Kurs zarządzania środkami trwałymi oraz wartością niematerialną i prawną w przedsiębiorstwie

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Z tego kursu w 2023 roku skorzystało 102 osoby!
————

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się podejmować decyzje dotyczące inwestycji w aktywa trwałe? Czy zdajesz sobie sprawę z obecnych przepisów i norm związanych z zarządzania aktywami trwałymi w Twojej branży?  Interesuje Cię poznanie różnych rozwiązań optymalizacji podatkowej oraz uproszczeń bilansowych?

Uczestnictwo w tym kursie nie tylko dostarczy Ci niezbędnej wiedzy, ale także umożliwi zdobycie praktycznych umiejętności, które będą miały bezpośredni wpływ na skuteczność zarządzania zasobami w Twoim przedsiębiorstwie. Czekamy na Ciebie na kursie, który zapewni Ci konkurencyjną przewagę w dziedzinie zarządzania środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w przedsiębiorstwie.

 

Na kurs zarządzania środkami trwałymi zapraszamy w szczególności:

 • pracowników zajmujących się ewidencją środków trwałych,
 • głównych księgowych, księgowych, samodzielnych księgowych,
 • osoby zarządzające majątkiem w podmiotach,
 • kandydatów na księgowych i głównych księgowych,
 • osoby pełniące funkcje w Zarządach Spółek.

 

Dzięki udziałowi w kursie zarządzania środkami trwałymi zyskasz szereg korzyści:

 • kurs pomoże Ci zrozumieć kluczowe procesy związane z zarządzaniem aktywami trwałymi w przedsiębiorstwie,
 • dowiesz się, jak zarządzać środkami trwałymi, aby przyczyniło się to do zwiększenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa,
 • dowiesz się, jak poprawnie identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z aktywami trwałymi oraz wartością niematerialną i prawną, co pomoże Twojemu przedsiębiorstwu minimalizować potencjalne straty.

 

Wymagania techniczne/organizacyjne:

 • posiadanie podstawowej wiedzy ekonomicznej,
 • posiadanie na zajęciach programu Microsoft Excel 2013 Professional plus lub nowszych wersji (dużą częścią zajęć będzie praca na tym programie),
 • odpowiednie narzędzie z głośnikami (laptop, komputer stacjonarny z głośnikami lub słuchawkami),
 • zachęcamy do korzystania z mikrofonu na zajęciach (w ten sposób łatwiej skomunikować sięz trenerem w razie pytań),
 • zachęcamy także do korzystania podczas zajęć z dwóch monitorów (ułatwi to samodzielną pracę na zadaniach) – w miarę możliwości.

Opis

Dodatkowe informacje o kursie Środki trwałe i wartość niematerialna:

 • Czas trwania: 5 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat  1 – Co to są środki trwałe i jak omijać problemy z nimi związane zgodnie z prawem bilansowym?

Kurs rozpocznie się od określenia, jakie przedmioty są środkiem trwałym i czy np. klawiatura do komputera może być środkiem trwałym. Jak środki trwałe są traktowane w krajowym  prawie bilansowym oraz jak je ujmować w księgach rachunkowych? Określimy kiedy i na jakich zasadach mogą być grupowane zbiorcze obiekty inwentarzowe – omówimy to na przykładzie zakupu mebli biurowych. Zdobędziesz wiedzę, jak rozróżnić remont od ulepszenia oraz jaka metoda amortyzacji jest optymalnym rozwiązaniem w Twojej firmie. Wyjaśnimy jak zachować się przy połączeniu lub odłączeniu części zamiennych, peryferyjnych, dodatkowych.

 

 1. Co to jest środek trwały?
 2. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Jak wycenić środki trwałe na dzień przyjęcia? – cena nabycia/ koszt wytworzenia.
 4. Jak znaleźć środek trwały w klasyfikacji środków trwałych?
 5. Jak ustalić okres ekonomicznej użyteczności, wartości rezydualnej i podstawę amortyzacji?
 6. Dopuszczalne metody amortyzacji oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.
 7. Kto musi dokonywać corocznie weryfikacji okresów/stawek amortyzacyjnych?
 8. Jak rozliczyć nakłady ponoszone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania? – modernizacja/odtworzenie.
 9. Kiedy dochodzi do utraty wartości i jak szacować odpisy aktualizujące?
 10. Jak poprawnie stosować zasady usuwania aktywów trwałych z bilansu – sprzedaż i likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 11. Jak korzystać z konta środki trwałe w budowie?
 12. Jak poprawnie księgować transakcje związane ze środkami trwałymi – czyli księgujemy razem? Wszystko, co ważne może się przytrafić w księgowaniu STR.
 13. Kto i jakie uproszczenia może stosować w księgowaniu STR?
 14. Co ma wspólnego ze STR polityka rachunkowości w firmie?


Temat  2 – Jak ujmować i kwalifikować w księgach rachunkowych środki trwałe, aby było to zgodne z prawem podatkowym?

Głównym tematem dnia będzie interpretacja prawa podatkowego, które wskazuje w jaki sposób prowadzić ewidencję, amortyzację oraz wycenę środków trwałych. Prawo podatkowe pozwala niejednokrotnie na rozwiązania bardzo korzystne dla podatnika – zostaną one przedstawione podczas dzisiejszego spotkania. Dodatkowo określimy jakie są “szczególnie wrażliwe” obszary zarządzania majątkiem i jak sobie z nimi radzić. 

 

 1. Jak są zasady zaliczania składników do środków trwałych w prawie podatkowym (Klasyfikacja Środków Trwałych).
 2. Kto ma obowiązek ujęcia składnika STR w ewidencji środków trwałych (wg rodzajów ewidencji)?
 3. Jakie są zasady ustalania wartość początkowej środków trwałych?
 4. Wykaz stawek amortyzacyjnych oraz ich wpływ na powstawanie dodatnich i ujemnych różnic przejściowych dla celów podatku odroczonego.
 5. Jakie są dopuszczalne metody amortyzacji podatkowej?
 6. Kiedy odpisy amortyzacyjne nie są kosztami uzyskania przychodów? Jak ujmować w prawie podatkowym rzeczowe aktywa trwałe o niskiej wartości nieprzekraczającej 10.000 zł?
 7. Jak podatkowo rozliczyć nakłady ponoszone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania (modernizacja/odtworzenie)?
 8. Co w podatkach znaczy odłączenie oraz przyłączenie części składowej/peryferyjnej środka trwałego?
 9. Jakie ma znaczenie w podatkach realizowanie inwestycji w obcych środkach trwałych?
 10. Jak dokonać likwidacji środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych?
 11. Jak rozliczyć samochody w firmie zgodnie z prawem podatkowym?
 12. Jak poprawnie ujmować wartości niematerialne i prawne, aby nie było problemów podatkowych?
  • Jakie są zasady zaliczania składników do wartości niematerialnych i prawnych w prawie podatkowym?
  • Kiedy mamy obowiązek ujęcia składnika w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?
  • Jak ustalić  wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych?
  • Jakie są metody amortyzacji podatkowej?
  • Kiedy odpisy amortyzacyjne są NKUP?
  • Co z wartościami niematerialnymi takimi jak prawo autorskie?
  • Nakłady ponoszone po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.
  • Jak poradzić sobie z podatkiem u źródła przy WNiP?

 

Temat 3  – Czy leasing jest opłacalny? Czy to najlepsze rozwiązanie?


Jedną z częściej spotykanych niejasności odnośnie leasingu jest obawa przed podwójnym naliczeniem odsetek. Omówimy tego dnia, w jaki sposób prawidłowo rozksięgować leasing, aby uniknąć wyżej wymienionej sytuacji. Niejasności znikną wraz z wiedzą, jaką nabędziesz tego dnia na szkoleniu.

 1. Jakie są uregulowania leasingu w prawie podatkowym i prawie bilansowym – uwypuklenie różnic.
 2. Jak należy prezentować umowy leasingowe w sprawozdaniach korzystającego?
 3. Jak dokonać rozksięgowania leasingu finansowego na kontach rozrachunkowych?
 4. Przykład księgowania leasingu finansowego.
 5. Księgowanie leasingu operacyjnego.
 6. Zasady księgowania wstępnej opłaty leasingowej i jej rozliczenie.
 7. Księgowanie i rozliczenie wykupu przedmiotu leasingu w prawie bilansowym oraz podatkowym.
 8. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym – ujawnianie informacje o leasingu.
 9. Różne przypadki problematyczne przy leasingu.

 

Temat 4 – Księgowanie zdarzeń w zakresie STR i WNiP – praktyczne aspekty.


Czwartego dnia kursu będziemy zajmować się przypadkami szczególnymi, które pojawiają się
w typowej działalności gospodarczej. Zostaną uwzględnione również przepisy podatkowe
w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.

 1. Operacje a zakupu likwidacji i sprzedaży środków trwałych i WNiP.
 2. Raport przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 3. Zagadnienia związane z ulepszeniem i remontem.
 4. Podatek VAT oraz podatek dochodowy w zarządzaniu STR i WNIP.
 5. Przypadki szczególne związane ze środkami trwałymi i WNiP:
  • odszkodowanie za utracony środek trwały,
  • wykorzystanie faktoringu na potrzeby rozliczeń z tytułu środków trwałych i WNiP,
  • ponowne przyjęcie do używania środka trwałego,
  • czynności towarzyszące oddaniu budynku do używania,
  • ulepszenie środka trwałego a okres ekonomicznej użyteczności,
  • instalacja fotowoltaiczna,
  • części składowe i części peryferyjne,
  • środki trwale wykorzystywane w okresie sezonu,
  • ujawnienie środka trwałego,
  • nieruchomości jako inwestycje,
  • korekta wartości początkowej,
  • produkcja próbna.

 

Temat 5 – Jak sprawić, aby oprócz księgowości kogoś w firmie zainteresowała inwentaryzacja? 


Inwentaryzacja to proces, w który zaangażowani powinni być wszyscy pracownicy. Kto i jaką rolę pełni w tym inwentaryzacji.  Kto i w jakiej wysokości odpowiada za powierzony majątek. Jaka jest podstawowa dokumentacja dotycząca inwentaryzacji. Dokumentacja zostanie omówiona
z praktycznym podejściem i w oparciu o zalecenia Komitetu Standardów Rachunkowości.

 1. Jaki jest cel inwentaryzacji ?
 2. Jakie są podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji?
 3. Jak wygląda proces inwentaryzacji w całej jednostce?
 4. Jakie są etapy przeprowadzenia inwentaryzacji?
 5. Co z odpowiedzialnością materialną? Kto odpowiada i kiedy?
 6. Jakie są terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji?
 7. Poznajmy najczęstsze popełniane błędy w trakcie inwentaryzacji.
 8. Jaką dokumentację stosować przy inwentaryzacji?
 9. Jak poprawnie przeprowadzić spis z natury?
 10. Przykłady wzorów dokumentów i instrukcji.
 11. Quiz a la „Milionerzy”!

 

 

Prowadzący

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk. Począwszy od 1996 r. uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych. Od wielu lat trener w dziedzinie zagadnień podatkowych, księgowych oraz w dziedzinie rachunkowości. Swoją wiedzą i praktyką chętnie dzieli się na szkoleniach przeprowadzanych zarówno dla firm, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Jarosław Stankiewicz – wysokiej klasy specjalista, trener. Posiada 25-letni staż pracy na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami w obszarach m.in. rachunkowości, finansów, zarządzania dla jednostek sektora finansów publicznych oraz komercji. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami, umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.990,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca