Kurs zarządzania środkami trwałymi oraz wartością niematerialną i prawną w przedsiębiorstwie

Celem kursu jest kompleksowe omówienie zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych; KSR nr 11 oraz Ustawy o Podatku Dochodowym. Celem jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności ewidencji, przyjęcia, likwidacji środków trwałych. Podczas kursu przedstawione zostaną również praktyczne umiejętności ewidencji, przyjęcia, likwidacji środków trwałych.

Środki trwałe szkolenie online

Wycena środków trwałych, ustalenie okresu amortyzacji, weryfikacja stawek umorzeniowych

 

Dzięki uczestnictwu, słuchacze nabędą wiedzę w zakresie dotyczącym ewidencji, wyceny, amortyzacji i inwentaryzacji środków trwałych w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowe oraz podatkowe. Uczestnicy nabędą kompetencję wyboru najbardziej optymalnej dla jednostki formy amortyzacji. Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, pracę indywidualną, symulacje i mini – wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach.

Opis

Dodatkowe informacje o kursie Środki trwałe i wartość niematerialna:

Czas trwania: 5 spotkań po 6 godzin zegarowych, termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).

Darmowe konsultacje: 
w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

  1. Dodaj wybrany kurs do koszyka
  2. Przy opcji płatności zaznacz zaznacz „Dofinansowanie”.
  3. Poczekaj na kontakt naszego działu sprzedaży w celu ustalenia szczegółów.

LUB[

Przejdź do zakładki „dofinansowanie” i umów bezpłatną rozmowę.
Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Program

 

 

DZIEŃ I : Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według ustawy o
rachunkowości

DZIEŃ II: Środki trwałe w przepisach podatkowych (podatek dochodowy)
Wartości niematerialne i prawne w przepisach podatkowych (podatek
dochodowy)

DZIEŃ III: Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne wg MSR
DZIEŃ IV:Umowy leasingowe – aspekt bilansowy i podatkowy
DZIEŃ V:Inwentaryzacja majątku jednostki

Prowadzący

Jarosław Stankiewicz – biegły rewident, wysokiej klasy specjalista, trener. Posiada 25-letni staż pracy na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami w obszarach m.in. rachunkowości, finansów, zarządzania. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

Zarezerwuj miejsce - dodaj do koszyka (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.575,00 

Wyczyść

Możliwość przeprowadzenia kursu w formie zamkniętej, program zostanie dopasowany do potrzeb Twojej firmy!

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
5/5

4.8/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

Przez ponad 10 lat zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji