Kurs zarządzania środkami trwałymi oraz wartością niematerialną i prawną w przedsiębiorstwie

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Pragniesz poznać zasady ewidencji i zarządzania majątkiem w aspekcie prawa podatkowego i bilansowego? Interesuje Cię poznanie różnych rozwiązań optymalizacji podatkowej oraz uproszczeń bilansowych? Chcesz zaznajomić się z kompendium wiedzy odnośnie przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji? Szkolenie z zakresu zarządzania środkami trwałymi oraz wartością niematerialną i prawną w przedsiębiorstwie pozwoli Ci uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące Cię pytania! Dodatkowym jego atutem jest przeprowadzanie kursu w atrakcyjny i dynamiczny sposób oraz możliwość utrwalenia wiedzy już w trakcie kształcenia ustawicznego! Skorzystaj z kursu już dziś!

Szkolenie z zarządzania środkami trwałymi adresujemy głównie do:

 • pracowników zajmujących się ewidencją środków trwałych,
 • głównych księgowych, księgowych, samodzielnych księgowych,
 • osób zarządzających majątkiem w podmiotach,
 • kandydatów na księgowych i głównych księgowych,
 • osób pełniących funkcje w Zarządach Spółek.

 

Gwarantujemy Ci, iż po odbyciu kształcenia:

 • będziesz posiadał wiedzę na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie majątku trwałego,
 • rozróżnisz i przyporządkujesz wartości niematerialne i prawne,
 • poznasz praktyczne zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych,
 • nauczysz się dokonywać najbardziej optymalnej formy amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • zdobędziesz wiedzę na temat rzetelnego przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
 • odkryjesz, że prowadzenie i nadzorowanie spraw w wyżej wymienionym zakresie jest łatwe, lekkie i przyjemne.

Mamy jednak wobec Ciebie kilka warunków. Wymagamy posiadania podstawowej wiedzy ekonomicznej. Pamiętaj, iż musisz dysponować oprogramowaniem w wersji microsoft excel 2013 professional plus lub wersjami późniejszymi. Trzeba także mieć odpowiednie narzędzia z głośniami (laptop, komputer stacjonarny z głośnikami lub podłączenie słuchawek). Zalecamy, by używać mikrofonu na zajęciach, gdyż w ten sposób łatwiej skomunikować się z trenerem w razie wystąpienia wątpliwości przy rozwiązywaniu zadań. Jeśli masz możliwość korzystaj podczas zajęć z dwóch monitorów, gdyż ułatwi to samodzielną pracę na zadaniach.

Warto włożyć swój wkład pracy, by później z dumą zbierać efekty zrealizowanego kształcenia i wdrażać je w miejscu pracy, wywołując uśmiech na twarzy szefa!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie Środki trwałe i wartość niematerialna:

 • Czas trwania: 5 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat  1Co to są środki trwałe i jak omijać problemy z nimi  związane zgodnie z prawem bilansowym?

Kurs rozpocznie się od określenia, jakie przedmioty są środkiem trwałym i czy np. klawiatura do komputera może być środkiem trwałym. Jak środki trwałe są traktowane w krajowym  prawie bilansowym oraz jak je ujmować w księgach rachunkowych? Określimy kiedy i na jakich zasadach mogą być grupowane zbiorcze obiekty inwentarzowe – omówimy to na przykładzie zakupu mebli biurowych. Zdobędziesz wiedzę, jak rozróżnić remont od ulepszenia oraz jaka metoda amortyzacji jest optymalnym rozwiązaniem w Twojej firmie. Wyjaśnimy jak zachować się przy połączeniu lub odłączeniu części zamiennych, peryferyjnych, dodatkowych.

 1. Co to jest środek trwały?
 2. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Jak wycenić środki trwałe na dzień przyjęcia? (cena nabycia/ koszt wytworzenia).
 4. Jak znaleźć środek trwały w klasyfikacji środków trwałych?
 5. Jak ustalić okres ekonomicznej użyteczności, wartości rezydualnej i podstawę amortyzacji?
 6. Dopuszczalne metody amortyzacji oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.
 7. Kto musi dokonywać corocznie weryfikacji okresów/stawek amortyzacyjnych?
 8. Jak rozliczyć nakłady ponoszone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania? (modernizacja/odtworzenie).
 9. Kiedy dochodzi do utraty wartości i jak szacować odpisy aktualizujące?
 10. Jak poprawnie stosować zasady usuwania aktywów trwałych z bilansu – sprzedaż i likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 11. Jak korzystać z konta środki trwałe w budowie?
 12. Jak poprawnie księgować transakcje związane ze środkami trwałymi? – czyli księgujemy razem. Wszystko, co ważne może się przytrafić w księgowaniu STR.
 13. Kto i jakie uproszczenia może stosować w księgowaniu STR?
 14. Co ma wspólnego ze STR polityka rachunkowości w firmie?

 

Temat  2Jak ujmować i kwalifikować w księgach rachunkowych środki trwałe, aby było to zgodne z prawem podatkowym?

Głównym tematem dnia będzie interpretacja prawa podatkowego, które wskazuje w jaki sposób prowadzić ewidencję, amortyzację oraz wycenę środków trwałych. Prawo podatkowe pozwala niejednokrotnie na rozwiązania bardzo korzystne dla podatnika – zostaną one przedstawione podczas dzisiejszego spotkania. Dodatkowo określimy jakie są “szczególnie wrażliwe” obszary zarządzania majątkiem i jak sobie z nimi radzić. 

 1. Jak są zasady zaliczania składników do środków trwałych w prawie podatkowym (Klasyfikacja Środków Trwałych).
 2. Kto ma obowiązek ujęcia składnika STR w ewidencji środków trwałych (wg rodzajów ewidencji)?
 3. Jakie są zasady ustalania wartość początkowej środków trwałych?
 4. Wykaz stawek amortyzacyjnych oraz ich wpływ na powstawanie dodatnich i ujemnych różnic przejściowych dla celów podatku odroczonego.
 5. Jakie są dopuszczalne metody amortyzacji podatkowej?
 6. Kiedy odpisy amortyzacyjne nie są kosztami uzyskania przychodów?
  Jak ujmować w prawie podatkowym rzeczowe aktywa trwałe o niskiej wartości nieprzekraczającej 10.000 zł?
 7. Jak podatkowo rozliczyć nakłady ponoszone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania (modernizacja/odtworzenie)?
 8. Co w podatkach znaczy odłączenie oraz przyłączenie części składowej/peryferyjnej środka trwałego?
 9. Jakie ma znaczenie w podatkach realizowanie inwestycji w obcych środkach trwałych?
 10. Jak dokonać likwidacji środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych?
 11. Jak rozliczyć samochody w firmie zgodnie z prawem podatkowym?
 12. Jak poprawnie ujmować wartości niematerialne i prawne aby nie było problemów podatkowych?:
  • Jakie są zasady zaliczania składników do wartości niematerialnych i prawnych w prawie podatkowym?
  • Kiedy mamy obowiązek ujęcia składnika w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?
  • Jak ustalić  wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych?
  • Jakie są metody amortyzacji podatkowej?
  • Kiedy odpisy amortyzacyjne są NKUP?
  • Co z wartościami niematerialnymi takimi jak prawo autorskie?
  • Nakłady ponoszone po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.
  • Jak poradzić sobie z podatkiem u źródła przy WNiP?

 


Temat 3  – Czy leasing jest opłacalny? Czy to najlepsze rozwiązanie?

Jedną z częściej spotykanych niejasności odnośnie leasingu jest obawa przed podwójnym naliczeniem odsetek. Omówimy tego dnia w jaki sposób prawidłowo rozksięgować leasing, aby uniknąć wyżej wymienionej sytuacji. Niejasności znikną wraz z wiedzą, jaką nabędziesz tego dnia na szkoleniu.

 1. Jakie są uregulowanie leasingu w prawie podatkowym i prawie bilansowym oraz uwypuklenie różnic.
 2. Jak należy prezentować umowy leasingowe w sprawozdaniach korzystającego?
 3. Jak dokonać rozksięgowania leasingu finansowego na kontach rozrachunkowych?
 4. Przykład księgowania leasingu finansowego.
 5. Księgowanie leasingu operacyjnego.
 6. Zasady księgowania wstępnej opłaty leasingowej i jej rozliczenie.
 7. Księgowanie i rozliczenie wykupu przedmiotu leasingu w prawie bilansowym oraz podatkowym.
 8. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym – ujawnianie informacje o leasingu.
 9. Różne przypadki problematyczne przy leasingu.

 

Temat 4 – Księgowanie zdarzeń w zakresie STR i WNiP – praktyczne aspekty.

Czwartego dnia kursu będziemy pracować na MS Excel i księgować transakcje związane ze środkami trwałymi oraz WNIP. Wyjaśnimy sobie wszystkie meandry ewidencji zdarzeń z udziałem tych składników majątkowych. Rozksięgujemy także trudne księgowania, jak choćby leasing finansowy. Wiedza będzie przekazana w sposób przystępny, aby przekazać uczestnikom szerszą perspektywę na ten temat,
a w efekcie lepiej zarządzać majątkiem przedsiębiorstwa poprzez właściwe księgowania. Wszystkie księgowania będą omówione również kontekstowo z prawem podatkowym.

 1. Operacje księgowania zakupu, likwidacji, sprzedaży, wprowadzenia raport, połączenia podmiotów. Księgowania w Spółkach prawa handlowego i cywilnego.
 2. Jak księgować transakcje związane z ulepszeniem i remontem?
 3. Jak księgować połączenie oraz wprowadzenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 4. Jak księgować podatek VAT oraz podatek dochodowy w zarządzaniu STR i WNIP?
 5. Jak zaksięgować leasing operacyjny i finansowy w księgach rachunkowych?

 

 

Temat 5 – Jak sprawić, aby oprócz księgowości kogoś w firmie zainteresowała inwentaryzacja? 

Inwentaryzacja to proces, w który zaangażowani powinni być wszyscy pracownicy. Jak zaangażować zespół będzie też celem naszego spotkania –  wyjaśnię, kto jaką rolę pełni w tym procesie.  Otrzymasz również odpowiednie narzędzia i argumenty, dzięki którym, czas inwentaryzacji w firmie nie będzie Ci się kojarzył ze stresem, zmęczeniem i niezrozumieniem.

 1. Po co inwentaryzować?
 2. Jakie są podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji?
 3. Jak wygląda proces inwentaryzacji w całej jednostce?
 4. Jakie są etapy przeprowadzenia inwentaryzacji?
 5. Co z odpowiedzialnością materialną? Kto odpowiada i kiedy?
 6. Jakie są terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji?
 7. Poznajmy najczęstsze popełniane błędy w trakcie inwentaryzacji.
 8. Jaką dokumentację stosować przy inwentaryzacji?
 9. Jak poprawnie przeprowadzić spis z natury?
 10. Przykłady wzorów dokumentów i instrukcji.
 11. Niespodzianka!

Prowadzący

Jarosław Stankiewicz – biegły rewident, wysokiej klasy specjalista, trener. Posiada 25-letni staż pracy na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami w obszarach m.in. rachunkowości, finansów, zarządzania. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,7/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,6/6

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.790,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca