Specjalistyczny kurs obsługi arkusza MS Excel dla średniozaawansowanych

Z tego kursu w 2023 roku skorzystało 178 osób!
————

Posiadasz już podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu MS Excel? Chcesz przejść na wyższy poziom znajomości funkcjonalności programu? A może ukończyłeś/aś właśnie nasz kurs na poziomie podstawowym i chciałbyś/abyś kontynuować z nami swoją przygodę z Excelem? Zapraszamy na nasz kurs obsługi arkusza MS Excel dla średniozaawansowanych!

W ciągu kursu dowiesz się, jak wykorzystywać funkcjonalności programu MS Excel, w celu przyśpieszenia i automatyzacji wykonywanych przez Ciebie czynności. Funkcje te zostaną Ci zaprezentowane na podstawie wielu praktycznych zadań, które będziesz mógł/mogła wykonywać jednocześnie z prowadzącym.

 

Na kurs MS Excel dla średniozaawansowanych zapraszamy w szczególności:

 • pracowników biurowych,
 • menadżerów,
 • przedsiębiorców i samozatrudnionych,
 • wszystkie osoby, które w swojej codziennej pracy korzystają z programu MS Excel i posiadają już podstawowe umiejętności w tym zakresie.

 

Dzięki udziałowi w kursie MS Excel zyskasz szereg korzyści:

 • dowiesz się, jak używać funkcji sortowania i filtrowania wielopoziomowego,
 • dowiesz się, jak tworzyć podsumowania i zestawienia z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi,
 • nauczysz się analizować dane za pomocą tabel przestawnych,
 • nauczysz się sprawdzania poprawności danych, menedżera nazw,
 • poznasz, jak stosować zaawansowane funkcje wyszukiwania,
 • dowiesz się, jak stosować kompleksowo funkcje logiczne, statystyczne, tekstowe, funkcje daty i czasu,
 • będziesz wiedział/a, jak zagnieżdżać funkcje z dziedzin, łączyć je ze sobą w celu rozwiązania bardziej wymagających przypadków,
 • nauczysz się stosowania narzędzia: „Menedżer scenariuszy” – narzędzia wspomagającego prognozowanie i planowanie.

 

Szczegóły szkolenia znajdują się w programie. Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe informacje o kursie MS Excel dla średniozaawansowanych:

 • Czas trwania: 3 spotkania po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!

 

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 –  Automatyzacja czynności w programie MS Excel oraz praca z tabelami i formułami.

 1. Stosowanie ułatwień w pracy z programem Excel w postaci skrótów klawiszowych oraz wbudowanych funkcjonalności.
  • Podstawowe operacje stosowane na komórkach, arkuszach oraz skoroszytach.
  • Automatyczne uzupełnianie list z serią danych (liczby, daty, dni tygodnia, dni powszednie). Tworzenie niestandardowych serii danych.
  • Ustawienia formatów danych:
   • formaty podstawowe oraz niestandardowe,
   • tworzenie własnych, dostosowanych do specyfiki pracy formatów danych,
   • zagrożenia wynikające z formatowania danych (problem zaokrąglania liczb),
   • rozwiązanie problemu sumowania czasu (np. przy podsumowaniu ewidencji czasu pracy).
  • Definiowanie nazw dla komórek, zakresów danych oraz tabel. (funkcjonalność, która automatyzuje pracę na często używanych wartościach, np. stawki podatku VAT, kursy walut, godzinowe stawki wynagrodzenia, stałe wartości itp.)
  • Blokowanie wierszy i kolumn oraz podział okna – funkcjonalności pozwalające na efektywne przeglądanie dużych zakresów danych.
 2. Automatyzacja pracy w Excelu – Praca z Formułami szczególnie przydatnymi podczas edycji danych.
  • Zasady prawidłowego tworzenia formuł.
  • Obliczenia z wykorzystaniem funkcji matematycznych i statystycznych.
  • Ręczne i automatyczne uzupełnianie wyników na podstawie stworzonej formuły.
  • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane – zasady doboru adresowania oraz praktyczne przypadki użycia.
 3. Różnica pomiędzy zakresem, a obiektem typu Tabela w Excelu.
  • Tworzenie tabel na podstawie zwykłych zakresów.
  • Korzyści ze stosowania Tabel zamiast zwykłych zakresów danych.
  • Zarządzanie tabelami.
  • Korzystanie z danych tabeli znajdującej się w innym arkuszu.

 

 1. Menedżer scenariuszy jako narzędzie planowania i prognozowania.
  • Tworzenie potencjalnych scenariuszy (np. sprzedażowych) w oparciu o różne zmienne.
  • Prognozowanie przychodów w oparciu o różne warianty wycen.

 

 

Temat 2 – Funkcje i funkcjonalności umożliwiające automatyzację pracy w MS Excel.

 1. Stosowanie funkcji i funkcjonalności programu MS Excel.
  • Warunkowe funkcje matematyczne i statystyczne dla jednego oraz wielu kryteriów (tzw. wyciąganie wiedzy z danych).
  • Wbudowane funkcje tekstowe w arkuszu kalkulacyjnym:
   • łączenie oraz rozdzielanie danych,
   • precyzyjne pobieranie fragmentów danych (np. wyodrębnienie daty urodzenia z numeru pesel),
   • łączenie funkcji tekstowych w celu rozwiązania niestandardowych przypadków,
   • zastosowanie funkcji tekstowych na danych liczbowych.
  • Praca z datami i czasem w Excelu:
   • prawidłowe stosowanie dat i czasu w MS Excel,
   • operacje na danych typu data: różnica dni, miesięcy, lat,
   • pobieranie składowych z pełnej daty (np. nazwy/numeru miesiąca w celu obliczenia obrotów/sprzedaży w zestawieniu miesięcznym),
   • obliczenie dni urlopu (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz ustawowych dni wolnych od pracy),
   • automatyczna aktualizacja kluczowych danych z użyciem dat, np. wyświetlanie liczby dni pozostałych do zapłaty podatku, ubezpieczenia pracowników itp.
  • Funkcje logiczne – niezbędne narzędzie w tworzeniu warunkowych rozwiązań (np. automatyczne kalkulacje stawek premii – w zależności od stażu/działu/wynagrodzenia itp.):
   • funkcja jeżeli, oraz, lub,
   • łączenie funkcji logicznych,
   • rozszerzenie standardowych rozwiązań o zagnieżdżone funkcje logiczne.
 1. Sortowanie i filtrowanie danych.
  • Sortowanie danych: podstawowe, wielopoziomowe, niestandardowe. Tworzenie własnych list sortowania, np. według hierarchii stanowisk/produktów.
  • Filtrowanie danych: podstawowe, niestandardowe, filtrowanie zaawansowane (łączenie kryteriów filtrowania).
  • Użycie odpowiednich funkcji statystycznych (jako odpowiedź na problemy, które pojawiając się przy przefiltrowanych danych).
 2. Formatowanie warunkowe – wizualizacja danych spełniających określone kryteria.
  • Stosowanie wbudowanych reguł formatowania warunkowego.
  • Zarządzanie regułami formatowania warunkowego.
  • Użycie formuł w formatowaniu warunkowym – tworzenie rozwiązań dostosowanych do naszych potrzeb.

 

 

Temat 3 –  Wyszukiwanie i pobieranie danych. Tworzenie raportów, podsumowań i zestawień. 

 1. Funkcje wyszukiwania – łącznie i pobieranie danych z innych tabel, zakresów, arkuszy.
  • Kompletny zestaw funkcji wyszukiwania: wyszukaj, wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, , indeks, podaj.pozycję.
  • Praktyczne przykłady użycia funkcji wyszukiwania.
  • Ograniczenia funkcji wyszukiwania wynikające z niepoprawnego układu danych.
  • Łączenie funkcji wyszukiwania z innymi funkcjami (np. funkcją jeżeli, funkcjami tekstowymi).
 1. Pobieranie danych zewnętrznych z różnych źródeł (np. aktualnych kursów walut ze strony NBP).
 2. Ochrona skoroszytów i arkuszy – czyli zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych wrażliwych.
  • Poprawność danych:
   • tworzenie formularzy odpornych na błędy,
   • tworzenie rozwijanych list wyboru,
   • niestandardowe przykłady użycia ograniczenia wprowadzenia danych (np. sprawdzanie poprawności numeru pesel),
   • łączenie list rozwijanych z wbudowanymi funkcjami.
  • Chroń arkusz i chroń skoroszyt:
   • kompletna ochrona arkusza lub skoroszytu,
   • wybiórcza ochrona (np. pozwolenie na uzupełnienie wyłącznie wybranych komórek, ukrywanie użytych formuł) – jako przygotowanie zabezpieczonego pliku dla klienta/pracownika.
  • Narzędzie agregowania danych oraz tworzenia automatycznych podsumowań.
   • Automatyczne podsumowywanie danych z wielu arkuszy.
   • Konsolidacja danych w zbiorcze zestawienia/podsumowania.
   • Sumy częściowe jako narzędzie automatyzujące podsumowywanie i grupowanie wyników.
 • Raportowanie z wykorzystaniem tabel przestawnych.
  • Tworzenie tabel i wykresów przestawnych.
  • Tworzenie niestandardowych tabel przestawnych.
  • Pole i element obliczeniowy.
  • Praktyczne przykłady tworzenia kompleksowych zestawień, raportów, podsumowań.

Prowadzący

Damian Leśniak – Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Rzeszowskim.  Od 2014 r. zrealizował ponad 4000 godzin szkoleń z zakresu oprogramowania biurowego i analizy danych biznesowych. Głównym obszarem pracy trenerskiej jest praktyczne wykorzystanie narzędzi MS Excel. Prowadził szkolenia dla wielu średnich i dużych firm w szerokim spektrum branż, między innymi: logistyczna, produkcyjna, handlowa. Posiada znaczące doświadczenie trenerskie w pracy z klientami instytucjonalnymi: urzędy, sądy, szpitale.

Adam Bartoś – posiada wykształcenie wyższe informatyczne o specjalności: teleinformatyka i programowanie internetowe. Ukończył studia podyplomowe – Croydon College (Wielka Brytania) – City and Guilds Advanced Diploma in IT Practitioners. Posiada 20-letni staż w zawodzie informatyka w Polsce i Wielkiej Brytanii, specjalizacja: nauczanie technologii informatycznych, informatyka użytkowa, projektowanie i programowanie internetowe. Ma ponad 13-letnie doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca na kursach i szkoleniach w zakresie informatyki stosowanej: obsługi komputera na poziomie podstawowym, zaawansowanym, Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, obsługi programów graficznych Adobe Photoshop Adobe Ilustrator, obsługi AutoCAD, projektowania i realizacji druku 3D, składania i programowania robotów, projektowania stron WWW (Web Editing, HTML5, CSS3), programowania aplikacji internetowych JavaScript/PHP/MySQL. W ostatnich trzynastu latach (2010-2023) zrealizował łącznie ponad 10000 godzin szkoleń informatycznych i przeszkolił ponad 3000 osób.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miejsce z rozwijanej listy, następnie dodaj do koszyka (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie.
Kurs jest GRATIS dla użytkowników z rocznym pakietem na naszej platformie.

1.590,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca