Kurs Akcja Bilans 2024

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Jesteś osobą odpowiedzialną za przygotowanie dokumentacji związanej z zamknięciem roku? Potrzebujesz usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie? Chcesz przygotować najwyższej jakości sprawozdanie finansowe oraz wzorowo wywiązać się z obowiązków? W takim razie ten kurs jest dla Ciebie!

W trakcie tego kursu zdobędziesz niezbędne umiejętności i wiedzę dotyczącą procesu zamknięcia roku podatkowego, aby skutecznie planować, raportować i optymalizować swoje zobowiązania podatkowe. Kurs skupia się na praktycznych aspektach, dostarczając uczestnikom konkretnych narzędzi oraz strategii, które pomogą w uniknięciu błędów, minimalizacji ryzyka podatkowego oraz optymalizacji korzyści podatkowych.

 

Na kurs Akcja Bilans zapraszamy w szczególności:

 • księgowych,
 • specjalistów zajmujących się rachunkowością i finansami,
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,
 • specjalistów ds. podatków,
 • przedsiębiorców,
 • wszystkich zainteresowanych efektywnym zarządzaniem aspektami podatkowymi na zakończenie roku podatkowego.

 

Dzięki udziałowi w kursie Akcja Bilans zyskasz szereg korzyści:

 • uaktualnisz i poszerzysz swoją wiedzę w zakresie procesu zamknięcia roku,
 • poznasz metody optymalizacji zobowiązań podatkowych i ograniczenia kosztów,
 • nauczysz się przygotowywać kompleksowe i precyzyjne sprawozdania finansowe,
 • dowiesz się o najnowszych zmianach w prawie podatkowych w zakresie zamknięcia roku.

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu tematycznego kursu znajdziesz w programie. Dołącz do nas, aby zdobyć niezbędne umiejętności i pewność w obszarze bilansu rocznego!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie Akcja Bilans 2023/24:

 • Kurs w formie online.
 • Czas trwania: 3 spotkania po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej, wejdź do zakładki dofinansowanie i umów rozmowę z doradcą.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Rachunkowość.

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
  • Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
  • Elementy sprawozdania finansowego.
  • Forma sprawozdania finansowego.
  • Najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości oraz krajowych standardach rachunkowości.
  • Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.
  • Weryfikacja i udokumentowanie założenia kontynuacji działalności zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 14 “Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”.
 3. Harmonogram zamknięcia roku.
 4. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
  • Rachunek zysków i strat – nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej.
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
  • Rachunek przepływów pieniężnych.
   • Metoda bezpośrednia, a praktyczne jej wykorzystanie.
   • Sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej.
   • Metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 – rozbudowany przykład praktyczny.
  • Informacja dodatkowa – jak sporządzić ją w sposób kompletny?
  • Sprawozdanie z działalności – jakie informacje należy ujawnić zgodnie z przepisami ustawy
   o rachunkowości oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie
   z działalności”?
 5. Zagadnienia szczegółowe.
  • Zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.
  • Ujmowanie przychodów zgodnie z nowym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.
   • Zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr.
   • Umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach – pośrednictwo, sprzedaż komisowa, sprzedaż warunkowa, sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, sprzedaż promocyjna, przychody z tytułu ponadstandardowej gwarancji,
   • Zmniejszenia przychodów – pomniejszenie przychodów o zwroty, sprzedaż wysyłkowa, rabaty i opusty, dodatkowe ustalenia umów sprzedaży.
 1. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji.
  • Spis z natury.
  • Potwierdzenie sald.
  • W drodze weryfikacji.
  • Rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Pytania i dyskusja.

 

Temat 2 – Zamknięcie roku w podatkach dochodowych – praktyczne zestawienie obowiązków na zamknięcie roku oraz praca na wzorach deklaracji i informacji.

 1. Rozliczenie roczne podatku.
  • Rok obrotowy, a rok podatkowy – zasady wyznaczania i zmiany roku podatkowego.
  • Wynik finansowy brutto a wynik podatkowy (ustalenie podstawy opodatkowania).
  • Różnie trwałe i przejściowe.
  • Przychód finansowy, a przychód podatkowy.
  • Koszt finansowy, a koszt podatkowy.
  • Wyodrębnienie źródeł przychodów i sposoby alokacji kosztów.
  • Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku.
   • Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy.
   • „Zwykłe” zaliczki na podatek dochodowy.
   • Konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy.
   • Błędne zaliczki po zakończeniu roku – czy korygować?
   • Zmiana stawki podatku w trakcie roku podatkowego.
  • Kalkulacja podstawy opodatkowania i wysokości podatku.
  • Praktyczna checklista obowiązków na koniec roku.
 2. Sporządzenie / zatwierdzenie / złożenie sprawozdania finansowego – konsekwencje podatkowe.
 3. Hipotetyczne koszty odsetkowe (NID).
 4. Rozliczenie strat z lat ubiegłych.
  • Strata bilansowa, a strata podatkowa.
  • Wybór metody rozliczania straty.
  • Przypisanie straty do źródła przychodu.
 5. Obowiązki roczne w zakresie sprawozdawczości podatkowej.
  • Zeznanie roczne CIT-8/CIT-8E.
  • Załączniki: CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, SSE-R, SSE/A.
  • SSE-R/A, SPR/M,
  • Obowiązki roczne w kontekście rozliczeń transgranicznych (m.in. WHT) – CIT-10Z, IFT-2, PIT-8AR, IFT-1.
  • Informacje o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego ORD-U.
  • Obowiązki roczne płatnika: PIT-11 / PIT-R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR.
  • Obowiązki roczne dot. przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (dywidend): CIT-6AR, CIT-5, CIT-11R.
 6. Zajęcia praktyczne – rozliczenie zeznania rocznego CIT-8, na podstawie przygotowanego ćwiczenia.

 

Temat 3 – Zamknięcie roku 2024 w VAT – podsumowanie obowiązków oraz zmian.

 1. Zamknięcie roku w podatku VAT – ustalenie proporcji oraz preproporcji, korekta roczna podatku naliczonego, zmiany SLIM VAT 3.
  • Dlaczego podatek VAT jest w pewnym sensie również podatkiem rocznym? Wpływ korekty VAT na rozliczenie w podatku dochodowym.
  • Zasady ustalania proporcji – jakie transakcje bierzemy pod uwagę przy obliczaniu współczynnika proporcji, zaokrąglanie wskaźnika proporcji, proporcja ustalana z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego – zmiany SLIM VAT 3.
  • Korekta roczna podatku naliczonego – sposób ujęcia, praktyczne przykłady.
  • Korekta podatku naliczonego związana ze zmianą przeznaczenia środka trwałego – w tym korekta VAT naliczonego przy sprzedaży samochodu na wybranych przykładach.
 2. Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu.
  • Kiedy podatek należny będzie mógł być kosztem podatkowym?
  • Kiedy podatek naliczony będzie mógł być kosztem? Uwaga na transakcje zagraniczne z UE
   i spoza UE – zmiana podejścia organów podatkowych.
 3. Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana z zakończeniem roku.
  • Opodatkowanie VAT niektórych wybranych świadczeń na potrzeby reprezentacji i reklamy – przekazanie kontrahentom „koszy prezentowych”, prezentu świątecznego w postaci butelki wina, gadżety reklamowe, przyjęcie świąteczne, wystrój firmy, imprezy integracyjno-promocyjne.
  • Działalność socjalna i inne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników – imprezy świąteczne, prezenty, bony i talony.
 4. Praktyczna checklista obowiązków Vatowskich – czy pamiętasz m.in. o:
  • uldze na złe długi,
  • oznaczeniach GTU i procedurach w JPK,
  • oznaczeniach MPP na fakturach,
  • białej liście VAT,
  • preproporcji VAT,
  • opodatkowaniu bonów i talonów.
 5. Przegląd wybranych interpretacji i orzeczeń sądów administracyjnych oraz TSUE w zakresie podatku VAT.

 

Prowadzący

Arkadiusz Lenarcik – dyrektor Departamentu Audytu, biegły rewident. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku rachunkowość. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

 

Agnieszka Sadowska – doradca podatkowy (nr wpisu 11914), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki swojej kariery zaczynała jako pracownik administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz w Krajowej Informacji Skarbowej. Obecnie jako in-house kieruje działem podatków jednej z większych spółek giełdowych z branży finansowej, a od 2013 roku prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Doświadczony wykładowca, realizujący od 2011 roku z pasją szkolenia z zakresu prawa podatkowego (głównie podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe) dla firm szkoleniowych oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Wyróżniona przez Stowarzyszenie Księgowych srebrną odznaką za zasłużenie dla środowiska księgowych.

 

Anna Dziura – wybitna specjalistka z zakresu podatku VAT, PIT i CIT. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Izbie Skarbowej oraz jako pracownik działu kontroli w Urzędzie Skarbowym. Aktualnie wykładowca na studiach podyplomowych. Współpracuje między innymi z Krajową Izbą Doradców Podatkowych w Szczecinie.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.490,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca