Kurs podatkowy: Podatki na przełomie 2024/2025

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Chcesz szybko i kompleksowo przejść przez nieunikniony proces zamknięcia roku? Znasz wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w 2024r. i czekające nas w 2025r.? Potrafisz prawidłowo korzystać w interpretacji przepisów oraz orzeczeń sądów?

Zapraszamy Cię do udziału w kursie Podatki na przełomie 2024/2025, który pomoże Ci usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę, uzupełnić informacje o nowych przepisach i ich interpretacjach oraz bezproblemowo przebrnąć przez formalności związane z zamknięciem roku w Twojej organizacji. Nasze grono ekspertów przygotowało wyjątkowy program, w którym omówione będą najważniejsze zagadnienia dotyczące podatku VAT, CIT i PIT oraz obowiązki płatnika w związku z podsumowaniem roku 2024.


Na Kurs podatkowy: Podatki na przełomie 2024/2025 zapraszamy w szczególności:

 • pracowników działów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • przedsiębiorców,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematem.

 

Dzięki udziałowi w kursie Podatki na przełomie 2024/2025 zyskasz szereg korzyści:

 • zdobędziesz, ugruntujesz i poszerzysz niezbędną wiedzę dotyczącą wprowadzanych i zmienianych regulacji w zakresie podatków,
 • poznasz praktyczne aspekty omawianych zagadnień w świetle rozwiązań prezentowanych przez organy podatkowe i sądy administracyjne,
 • dokonasz analizy najnowszych zmian w prawie bilansowym,
 • opanujesz umiejętność sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,
 • znajdziesz odpowiedź na pytanie, jaką optymalną formę opodatkowania wybrać na 2025 r.,
 • zapoznasz się z najnowszymi interpretacjami DKIS, orzeczeniami sądów administracyjnych wydanymi w 2024 r., na gruncie ustaw o podatkach dochodowych,
 • przećwiczysz prawidłowe wypełnianie PIT-11 czy PIT-2,
 • przygotujesz się do przeprowadzenia bilansu rocznego,
 • przeanalizujesz aktualną sytuację gospodarczą w kraju i na świecie w kontekście niezbędnych ujawnień w sprawozdaniu finansowym za rok 2024.

Dodatkowe informacje o kursie podatkowym: Podatki na przełomie 2024/2025:

Czas trwania: 6 spotkań po 6 godzin zegarowych, termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
Możliwość wybrania poszczególnych modułów kursu – prosimy o kontakt
Darmowe konsultacje: 
w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.

 

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Dodaj wybrany kurs do koszyka
 2. Przy opcji płatności zaznacz zaznacz „Dofinansowanie”.
 3. Poczekaj na kontakt naszego działu sprzedaży w celu ustalenia szczegółów.

LUB[Przejdź do zakładki “dofinansowanie” i umów bezpłatną rozmowę.
Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej. 

Program

Moduł I: Podatki VAT, PIT i CIT w świetle aktualnych przepisów

Temat 1 – Podatek VAT 2024/2025 –  Kolejny pakiet uproszczeń MF (SLIM VAT 3), Grupa VAT, Faktura ustrukturyzowana i system KSeF, przegląd wybranych orzeczeń i interpretacji.

 1. Zmiany SLIM VAT 3 – kolejny pakiet uproszczeń MF? Próba oceny na wybranych przykładach.
  • Zwiększenie limitu statusu małego podatnika, a kwartalne rozliczanie VAT.
  • Zmiany w stosowaniu kursów przeliczeniowych przy korektach transakcji – jaki kurs mam zastosować przy korekcie transakcji krajowych, a jaki przy korekcie transakcji zagranicznych (WNT, import usług oraz dostawa towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca)?
  • Przełomowe zmiany w obliczaniu proporcji VAT, czyli struktura sprzedaży po nowemu oraz brak obowiązku uzgadniania z urzędem skarbowym szacunkowej proporcji odliczenia VAT.
  • Moment rozliczenia WNT – ostateczne dostosowanie przepisów ustawy o VAT do wytycznych TSUE i odejście od obowiązku posiadania faktury VAT.
  • Zmiany w stosowaniu przez organy podatkowe stawki sankcyjnej VAT w kontekście wyroku TSUE – uznaniowość po stronie organu jako narzędzie w dostosowywaniu sankcji VAT do skali działań nieuczciwych podatników.
  • Zmiany w przepisach dotyczących warunków zwrotu podatku w terminie 15 dni dla podatników stosujących kasy online.
  • WISy po nowemu – co właściwie zmienia się w przepisach i czy warto sięgać po ten wniosek.
  • Uproszczenia dla podatników posiadających kasy online dotyczące raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych oraz uproszczenie zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej dla podatników zwolnionych z VAT.
  • Zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur.
  • Zmiany dotyczące momentu wykazywania WDT po korekcie transakcji.
  • Podsumowanie zmian, które obowiązują od lipca 2023 r. oraz od stycznia 2024 r.
 1. Grupa VAT jako nowa kategoria podatników VAT – czy warto rozważyć założenie GV i jakie oszczędności może przynieść Grupa?
  • Jakie warunki należy spełnić, aby utworzyć Grupę VAT? Czy test powiązań może nam pomóc?
  • Zasady funkcjonowania – czynności opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu.
  • Przedstawiciel Grupy VAT i jego rejestracja.
  • Sposoby rozliczania transakcji wewnątrz GV i na zewnątrz w kontekście odliczenia VAT, w tym odliczanie proporcjonalne.
  • Ewidencje podatników w Grupie VAT – czym jest JPK_GV?
  • Korzyści istnienia Grupy VAT.
  • Zagrożenia dla Grupy VAT oraz podmiotów sprzedających grupie VAT, jak i podmiotów nabywających od Grupy VAT.
  • Grupa VAT w objaśnieniach MF oraz w interpretacjach Dyrektora KIS.
 2. KSeF i e-faktura – jak przygotować się na przełom w fakturowaniu VAT od 07.2024 r.?
  • Jak przygotować się na wdrożenie KSeF w firmie, gdy jesteś podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym – terminy wprowadzenia obligatoryjnego KSeF dla poszczególnych grup podatników.
  • Rola zespołu księgowego w procesie wdrożenia KSeF – elementy obligatoryjne a fakultatywne.
  • Nowa schema JPK_FA(2) – ostateczna struktura wg zapowiedzi MF ma obowiązywać do końca 2024 r.
  • Faktury uproszczone oraz faktury VAT RR.
  • Jak nadać uprawnienia do KSeF i czy każda osoba w firmie powinna je posiadać?
  • Korzyści ze stosowania e-faktur.
  • Przepisy epizodyczne w procesie wdrożenia KSeF.
  • Planowane wdrożenie nowej schemy JPK_V7 od 1.07.2024 r. – zmiany związane z KSeF.
 3. Czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
  • Jaki był cel wprowadzenia przepisów o odwrotnym obciążeniu i na jaki okres zostały wprowadzone?
  • Jak powinna wyglądać faktura przy czasowym odwrotnym obciążeniu?
  • Zawiadomienie składane do Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 1. Zwalczanie oszustw VAT w sektorze e-commerce.
  • Nowy rozdział ustawy o VAT – ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych.
  • Obowiązki dostawcy usług płatniczych w zakresie prowadzonej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych.
 2. Stawki VAT – podstawowa i obniżona.
  • Masz wątpliwości? Zapytaj! – Rola WIS w zabezpieczeniu właściwej stawki VAT.
  • Obniżone stawki VAT w 2023 r., m.in. żywność (stawka 0%).
  • Przegląd wybranych WISów wydanych w 2023 roku.
 3. Zmiany w kasach rejestrujących w 2023 r. i w 2024 r.
  • Kasy mające postać oprogramowania dla wybranych grup podatników – taksówkarze, firmy transportowe i apteki.
  • Kasa elektroniczna, a wymiana pamięci fiskalnej.
  • Terminale płatnicze zintegrowane z kasą rejestrującą – odroczenie obowiązku.
  • Jakie kasy rejestrujące nigdy nie będą musiały być zintegrowane z terminalami płatniczymi?
  • Kasy rejestrujące w myjniach samochodowych, w tym w myjniach automatycznych.
 4. Przegląd wybranych orzeczeń TSUE oraz polskich sądów administracyjnych: NSA oraz WSA
  – na jakie wyroki czekamy jeszcze w 2024 r.?

 

Temat 2 – Podatek dochodowy PIT i CIT – przegląd zmian w latach 2023-2024 oraz omówienie bieżących zagadnień.

 1. Zmiany w podatkach dochodowych PIT oraz CIT w 2023 i 2024 r.
  • Fundacja rodzinna – nowy podatnik i płatnik na gruncie ustaw o podatku dochodowym.
   • Zasady tworzenia.
   • Zasady opodatkowania na gruncie CIT/PIT.
  • Wpływ odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na rozliczenia podatkowe – ułatwienia wynikające ze specustawy antycovidowej:
   • które przestały obowiązywać
   • które pozostały na stałe.
  • Podsumowanie zmian w podatku u źródła (WHT) w okresie 2019– 2023 r. Zasady poboru podatku, m.in.:
   • wymogi dotyczące należytej staranności,
   • certyfikat rezydencji,
   • rzeczywisty właściciel,
   • wypłata należności do 2 mln zł i powyżej,
   • opinia o stosowaniu preferencji,
   • oświadczenie płatnika,
   • zasady zwrotu podatku u źródła.
  • Limit transakcji gotówkowych bez zmian.
  • „JPK” w podatku CIT i PIT.
  • Limity PIT i CIT w 2024 r.
 2. Zmiany w podatku PIT w latach 2023-2024 r. oraz bieżące zagadnienia w świetle stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.
  • Na jakie uproszczenia w podstawy wymiaru składki zdrowotnej może liczyć przedsiębiorca w 2024 r.?
  • Co ze składką zdrowotną przy remanentach/inwentaryzacjach i sprzedaży środków trwałych? Przykłady praktyczne.
  • Czy warto zmienić formę opodatkowania na 2024 r.? Która z form jest „najtańsza”? Analiza przypadków.
  • Czy będzie kolejne podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 60 000 zł rocznie?
  • Wyższy limit przychodów z najmu prywatnego dla małżonków.
  • Zmiany w ulgach w PIT.
   • Zniesienie limitu dochodów w uldze prorodzinnej na niepełnosprawne dziecko.
   • Rozszerzenie kręgu osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu podatnika
    w uldze rehabilitacyjnej.
   • Ulga termomodernizacyjna przed oddaniem domu do użytku.
  • Pracownik w firmie.
   • Podróże służbowe – rozliczenie krok po kroku.
   • Korzystanie ze sprzętu firmowego.
   • Śmierć pracownika, a obowiązki podatkowe.
   • Świadczenia rzeczowe.
   • PIT od odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
   • Rozliczenia PIT w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym.
   • 50% koszty uzyskania przychodów w przypadku informatyków.
  • Przegląd interpretacji ogólnych Ministra finansów na gruncie PIT.
   • Zaległe faktury kosztowe w PKPiR.
   • Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców.
   • Brak przychodu podlegającego opodatkowaniu.
   • Korzystanie z ulgi mieszkaniowej w aspekcie umowy deweloperskiej.
  • Ograniczenia w zakresie amortyzacji w świetle najnowszych interpretacji podatkowych.
 3. Zmiany w CIT w 2023 r./2024 r. oraz bieżące zagadnienia w świetle stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.
  • Minimalny podatek dochodowy – kto zapłaci i jak go obliczyć?
  • CIT estoński.
   • Dochód z ukrytych zysków lub wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą.
   • Praktyczne przykłady w świetle interpretacji podatkowych.
   • Zryczałtowany podatek od dywidendy wypłaconej przez spółkę na estońskim CIT.
  • Dywidendy otrzymywane przez polskich podatników i wypłacane podmiotom zagranicznym.
  • Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych i ich wspólników – interpretacja ogólna Ministra Finansów.
 4. Pytania i odpowiedzi.

 

Temat 3 – Podsumowanie roku w zakresie obowiązków płatnika w kontekście Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 1.  Obowiązki płatnika.
  • Płatnik – obowiązki w świetle zmian wprowadzonych od 01.01.2023 r.
  • Nowe regulacje.
  • Wspólne rozliczenie się małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci, a obowiązki płatnika.
  • Zwiększenie limitu zarobków dzieci bez utraty preferencji podatkowych przez ich rodziców.

2. Ulga na powrót, ulga dla rodzin wielodzietnych i ulga dla pracujących emerytów – praktyczne omówienie po kilkunastu miesiącach stosowania nowych zasad.

  • Omówienie warunków stosowania ulg – na który dzień muszą być spełnione?
  • Czy trzeba posiadać 4 dzieci przez cały rok, aby skorzystać z ulgi?
  • Jak długo można skorzystać z ulgi na powrót?
  • Uwzględnienie ulgi na etapie zaliczek PIT płatnika, a rozliczenie roczne.

3. Ulga dla młodych (do 26 roku życia) – czy robisz to dobrze?

4. PIT-2 – zasady komunikacji pomiędzy podatnikiem a płatnikiem.

  • Kwota zmniejszająca podatek, a kilku płatników.
  • Zmiany w zakresie przyjmowania oświadczeń i wniosków od podatników.
  • Oświadczenia po ustaniu stosunku pracy.
  • Praktyczne omówienie wzoru PIT-2.

5. Zmiany w prawie pracy 2023 dotyczące pracy zdalnej – praktyczne omówienie ich wpływu na rozliczenia PIT płatnika.

6. Świadczenia pracownicze, a PIT – omówienie wybranych zagadnień oraz najnowsze orzecznictwo.

  • Nieodpłatne / częściowo odpłatne świadczenia a PIT.
  • Wybrane świadczenia pracownicze:
   • Dofinansowanie/zwrot wydatków związanych z praca zdalną.
   • Spotkania
   • Pakiety
   • Szczepienia dla pracowników.
   • Szkolenia i dokształcanie.
   • Posiłki dla pracowników.
   • Nienależnie pobrane świadczenia.
   • Wynagrodzenia po zmarłym
   • Świadczenia związane  z   BHP m.in.   okulary   i   szkła   kontaktowe   dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza i odzież służbowa.
   • Noclegi dla pracowników mobilnych i
   • Używanie przez pracowników narzędzi, materiałów, sprzętu stanowiącego własność pracodawcy (komputery, telefony, samochody).
   • Zajęcia sportowe, karty Multisport, świadczenia finansowane z ZFŚS.

7. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

  • Koszty pracownicze – zasady ogólne.
  • Koszty uzyskania przychodów u pracownika zatrudnionego w dwóch zakładach
  • Zaniechanie poboru kosztów uzyskania przychodów na wniosek
  • Świadczenia wypłacane po ustaniu stosunku pracy a koszty uzyskania przychodów.
  • Koszty autorskie 50% tylko dla branży IT? – zasady stosowania wraz z praktycznym omówieniem interpretacji ogólnej z 2020 r.

8. Pobór zaliczek i zryczałtowanego podatku przez płatników z innych tytułów.

  • Przychody z działalności wykonywanej osobiście.
  • Przychody objęte podatkiem zryczałtowanym:
   • konkursy,
   • przychody z innych źródeł.
  • Skutki podatkowe opłacania składek ZUS za umowy zlecenia dla płatnika i

9. Obowiązki płatnika – deklaracje i informacje za 2024

  • Terminy i rodzaj składanych deklaracji, w tym praktyczne omówienie wzoru PIT-11 wraz z przykładami.
  • PIT-8AR – praktyczne omówienie wraz z przykładami.
  • Termin wpłaty zaliczek.
  • Oświadczenia i wnioski przyjmowane od pracowników, a wpływ na rozliczenie roczne.

 

 

Moduł II: Akcja Bilans 2024

Temat 1 – Rachunkowość.

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
  • Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
  • Elementy sprawozdania finansowego.
  • Forma sprawozdania finansowego.
  • Najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości oraz krajowych standardach rachunkowości.
  • Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.
  • Weryfikacja i udokumentowanie założenia kontynuacji działalności zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 14 “Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”.
 3. Harmonogram zamknięcia roku.
 4. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
  • Rachunek zysków i strat – nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej.
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
  • Rachunek przepływów pieniężnych.
   • Metoda bezpośrednia, a praktyczne jej wykorzystanie.
   • Sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej.
   • Metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 – rozbudowany przykład praktyczny.
  • Informacja dodatkowa – jak sporządzić ją w sposób kompletny?
  • Sprawozdanie z działalności – jakie informacje należy ujawnić zgodnie z przepisami ustawy
   o rachunkowości oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie
   z działalności”?
 5. Zagadnienia szczegółowe.
  • Zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.
  • Ujmowanie przychodów zgodnie z nowym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.
   • Zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr.
   • Umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach – pośrednictwo, sprzedaż komisowa, sprzedaż warunkowa, sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, sprzedaż promocyjna, przychody z tytułu ponadstandardowej gwarancji,
   • Zmniejszenia przychodów – pomniejszenie przychodów o zwroty, sprzedaż wysyłkowa, rabaty i opusty, dodatkowe ustalenia umów sprzedaży.
 1. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji.
  • Spis z natury.
  • Potwierdzenie sald.
  • W drodze weryfikacji.
  • Rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Pytania i dyskusja.

 

Temat 2 –  Zamknięcie roku w podatkach dochodowych – praktyczne zestawienie obowiązków na zamknięcie roku oraz praca na wzorach deklaracji i informacji.

 

 1. Rozliczenie roczne podatku.
  • Rok obrotowy, a rok podatkowy – zasady wyznaczania i zmiany roku podatkowego.
  • Wynik finansowy brutto a wynik podatkowy (ustalenie podstawy opodatkowania).
  • Różnie trwałe i przejściowe.
  • Przychód finansowy, a przychód podatkowy.
  • Koszt finansowy, a koszt podatkowy.
  • Wyodrębnienie źródeł przychodów i sposoby alokacji kosztów.
  • Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku.
   • Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy.
   • „Zwykłe” zaliczki na podatek dochodowy.
   • Konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy.
   • Błędne zaliczki po zakończeniu roku – czy korygować?
   • Zmiana stawki podatku w trakcie roku podatkowego.
  • Kalkulacja podstawy opodatkowania i wysokości podatku.
  • Praktyczna checklista obowiązków na koniec roku.
 2. Sporządzenie / zatwierdzenie / złożenie sprawozdania finansowego – konsekwencje podatkowe.
 3. Hipotetyczne koszty odsetkowe (NID).
 4. Rozliczenie strat z lat ubiegłych.
  • Strata bilansowa, a strata podatkowa.
  • Wybór metody rozliczania straty.
  • Przypisanie straty do źródła przychodu.
 5. Obowiązki roczne w zakresie sprawozdawczości podatkowej.
  • Zeznanie roczne CIT-8/CIT-8E.
  • Załączniki: CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, SSE-R, SSE/A.
  • SSE-R/A, SPR/M,
  • Obowiązki roczne w kontekście rozliczeń transgranicznych (m.in. WHT) – CIT-10Z, IFT-2, PIT-8AR, IFT-1.
  • Informacje o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego ORD-U.
  • Obowiązki roczne płatnika: PIT-11 / PIT-R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR.
  • Obowiązki roczne dot. przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (dywidend): CIT-6AR, CIT-5, CIT-11R.
 6. Zajęcia praktyczne – rozliczenie zeznania rocznego CIT-8, na podstawie przygotowanego ćwiczenia.

 

Temat 3 – Zamknięcie roku 2024 w VAT – podsumowanie obowiązków oraz zmian.

 1. Zamknięcie roku w podatku VAT – ustalenie proporcji oraz preproporcji, korekta roczna podatku naliczonego, zmiany SLIM VAT 3.
  • Dlaczego podatek VAT jest w pewnym sensie również podatkiem rocznym? Wpływ korekty VAT na rozliczenie w podatku dochodowym.
  • Zasady ustalania proporcji – jakie transakcje bierzemy pod uwagę przy obliczaniu współczynnika proporcji, zaokrąglanie wskaźnika proporcji, proporcja ustalana z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego – zmiany SLIM VAT 3.
  • Korekta roczna podatku naliczonego – sposób ujęcia, praktyczne przykłady.
  • Korekta podatku naliczonego związana ze zmianą przeznaczenia środka trwałego – w tym korekta VAT naliczonego przy sprzedaży samochodu na wybranych przykładach.
 2. Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu.
  • Kiedy podatek należny będzie mógł być kosztem podatkowym?
  • Kiedy podatek naliczony będzie mógł być kosztem? Uwaga na transakcje zagraniczne z UE
   i spoza UE – zmiana podejścia organów podatkowych.
 3. Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana z zakończeniem roku.
  • Opodatkowanie VAT niektórych wybranych świadczeń na potrzeby reprezentacji i reklamy – przekazanie kontrahentom „koszy prezentowych”, prezentu świątecznego w postaci butelki wina, gadżety reklamowe, przyjęcie świąteczne, wystrój firmy, imprezy integracyjno-promocyjne.
  • Działalność socjalna i inne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników – imprezy świąteczne, prezenty, bony i talony.
 4. Praktyczna checklista obowiązków Vatowskich – czy pamiętasz m.in. o:
  • uldze na złe długi,
  • oznaczeniach GTU i procedurach w JPK,
  • oznaczeniach MPP na fakturach,
  • białej liście VAT,
  • preproporcji VAT,
  • opodatkowaniu bonów i talonów.
 5. Przegląd wybranych interpretacji i orzeczeń sądów administracyjnych oraz TSUE w zakresie podatku VAT.

 

 

Prowadzący

Agnieszka Sadowska – doradca podatkowy (nr wpisu 11914), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki swojej kariery zaczynała jako pracownik administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz w Krajowej Informacji Skarbowej. Obecnie jako in-house kieruje działem podatków jednej z większych spółek giełdowych z branży finansowej, a od 2013 roku prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Doświadczony wykładowca, realizujący od 2011 roku z pasją szkolenia z zakresu prawa podatkowego (głównie podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe) dla firm szkoleniowych oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Wyróżniona przez Stowarzyszenie Księgowych srebrną odznaką za zasłużenie dla środowiska księgowych.

Anna Dziura – wybitna specjalistka z zakresu podatku VAT, PIT i CIT. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Izbie Skarbowej oraz jako pracownik działu kontroli w Urzędzie Skarbowym. Aktualnie wykładowca na studiach podyplomowych. Współpracuje między innymi z Krajową Izbą Doradców Podatkowych w Szczecinie.

Arkadiusz Gaczyński – Doradca podatkowy, Partner Zarządzający w KrafTax Sp. z o.o. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT. Specjalista w tematyce prawno-podatkowych zagadnień związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych, cen transferowych, ulg podatkowych oraz estońskiego CIT. Wcześniej wieloletni Menadżer w Kancelarii Podatkowej TaxA Group.

Arkadiusz Lenarcik – dyrektor Departamentu Audytu, biegły rewident. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku rachunkowość. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Jakub Boberski – doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte.Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy). Wykładowca na studiach podyplomowych „Rachunkowość i Podatki”, „Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami” na Uniwersytecie Ekonomicznym.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.390,00 2.690,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca