Kurs krajowe i międzynarodowe aspekty podatkowe – od podatku u źródła po zrównoważony rozwój

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Czy Twoja firma ma filie poza granicami Polski lub współpracuje z partnerami zagranicznymi? Znasz wszystkie aktualne przepisy i zmiany w regulacjach podatkowych dotyczących transakcji międzynarodowych? Wiesz jak kompleksowo przygotować się do kontroli podatkowej?

Zapraszamy do udziału w kursie, który skupia się na kluczowych aspektach obrotów międzynarodowych oraz cen transferowych, z szczególnym uwzględnieniem zapisów Ordynacji Podatkowej. Równie ważnym elementem jest wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju, ponieważ w dzisiejszych czasach pojęcia takie jak raportowanie niefinansowe, taksonomia, ESG czy dyrektywa CSRD wkraczają coraz mocniej w obszar rachunkowości. Szkolenie obejmuje również praktyczne aspekty przygotowań do kontroli podatkowych ze strony organów skarbowych.

 

Na kurs krajowe i międzynarodowe aspekty podatkowe zapraszamy w szczególności:

 • specjalistów ds. finansów i rachunkowości,
 • kierowników finansowych i kontrolerów,
 • doradców podatkowych
 • przedsiębiorców,
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

 

Dzięki udziałowi w kursie krajowe i międzynarodowe aspekty podatkowe  zyskasz szereg korzyści:

 • poszerzysz swoją wiedzy z zakresu międzynarodowych transakcji handlowych oraz aktualnie obowiązujących zasad opodatkowania podatkiem u źródła,
 • zidentyfikujesz potencjalne obowiązki dokumentacyjne podatnika w obszarze cen transferowych,
 • zrozumiesz kluczowe aspekty Ordynacji Podatkowej w kontekście transakcji międzynarodowych,
 • uświadomisz sobie, jak ważne są zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem,
 • dowiesz się, jaki wpływ mają zagadnienia zrównoważonego rozwoju na funkcjonowanie biznesu,
 • przygotujesz się do skutecznego radzenia sobie z kontrolami podatkowymi ze strony US i UCS,
 • zdobędziesz umiejętności zastosowania przepisów w praktyce oraz rozwiązywania trudnych problemów praktycznych, które nie zostały uregulowane bezpośrednio w przepisach.

 

Dołącz do nas, aby zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania międzynarodowymi transakcjami!

Dodatkowe informacje o kursie krajowe i międzynarodowe aspekty podatkowe:

 • Kurs w trybie Online
 • Czas trwania: 7 spotkań po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Nagrania wideo – dostępne zawsze na 21 po rozpoczęciu kursu
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Podatek u źródła i opodatkowanie transgranicznych płatności – zajęcia praktyczne.

 1. Opodatkowanie podatkiem u źródła – zasady ogólne.
  • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
  • Podstawowe stawki podatku u źródła.
  • Regulacje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO).
  • Zwolnienia wynikające z dyrektyw UE.
 2. Mechanizm poboru podatku u źródła.
  • Mechanizm Relief at source.
  • Mechanizm Pay and refund.
  • Instrumenty wyłączające stosowanie mechanizmu Pay and refund:
   • opinia o stosowaniu preferencji,
   • oświadczenie WH-OSC.
 1. Pojęcie “rzeczywistego właściciela” i obowiązki w zakresie należytej staranności.
  • Obowiązki płatnika w zakresie “należytej staranności”.
  • Pojęcie “rzeczywistego właściciela”.
  • Jakie dokumenty musi zebrać płatnik podatku?
  • Jakie działania musi podjąć płatnik w celu dochowania należytej staranności?
 2. Płatności podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła – przykłady praktyczne.
  • Dywidendy
  • Odsetki
  • Należności licencyjne.
  • Usługi niematerialne.
 3. Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu.
  • Sankcje przewidziane w KKS.
  • Jak zabezpieczyć się przed sankcjami?
 4. Obowiązki płatnika.
  • Terminy poboru i wpłaty podatku.
  • Obowiązki dokumentacyjne.
  • IFT-1R, IFT-2R.
  • CIT-10Z.

 

Temat 2 – Ceny transferowe.

 1. Regulacje dotyczące cen transferowych – jakiemu zjawisku mają przeciwdziałać? Przykłady praktyczne.
 2. Regulacje dotyczące cen transferowych w ujęciu historycznym (2001-2018).
 3. Aktualne przepisy dotyczące cen transferowych.
  • Podmioty powiązane – rodzaje powiązań, w tym problematyka osoby fizycznej posiadającej faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie „kluczowych decyzji gospodarczych” jako niedookreślony rodzaj powiązań. Przykłady z interpretacji indywidualnych.
  • Zasada ceny rynkowej i konsekwencje jej niedotrzymania – ryzyko recharakteryzacji, czy też pominięcia transakcji.
  • Pojęcie transakcji kontrolowanej – interpretacja ogólna.
  • Pojęcie transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym – interpretacja ogólna.
  • Omówienie progów dokumentacyjnych.
  • Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, w tym w szczególności tzw. ,,zwolnienie dla transakcji krajowych” – linie interpretacyjne.
  • Uproszczenia „safe harbour” w związku z rozliczeniami z podmiotami powiązanymi.
   • Usługi o niskiej wartości dodanej.
   • Transakcje pożyczkowe, w tym problematyka obowiązku raportowania schematu podatkowego w związku ze skorzystaniem ze wskazanego uproszczenia.
  • Korekty cen transferowych.
   • Przesłanki jej dokonania.
   • Wnioski płynące z objaśnień podatkowych.
  • Składowe dokumentacji cen transferowych – lokalna oraz grupowa.
  • Obowiązki formalne w związku ze sporządzoną dokumentacją cen transferowych i terminy ich realizacji.
  • Sankcje związane z obowiązkiem dokumentacyjnym.
   • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe.
   • Regulacje KKS.
 1. Kazus w przedmiocie ustalenia obowiązku dokumentacyjnego.
 2. Problematyka transakcji z tzw. „rajami podatkowymi”.
 3. Statystyki kontroli w obszarze cen transferowych.

 

Temat 3 – Raportowanie schematów podatkowych (MDR). Co się zmieniło od 1 lipca 2023 roku?

 1. Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – dlaczego należy je zgłaszać?
  • Podstawy prawne – polskie i unijne.
  • Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów w zakresie MDR, w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień.
  • Co się zmieniło po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego?
 2. Rodzaje schematów podatkowych.
  • Schematy krajowe – kto musi go zgłaszać?
  • Schematy transgraniczne – czy zawsze muszą wystąpić podmioty z innego kraju?
  • Schematy standaryzowane.
 3. Podmioty zobowiązane do raportowania.
  • Kim jest:
   • promotor?
   • korzystający?
   • wspomagający?
  • Definicja kwalifikowanego korzystającego.
  • Księgowy – promotorem czy wspomagającym?
 4. Cechy rozpoznawcze.
  • Ogólne cechy rozpoznawcze.
  • Szczególne cechy rozpoznawcze.
  • Inne szczególne cechy rozpoznawcze.
  • Kryterium głównej korzyści.
 5. Terminy i sposób raportowania.
  • Terminy raportowania od 1 lipca 2023 r.
  • Sposób i forma raportowania.
 6. Składanie raportu MDR-1.
  • Składanie raportu:
   • przez promotora,
   • przez wspomagającego,
   • przez korzystającego.
  • Tajemnica zawodowa, a obowiązek przekazania informacji.
  • Dane ujawniane w toku raporcie MDR-1.
 7. Procedura wewnętrzna.
  • Kto musi wdrożyć procedury wewnętrzne dotyczące raportowania schematów podatkowych?
  • Co powinny zawierać procedury wewnętrzne?
  • Sankcje finansowe za brak wdrożenia procedur – nawet do 10 mln zł.
  • W jaki sposób wdrażać i stosować procedury, aby uniknąć sankcji?
 8. Charakter sankcji i ich wysokość.
  • Co zrobić, aby wyłączyć ryzyko odpowiedzialności karnej w przypadku niezgłoszenia schematu podatkowego?
  • W jaki sposób zabezpieczyć się przed sankcjami?
 9. Raportowanie schematów podatkowych – przykłady z praktyki.
  • Na co zwrócić uwagę – gdzie może wystąpić schemat podatkowy?
  • Co nie będzie schematem?
 10. Aplikacji Ministerstwa Finansów do raportowania schematów podatkowych.
  • Jak wypełnić formularze MDR-1 oraz MDR-3?
  • Przykłady zgłoszonych schematów podatkowych.
 11. Pytania i odpowiedzi.

 

 

Temat 4 – Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych w 2024r. (2 dni)

 1. Sprzedaż towarów na terytorium UE (WDT).
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz nieoczywiste wyłączenia ustawowe. Czy prosty montaż to jeszcze WDT?
  • Moment powstania obowiązku podatkowego a sprzedaż towaru. Czy istnieje różnica dla ujęcia w JPK?
  • Dokumentowanie transakcji WDT – potwierdzenie przemieszczenia towarów. Co o tym mówią przepisy unijne?
  • Prawo do zastosowania stawki 0%, a brak przemieszczenie towarów.
  • Korekta JPK w przypadku nieotrzymania na czas dokumentów. Ważny jest obowiązek podatkowy, czy dokonanie dostawy?
  • Oznaczenia GTU w zakresie JPK. Czy dotyczą również dostaw UE?
 2. Zakup towarów na terytorium UE (WNT).
  • WNT w mieście dostawy towarów.
  • Obowiązek podatkowy – którą datę przyjąć? Czy brak faktury uprości nam rozliczenia WNT?
  • Czy posiadanie CMR jest dokumentem obligatoryjnym – co na to przepisy?
  • Ujęcie WNT w JPK wraz z deklaracją, a brak prefiksu UE kontrahenta.
  • Co z informacją podsumowującą?
  • Korekty VAT, a kurs waluty.
   • Dotychczasowa praktyka oraz interpretacje organów podatkowych.
   • Korygowanie faktur in plus oraz in minus w ramach pakietów nowelizujących podatek VAT –„SLIM VAT”.
   • Określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus.
   • Określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus.
   • Określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych.
 1. Sprzedaż towarów poza UE (EKSPORT).
  • Eksport pośredni i bezpośredni – różnice w dokumentowaniu oraz wpływ na rozliczenie transakcji.
  • Przemieszczenie własnych towarów do kraju trzeciego – czy to jest eksport?
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów, a prawo do zastosowania stawki 0% – znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu. Przykłady praktyczne.
  • Przesunięcie transakcji w JPK do następnego okresu. Czy IE 529 jest niezbędne?
  • Opodatkowanie zaliczki w eksporcie – warunki do zastosowania stawki 0%.
  • W którym miesiącu będziemy zmuszeni zastosować stawkę podstawową i czy zawsze?
  • Korekta eksportu – czy należy wracać wstecz?
 2. Zakup towarów z poza UE (IMPORT).
  • Pojęcie importu.
  • Miejsce opodatkowania importu i obowiązek podatkowy.
  • Podstawa opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu towarów, a wartość celna towarów.
  • Zasady rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów – procedura zwykła i uproszczona.
   • Którą procedurę wybrać?
   • Korzyści i zagrożenia.
  • Oznaczenia dla transakcji importu towarów przewidziane w JPK wraz z deklaracją.
  • Korekta importu – na podstawie jakich dowodów rozliczyć korektę?
  • Procedury szczególne w imporcie – jak je rozliczać?
 3. Transakcje łańcuchowe, e-commerce oraz usługi w obrocie międzynarodowym. Transakcje łańcuchowe unijnie i pozaunijne.
  • Pojęcie transakcji łańcuchowej – w jaki sposób rozpoznać, że mamy do czynienia z taką transakcją?
  • Prawidłowe przyporządkowanie transportu/wysyłki towaru – ustalenie tzw. transakcji ruchomej. Czy to wystarczy?
  • Warunki dostawy (Incoterms), a odmienne postanowienia w umowie – jakie czekają nas konsekwencje?
  • Przykłady wewnątrzwspólnotowych oraz pozaunijnych transakcji łańcuchowych, które budzą kontrowersje w orzecznictwie i interpretacjach organów podatkowych.
  • Sposób opodatkowania transakcji łańcuchowej.
  • Import towarów w ramach łańcuchów, a może dwie dostawy?
 4. Trójstronna procedura uproszczona (TTU) – warunki, sposób wykazania, obowiązki polskiego podatnika.
  • Jak prawidłowo rozliczyć transakcję trójstronne uproszczone?
  • Czy TTU zawsze wykazujemy w JPK jako WDT orz WNT?
 5. E-commerce z uwzględnieniem zmian w SLIM VAT 3.
  • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) – definicja oraz przykłady.
  • Czy limit 10 000 EURO stanowi pułapkę dla e-handlu?
  • Opodatkowanie usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz konsumentów – co się zmieniło po pierwszym lipca 2021r.?
  • Procedura VAT-OSS i VAT-iOSS.
  • Jaką zastosować stawkę podatku na fakturze – Polską czy może kraju unijnego?
  • Możliwość rozliczenia usług na nieruchomości poprzez OSS.
 6. Usługi w obrocie międzynarodowym.
  • Miejsce opodatkowania usług na rzecz podatników oraz niepodatników.
  • Miejsce opodatkowania w przypadku usług remontowo–budowlanych.
  • Ważne wyjątki od zasady generalnej dla usług niematerialnych.
  • Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej do celów podatku VAT – ryzyka.
  • Eksport/import usług.
   • Moment powstania obowiązku podatkowego.
   • Rozliczenie w deklaracji VAT oraz JPK.
  • Refakturowanie usług międzynarodowych.
   • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
   • Jaką zastosować stawkę?
  • Odliczenie podatku VAT dla importu usług, a brak faktury.
  • Korekty w sprzedaży i zakupie usług – kiedy ująć i po jakim kursie je przeliczyć?
 7. Transport międzynarodowy.
  • Jakie stawki VAT w transporcie międzynarodowym stosujemy gdy:
   • wystawiamy fakturę na polskiego kontrahenta na trasę między Polską a krajem UE?
   • wystawiamy fakturę na kontrahenta polskiego na trasę między krajami UE?
   • wystawiamy fakturę na polskiego kontrahenta na trasę między krajami UE, a krajem trzecim?
   • wystawiamy fakturę na zagranicznego kontrahenta, zweryfikowany w VIES, a trasa jest między krajami UE?
   • wystawiamy fakturę na zagranicznego kontrahenta którego nie ma w VIES, a trasa jest między krajami UE (ewentualnie między krajem trzecim, a UE)?
  • Czy usługi transportu międzynarodowego muszą mieć oznaczenie w JPK jako GTU 13?

 

 

Temat 5 – Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w 2024 roku – praktyczne aspekty.

 1. Formy kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
  • Czynności analityczne prowadzone przez KAS.
  • Czynności sprawdzające.
  • Kontrola podatkowa.
  • Kontrola celno-skarbowa – przepisy od marca 2017 roku.
 2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli podatkowej i celno-skarbowej
  od powstania Krajowej Administracji Skarbowej.
 3. Właściwość miejscowa organów w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-skarbowej.
 4. Omówienie przebiegu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
  • Wszczęcie kontroli:
   • formy,
   • sposoby,
   • podstawy prawne.
  • Procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym wyjątki od zawiadomienia.
  • Czas trwania kontroli celno-skarbowej, a czas trwania kontroli podatkowej.
 5. Elementy kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
  • Badanie ksiąg podatkowych w tym badania JPK:
   • JPK_FA a JPK_VAT,
   • JPK_FA a JPK_MAG,
   • analiza innych plików JPK.
  • Inne czynności dowodowe.
  • Uprawnienia pracowników prowadzących kontrolę.
 6. Najczęściej kontrolowane obszary w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.
  • Wydatki jako koszt uzyskania przychodu lub prawo do odliczenia VAT.
  • Nabywanie usług niematerialnych.
  • Nieodpłatne świadczenia w podatku VAT, PIT i CIT.
  • Moment powstania obowiązku podatkowego.
  • Prawo do stosowania stawki VAT 0% przy dostawie towarów (eksport, WDT).
 7. Środki dyscyplinujące podatników w trakcie czynności kontrolnych.
  • Kary porządkowe – zakres oraz procedura nakładania.
  • Konsekwencje karne skarbowe.
 8. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
  • Jakie są prawa podatnika w związku ze wszczęciem kontroli bez zawiadomienia?
  • Jak przygotować się do kontroli po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli?
  • Inicjatywa podatnika w zakresie gromadzenia materiału dowodowego.
  • Czy organ kontrolny może kierować żądania (wezwania) do pracowników kontrolowanego?
  • Elementy prawidłowego wezwania oraz sposób doręczenia, a konsekwencje dla podatnika – najczęściej popełniane błędy oraz ich pozytywne skutki dla podatników.
  • Jak reagować w trakcie kontroli na ustne, telefoniczne lub mailowe polecenia kontrolujących?
  • Obowiązek oraz termin zawiadamiania podatnika o czynnościach dowodowych.
  • Dostęp podatnika do materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie czynności kontrolnych.
 9. Rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:
  • protokół,
  • decyzja,
  • wynik,
 10. Pełnomocnik w trakcie kontroli.
  • W jakim zakresie pełnomocnik zastępuje kontrolowanego?
  • Kiedy działanie pełnomocnika jest wyłączone?
  • Odpowiedzialność pełnomocnika w trakcie kontroli.
 11. Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
 12. Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej od 1 lipca 2023 roku.
  • Dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%.
  • Konsekwencje KKS.
  • Podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%.
  • Pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego.
 13. Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji – odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.

 

 

Temat 6 – Finansowe aspekty zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.

Pion księgowego jako filaru implementacji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie.

 1. Jaka jest rola księgowych, kadry ekonomicznej i finansowej w zrównoważonym rozwoju?
 2. Jak powinna wyglądać współpraca między działem finansowym, a pozostałymi sekcjami organizacji (w tym z zarządem) w zakresie zrównoważonego rozwoju?
 3. Wpływ współpracy na aktywa organizacji.

 

Idea zrównoważonego rozwoju.

 1. Podstawowe pojęcia związane ze zrównoważonym rozwojem.
  • Definicje zrównoważonego rozwoju.
   • Geneza, tzw. punkty krytyczne i kontekst środowiskowy.
   • Cele zrównoważonego rozwoju.
   • Co oznacza skrót ESG jako wskaźniki zrównoważonego rozwoju?
  • Obowiązki prawne związane z raportowaniem ESG firm ustawa o rachunkowości, NFRD (Nonfinancial , Disclosure Reporting Directive), CSRD , CSDD.
   • Czego dotyczy?
   • Kogo dotyczy i w jakim czasie?
   • Jaki wpływ mają na organizacje?
   • Czy dotyczą mojej organizacji?
 1. Kluczowe zagadnienia w ESG.
  • Podstawowe pojęcia związane z E- environmental (środowisko).
   • Ślad węglowy, strategia dekarbonizacyjna.
   • Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, bioróżnorodność i ekosystemy.
   • Efektywność energetyczna i GOZ.
  • Podstawowe pojęcia związane z S- social (kwestie społeczne).
   • Zatrudnienie, obszary BHP, pracownicy w łańcuchu wartości.
   • Lokalna społeczność i zaangażowanie społeczne, konsumenci i użytkownicy końcowi.
  • Podstawowe pojęcia związane z G-governance (zarządczość).
   • Struktura organizacyjna.
   • Etyka biznesu, prawa człowieka, polityka sygnalistów, polityka antymobbingowa.
   • Polityka antykorupcyjna, zasady współpracy z dostawcami.
 1. Taksonomia jako zrównoważona działalność.
  • Rozporządzenie w sprawie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.
   • CapEx i OpEx.
   • Działalność, produkty i usługi zrównoważone środowiskowo – warunki.
  • Cele środowiskowe.

 

Strategia zrównoważonego rozwoju.

 1. Podstawowe pojęcia.
  • Strategia biznesowa, a dyrektywa
   • Jakie są zmiany wynikające z ESG i zrównoważonego rozwoju?
   • Definicja, cele.
   • Co to jest matryca istotności?
  • Etapy tworzenia.
   • Powołanie zespołu ds. ESG.
   • Analiza sytuacji.
   • Opracowanie i wdrażanie.
 1. Raportowanie ESG vs strategia zrównoważonego rozwoju.
  • Standardy ESRS.
   • Zasady wyboru.
 1. Raportowanie środowiskowe w ESG.

 

Finansowy wymiar implementacji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie.

 1. Koszty ESG w przedsiębiorstwie.
  • E – środowiskowe.
   • Plany dekarbonizacji, zielony ład.
   • Opłaty środowiskowe.
   • Środowiskowe koszty operacyjne.
   • Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.
  • S – społeczne.
   • Koszty utrzymania pracownika.
   • Działalność sponsoringowa.
  • G – zarządcze.
   • Koszty związane z funkcjonowaniem struktury.
   • Stworzenie komórki ESG czy korzystanie z istniejących zasobów?
 1. Koszty związane z raportowaniem niefinansowym.
  • Audyty wewnętrzne i zewnętrzne.
  • Koszty operacyjne – zbieranie danych.
 2. Finansowy wymiar odpowiedzialności za naruszenia w zakresie ESG.
  • Greenwashing
   • Definicja, przykłady.
   • Jak uniknąć procederu?
  • Kary z zakresu E-, S-, G-.
 3. Budowanie zrównoważonego i zintegrowanego portfela ESG.
  • Zrównoważone finansowanie – zielone instrumenty finansowe.
   • Zielone kredyty.
   • Zielone obligacje.
  • Tworzenie zrównoważonej wartości przedsiębiorstwa w zakresie ESG.
   • Czy uwarunkowania prawne mogą stanowić szansę?
   • Co stanowi wartość dla interesariuszy?
   • Jakie są korzyści dla organizacji?

Prowadzący

Piotr Prokocki – ekspert podatkowy z wykształceniem prawnym i ekonomicznym (doradca podatkowy nr 13404 i radca prawny nr WA-12559). Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zdobyte w branży doradztwa podatkowego (w Big4 i w dużej kancelarii prawnej) oraz w biznesie (jako wewnętrzny menedżer podatkowy w grupie kapitałowej z branży produkcji wyrobów medycznych). Piotr jest specjalistą ds. podatków bezpośrednich, specjalizującym się głównie w planowaniu podatkowym, podatkach międzynarodowych, transakcjach M&A i cenach transferowych. W swojej karierze Piotr pracował dla firm krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych z różnych sektorów (głównie: nieruchomości, IT i fundusze inwestycyjne). Aktualnie współpracuje z działem doradztwa podatkowego globalnej firmy świadczącej usługi korporacyjne, księgowe i administrowania funduszami inwestycyjnymi.

 

Joanna Aleksandrowicz – radca prawny, doświadczony szkoleniowiec z obszaru podatków dochodowych i wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Absolwentka kierunku Prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także Finansów i Rachunkowości spec. Doradztwo Podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Stypendystka Rektora UG za osiągnięcia w nauce 2012-2016. W trakcie studiów jej zainteresowania skupiały się przede wszystkim na prawie podatkowym, odbywała praktyki zarówno w spółkach doradztwa podatkowego, jak i kancelariach radcowskich. Ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Gdańsku. Aktualnie zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową spółek, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych. Posiada doświadczenie w zakresie regulacji dotyczących MDR, a także uczestnicy w procesie przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla klientów.

 

Marcin Otręba – doradca podatkowy, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelni wyższej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

 

Ewa Nowak-Grzemska – doświadczony specjalista w obszarach zrównoważonego rozwoju z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym, m.in. określa ryzyko środowiskowe i biznesowe, dostosowuje i wdraża ESG w strategię biznesową organizacji, przeprowadza audyty zerowe i wewnętrzne, prowadzi szkolenia pracowników z zakresu zrównoważonego rozwoju/ESG. Wieloletnia wykładowczyni w ww. zakresie na różnych kierunkach Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu. Była biegłym sądowym w zakresie ochrony środowiska. Absolwentka studiów doktoranckich na Politechnice Poznańskiej, podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim „Prawo Ochrony Środowiska”, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu „Zarządzanie Energią” oraz na Politechnice Poznańskiej „Bezpieczeństwo i Higiena pracy” oraz licznych szkoleń branżowych. Promotorka dążenia do tego, aby każdy przedsiębiorca zrozumiał, że obszary zrównoważonego rozwoju mogą stać się atutem a nie uciążliwą koniecznością.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

2.890,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca