Kontroler finansowy – Kurs Online

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Celem kursu kontrolera finansowego jest nabycie kompetencji controllingowych poprzez zapoznanie się z technikami sporządzania oraz praktycznego nauczenia się sporządzania budżetów, rozliczania w różnych przekrojach rachunków kosztów, nabycie kompetencji oceny wykorzystania pracowników i oceny sytuacji finansowej firmy. Kurs jest ukierunkowany na prezentację nowoczesnych instrumentów controllingu w zakresie zwiększenia efektywności gospodarowania zasobami firmy poprzez narzędzia lean accounting. Kurs jest narzędziem praktycznym, dlatego uczestnicy kursu zapoznają się z praktycznymi metodami wdrożenia i funkcjonowania systemu controllingu, a także nauczą się wykorzystywać informacje udostępnianie przez system rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji.

 

Na kurs Kontroler finansowy zapraszamy w szczególności:

 • księgowych,
 • pracowników działów controllingu,
 • specjalistów do spraw planowania,
 • wszystkich, którzy w pracy wykorzystują narzędzia rachunkowości zarządczej.

 

Dzięki udziałowi w kursie Kontroler finansowy zyskasz szereg korzyści:

 • zrozumiesz, jak należy rozliczać w różnym przekroju koszty w firmie,
 • nabędziesz umiejętności praktycznego sporządzania budżetów firmy,
 • nabędziesz kompetencje oceny sprawozdania finansowego,
 • zdobędziesz umiejętność oceny wartości kapitału intelektualnego firmy.

 

Wymagania techniczne/ organizacyjne dla uczestników kursu:

 • podstawowa wiedza ekonomiczna,
 • posiadanie oprogramowania w wersji Microsoft Excel 2013 Professional plus lub wersje późniejsze,
 • posiadanie narzędzi z głośnikami (laptop, komputer stacjonarny z głośnikami lub podłączenie słuchawek),
 • zalecane używanie mikrofonu na zajęciach, gdyż w ten sposób łatwiej skomunikować się z trenerem w razie wystąpienia wątpliwości przy rozwiązywaniu zadań,
 • zalecane jest korzystanie podczas zajęć z dwóch monitorów, gdyż ułatwi to samodzielną pracę na zadaniach.

 

 

Opis

Dodatkowe informacje o kursie: Kontroler finansowy:

 • Czas trwania: 5 spotkania po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:
 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1Narzędzia wykorzystywane w pracy kontrolera finansowego.

 1. Wykorzystanie rachunkowości finansowej, jako podstawy informacji w controllingu:
  • rachunkowość finansowa, a zarządcza,
  • parę uwag na temat kont księgowych,
  • najważniejsze zasady rachunkowości,
  • aktywa i pasywa podmiotu gospodarczego,
  • wstęp do rachunku rachunek kosztów,
  • zasady ustalania wyniku finansowego,
  • sprawozdanie finansowe i jego elementy.
 2. Zasady liczenia wartości pieniądza w czasie:
  • dyskontowanie i kapitalizacja,
  • inflacja,
  • gdzie wykorzystujemy wartość pieniądza.

 

 1. Praktyczne zajęcia komputerowe (na przykładzie sprawozdania finansowego – omówienie zasad analizowania zarządczego poszczególnych pozycji):
  • aktywów i pasywów,
  • rachunek zysków i strat,
  • rachunek przepływów pieniężnych.

 

 1. Liczenie na przykładach – EBIT i EBITDA oraz wskaźników:
  • płynności (bieżącej, szybkiej, gotówkowej),
  • efektywności (ROA, ROE, ROS),
  • analiza realności wyniku finansowego podmiotu.

 

Temat 2Różne aspekty rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej – ćwiczenia i zajęcia komputerowe.

 1. Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych.
 2. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych, wieloblokowy rachunek kosztów.
 3. Analiza relacji koszt – wolumen – zysk.
 4. Decyzje krótkoterminowe.
 5. Próg rentowności.
 6. Struktura budżetu oraz kontrola jego wykonania.
 7. Analiza odchyleń.
 8. Metoda ABC w zarządzaniu kosztami.
 9. Ustalanie mierników wykonania (KPI).

 

Temat 3 – Controling personalny jako narzędzie wspierania zarządzania firmą.

 

 1. Ustalanie celów operacyjnych, zadań i mierników dla pracowników.
 2. Controlling kosztów pracy – przykładowe mierniki.
 3. Absencja – analiza kosztów.
 4. Strategia personalna.
 5. Pomiar kapitału ludzkiego.
 6. Rachunkowość zasobów ludzkich – założenia.
 7. Cykl efektywności pracowniczej.
 8. Portfolio personalne.
 9. Koszty rekrutacji.
 10. Rentowność inwestycji w kapitał ludzki.
 11. Wskaźniki fluktuacji.
 12. Pomiar kapitału intelektualnego.

 

 

Temat 4 – Jak przeprowadzić całościowy plan gospodarczy podmiotu gospodarczego – praktyczne zajęcia  komputerowe.

 1. Podstawy planowania finansowego:
  • plany i budżety operacyjne (krótkookresowe),
  • planowanie sprawozdań finansowych metodą procentu od sprzedaży,
  • modelowanie budżetu firmy:
   • bilansu,
   • RZiS,
   • sprzedaży poszczególnych produktów,
   • jednostkowych kosztów produkcji (wytworzenia),
   • STR i WNiP,
   • kosztów operacyjnych,
   • kosztów zarządu i sprzedaży,
   • kosztów wynagrodzeń,
   • zapotrzebowania na zasoby produkcyjne.

 

Temat 5 – Zajęcia komputerowe – Controlling inwestycyjny oraz Lean accounting.

 1. Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych metodami dyskontowymi.
 2. Dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa.
 3. Zarządzanie wartością firmy.
 4. Ocena aktywów pozabilansowych.
 5. Kanały rozprzestrzeniania informacji w szczupłej firmie.
 6. Target cost.

 

Prowadzący

Jarosław Stankiewicz – biegły rewident, wysokiej klasy specjalista, trener. Posiada 25-letni staż pracy na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach.

Od wielu lat zajmuje się szkoleniami w obszarach m.in. rachunkowości, finansów, zarządzania dla jednostek sektora finansów publicznych oraz komercji. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.590,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca