Kurs podatkowy dla samodzielnych księgowych 2024

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Z tego kursu w 2023 roku skorzystało 1089 osób!
————

Poszukujesz kursu, w którym znajdziesz aktualną wiedzę podatkową niezbędną do prawidłowego wykonywania rozliczeń? Chcesz poznać skuteczne strategie minimalizacji podatków? A może interesuje Cię, jak uniknąć pułapek podatkowych?

Jesteś we właściwym miejscu! Nasz Kurs podatkowy dla Samodzielnych Księgowych to nie tylko sucha teoria i zawiłe przepisy, ale pełna przykładów praktycznych podróż po zakamarkach systemu podatkowego. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów i dowiedz się, jak wykorzystać metody optymalizacji podatkowej, aby zminimalizować obciążenia fiskalne. Wznieś swoją wiedzę na wyższy poziom i zacznij świadomie zarządzać finansami już dziś!


Na kurs podatkowy dla samodzielnych księgowych zapraszamy w szczególności:

 • księgowych,
 • doradców podatkowych,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • pracowników działów finansowych, księgowych oraz podatkowych,
 • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • biegłych rewidentów,
 • osoby, które chcą poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę podatkową

 

Dzięki udziałowi w Kurs podatkowy dla samodzielnych księgowych zyskasz szereg korzyści:

 • utrwalisz podstawowe prawa i obowiązki podatnika VAT oraz CIT,
 • nabędziesz umiejętność uwzględniania różnic w podatku dochodowym w stosunku do przepisów ustawy o rachunkowości,
 • dowiesz się, jak wygląda korekta podatku przy przejściu z rozliczenia podatkowego według zasad ogólnych na CIT Estoński,
 • poznasz sposób zmniejszenia obciążenia podatkowego i zaoszczędzenia na podatku stosując dwie ulgi (korzyści) w jednej operacji,
 • zrozumiesz, czym jest KSeF i jak wygląda faktura ustrukturyzowana oraz czy i kiedy rozpocząć testowanie wystawiania e-faktury?
 • zgłębisz temat rozliczania zagranicznych transakcji sprzedażowych i zakupowych,
 • dokonasz analizy najnowszych zmian w prawie bilansowym,
 • podszkolisz się w zakresie sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych,
 • przestudiujesz temat sporządzenia deklaracji CIT-8 oraz rachunku przepływów pieniężnych poprzez omówienie praktycznych przykładów,
 • przeanalizujesz aktualną sytuację gospodarczą w kraju i na świecie w kontekście niezbędnych ujawnień w sprawozdaniu finansowym za rok 2024.

 

Opis

Dodatkowe informacje o kursie podatkowym dla samodzielnych księgowych:

 • Kurs w trybie online oraz w kilkunastu miastach w Polsce.
 • Czas trwania: 12 spotkań po 6 godzin zegarowych, termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Nagrania wideo – dostępne zawsze na 21 po rozpoczęciu kursu
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:
 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

 

Program

Z uwagi na zmiany w obszarze KseF, program został zaktualizowany
i jest dostępny tu.
Zajęcia na podstawie nowego programu będą realizowane
od dnia 10.06.2024 r.

 

Program realizowany do 9.06.2024 roku:

Moduł I – Podatek VAT

Temat 1 – Faktura ustrukturyzowana oraz kasy fiskalne w 2023 i w 2024 roku.

 1. Rewolucja w fakturowaniu – faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur.
  • Kalendarz wejścia w życie obowiązku fakturowania ustrukturyzowanego dla poszczególnych grup podatników.
  • Faktura ustrukturyzowana, a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna).
  • Faktury wystawiane osobom fizycznym – czy one również będą ustrukturyzowane?
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej, budowa pliku oraz zasady wypełniania pól.
  • Wystawienie faktury ustrukturyzowanej z zastosowaniem Aplikacji Podatnika KSeF na wybranym przykładzie.
  • Data wystawienia e-faktury jako odrębna od daty wystawienia faktury w systemie księgowym – wątpliwości praktyczne.
  • Sposób przesłania faktury ustrukturyzowanej do KSeF – praktyczne doświadczenia i najczęściej spotykane problemy z wysyłką faktur do KSeF.
  • Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – omówienie treści na praktycznym przykładzie.
  • Otrzymywanie faktur za pośrednictwem KSeF:
   • kiedy sprzedawca wysyła fakturę do nabywcy poza KSeF, a kiedy nabywca powinien sam ją pobrać z KSeF?
   • jak unikać podwójnego rozliczenia tych samych faktur?
   • jak pobierać faktury z KSeF?
  • Procedury zakupowe wymagające szczególnej uwagi – rozliczenie delegacji, „szybkich” zakupów dokonywanych przez pracowników itp.
  • Odliczenie podatku naliczonego z e-faktury – terminy, wątpliwości.
  • Faktury korygujące w KSeF:
   • sposób wystawienia i cechy szczególne,
   • moment ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy.
  • Likwidacja not korygujących.
  • Uprawnienia do korzystania z KSeF (ZAW-FA) – jak nadawać, odbierać oraz zarządzać dostępami?
  • Wpływ fakturowania ustrukturyzowanego na różne procesy w firmach (np. obieg dokumentów, zatwierdzenie wydatków oraz płatności) – omówienie praktycznych problemów i rozwiązań. Obowiązek wskazywania numeru KSeF w zleceniach przelewu od 01.01.2025 r.
  • Kursy przeliczeniowe dla e-faktur w walucie obcej.
  • Faktury fiskalizowane, faktury uproszczone, dokumenty uznawane za fakturę, a KSeF.
  • Tryb wystawiania faktur VAT RR po zmianach – jakie możliwości będą mieli rolnik ryczałtowy oraz nabywca?
  • Sposób postępowania w przypadku awarii lub niedostępności KSeF.
  • Archiwizacja e-faktur w KSeF.
  • E-faktury w JPK – co się zmieni?
  • Skrócenie podstawowego terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym z 60 do 40 dni.
 2. Kasy fiskalne.
  • Kiedy muszę mieć kasę fiskalną?
  • Katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej. Kiedy jest ważne wystawienie faktury jako warunku zwolnienia? – najczęstsze błędy.
  • Korekty sprzedaży rejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej.
  • Paragony papierowe vs. elektroniczne.
  • Kasy fiskalne online – kto ma obowiązek je zainstalować?
 3. Kasy fiskalne w 2024 r.
  • Nowe rozporządzenie MF określające katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej.
  • Omówienie podstawowych zasad fiskalizacji oraz korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej.

 

Temat 2 – Fakturowanie po zmianach przepisów.

 1. Faktura papierowa i elektroniczna, ustrukturyzowana oraz faktura w zamówieniach publicznych. Zasady przechowywania, udostępniania oraz wystawiania faktur.
  • Omówienie definicji „faktura” i „faktura elektroniczna”.
  • W jakich przypadkach będziemy wystawiać faktury „po staremu”?
  • Dlaczego faktura jest najważniejszym dokumentem w firmie ?
  • Format faktury elektronicznej – czy skan faktury jest fakturą elektroniczną, a PDF?
  • Obowiązek wystawienia faktury – które transakcje należy obowiązkowo udokumentować fakturą, a kiedy fakturę wystawiam na żądanie nabywcy?
  • Kiedy faktury nie wolno wystawić – czynności nietransakcyjne (np. kara umowna).
  • Zapewnienie integralności treści, autentyczności oraz czytelności faktury – co to oznacza i jak w praktyce należy archiwizować faktury?
  • Forma, w jakiej faktury powinny być przechowywane – czy mogę skanować faktury papierowe i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?
  • Kto odpowiada za wystawienie i posłużenie się „pustą fakturą” ? Sankcje podatkowe i KKS – odpowiedzialność osobista i tzw. wina w nadzorze.
 2. Faktura VAT – treść, rodzaje faktur, moment wystawienia.
  • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe.
  • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
  • Koszty dodatkowe dostawy, a sposób ich fakturowania.
  • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze, a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms).
  • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi, a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT – różnice w konsekwencjach).
  • Termin wystawienia faktury – przykłady praktyczne.
  • Duplikat faktury – czy jeszcze będzie funkcjonował?
  • Metoda podzielonej płatności, a faktura VAT – kiedy obowiązkowo stosować dopisek „mechanizm podzielonej płatności”? Jak to korygować?
  • Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania.
  • Treść faktury zaliczkowej – obowiązkowe elementy.
  • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji.
  • Zaliczka na poczet WDT – brak opodatkowania.
  • „Zerowa” faktura końcowa.
  • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu – czy muszę zawsze wystawić dwie faktury? Zmiany od 01.09.2023 r.
  • Faktura w walucie obcej – kurs przeliczenia na PLN.
 3. Faktury korygujące.
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące? Jakie pozycje można skorygować notą? Co z notami po 01.07.2024 roku?
  • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) – na co zwrócić szczególną uwagę?
  • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy – aktualne orzecznictwo i interpretacje po zmianach, w tym zmiany po 01.07.2024 r.
  • Dokumentowanie korekt w świetle starych i nowych regulacji.
  • Korekty w sprzedaży międzynarodowej – moment ujęcia.
  • Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej – zmiany od 01.07.2023 r.
  • Anulowanie faktury.
  • Korekty, a premie pieniężne i bonusy marketingowe.
 4. Faktury wystawione do paragonu, a faktury uproszczone.
  • Zasady wystawiania faktur do paragonów.
  • Pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu, możliwość wystawiania faktur uproszczonych po wejściu w życie obowiązku wystawiania e-faktur.
  • Czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
  • Błędny NIP na paragonie, a możliwość wystawienia faktury – zasady określone przez MF.

 

Temat 3 – Problemy praktyczne w rozliczeniu VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług (obowiązek podatkowy, odliczenia VAT, stawki VAT).

 1. Czynności nieodpłatne.
  • Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług – podstawowe zasady związane z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych.
  • Omówienie najbardziej charakterystycznych rodzajów czynności nieodpłatnych:
   • gadżety reklamowe,
   • ekspozytory,
   • prezenty dla klientów,
   • prezenty dla pracowników,
   • ubezpieczenia medyczne,
   • karty Multisport,
   • bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.
  • Co jest próbką i prezentem o małej wartości?
 2. Obowiązek podatkowy.
  • Ogólne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego.
  • Moment dokonania dostawy towarów – znaczenie postanowień umownych oraz formuł Incoterms.
  • Moment wykonania usługi – czy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie?
  • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych (otrzymanie zapłaty, wystawienie faktury) – usługi budowlane, transakcje finansowe, najem, leasing, fakturowanie mediów itp.
  • Znaczenie terminowego wystawiania faktury dla obowiązku podatkowego.
  • Mały podatnik rozliczający się oraz nierozliczający metodą kasową.
 3. Odliczenie podatku naliczonego.
  • Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia VAT.
  • Termin odliczenia podatku naliczonego, odliczenie poprzez korektę po upływie podstawowych terminów.
  • Zakaz odliczenia podatku naliczonego – kiedy nie mogę odliczyć podatku naliczonego?
  • Należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego – objaśnienia MF, orzecznictwo sądów administracyjnych.
 4. Wiążące informacje stawkowe (WIS) po zmianach w 2023 r.
  • Zniesienie opłaty za wydanie WIS.
  • Nowe zasady dotyczące mocy wiążącej WIS wydanych przed 01.07.2023 r. oraz po tej dacie.
  • Inne zmiany w procedurze wydawania WIS obowiązujące od 01.07.2023 r.
  • Nowe zasady wnioskowania o WIS od 1.07.2024 r.

 

Temat 4 – Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych.

 1. Miejsce dostawy towarów: dostawa ruchoma, nieruchoma, dostawa z montażem – cechy charakterystyczne i sposób rozliczenia.
  • Dostawa towarów wysyłanych i transportowanych oraz dostawa towarów niewysyłanych i nietransportowanych.
  • Czym różni się dostawa z montażem od WDT/WNT oraz eksportu towarów?
  • Miejsce opodatkowania – czy zawsze można rozliczyć dostawę z montażem w trybie odwrotnego obciążenia?
  • Moment powstania obowiązku podatkowego – znaczenie zapisów umownych oraz dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy z montażem.
 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów – transakcje „chodzące parami”.
  • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT.
  • Uwaga na przerwanie tożsamości towaru i przerwanie ciągłości transportu skutkujące utratą stawki 0%.
  • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych.
  • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%.
  • Co daje stosowanie Rozporządzenia unijnego dotyczącego dokumentów potrzebnych do rozliczenia WDT ze stawką 0%?
  • Podstawa opodatkowania, w tym opłaty dodatkowe (np. koszty transportu, atestów).
  • Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
  • Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania.
  • Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem.
 3. Eksport towarów nowe i stare ryzyko podatkowe.
  • Eksport pośredni i bezpośredni – różnice.
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie – zaliczka oraz warunki dostawy, a obowiązek podatkowy.
  • Warunki stosowania stawki VAT 0%.
   • Dokumenty potwierdzające wywóz.
   • Omówienie problemów dokumentacyjnych.
   • Przykłady praktyczne.
  • Dokument celny potwierdzający wywóz towaru – omówienie praktycznych przykładów.
  • Kiedy można unieważnić komunikat IE 599 i zabrać podatnikowi stawkę 0%?
 4. Import towarów – w jaki sposób rozliczyć, prawo do odliczenia.
  • Procedura zwykła, a procedura uproszczona – jakie zasady spełnić, aby skorzystać z procedury uproszczonej?
  • Retrospektywna decyzja naczelnika urzędu celno-skarbowego i jej wpływ na rozliczenie VAT.
  • Prawo do odliczenia VAT z tytułu importu.
 5. Transakcje łańcuchowe – uproszczenie, czy dodatkowy problem?
  • Definicja transakcji łańcuchowej.
  • Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma oraz dostawa nieruchoma), doprecyzowanie zasad dotyczących wskazania dostawy ruchomej w ramach pakietu SLIM VAT 2 – od 01.10.2021r.
  • Transakcja łańcuchowa, a prawo do stosowania stawki 0%.
  • Transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową – jak prawidłowo rozliczać?
  • Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) – warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

 

Temat 5 – Sprzedaż konsumencka w UE. Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach usługowych oraz JPK VAT.

 1. Sprzedaż konsumencka na terenie UE – zasady i pojęcia od 01.07.2021 r.
  • Pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).
  • Nowy limit wartości sprzedaży dla WSTO niepowodujący obowiązku naliczenia VAT w innym kraju.
  • Zasady dokumentowania WSTO.
  • Moment powstania obowiązku podatkowego.
  • Procedury uproszczone VAT OSS oraz VAT IOSS, procedura uproszczona w imporcie dla przesyłek niskiej wartości.
  • Nowe zasady opodatkowania dla platform e-commerce.
  • Nowe kody w JPK_V7 związane ze zmianami w sprzedaży konsumenckiej do UE.
 2. Transgraniczne świadczenie usług.
  • Miejsce świadczenia usług – zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz nie podatników (np. konsumentów).
  • Problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w Polsce według najnowszych interpretacji KIS.
  • Usługi związane z nieruchomościami – zakres pojęcia. Czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?
  • Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne – zasady ustalania miejsca świadczenia.
  • Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów – zasady ustalania miejsca świadczenia.
  • Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach – jak ustalić zasady opodatkowania?
  • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług.
  • Refakturowanie usług międzynarodowych.
  • Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem.
  • Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką – zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja.
  • Korekty w sprzedaży i zakupie usług – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
 3. Zasady przygotowania pliku JPK VAT.
  • Zasady sporządzania nowego JPK VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT.
  • Kody GTU i transakcyjne wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji.
  • Dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne, a plik JPK.
  • Jak wykazać faktury uproszczone w JPK?
  • Sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania. Jakie błędy mogą być karane?
  • Zniesienie obowiązku składania czynnego żalu z korektami JPK od 2022 r.
  • Zmiany w zakresie przygotowania pliku JPK VAT od 2024 r.

 

 

Moduł II – Podatki dochodowe

Temat 1 – Podatek dochodowy od osób prawnych CIT cz. I.

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
  • Kto jest podatnikiem podatku CIT?
  • Spółka jawna.
   • Jakie warunki powodują obowiązek rozliczania podatku CIT przez tą spółkę?
   • Co można zrobić, gdy spółka jawna pozostanie podatnikiem CIT?
  • Jakie korzyści podatkowe powstają, gdy działamy w ramach podatkowej grupy kapitałowej?
  • Do jakich przychodów nie stosuje się przepisów ustawy o CIT? Działy specjalne produkcji rolnej, a działalność rolnicza.
  • Zwolnienia podmiotowe z CIT – wybrane jednostki (art. 6). Czy Fundacja Rodzinna korzysta ze zwolnienia podmiotowego z CIT?
 2. Przedmiot opodatkowania w podatku CIT.
  • W jakim zakresie opodatkowanie dotyczy rezydentów, a w jakim nierezydentów?
  • Jakie są zasady ustalania dochodu w CIT? Jakich przychodów nie wliczamy do ustalania dochodu (art. 7)?
  • Ustalanie i rozliczanie straty w CIT.
   • Jak rozliczamy straty z lat ubiegłych w CIT?
   • Jak rozliczamy straty przez podatników rozpoczynających stosowanie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek?
   • Rozliczanie strat w przypadku obrotu walutami wirtualnymi.
  • W jaki sposób ustalany jest dochód u podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek?
  • Obowiązkowa korekta przychodów i kosztów w CIT u podatnika rozpoczynającego opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.
   • Korekta przychodów związana z przesunięciem rozliczenia przychodu lub kosztu w przepisach podatkowych i bilansowych.
   • Korekta kosztów związana z przesunięciem rozliczenia przychodu lub kosztu w przepisach podatkowych i bilansowych.
   • Kiedy i jak rozliczamy dochód z przekształcenia na ostatni dzień kończący rok podatkowy, poprzedzający pierwszy rok opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek?
   • Inne rozliczenia dokonywane przed przejściem na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.
   • Na jakich zasadach obliczamy i opłacamy podatek od dokonanych korekt w związku z  przejściem na rozliczane ryczałtu od dochodów spółek?
 1. Źródła przychodów w CIT.
  • Przychody z zysków kapitałowych:
   • przychody z udziału w zyskach osób prawnych (dywidendy, pożyczka partycypacyjna,
    a klasyczna pożyczka),
   • przychody ze zbycia udziałów lub akcji / umorzenie dobrowolne,
   • przychody z wniesienia aportu innego niż zorganizowana część przedsiębiorstwa,
   • przychody z obrotu wierzytelnościami,
   • przychody z pochodnych instrumentów finansowych,
   • przychody z obrotu papierami wartościowymi,
   • przychody z praw majątkowych (przychody o charakterze pasywnym).
  • Przychody inne niż z zysków kapitałowych (przychody z działalności gospodarczej).
  • Przychody wyodrębniane przy stosowaniu opodatkowania IP BOX.
  • Jak przyporządkowujemy koszty do źródeł przychodów? Jakie są zasady rozliczania kosztów wspólnych służących wszystkim przychodom?
 2. Przychody z działalności gospodarczej (inne niż z zysków kapitałowych) – katalog otwarty i analogia do przychodów z działalności gospodarczej w PIT.
  • Przychody należne, ale nie otrzymane.
  • Co to są świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia?
  • Jakie przychody są kreowane w związku z rozliczaniem podatku VAT?
  • Jakie przychody są kreowane w związku z stosowaniem funduszu inwestycyjnego (art. 15 ust. 1hb)?
  • Jak ustalamy przychód z tytułu nielegalnie zatrudnionego pracownika lub ukrywanego przed ubezpieczeniem społecznym wynagrodzenia? Skutki u pracodawcy i pracownika.
  • Zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego w CIT i PIT (działalność gospodarcza).
   • Jak wygląda to przy usługach rozliczanych w okresach rozliczeniowych?
   • Jak może to wyglądać, gdy otrzymujemy zaliczki rejestrowane na kasie fiskalnej?
  • Szczególne zasady rozpoznania momentu ustalania przychodu w niektórych przypadkach (otrzymania odszkodowania, umorzenie udziałów, przedawnienie zobowiązania i inne).
  • Jak korygujemy przychody – kiedy wstecznie, kiedy na bieżąco? Jak wygląda korekta, gdy zmieniamy zasady opodatkowania na ryczałt?
  • Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych – katalog zamknięty.
   • Zaliczki, przedpłaty, kaucje, wadia.
   • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawna z tytułu wystąpienia z takiej spółki.
   • Otrzymania składnika majątku (innego niż środki pieniężne) przez wspólnika z tytułu wystąpienia ze spółki nie będącej osobą prawną? Jak obliczamy przychód ze zbycia takiego składnika?
   • Zwrot wydatków nie zaliczanych do kosztów podatkowych.
   • Dopłaty wniesione do spółki w trybie KSH.
 1. Wybrane zwolnienia przedmiotowe (art. 17).
  • Na jakich zasadach przychody podatników są zwolnione z podatku ze względu na przeznaczanie dochodu na określone cele statutowe?
  • Jakie dotacje korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego i na jakich warunkach?
  • Warunki zwolnienia z podatku dochodów spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz TBS.
  • Zasady stosowania zwolnienia odszkodowań za szkody w środku trwałym (za wyjątkiem samochodów osobowych).
  • Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -rozliczanie kosztów.
 2. Podstawa opodatkowania – odliczenia od dochodu.
  • Jakie są zasady obniżania dochodu o darowizny?
  • Zasady korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.
   • Co to są koszty kwalifikowane?
   • Jak pomniejszamy dochód o koszty kwalifikowane?
   • Zasady zwrotu gotówkowego w uldze B-R.
   • Ulga na innowacyjnych pracowników związana z ulgą B-R.
  • Ulga na prototyp tylko dla producentów – zasady stosowania.
  • Ulga prowzrostowa tylko dla producentów – zasady stosowania.
  • Zasady stosowania ulgi na sponsoring – na sport, kulturę i edukację.
  • Ulga na robotyzację – zasady stosowania.
 3. Wysokość podatku – stawki preferencyjne.
  • Zasady stosowania obniżonej stawki CIT 9%.
   • Kalkulacja wysokości przychodów.
   • Ustalenie kryterium małego podatnika.
   • Okres karencji dla niektórych podatników.
  • Zasady stosowania obniżonej stawki CIT 5% – IP-BOX (podatek dochodowy od kwalifikowanych praw własności intelektualnej – ewidencja księgowa).

 

Temat 2 – Podatek dochodowy od osób prawnych CIT cz. II. Koszty uzyskania przychodów.

 1. Koszty uzyskania przychodów – kiedy można je rozliczyć?
  • Związek kosztów z przychodem – orzecznictwo.
  • Definitywne dokonanie wydatku.
  • Wydatki dokonane w celu uzyskania przychodu i niezwiązane z przychodami.
  • Koszty bezpośrednie i pośrednie uzyskania przychodów.
  • Racjonalność i efektywność wydatków.
  • Udokumentowanie wydatków.
  • Ciężar dowodu.
  • Wydatki w walutach obcych.
 2. W jakim momencie rozliczamy koszt podatkowy?
  • Zasady ujmowania kosztów bezpośrednich.
  • Jak rozliczamy koszty pośrednie?
  • Zasady rozliczania kosztów dotyczących okresów.
  • Zasady korygowania kosztów.
   • korekta bieżąca i wsteczna,
   • korekta przy zmianie opodatkowania na ryczałt,
   • korekta związana z dotacją otrzymaną na zakupiony środek trwały.
 1. Przegląd wybranych kosztów uzyskania przychodów oraz wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
  • Odszkodowania / kary umowne.
  • Koszty sfinansowane dotacjami w całości lub w części.
  • Likwidacja środków trwałych, w tym inwestycji w obcym środku trwałym.
  • Usługi gastronomiczne / spotkania biznesowe.
  • Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności krajowych i zagranicznych.
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
  • Imprezy integracyjne i inne spotkania okolicznościowe.
  • Wydatki o charakterze reprezentacyjnym.
  • Strata jako koszt uzyskania przychodu.
   • Strata z tytułu zbycia wierzytelności własnych.
   • Straty w środkach obrotowych: niedobory magazynowe, likwidacje zapasów, niedobory w środkach pieniężnych, kradzieże.
   • Straty w środkach trwałych oraz w inwestycjach w obcych środkach trwałych (wywołane zdarzeniami losowymi oraz likwidacjami).
   • Zaniechane inwestycje.
   • Utracone wadia, zaliczki i przedpłaty.
   • Dokumentowanie strat – kwestia zawinienia podatnika.
  • Limit płatności 15 000 PLN, a płatność bezgotówkowe. „Biała Lista” oraz mechanizm podzielonej płatności.
  • Koszty używania samochodów osobowych.
   • Amortyzacja samochodów osobowych stanowiących środki trwałe.
   • Ograniczenia dotyczące kosztów używania i eksploatacji samochodów osobowych.
   • Koszty 20% w przypadku osób fizycznych nie wprowadzających swój pojazd do majątku firmy.
   • Koszty 75% w pozostałych przypadkach, gdy nie prowadzimy kilometrówki dla celów VAT.
   • Warunki stosowania 100% kosztów.
   • Leasing oraz najem samochodów.
  • Podatek od towarów i usług oraz podatek od wartości dodanej jako KUP.
 2. Ulga na złe długi:
  • Mechanizm stosowania ulgi:
   • uprawnienie wierzyciela,
   • obowiązek dłużnika.
  • Warunki stosowania ulgi – obliczanie terminu 90 dni.
  • Moment rozpoznania przychodu/kosztu podatkowego, a korekta podstawy opodatkowania.
  • Arytmetyka stosowania ulgi oraz regulowanie zobowiązań po zastosowaniu ulgi.
  • Szczegółowe regulacje dotyczące podatników podatku PIT oraz objętych ryczałtem.
 3. Ryczałt od dochodów spółek, czyli estoński CIT:
  • Przesłanki wejścia i utrzymania się w ryczałcie.
  • Wyłączenia podmiotowe z ryczałtu.
  • Korzyści podatkowe z tytułu ryczałtu.
  • Przedmiot opodatkowania w ryczałcie.
   • Wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem przeznaczonego na wypłatę dywidendy lub pokrycie strat.
   • Ukryte zyski.
   • Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.
   • Nadwyżka wartości rynkowej przejmowanego majątku nad wartością podatkową.
   • Suma zysków netto z okresu rozliczania ryczałtem po zakończeniu opodatkowania w tej formie.
   • Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.
  • Ukryte zyski zmienne interpretacje KIS.
  • Podstawa opodatkowania, wysokość podatku oraz termin jego zapłaty.
  • Korzyści i wady przejścia na CIT Estoński w trakcie roku podatkowego.

 

Temat 3 – Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT.

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
  • Osoby fizyczne i przedsiębiorstwo w spadku.
  • Jak opodatkowujemy przedsiębiorstwo w spadku?
  • Co to jest danina solidarnościowa?
 2. Wyłączenia podmiotowe – analogia do CIT, ale nie do końca.
  • Przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków.
  • Świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny.
  • Wypłaty z przedsiębiorstwa w spadku.
  • Przychody wynikające z rozliczeń prosumenta.
  • Działalność rolnicza, a działy specjalne produkcji rolnej.
 3. Opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
  • Rozliczenie wspólnie z małżonkiem.
  • Rozliczenie wspólnie z dzieckiem.
  • Jakie są zasady i sposób opodatkowania dla osób zamieszkałych na terytorium UE uzyskujących dochody w Polsce?
  • Istota wspólnego rozliczenia – jak to się opłaca?
  • Rozliczenie wspólne w przypadku śmierci małżonka.
  • Rozliczanie dochodów małoletnich dzieci?
 4. Wspólne źródła przychodów.
  • Rozliczanie przychodów ze spółki niebędącej osobą prawną.
  • Przychód ze współwłasności małżeńskiej.
 5. Wybór sposobu opodatkowania.
  • Kiedy możemy rozliczać podatek liniowy?
  • Kiedy możemy zastosować ryczałt ewidencjonowany?
  • Ogólne zasady opodatkowania zawsze dostępne – wady i zalety tej formy opodatkowania.
  • Jak można zmieniać formy opodatkowania?
 6. Źródła przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Definicja przychodu osoby fizycznej (art. 11).
  • Ustalenie źródła przychodu:
   • stosunek pracy i pokrewne (art. 12),
   • działalność wykonywana osobiście (art. 13),
   • działalność gospodarcza / działy specjalne produkcji rolnej (art. 14-15),
   • przychody z kapitałów pieniężnych (art. 17),
   • przychody z praw majątkowych (art. 18),
   • przychody z odpłatnego zbycie rzeczy, w tym nieruchomości (art. 19),
   • przychody z innych źródeł (art. 20).
 1. Działalność wykonywana osobiście.
  • Problematyka wynagrodzeń kadry kierowniczej – kontrakty menedżerskie:
   • ryzyka,
   • opodatkowanie,
   • oskładkowanie.
  • Przychody członków zarządu, rady nadzorczej oraz organów stanowiących – opodatkowanie i oskładkowanie.
  • Opodatkowanie zleceniobiorców i wykonawców umów o dzieło – ustalenie wysokości kosztów oraz problemy praktyczne.
  • Warunki stosowania 50% koszów, w tym do wynagrodzeń pracowników.
 2. Przegląd wybranych zwolnień przedmiotowych (art. 21 ust. 1 updof).
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym otrzymane w ramach JDG (m.in. odszkodowania za utracony środek trwały).
  • Świadczenia finansowane z ZFŚS.
  • Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, m.in. odzież służbowa, okulary etc.
  • Szczepienia w tracie COVID i po jego okresie.
  • Stypendia i inne świadczenia otrzymywane przez uczniów i studentów.
  • Dopłaty do wypoczynku.
  • Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów.
  • Świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach etc.
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
  • Diety i inne należności w związku z podróżą służbową pracownika, zleceniobiorcy, członka zarządu, czy osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
  • Użytkowanie samochodu prywatnego na cele służbowe – jazdy zamiejscowe, a jazdy lokalne.
  • Zakwaterowanie pracowników i zleceniobiorców.
   • Wyłącznie przychodu.
   • Przychód zwolniony.
   • Częściowe zwolnienie przychodu.
  • Wydatki na rzecz członków zarządu, rad nadzorczych, udziałowców oraz akcjonariuszy.
  • Ulga na powrót związana ze zmianą rezydencji podatkowej (pkt 152).
  • Ulga dla rodzin 4+ (pkt 153).
  • Ulga dla seniorów (pkt 154).
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej, a rozliczenie roczne podatku za 2023 rok.
 3. Ulgi i preferencje podatkowe.
  • Jak odliczamy wydatki na rehabilitację?
   • Rodzaje wydatków.
  • Ulga prorodzinnej z tytułu wychowywania dziecka – zasady stosowania.
  • Zasady stosowania ulgi dla młodych podatników (do 26 roku życia).
  • Kiedy i na jakich zasadach możemy stosować ulgę dla osoby, która wróciła z zagranicy?
  • Jakie są zasady, warunki i pułapka dla osób stosujących ulgę 4+ ?
  • Rozliczanie ulgi dla emerytów niepobierających emerytury.
  • Jakie są limity tych ostatnich czterech ulg i czy są one powiązane z kosztami z praw autorskich?
 4. Składka zdrowotna – w istocie podatek zdrowotny:
  • Wpływ na rozliczenie podatku.
  • Zakres podmiotowy.
  • Tytuły do ubezpieczeń.
  • Zbieg tytułów.
  • Sprzedaż środka trwałego, a składka zdrowotna – jak można zminimalizować składkę przy takim zbyciu?
 5. Obciążenie podatkowe osoby fizycznej działającej w różnych formach.
  • Spółka cywilna.
  • Spółka jawna niebędąca podatnikiem.
  • Spółka jawna:
   • podatnik CIT,
   • spółka komandytowa,
   • spółka komandytowo-akcyjna.
  • Spółka z o.o.:
   • 100% udziałowiec,
   • prawie jedyny udziałowiec ,
   • udziałowiec.
  • Spółka akcyjna oraz PSA.

 

Temat 4 – Płatnicy składek, ryczałt ewidencjonowany oraz zasady amortyzacji środków trwałych i koszty w leasingu.

 1. Obowiązki płatnik
  • Kto jest płatnikiem i kiedy płatnik ma obowiązek poboru podatku?
  • Zasady poboru zaliczki na podatek – zróżnicowane zasady liczenia kosztów.
  • Jak następuje pobór zaliczki na podatek oraz jakie oświadczenia i wnioski mają wpływ na obliczenie zaliczki?
  • Zasady podziału kwoty zmniejszającej podatek.
  • Obliczanie wysokości zaliczki w przypadku pracowników.
  • Pobieranie zaliczki przy dochodach z działalności wykonywanej osobiście.
  • Terminy przekazania zaliczek i rocznego podatku (art. 38 / art. 42).
  • Rozliczenie umów o wartości do 200 zł.
 2. Przychody pracowników:
  • Zasady opodatkowania świadczeń otrzymanych od pracodawcy.
   • Pakiety medyczne.
   • Impreza integracyjna.
   • Kształcenie pracowników.
   • Koszty podróży pracownika.
   • Programy motywacyjne pracowników.
   • Świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
   • Samochody służbowe do celów prywatnych.
   • Inne świadczenia.
  • Jak ustalamy zaliczkę w przypadku nagłej śmierci pracownika?
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  • Zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego.
  • Wyłączenia ustawowe.
  • Limit uprawniający do ryczałtu.
  • Najem prywatny i rozliczenie od 1.01.2023 r.
  • Definicja wolnego zawodu.
  • Obowiązkowe ewidencje.
  • Zaliczki, a rozliczenia roczne PIT 28 od 1.01.2023 r.
  • Warunki stosowania stawki 8.5% dla działalności usługowej.
  • Studium przypadku – stawki dla informatyków.
 4. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne.
  • Jakie środki trwałe podlegają amortyzacji, a jakie nie?
  • Wartości materialne i prawne, które podlegają amortyzacji.
  • Ujęcie w kosztach samochodu, czy maszyny, których okres użytkowania nie przekracza jednego roku. Czy to się może przydać do optymalizacji?
 5. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  • Środki trwałe, a wartości niematerialne i prawne niskocenne – jednorazowy odpis amortyzacyjny.
  • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wnip)
   – ewidencja wyposażenia.
  • Wartość początkowa środka trwałego oraz wnip.
  • Remont, a ulepszenie.
  • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i metody amortyzacji.
  • Inwestycje w obcych środkach trwałych.
  • Amortyzacja jednorazowa – preferencje.
  • Zakazy amortyzacyjne wprowadzone „polskim ładem”.
 6. Leasing w ujęciu podatkowym:
  • Parametry „leasingu operacyjnego” – rozliczenie umowy.
  • Parametry „leasingu finansowego” – rozliczenie umowy.
  • Wykup do majątku prywatnego – konsekwencje.
  • Amortyzacja środka trwałego po wykupie z leasingu – używany, a ciągle „nowy” środek trwały.

 

Moduł III – Akcja Bilans 2024

Temat 1 – Rachunkowość.

 1.  Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
  • Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
  • Elementy sprawozdania finansowego.
  • Forma sprawozdania finansowego.
  • Najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości oraz krajowych standardach rachunkowości.
  • Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.
  • Weryfikacja i udokumentowanie założenia kontynuacji działalności zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 14 “Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”.
 3. Harmonogram zamknięcia roku.
 4. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
  • Rachunek zysków i strat – nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości
   w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej.
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
  • Rachunek przepływów pieniężnych.
   • Metoda bezpośrednia, a praktyczne jej wykorzystanie.
   • Sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej według metody pośredniej.
   • Metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 – rozbudowany przykład praktyczny.
  • Informacja dodatkowa – jak sporządzić ją w sposób kompletny?
  • Sprawozdanie z działalności – jakie informacje należy ujawnić, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”?
 5. Zagadnienia szczegółowe.
  • Zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.
  • Ujmowanie przychodów zgodnie z nowym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.
   • Zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr.
   • Umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach.
    • Pośrednictwo.
    • Sprzedaż komisowa.
    • Sprzedaż warunkowa.
    • Sprzedaż ze wstrzymaną dostawą.
    • Sprzedaż promocyjna.
    • Przychody z tytułu ponadstandardowej gwarancji.
   • Zmniejszenia przychodów.
    • Pomniejszenie przychodów o zwroty.
    • Sprzedaż wysyłkowa.
    • Rabaty i opusty.
    • Dodatkowe ustalenia umów sprzedaży.
 1. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji.
  • Spis z natury.
  • Potwierdzenie sald.
  • W drodze weryfikacji.
  • Rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Pytania i dyskusja.

 

Temat 2 – Zamknięcie roku podatkowego – podatek dochodowy (wykład i zajęcia praktyczne).


Część 1 – Część teoretyczna.

 1. Rozliczenie przychodów na przełomie roku w ujęciu bilansowym i podatkowym.
  • Moment powstania obowiązku podatkowego w CIT.
  • Zapłata z góry za usługi realizowane po zakończeniu roku.
  • Refakturowane media.
  • Niezapłacone odsetki.
  • Dotacja na nabyty środek trwały.
  • Usługi ciągłe na przełomie roku.
  • Aktualizacja wyceny środka trwałego i wzrost jego wartości.
  • Otrzymane nieodpłatne świadczenia.
 2. Rozliczenie kosztów na przełomie roku w ujęciu bilansowym i podatkowym.
  • Leasing operacyjny traktowany w księgach jako finansowy.
  • Niezapłacone odsetki.
  • Amortyzacja – różnice, amortyzacja degresywna, jednorazowe odpisy u małego i dużego podatnika.
  • Amortyzacja i sprzedaż samochodu osobowego o wartości 300 000 zł.
  • Opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności.
 3. Korekta wstępna na zakończenie roku w związku z przejściem na CIT Estoński z nowym rokiem podatkowym.
 4. Różnice w bilansowym i podatkowym rozliczaniu różnic kursowych.
 5. Zastosowanie funduszu inwestycyjnego (fundusz niemiecki) w połączeniu z hipotetycznymi odsetkami.
 6. Różnice w rozliczaniu dywidendy otrzymanej z zagranicy, a otrzymanej od polskiej spółki.

 

Część 2 – Część praktyczna.

 1. Praktyczne rozliczenie zeznania rocznego CIT-8.
  • Właściwe podzielenie przychodów na kapitałowe zyski i inne źródła przychodów.
  • Ustalenie, które z przedstawionych propozycji będą ujęte do zeznania rocznego CIT-8.
  • Korekta podstawy opodatkowania w kontekście „ulgi na złe długi”.
  • Ujęcie (bądź nieujmowanie) przychodów z tytułu m.in.:
   • zbycia składników majątkowych firmy,
   • otrzymanych odszkodowań,
   • uzyskania nieodpłatnych świadczeń,
   • spłaty zobowiązań niepieniężnych w formie rzeczowej,
   • objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny,
   • umorzenia lub przedawnienia zobowiązania podatkowego,
   • korekty dokonanej zgodnie z ustawą VAT, powodującą zwiększenie podatku naliczonego do odliczenia (np. przy sprzedaży samochodu w czasie trwania tzw. okresu korekty),
   • otrzymania majątku z tytułu wystąpienia lub likwidacji spółki osobowej.
  • Porównanie rozliczenia w kosztach nieściągalnych wierzytelności (art. 16 ust. 1 pkt. 25 u.p.d.o.p.), odpisu aktualizacyjnego (art. 16 ust. 1 pkt. 26a u.p.d.o.p.), a zastosowanie ulgi za złe długi.


Temat 3 – Zamknięcie roku 2024 w VAT – podsumowanie obowiązków oraz zmian.

 1. Zamknięcie roku w podatku VAT – ustalenie proporcji oraz preproporcji, korekta roczna podatku naliczonego, zmiany SLIM VAT 3.
  • Dlaczego podatek VAT jest w pewnym sensie również podatkiem rocznym? Wpływ korekty VAT na rozliczenie w podatku dochodowym.
  • Zasady ustalania proporcji – zmiany SLIM VAT 3.
   • Jakie transakcje bierzemy pod uwagę przy obliczaniu współczynnika proporcji?
   • Zaokrąglanie wskaźnika proporcji.
   • Proporcja ustalana z naczelnikiem urzędu skarbowego.
  • Korekta roczna podatku naliczonego:
   • sposób ujęcia,
   • praktyczne przykłady.
  • Korekta podatku naliczonego związana ze zmianą przeznaczenia środka trwałego, w tym korekta VAT naliczonego przy sprzedaży samochodu na wybranych przykładach.
 2. Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu.
  • Kiedy podatek należny będzie mógł być kosztem podatkowym?
  • Kiedy podatek naliczony będzie mógł być kosztem? Uwaga na transakcje zagraniczne z UE i spoza UE – podejście organów podatkowych.
 3. Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana z zakończeniem roku.
  • Opodatkowanie VAT niektórych wybranych świadczeń na potrzeby reprezentacji i reklamy – przekazanie kontrahentom „koszy prezentowych”, prezentu świątecznego w postaci butelki wina, gadżety reklamowe, przyjęcie świąteczne, wystrój firmy, czy imprezy integracyjno-promocyjne.
  • Działalność socjalna i inne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników – imprezy świąteczne, prezenty, bony i talony.
 4. Praktyczna checklista obowiązków podatnika VAT – czy pamiętasz m.in. o:
  • uldze na złe długi,
  • oznaczeniach GTU i procedurach w JPK,
  • oznaczeniach MPP na fakturach,
  • białej liście podatników VAT,
  • preproporcji VAT,
  • opodatkowaniu bonów i talonów.
 5. Przegląd wybranych interpretacji i orzeczeń sądów administracyjnych oraz TSUE w zakresie podatku VAT.

Prowadzący

Paweł Małecki – doradca podatkowy. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach własnej kancelarii. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego w tym komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydawnictwa Wolters Kluwers. Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. Od 2001 do 2007r. oraz od 2011 do 2019r. był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych.

Łukasz Chłond- Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania (zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw, podatek u źródła); doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika “Rachunkowość”.

Arkadiusz Lenarcik – dyrektor Departamentu Audytu, biegły rewident. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku rachunkowość. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Paweł Dymlang – doradca podatkowy (nr 10987), prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej (wyd. Beck, Wolters Kluwer, Infor). Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Z tematyki podatkowej przeprowadził przeszło 2000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną i zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

Agnieszka Sadowska – doradca podatkowy (nr wpisu 11914), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki swojej kariery zaczynała jako pracownik administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz w Krajowej Informacji Skarbowej. Obecnie jako in-house kieruje działem podatków jednej z większych spółek giełdowych z branży finansowej, a od 2013 roku prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Doświadczony wykładowca, realizujący od 2011 roku z pasją szkolenia z zakresu prawa podatkowego (głównie podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe) dla firm szkoleniowych oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Wyróżniona przez Stowarzyszenie Księgowych srebrną odznaką za zasłużenie dla środowiska księgowych.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

3.890,00 4.390,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca