilej dla podatników w ramach KSEF.
 • Czy mogę odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej? – dobrowolność faktury ustrukturyzowanej w 2022-2023 r. i obowiązek jej stosowania w 2024r.
 • Krajowy System e-Faktur – omówienie.
 • Zarządzanie uprawnieniami w KSeF.
 • Inne problemy praktyczne związane z fakturowaniem w formie ustrukturyzowanej.
 • Praktyczna checklista obowiązków Vatowskich  – czy pamiętasz m.in. o:
 • uldze na złe długi,
 • oznaczeniach GTU i procedurach w JPK,
 • oznaczeniach MPP na fakturach,
 • białej liście VAT,
 • preproporcji VAT,
 • opodatkowaniu bonów i talonów.      

 

Prowadzący

Paweł Dymlang – doradca podatkowy, absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa podatkowego. Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Trener i wykładowca – poprowadził przeszło 1000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w organach skarbowych oraz kancelariach doradztwa podatkowego. Z sukcesami od lat zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,4/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,2/6

 

Piotr Passowicz – doradca podatkowy, prawnik. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego “Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Doświadczony wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i za granicą (Niemcy, Czechy). Autor publikacji w prasie fachowej. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP “Lewiatan”, w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Uczestniczy w pracach komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,7/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,6/6

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.190,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca