Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny – kurs online

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Zastanawiasz się, czy posiadasz niezbędne informacje potrzebne pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej w formie jednej ze spółek prawa handlowego? Czy chcesz usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę w obszarze przepisów prawa handlowego i cywilnego?

Przedmiotem tego kursu są praktyczne aspekty przepisów prawa handlowego i cywilnego w praktyce księgowej. W szczególności, w trakcie zajęć zostaną zaprezentowane kwestie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w formie jednej ze spółek prawa handlowego. Prowadząca omówi najważniejsze instytucje prawa cywilnego, otrzymasz także wzory umów omawianych na zajęciach (umowa o pracę, umowa najmu, umowa użyczenia, umowa pożyczki) oraz wzór uchwał i harmonogram przebiegu procesu likwidacji spółki z o. o.

 

Na kurs Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny zapraszamy w szczególności:

 • księgowych,
 • pracowników działów księgowości, czy finansów,
 • dyrektorów handlowych,
 • członków rad nadzorczych i organów nadzoru,
 • wspólników spółek prawa handlowego,
 • członków zarządu spółek prawa handlowego,
 • prokurentów.

 

Dzięki udziałowi w kursie Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny zyskasz szereg korzyści:

 • zaktualizujesz i pogłębisz wiedzę w obszarze przepisów prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego,
 • poznasz, jakie są konsekwencje podejmowanych działań na gruncie przepisów prawa podatkowego i ZUS,
 • będziesz mogła/ mógł zadawać pytania prowadzącej na bieżąco, dzięki czemu rozwiejesz swoje wątpliwości, co do omawianych kwestii,
 • otrzymasz wzory dokumentów i uchwał omawianych na zajęciach.

 

Opis

Dodatkowe informacje o kursie: Kodeks spółek handlowych i cywilny:

 • Czas trwania: 5 spotkania po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Rodzaje i istota spółek prawa handlowego z perspektywy praktyki księgowej.

 1. Spółki osobowe – rodzaje, cechy, tworzenie, koszty prowadzenia, przenoszenie ogółu praw i obowiązków.
 2. Wzór umowy spółki osobowej – jakie zapisy warto zabezpieczyć w umowie spółki osobowej?
 3. Spółki kapitałowe – cechy, tworzenie, koszty prowadzenia, likwidacja, sprzedaż udziałów, dopłaty, umarzanie udziałów.
 4. Wzór umowy spółki z o. o. – aspekty praktyczne.
 5. Czym różni się założenie spółki przez system S24 od zakładania spółki w sposób tradycyjny?
 6. Podatki związane z zakładaniem i działalnością spółek prawa handlowego.
 7. ZUS wspólnika spółki prawa handlowego.

 

Temat 2 – Prowadzenie spraw spółki, reprezentacja, pełnienie funkcji członka zarządu – aspekty prawne i podatkowe.

 1. Czym jest prowadzenie spraw spółki, kto może prowadzić sprawy spółki, czy można pobierać wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki?
 2. Reprezentacja spółki – istota, sposoby reprezentacji, sposoby i skutki pobierania wynagrodzenia za reprezentowanie spółki.
 3. Pełnienie funkcji członka zarządu – powołanie do pełnienia funkcji (wzór uchwały), skutki wypłacania wynagrodzenia z tytułu powołania po stronie spółki i po stronie członka zarządu, pozostałe świadczenia na rzecz członka zarządu.

Temat 3 – Typowe umowy w spółkach prawa handlowego – umowa o pracę, umowa najmu, umowa użyczenia, umowa pożyczki.

 1. Umowa o pracę – czy można podpisać umowę o pracę ze wspólnikiem spółki osobowej i ze wspólnikiem spółki kapitałowej? Skutki zawarcia umowy o pracę po stronie wspólnika i po stronie spółki prawa handlowego (PIT, CIT, VAT i ZUS).
 2. Umowa najmu – co może być przedmiotem najmu, jakie są skutki zawierana umowy najmu w PIT, CIT
  i VAT, rozliczanie nakładów poniesionych na przedmiot najmu.
 3. Umowa użyczenia – na czym polega użyczanie rzeczy ruchomych i nieruchomości, różnice pomiędzy użyczeniem i najmem, skutki prawne i podatkowe zawierania umów użyczenia.
 4. Umowa pożyczki – przedmiot i cechy umowy pożyczki, oprocentowanie pożyczki, pożyczka – VAT, czy PCC, skutki zawierania umowy pożyczki w PIT i CIT.
 5. Skutki zawierania umów pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 6. Specyfika zawierania umów z członkami zarządu – reprezentacja spółki, zgody korporacyjne
  (wzór uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawierania umowy z członkiem zarządu oraz wzór uchwały zawierającej zgodę na zawarcie umowy z członkiem zarządu).

 

Temat 4 – Likwidacja spółki osobowej i spółki kapitałowej, instytucje prawa cywilnego.

 1. Likwidacja spółki osobowej – warianty procesu likwidacji (uproszczona i tradycyjna), przebieg procesu likwidacji, czas trwania i koszty likwidacji, skutki podatkowe i ZUS.
 2. Likwidacja spółki kapitałowej – przebieg procesu na podstawie zaprezentowanego Harmonogramu likwidacji.
 3. Sprawozdawczość finansowa w okresie likwidacji.
 4. Podatki w procesie likwidacji (PIT, CIT, VAT) i skutki likwidacji spółki z perspektywy ZUS.
 5. Najważniejsze instytucje prawa cywilnego (część ogólna):
  • zawieranie umów (składanie oświadczeń woli, wady oświadczenia woli, formy zawierania umów),
  • przedawnienie,
  • przedsiębiorstwo – definicja, skutki zbycia (w tym PIT, CIT, VAT i ZUS),
  • firma przedsiębiorcy,
  • prokura (jak ustanowić prokurę, wynagradzanie prokurenta, konsekwencje wypłaty wynagrodzenia prokurentowi w PIT, CIT, VAT i ZUS) ,
  • nieruchomości w obrocie gospodarczym – forma zbycia, podatkowe aspekty przenoszenia własności nieruchomości.

 

Temat 5 – Kodeks cywilny w praktyce księgowej.

 1. Instytucje prawa rzeczowego:
  • prawo własności,
  • posiadanie,
  • hipoteka i zastaw.
 2. Odsetki – rodzaje odsetek ustawowych.
 3. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (odsetki w transakcjach handlowych, rekompensata – wzór wezwania do zapłaty zawierający wezwanie do zapłaty rekompensaty za opóźnienie.
 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza.
 5. Zmiany w przepisach prawa handlowego w 2023 roku, planowane zmiany przepisów prawa handlowego.
 6. Zmiany w przepisach prawa cywilnego w 2023 roku, planowane zmiany przepisów prawa cywilnego.
 7. Pozostałe zmiany przepisów prawa gospodarczego w praktyce księgowej.
 8. Najnowsze orzecznictwo.

 

Prowadzący

Monika Markisz – Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym.

Wspomaga również innowacyjne start-up’y. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Monika Markisz prowadzi również kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w pracy biegłego rewidenta – on-line.

 

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.590,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca