Kurs podatkowy dla samodzielnych księgowych

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Poszukujesz aktualnej wiedzy podatkowej? Chcesz być na bieżąco z przepisami dotyczącymi rozliczania podatku od towarów i usług, podatków dochodowych oraz zagadnieniami w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdania finansowego?

Właśnie o tym, będzie nasz: Kurs podatkowy dla Samodzielnych Księgowych!

 Zapraszamy Cię szczególnie, jeśli jesteś:

 • Właścicielem i pracownikiem biura rachunkowego
 • Głównym księgowym
 • Pracownikiem działu finansowego
 • Pracownikiem działu księgowości, czy działu podatkowego
 • Przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą
 • Biegłym rewidentem
 • Osobą wykorzystującą wiedzę z zakresu podatków oraz rachunkowości

 

Proponowane na rynku szkolenia z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych zwykle są zaplanowane na pojedyncze dni i obejmują bardzo dużo zagadnień, z których żadne nie jest omawiane wystarczająco szczegółowo. To zdecydowanie za mało, żeby dokładnie przeanalizować różne problemy – tym bardziej, że podatnicy zazwyczaj realizują różne rodzaje transakcji, nie tylko krajowe, ale również zagraniczne.

Nasi eksperci kładą nacisk na wiedzę praktyczną, a wszystkie zagadnienia zostaną opracowane z uwzględnieniem przykładów, aktualnych interpretacji oraz orzecznictwa.

 

Na naszym kursie dowiesz się m.in. o:

 • Bieżących przepisach dotyczących podatku VAT, PIT, CIT.
 • Fakturze ustrukturyzowanej oraz problemach, jakie mogą Cię spotkać przy jej wystawianiu.
 • Korzyściach wynikających z członkostwa w Grupie VAT.
 • Problemach praktycznych w rozliczeniu VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług.
 • Wybranych ulgach podatkowych.
 • Obowiązkach płatnika z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2023r.
 • Obowiązkach podatkowych, o których nie możesz zapomnieć końcem roku.
 • Aktualnych zmianach, interpretacjach, orzeczeniach.

 

Zapraszamy do zapisów!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie podatkowym dla samodzielnych księgowych:

 • Kurs w trybie online oraz w kilkunastu miastach w Polsce.
 • Czas trwania: 12 spotkań po 6 godzin zegarowych, termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Nagrania wideo – dostępne zawsze na 21 po rozpoczęciu kursu
 • Możliwość przeprowadzenia kursu w trybie weekendowym
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

 

Program

Podatek VAT  – Fakturowanie po zmianach przepisów.

 1. Faktura papierowa, elektroniczna, ustrukturyzowana oraz faktura w zamówieniach publicznych. Zasady przechowywania, udostępniania oraz wystawiania faktur.
  • Omówienie definicji ,,faktura” i ,,faktura elektroniczna”.
  • Dlaczego faktura jest najważniejszym dokumentem w firmie ?
  • Format faktury elektronicznej.
  • Skan faktury, a faktura elektroniczna – faktura w PDF.
  • Obowiązek wystawienia faktury – które transakcje należy obowiązkowo udokumentować fakturą, a kiedy fakturę wystawiam na żądanie nabywcy?
  • Kiedy faktury nie wolno wystawić – czynności nietransakcyjne, np. kara umowna.
  • Zapewnienie integralności treści, autentyczności oraz czytelności faktury – co to oznacza i jak w praktyce należy archiwizować faktury?
  • Forma w jakiej faktury powinny być przechowywane – czy mogę skanować faktury papierowe i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?
  • Kto odpowiada za wystawienie i posłużenie się „pustą fakturą” ? – sankcje podatkowe i KKS – odpowiedzialność osobista i tzw. wina w nadzorze.
  • Fakty i mity o fakturowaniu m.in. : „to program wystawia fakturę”, handlowcy nie odpowiadają za wystawianie faktur, bo nie zajmują się podatkami.

 

 1. Faktura VAT – treść, rodzaje faktur, moment wystawienia.
  • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe.
  • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
  • Koszty dodatkowe dostawy, a sposób ich fakturowania.
  • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze, a obowiązek podatkowy w VAT i CIT
   (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms).
  • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi, a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT – różnice w konsekwencjach).
  • Termin wystawienia faktury – przykłady praktyczne.
  • Duplikat faktury.
  • Metoda podzielonej płatności, a faktura VAT – kiedy obowiązkowo stosować dopisek „mechanizm podzielonej płatności”?
  • Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych
   z opodatkowania.
  • Treść faktury zaliczkowej – obowiązkowe elementy.
  • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji.
  • Zaliczka na poczet WDT – brak opodatkowania.
  • „Zerowa” faktura końcowa.
  • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu – czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?
  • Faktura w walucie obcej – kurs przeliczenia na PLN, w tym zmiany od 1.01.2021 r.

 

 1. Faktury korygujące.
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
  • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) – na co zwrócić szczególną uwagę?
  • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy – aktualne orzecznictwo i interpretacje po zmianach.
  • Dokumentowanie korekt w świetle starych i nowych regulacji.
  • Korekty w sprzedaży międzynarodowej – moment ujęcia.
  • Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej.
  • Anulowanie faktury.
  • Korekty, a premie pieniężne i bonusy marketingowe.


Faktura ustrukturyzowana oraz kasy fiskalne w 2023r.

 1. Rewolucja w fakturowaniu – faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur.
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej.
  • Faktura ustrukturyzowana, a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna).
  • Sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej.
  • Dobrowolność faktury ustrukturyzowanej i obowiązek jej stosowania od 2024 r.
  • Krajowy System e-Faktur.
  • Korekta faktur ustrukturyzowanych.
  • Problemy praktyczne związane z wystawianiem, otrzymywaniem oraz raportowaniem faktur ustrukturyzowanych w JPK.
  • Zachęty i przywileje dla e-fakturowców (zwrot VAT, zasady ujęcia korekt).

 

 1. Kasy fiskalne.
  • Kiedy muszę mieć kasę fiskalną?
  • Katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej – kiedy jest ważne wystawienie faktury jako warunku zwolnienia? – najczęstsze błędy.
  • Korekty sprzedaży rejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej
  • Paragony papierowe vs. Elektroniczne.
  • Kasy fiskalne online – kto ma obowiązek je zainstalować?

 

 1. Faktury wystawione do paragonu.
  • Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 2020 r. – objaśnienia Ministerstwa Finansów.
  • Pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu.
  • Czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
  • Błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury.

 

 1. Kasy fiskalne – zmiany w 2022 r. w ramach Nowego Ładu.
  • Nowy katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej.
  • Obowiązek zapewnienia połączenia kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym – kiedy można zapłacić karę ?
  • Obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty bezgotówkowej przez wszystkich sprzedawców zobowiązanych do ewidencji na kasach fiskalnych – co grozi za jego niespełnienie?

 


Problemy praktyczne w rozliczeniu VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług oraz nowy rodzaj podatnika VAT od 2023 r.

 1. Czynności nieodpłatne.
  • Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług – podstawowe zasady związane
   z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych.
  • Omówienie najbardziej charakterystycznych rodzajów czynności nieodpłatnych (gadżety reklamowe, ekspozytory, prezenty dla klientów, prezenty dla pracowników, ubezpieczenia medyczne, karty Multisport, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).
  • Co jest próbką i prezentem o małej wartości?

 

 1. Obowiązek podatkowy.
  • Ogólne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego.
  • Moment dokonania dostawy towarów – znaczenie postanowień umownych oraz formuł Incoterms.
  • Moment wykonania usługi – czy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie?
  • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych (otrzymanie zapłaty, wystawienie faktury) – usługi budowlane, transakcje finansowe, najem, leasing, fakturowanie mediów itp.

 

 1. Odliczenie podatku naliczonego.
  • Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia VAT.
  • Termin odliczenia podatku naliczonego, odliczenie poprzez korektę po upływie podstawowych terminów.
  • Zakaz odliczenia podatku naliczonego – kiedy nie mogę odliczyć podatku naliczonego?
  • Należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego – objaśnienia MF, orzecznictwo sądów administracyjnych.

 

 1. Grupa VAT – nowy rodzaj podatnika VAT od 2023 r.
  • Kto może utworzyć Grupę VAT?
  • Jakie korzyści daje Grupa VAT jej członkom – kiedy to się opłaca?
  • Opodatkowanie transakcji wewnątrz Grupy VAT oraz transakcji z podmiotami zewnętrznymi.
  • Rozwiązanie Grupy VAT.
  • Rozliczenie podatku przez Grupę VAT – na co zwrócić uwagę?

 

Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych.

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów – transakcje „chodzące parami”.
  • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT.
  • Uwaga na przerwanie tożsamości towaru i przerwanie ciągłości transportu skutkujące utratą stawki 0%.
  • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych.
  • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%.
  • Co daje stosowanie Rozporządzenia unijnego dotyczącego dokumentów potrzebnych do rozliczenia WDT ze stawką 0%?
  • Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów).
  • Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć, zmiany w zakresie ujmowania korekt od 1.01.2021 r.? (SLIM VAT) i od 1.10.2021 r. (SLIM VAT 2).
  • Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania.
  • Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem.
  • Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej – utrata prawa do stawki 0% od 2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy.

 

 1. Eksport towarów nowe i stare ryzyka podatkowe.
  • Eksport pośredni i bezpośredni – różnice.
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie – zaliczka, warunki dostawy, a obowiązek podatkowy.
  • Warunki stosowania stawki VAT 0% (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne).
  • Kiedy można unieważnić komunikat IE 599 i zabrać podatnikowi stawkę 0 %?
  • Uwaga na kontrole z OLAF-a.

 

 1. Transakcje łańcuchowe – uproszczenie, czy dodatkowy problem?
  • Definicja transakcji łańcuchowej.
  • Jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru.
  • Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma), doprecyzowanie zasad dotyczących wskazania dostawy ruchomej w ramach pakietu SLIM VAT 2 – od 1.10.2021r.
  • Transakcja łańcuchowa, a prawo do stosowania stawki 0%.
  • Transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową – jak prawidłowo rozliczać?
  • Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) – warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

 

Sprzedaż konsumencka w UE. Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach usługowych oraz JPK VAT i biała lista podatników po zmianach w ramach Nowego Ładu.

 1. Sprzedaż konsumencka na terenie UE – nowe zasady i pojęcia od 1.07.2021 r.
  • Pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).
  • Nowy limit wartości sprzedaży dla WSTO niepowodujący obowiązku naliczenia VAT w innym kraju.
  • Zasady dokumentowania WSTO.
  • Moment powstania obowiązku podatkowego.
  • Procedury uproszczone VAT OSS oraz VAT IOSS, procedura uproszczona w imporcie dla przesyłek niskiej wartości.
  • Nowe zasady opodatkowania dla platform e-commerce.
  • Nowe kody w JPK_V7 związane ze zmianami w sprzedaży konsumenckiej do UE.

 

 1. Transgraniczne świadczenie usług.
  • Miejsce świadczenia usług – zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów).
  • Problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w PL według najnowszych interpretacji KIS.
  • Usługi związane z nieruchomościami – zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
  • Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne – zasady ustalania miejsca świadczenia.
  • Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów – zasady ustalania miejsca świadczenia.
  • Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach – jak ustalić zasady opodatkowania?
  • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług.
  • Refakturowanie usług międzynarodowych.
  • Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem.
  • Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką – zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja.
  • Korekty w sprzedaży i zakupie usług – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?

 

 1. Zasady przygotowania pliku JPK VAT.
  • Zasady sporządzania nowego JPK VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT.
  • Kody GTU i transakcyjne wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji.
  • Dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne, a plik JPK.
  • Jak wykazać faktury uproszczone w JPK?
  • Sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania, jakie błędy mogą być karane?
  • Zniesienie obowiązku składania czynnego żalu z korektami JPK od 2022 r.

 

 1. Biała lista podatników.
  • Kiedy powinienem zweryfikować rachunek bankowy dostawcy na tzw. Białej Liście?
  • Nowy limit wartości transakcji, dla której od 2022 r. stosowana jest weryfikacja Białej Listy.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
  • Kto jest podatnikiem na gruncie CIT?
  • Podatkowa grupa kapitałowa jako specyficzny podatnik po zmianach od 1.1.2022 r :
  • zawiązanie i rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej,
  • rola jednostki dominującej w podatkowej grupie kapitałowej,
  • zasady zawierania transakcji z powiązanymi podmiotami spoza grupy,
  • jakie korzyści daje działanie w ramach grupy?
  • Wyłączenia przychodów podlegających opodatkowaniu,
  • jakie kategorie podmiotów zostały wyłączone spod opodatkowania?(art. 6).

 

        1a. Opodatkowanie dochodów spółek komandytowych  w wersji odwróconej i hybrydowej  (zasady opodatkowania, obowiązki podatnika, opodatkowanie dochodów komplementariusza, zwolnienie u komandytariusza).

 

        1b. Opodatkowanie dochodów spółek jawnych (zasady opodatkowania spółki jawnej jako podatnika CIT, nowe obowiązki informacyjne spółek jawnych, warunki transparentności podatkowej –  CIT-15J).

 

 1. Przychód – ustalenie źródła przychodu:
  • Przychody z zysków kapitałowych:
   • przychody z udziału w zyskach osób prawnych,
   • przychody ze zbycia udziałów/akcji / umorzenie dobrowolne,
   • przychody z wniesienia aportu innego niż zorganizowana część przedsiębiorstwa,
   • przychody z obrotu wierzytelnościami,
   • przychody z pochodnych instrumentów finansowych,
   • przychody z obrotu papierami wartościowymi,
   • przychody z praw majątkowych (przychody o charakterze pasywnym).
   • czy i jakie odsetki wchodzą do tzw. zysków kapitałowych?
  • Przychody z innych źródeł (działalność gospodarcze i pozostałe),
  • Zasady alokacji kosztów bezpośrednich i pośrednich w danym źródle przychodów – jedyna dopuszczalna metoda „przychodowa”.

 

 1. Przychód podatkowy – moment jego uzyskania – korekta przychodów:
  • Przychód należny na gruncie prawa podatkowego,
  • Otwarty katalog przychodów (art. 12 updop – ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z nieodpłatnych świadczeń i zasad ustalania ich wartości, umorzonych, bądź przedawnionych zobowiązań, nieopłatne otrzymanie towarów/próbek).
  • Moment rozpoznania przychodu:
   • zasada „pierwszeństwa” jako zasada ogólna,
   • rozliczanie usług ciągłych oraz metoda kasowa jako wyjątki (lex specialis) od „zasady pierwszeństwa” – warunki stosowania, przegląd orzecznictwa.
  • Korekta przychodów – bieżąca lub wsteczna (w tym rabaty potransakcyjne, przyznane bonusy / premie pieniężne, zwroty towarów).
  • Katalog przysporzeń majątkowych nie stanowiących przychodów.
  • Pojęcie zapłaty jako momentu rozpoznania przychodu powstającego na zasadzie kasowej (kapitalizacja, potrącenie, kompensata),
  • Szczególny moment rozpoznania niektórych przychodów (umorzenie zobowiązania, przedawnienie, zasiedzenie, umorzenie odsetek, nowacja).
  • Przychody niestanowiące przychodów podatkowych – PNP:
   • zaliczka/przedpłata (koncepcja przysporzenia definitywnego),
   • wadia, kaucje,
   • zwrot wydatków nie zaliczonych do kosztów podatkowych,
   • dopłaty do spółki wnoszone w trybie ksh.

 

 1. Wybrane zwolnienia przedmiotowe:
  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – SSE (art. 17 ust. 1 pkt 34 updop / art. 21 ust. 1 pkt 63a updof) lub na podstawie decyzji o wsparciu ((art. 17 ust. 1 pkt 34a updop / art. 21 ust. 1 pkt 63b updof),
  • dotacje:
  • dotacje otrzymane na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  • dotacje unijne,
  • dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządowej,
  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotyczy ustawy PIT),
  • prezentacja przychodów zwolnionych w zeznaniu rocznym CIT-8 i CIT-8/O,

 

 1. Wysokość podatku – stawki preferencyjne:
  • Zasady stosowania obniżonej stawki CIT 9% (kalkulacja wysokości przychodów, ustalenie kryterium małego podatnika), okres karencji dla niektórych podatników,
  • Zasady stosowania obniżonej stawki CIT 5% – IP-BOX (podatek dochodowy od kwalifikowanych praw własności intelektualnej – ewidencja księgowa).

 

 1. Przegląd wybranych ulgi podatkowych:
  • Ulga na działalność badawczo-rozwojową B+R.
  • Ulga na innowacyjnych pracowników B+R.
  • PSH – polska spółka holdingowa (art. 24m-24p – preferencje w zakresie wypłacanych dywidend).
  • Ulgi sponsoringowe – na działalność sportową, kulturalną, edukacyjną.
  • Ulga na robotyzację.
  • Ulga prowzrostowa – na zwiększenie sprzedaży / ekspansję.
  • Ulga na prototyp / innowacyjność / produkcję próbną.

 

 1. Ryczałt od dochodów spółek czyli estoński CIT po nowelizacji od 1.1.2022.
  • Przesłanki wejścia i utrzymania się w ryczałcie.
  • Korzyści podatkowe z tytułu ryczałtu.
  • Podatek od wejścia w ryczałt – od różnić przejściowych.
  • Reorganizacje biznesu, a estoński CIT – okresy karencji.
  • Podstawa opodatkowania, wysokość podatku oraz termin jego zapłaty.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT – Zagadnienia wspólne w podatkach CIT/PIT.

 1. Koszty uzyskania przychodów – kwalifikacja ogólna.
  • Celowość, a racjonalność wydatku – orzecznictwo sądów.
  • Koszty bezpośrednie / koszty pośrednie – rozliczanie w czasie.
  • Ciężar dowodu.
  • NKUP-y – konstrukcja stosowania wyłączeń z art. 16 updop / art. 23 updof.

 

 1. Rozliczanie kosztów w czasie:
  • Moment ujęcia kosztów bezpośrednich.
  • Moment ujęcia kosztów pośrednich.
  • Korekta kosztów uzyskania przychodów:
   • korekta bieżąca / korekta wsteczna,
   • przykłady / przegląd orzecznictwa.

 

 1. Przegląd wybranych kosztów uzyskania przychodów – wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów:
  • Odszkodowania / kary umowne.
  • Usługi gastronomiczne / spotkania biznesowe.
  • Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności (krajowych i zagranicznych).
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
  • Imprezy integracyjne i inne spotkania okolicznościowe.
  • Wydatki o charakterze reprezentacyjnym.
  • Strata jako koszt uzyskania przychodu:
  • strata z tytułu zbycia wierzytelności własnych,
  • straty w środkach obrotowych (niedobory magazynowe, likwidacje zapasów, niedobory w środkach pieniężnych, kradzieże),
  • straty w środkach trwałych oraz w inwestycjach w obcych środkach trwałych (wywołane zdarzeniami losowymi oraz likwidacjami),
  • zaniechane inwestycje,
  • utracone wadia, zaliczki, przedpłaty,
  • dokumentowanie strat – kwestia zawinienia podatnika.
  • Limit płatności 15 000 PLN, a płatność bezgotówkowe, „Biała Lista” oraz mechanizm podzielonej płatności.
  • Koszty używania samochodów osobowych:
  • amortyzacja samochodów osobowych stanowiących środki trwałe,
  • ograniczenia dot. kosztów używania / eksploatacji samochodów osobowych;
  • 20% w przypadku osób fizycznych nie wprowadzających swój pojazd do majątku firmy,
  • 75% w pozostałych przypadkach gdy nie prowadzimy kilometrówki dla celów VAT,
  • warunki stosowania 100% kosztów.
  • leasing / najem samochodów,
  • Podatek od towarów i usług / podatek od wartości dodanej jako KUP.

 

 1. Stosowanie właściwego kursu / różnice kursowe:
  • Metoda podatkowa, a metoda bilansowa (pojęcie różnic zrealizowanych, różnice kursowe, a VAT).
  • Kurs faktycznie zastosowany, kurs wejścia / kurs wyjścia.
  • Case study na przykładzie rozliczania delegacji zagranicznych.

 

 1. Ograniczenia związane z kosztami finansowania dłużnego (art. 15c – od 1.01.2023 r.):
  • Pojęcie nadwyżki kosztów finansowania dłużnego (koszty o charakterze odsetkowym / przychody o charakterze odsetkowym).
  • Ustalenie wskaźnika EBIDTA.
  • Obliczenie limitu kosztów wg znowelizowanych przepisów – przykłady.
  • Rozliczenie nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w kolejnych latach.
  • Wyłączenia kosztowe związane z kosztami finansowania transakcji kapitałowych
   (art. 16 ust. 1 pkt 13f updop).

 

 1. Ulga na złe długi (art. 18f updop / art. 26i updof).
  • Mechanizm stosowania ulgi: uprawnienie wierzyciela – obowiązek dłużnika.
  • Warunki stosowania ulgi (obliczanie terminu 90 dni).
  • Moment rozpoznania przychodu/kosztu podatkowego a korekta podstawy opodatkowania.
  • Arytmetyka stosowania ulgi (regulowanie zobowiązań po zastosowaniu ulgi).
  • Szczegółowe regulacje dotyczące podatników podatku PIT / objętych ryczałtem.
  • Zmiany dot. obowiązków informacyjnych od 1.01.2023r.

 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT.

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
 1. Przychód – ustalenie źródła przychodu.
  • Definicja przychodu osoby fizycznej (art. 11)
  • Ustalenie źródła przychodu:
  • stosunek pracy i pokrewne (art. 12),
  • działalność wykonywana osobiście (art. 13),
  • działalność gospodarcza / działy specjalne produkcji rolnej (art. 14-15),
  • przychody z kapitałów pieniężnych (art. 17),
  • przychody z praw majątkowych (art. 18),
  • przychody z odpłatnego zbycie rzeczy, w tym nieruchomości (art. 19),
  • przychody z innych źródeł (art. 20).

 

 1. Działalność wykonywana osobiście:
  • Problematyka wynagrodzeń kadry kierowniczej – kontrakty menedżerskie – ryzyka, opodatkowanie i oskładkowanie.
  • Przychody członków zarządu, rady nadzorczej, organów stanowiących – opodatkowanie i oskładkowanie.
  • Opodatkowanie zleceniobiorców i wykonawców umów o dzieło – ustalenie wysokości kosztów / problemy praktyczne.
  • Warunki stosowania 50% koszów (w tym do wynagrodzeń pracowników).

 

 1. Przegląd wybranych zwolnień przedmiotowych (art. 21 ust. 1 updof), m.in.:
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia (w tym otrzymane w ramach JDG, m.in. odszkodowania za utracony środek trwały).
  • Świadczenia finansowane z ZFŚS.
  • Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP (m.in. odzież służbowa/ okulary, etc.).
  • Szczepienia (w i po okresie COVID).
  • Stypendia i inne świadczenia otrzymywane przez uczniów/studentów.
  • Dopłaty do wypoczynku.
  • Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów.
  • Świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, etc.
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
  • Diety i inne należności w związku z podróżą służbową pracownika / zleceniobiorcy / członka zarządu / osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
  • Użytkowanie samochodu prywatnego na cele służbowe (jazdy zamiejscowe, a jazdy lokalne).
  • Zakwaterowanie pracowników i zleceniobiorców (wyłącznie przychodu/ przychód zwolniony / częściowe zwolnienie przychodu).
  • Wydatki na rzecz członków zarządu, rad nadzorczych, udziałowców / akcjonariuszy.
  • Ulga na powrót związana ze zmianą rezydencji podatkowej (pkt 152).
  • Ulga dla rodzin 4+ (pkt 153).
  • Ulga dla seniorów (pkt 154).
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej, a rozliczenie roczne podatku za 2022 rok.

 

 1. Obowiązki płatnika z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2023r.:
  • Pobór zaliczki od 1.01.2023 r. (art. 31a-31c).
  • Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
  • Zasady podziału kwoty zmniejszającej podatek.
  • Obliczenie wysokości zaliczki (art. 32).
  • Pobór zaliczek (art. 41).
  • Terminy przekazania zaliczek i rocznego podatku (art. 38 / art. 42).
  • Rozliczenie umów o wartości do 200 zł.

 

 1. Danina solidarnościowa – podstawa obliczenia (art. 30h)
 2. Koszty pracownicze:
  • Ustalenie wysokości kosztów zryczałtowanych (art. 22 ust. 2).
  • Moment ujęcia w kosztach wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne
   (od 1.01.2023 r. – art. 22 ust. 6bb updof / art. 15 ust. 4h updop).
  • Przegląd wybranych kosztów pracowniczych:
  • zwrot kosztów dojazdów pracownika do zakładu pracy (wysokość kosztów pracowników zamiejscowych),
  • ubezpieczenie pracowników,
  • imprezy okolicznościowe,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

 1. Nielegalne zatrudnienie pracowników – konsekwencje od 1.01.2022 r.
 2. Ulgi i preferencje podatkowe:
  • Ulga na dzieci.
  • Ulga rehabilitacyjna.
  • Wspólne rozliczenie małżonków.
  • Wspólne rozliczenie z dzieckiem.
  • Ulga na ochronę i konserwację zabytków.

 

 1. Składka zdrowotna:
  • Wpływ na rozliczenie podatku.
  • Zakres podmiotowy.
  • Zbieg tytułów.
  • Nowe tytuły do ubezpieczenia od 1.1.2022, 07.2022 oraz 1.1.2023 – powołanie za wynagrodzeniem, wspólnicy spółki komandytowo akcyjnej.

 

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zagadnienia wybrane CIT/PIT.

 1. Zryczałtowane formy opodatkowania
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
  • zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego,
  • wyłączenia ustawowe,
  • limit uprawniający do ryczałtu,
  • najem prywatny i rozliczenie od 1.01.2023 r.
  • definicja wolnego zawodu,
  • obowiązkowe ewidencje,
  • zaliczki a rozliczenia roczne PIT 28 od 1.01.2023 r.,
  • warunki stosowania stawki 8.5% dla działalności usługowej,
  • studium przypadku – stawki dla informatyków.

 

 1. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku – skutki w podatku dochodowym.
  • Zarząd sukcesyjny – pojęcie i sposób ustanawiania.
  • Wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku.
  • Śmierci wspólnika spółki cywilnej, a zarząd sukcesyjny.
  • Podział zysku przedsiębiorstwa w spadku.
  • Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego.

 

 1. Przedsiębiorca / osoba fizyczna jako wspólnik spółki cywilnej / osobowej / kapitałowej – obciążenia fiskalne i pozafiskalne.
  • Spółka cywilna.
  • Spółka jawna niebędąca podatnikiem.
  • Spółka jawna – podatnik CIT / spółka komandytowa / spółka komandytowo-akcyjna.
  • Spółka z o.o. – 100% udziałowiec / prawie jedyny udziałowiec / udziałowiec.
  • Spółka akcyjna / PSA.

 

 1. Przekształcenia majątkowe – zorganizowana część przedsiębiorstwa.
 1. Amortyzacja środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych:
  • Definicja środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej (przewidywany okres używania).
  • Środki trwałe, a wartości niematerialne i prawne niskocenne – jednorazowy odpis amortyzacyjny.
  • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wnip)
   – ewidencja wyposażenia.
  • Wartość początkowa środka trwałego / wnip.
  • Remont, a ulepszenie.
  • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i metody amortyzacji.
  • Inwestycje w obcych środkach trwałych.
  • Skutki likwidacji / częściowej likwidacji środka trwałego.
  • Amortyzacja jednorazowa – preferencje.
  • Nowe zakazy amortyzacyjne wprowadzone „polskim ładem”.

 

 1. Leasing w ujęciu podatkowym:
  • Parametry „leasingu operacyjnego” – rozliczenie umowy.
  • Parametry „leasingu finansowego” – rozliczenie umowy.
  • Wykup do majątku prywatnego – konsekwencje.

 

 1. Podatek minimalny od tzw. wielkich zagranicznych korporacji wprowadzony polskim ładem 1.0 i poprawiony polskim ładem 3.0 – art. 24ca
 1. Podatek od przerzucanych dochodów – art. 24aa
 1. Podatek od przychodów z budynków – art. 24b
 1. Podatek od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych CFC – art. 24a
 1. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków – EXIT TAX – art. 24f
 1. Opodatkowanie walut kryptograficznych.
 1. Regulaminy i procedury wewnętrzne:
  • Regulamin podróży służbowych.
  • Regulamin korzystania z samochodów służbowych.
  • Regulamin sprzedaży premiowej / konkursu / loterii.
  • Procedura wewnętrzna aml.
  • Procedura wewnętrzna mdr.
  • Wewnętrzny obieg dokumentów.

 

Akcja Bilans 2023

Rachunkowość

 • Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:
  • Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
  • Elementy sprawozdania finansowego.
  • Forma sprawozdania finansowego.
  • Najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości oraz krajowych standardach rachunkowości.
  • Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.
  • Weryfikacja i udokumentowanie założenia kontynuacji działalności zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 14 “Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”.

 

 • Harmonogram zamknięcia roku.
 • Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:
  • Rachunek zysków i strat.
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
  • Rachunek przepływów pieniężnych:
   • metoda bezpośrednia a praktyczne jej wykorzystanie,
   • sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej,
   • metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 – rozbudowany przykład praktyczny.
  • Informacja dodatkowa – jak sporządzić ją w sposób kompletny?
  • Sprawozdanie z działalności – jakie informacje należy ujawnić zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”?

 

 • Zagadnienia szczegółowe:
  • Zmiany zasad rachunkowości, korygowanie błędów w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, zmiany wartości szacunkowych oraz zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.
  • Ujmowanie przychodów zgodnie z nowym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”:
   • zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr,
   • umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach – pośrednictwo, sprzedaż komisowa, sprzedaż warunkowa, sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, sprzedaż promocyjna, przychody z tytułu ponadstandardowej gwarancji,
   • zmniejszenia przychodów – pomniejszenie przychodów o zwroty, sprzedaż wysyłkowa, rabaty i opusty, dodatkowe ustalenia umów sprzedaży.

 

 • Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:
  • spis z natury,
  • potwierdzenie sald,
  • w drodze weryfikacji,
  • rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych,
  • pytania i dyskusja.

Zamknięcie roku w podatkach dochodowych – praktyczne zestawienie obowiązków na zamknięcie roku oraz praca na wzorach deklaracji i informacji (np. CIT-8, CIT-8/O, CIT-D, CIT/ST, CIT-BR, CIT-IP, CIT-10Z, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT)

 1. Rozliczenie roczne podatku:
  • Rok obrotowy a rok podatkowy – zasady wyznaczania i zmiany roku podatkowego.
  • Wynik finansowy brutto a wynik podatkowy (ustalenie podstawy opodatkowania).
  • Różnie trwałe i przejściowe.
  • Przychód finansowy, a przychód podatkowy.
  • Koszt finansowy, a koszt podatkowy.
  • Wyodrębnienie źródeł przychodów i sposoby alokacji kosztów.
  • Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku:
  • uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,
  • „zwykłe” zaliczki na podatek dochodowy,
  • konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
  • błędne zaliczki po zakończeniu roku – czy korygować?
  • ostateczne rozliczenie zaliczek,
  • Kalkulacja podstawy opodatkowania i wysokości podatku.
  • Praktyczna checklista obowiązków na koniec roku.

 

 1. Sporządzenie / zatwierdzenie / złożenie sprawozdania finansowego – konsekwencje podatkowe.
 1. Hipotetyczne koszty odsetkowe (NID).
 1. Rozliczenie strat z lat ubiegłych:
  • Strata bilansowa a strata podatkowa.
  • Wybór metody rozliczania straty.
  • Przypisanie straty do źródła przychodu.

 

 1. Obowiązki roczne w zakresie sprawozdawczości podatkowej:
  • Zeznanie roczne CIT-8.
  • Załączniki : CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT/TP, SSE-R, SSE/A.
  • SSE-R/A, SPR/M,
  • Obowiązki roczne w kontekście regulacji o JPK – odroczenie wybranych obowiązków.
  • Obowiązki roczne w kontekście rozliczeń transgranicznych (m.in. WHT) – CIT-10Z, IFT-2, PIT-8AR, IFT-1, ORD-U.
  • Obowiązki roczne w kontekście dokumentacji cen transferowych (CIT-TP).
  • Obowiązki roczne płatnika: PIT-11 / PIT-R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR.
  • Obowiązki roczne dot. przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (dywidend): CIT-6AR, CIT-5, CIT-11R.
 1. Warsztaty – rozliczenie zeznania rocznego CIT-8, na podstawie przygotowanego ćwiczenia.

 

Zamknięcie roku 2023 w VAT – podsumowanie obowiązków oraz zmian.

 1. Zamknięcie roku w podatku VAT – ustalenie proporcji, korekta roczna podatku naliczonego.
  • Dlaczego podatek Vat jest w pewnym sensie również podatkiem rocznym?
  • Zasady ustalania proporcji – jakie transakcje bierzemy pod uwagę przy obliczaniu współczynnika proporcji, zaokrąglanie wskaźnika proporcji, proporcja ustalana z naczelnikiem urzędu skarbowego.
  • Korekta roczna podatku naliczonego – sposób ujęcia.
  • Korekta podatku naliczonego związana ze zmianą przeznaczenia środka trwałego – w tym korekta VAT naliczonego przy sprzedaży samochodu.

 

 1. Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu.
  • Kiedy podatek należny będzie mógł być kosztem podatkowym?
  • Kiedy podatek naliczony będzie mógł być kosztem? – uwaga na transakcje zagraniczne z UE i spoza UE – zmiana podejścia organów podatkowych.

 

 1. Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana
  z zakończeniem roku.
  • Opodatkowanie VAT niektórych wybranych świadczeń na potrzeby reprezentacji
   i reklamy – przekazanie kontrahentom „koszy prezentowych”, prezentu świątecznego w postaci butelki wina, gadżety reklamowe, przyjęcie świąteczne, wystrój firmy, imprezy integracyjno-promocyjne.
  • Działalność socjalna i inne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
   – imprezy świąteczne, prezenty, bony i talony.

 

 1. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur – czy warto korzystać
  w okresie dobrowolnym?
  • Sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej – podsumowanie.
  • Czy można anulować e-fakturę?
  • Jak korygować e-faktury? Jak wystawić notę korygującą?
  • Moment ujęcia faktury korekty u sprzedawcy i nabywcy – najważniejszych przywilej dla podatników w ramach KSEF.
  • Czy mogę odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej? – dobrowolność faktury ustrukturyzowanej w 2022-2023 r. i obowiązek jej stosowania w 2024r.
  • Krajowy System e-Faktur – omówienie.
  • Zarządzanie uprawnieniami w KSeF.
  • Inne problemy praktyczne związane z fakturowaniem w formie ustrukturyzowanej.

 

 1. Praktyczna checklista obowiązków Vatowskich – czy pamiętasz m. in o:
  • Uldze na złe długi.
  • Oznaczeniach GTU i procedurach w JPK.
  • Oznaczeniach MPP na fakturach.
  • Białej liście VAT.
  • Preproporcji VAT.
  • Opodatkowaniu bonów i talonów.

Prowadzący

Anna Żurek – od 2004 roku czynny biegły rewident. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobyła w krajowej firmie audytorskiej jako biegły rewident. Reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych i sądowo – administracyjnych. Doświadczony (2000-2019) wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, prelegent na kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, prowadzący wykłady i szkolenia na studiach podyplomowych.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,6/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,5/6

 

Andrzej Malenta – doradca podatkowy, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji, współpracował z Portalem Finansowo-Księgowym. Obecnie doradca podatkowy współpracujący z renomowaną Spółką Doradztwa Podatkowego.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,5/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,3/6

 

Sobiesław Szefer – ekspert ds. podatkowych, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, doświadczony praktyk (od 19 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego), wykładowca wyższych uczelni, Od 10 lat prowadzi szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,5/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5/6

 

I wielu wielu innych znanych i cenionych ekspertów.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

3.650,00 4.090,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca