Kurs podatkowy dla branży budowlanej i deweloperskiej

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Poszukujesz aktualnej wiedzy podatkowej dotyczącej specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej? Chcesz podjąć współpracę z firmami w tej dziedzinie, ale obawiasz się, że będzie to wymagało wielu godzin wdrożenia? A może już obsługujesz takich klientów lub jesteś pracownikiem firmy budowlanej/deweloperskiej i zdarza Ci się mieć wątpliwości w rozliczeniach?

Jeśli masz do czynienia z branżą budowlaną i deweloperską na pewno doskonale wiesz, że występuje w ich przypadku wiele odrębności w stosunku do ogólnych zasad opodatkowania i fakturowania. Dodatkowo dochodzą jeszcze kwestie różnych stawek podatku VAT oraz specyfika obowiązku podatkowego. Dlatego przy współpracy z naszymi ekspertami stworzyliśmy dedykowany kurs podatkowy dla osób zajmujących się księgowaniem w firmach budowalnych i deweloperskich. Program tego kursu został stworzony przez specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu tych branż i doskonale znają wszystkie aspekty prawne oraz praktyczne problemy, z którymi przychodzi Ci się mierzyć w codziennej pracy.

 

Na Kurs podatkowy dla branży budowlanej i deweloperskiej zapraszamy w szczególności:

 • pracowników działów księgowości, sprzedaży i zakupów firm budowlanych i deweloperskich,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności w zakresie podatków w budownictwie.

 

Dzięki udziałowi w Kursie podatkowym dla branży budowlanej i deweloperskiej zyskasz szereg korzyści:

 • nabędziesz wiedzę z zakresu opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym branży budowlanej,
 • poznasz potencjalne zagrożenia związane z rozliczaniem podatków w budownictwie,
 • dokonasz analizy szczególnych przypadków kosztów podatkowych dla branży budowlanej,
 • zapoznasz się z orzecznictwem podatkowym dotyczącym problematycznych zagadnień przy rozliczeniach w branży budowlanej.

 

Opis

Dodatkowe informacje o: Kursie podatkowym dla branży budowlanej i deweloperskiej:

 • Kurs w trybie online
 • Czas trwania: 3 spotkań po 6 godzin zegarowych, termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

 

Program

Temat 1 – Podatek VAT w budownictwie – pułapki w rozliczeniu.

 1. Termin powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej.
  • Usługi budowlane i budowlano – montażowe – szczególne uregulowanie obowiązku podatkowego.
  • Moment wykonania usługi budowlanej – zakończenie prac, czy podpisanie protokołu?
  • Protokolarne wydanie nieruchomości – wpływ na termin obowiązku podatkowego.
  • Zaliczka oraz wpłaty na deweloperski rachunek powierniczy.
  • Usługi świadczone poza terytorium kraju.
  • Usługi najmu i dzierżawy nieruchomości.
 1. Stawki podatku VAT dla usług budowlanych oraz dostawy nieruchomości.
  • Definicja społecznego budownictwa mieszkaniowego i związana z tym preferencyjna stawka VAT.
  • Usługi dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu oraz prace dokonywane poza bryłą budynku – problemy ze stosowaniem stawki preferencyjnej.
  • Dostawa terenów niezabudowanych – kiedy jest zwolniona, a kiedy opodatkowana VAT?
  • Dostawy budynków dokonane w 2 lata po ich pierwszym zasiedleniu – zasady stosowania zwolnienia oraz możliwość rezygnacji.
 1. Podstawa opodatkowania.
  • Sprzedaż budynku i gruntu – zasady ustalania podstawy opodatkowania.
  • Zasady ustalania podstawy opodatkowania w przypadku czynności kompleksowych, np. świadczenie usług z użyciem towarów wykonawcy usługi.
  • Zasady rozliczania faktur korygujących.
 1. Fakturowanie i kasa fiskalna w branży budowlanej.
  • Terminy wystawiania faktur:
   • dla usług budowlanych,
   • dla dostaw nieruchomości.
  • Możliwość zwolnienia usług budowlanych oraz dostaw nieruchomości z ewidencji za pośrednictwem kasy fiskalnej.
  • Specyfika e-faktur (faktur ustrukturyzowanych) wystawianych dla udokumentowania usług budowlanych.
 1. Zasady odliczanie podatku naliczonego.
  • Terminy odliczania podatku naliczonego.
  • Świadczenie usług budowlanych poza terytorium kraju, a odliczenie podatku naliczonego.
  • Odliczenie VAT od:
   • samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych,
   • zakupu paliwa,
   • innych wydatków z nimi związanych.
 1. Mechanizm Podzielonej Płatności.
 • Sytuacje, w których płatność w MPP jest obowiązkowa.
 • Nowe zasady obowiązkowej płatności w MPP od 1 lipca 2024 r.
 1. Pytania uczestników.

 

 

Temat 2 – Przychody w branży budowlanej.

 1. Rozróżnienie źródeł przychodów w podatku CIT i konsekwencje dla podatnika z branży budowlanej.
  • Definicja zysków kapitałowych.
  • Zasada podziału kosztów przy dwóch źródłach przychodu.
 2. Pojęcie przychodu podatkowego w podatku dochodowym – art. 12.
 3. Moment powstania przychodu podatkowego – zasady ogólne.
 4. Szczególne zasady powstania przychodu w branży budowlanej.
  • Moment rozpoznania przychodu:
   • całkowite i częściowe wykonanie usługi budowlanej,
   • etapy budowy.
  • Protokół zdawczo – odbiorczy.
  • Usługi realizowane w okresach rozliczeniowych.
  • Sprzedaż lokalu:
   • umowa przedwstępna,
   • zaliczka,
   • protokół,
   • akt notarialny,
   • umowa przyrzeczenia.
  • Przedpłaty – zaliczki, zadatki.
 5. Świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne, a przychody podatkowe.
 6. Pozostałe, szczególne zasady uzyskiwania przychodów – zasada kasowa.
  • Zasądzone koszty sądowe.
  • Odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo.
 7. Moment rozpoznania przychodu w przypadku świadczenia usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna.
 8. Wyłączenia z przychodów podatkowych – przypadki dla podmiotów z branży budowlanej
  (art. 17).
 9. Refakturowanie – kompleksowa analiza momentu rozliczenia przychodu podatkowego.
 10. Działalność budowlana za granicą, a ryzyko powstania Zakładu podatkowego.
 11. Zasada rynkowości cen w transakcjach z branży budowlanej, obowiązki dotyczące dokumentacji podatkowej.
 12. Podatek u źródła – zakup usług budowlanych z zagranicy.
  • Najem sprzętu budowlanego.
  • Zapłata za usługę budowlaną od kontrahenta z zagranicy.
 13. Zwolnienia podatkowe w podatku CIT – możliwości zastosowania dla podatników z branży budowlanej.
 14. Ulgi podatkowe w podatku CIT.
 15. Możliwość stosowania stawki 9% podatku – warunki i ograniczenia.
 16. Estoński CIT – alternatywa dla Spółek z branży budowlanej?

 

Temat 3 – Koszty podatkowe w branży budowlanej.

 1. Pojęcie kosztu podatkowego – definicja ogólna (art. 15).
 2. Wyłączenia z kosztów podatkowych w branży budowlanej – studium przypadków – art. 16.
 3. Szczególne przypadki kosztów podatkowych dla branży budowlanej.
  • Koszty sprzedaży lokali, czynności deweloperskie.
  • Szczególne rodzaje kosztów:
   • wykonanie zastępcze,
   • odpłatne zajęcie pasa drogowego,
   • przebudowa drogi publicznej.
  • Wycinka drzew i krzewów, infrastruktura wodno–kanalizacyjna i energetyczna.
  • Kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza.
  • Problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług budowlanych.
  • Straty inwentaryzacyjne.
  • Likwidacja środków trwałych.
  • Koszty zaniechanych inwestycji.
  • Wykonawstwo zastępcze.
  • Usunięcie / nasadzenie drzew.
  • Zajęcie pasa drogowego.
  • Przebudowa dróg i infrastruktury.
 4. Korygowanie kosztów uzyskania przychodów – zasady podatkowe.
 5. Rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum- zasady szczególne.
 6. Koszty używania samochodów osobowych.
  • Amortyzacja samochodów osobowych stanowiących środki trwałe.
  • Ograniczenia dotyczące kosztów używania / eksploatacji samochodów osobowych.
 7. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego.
  • Podatek od nieruchomości jako koszt uzyskania przychodów w CIT/PIT.
  • Zaległość w podatku od nieruchomości, a koszty uzyskania przychodów.
  • Rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie.
 8. Ograniczenia KUP.
  • Mechanizm kosztów finansowania dłużnego.
  • Zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych.
  • Płatności gotówkowe.
 9. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – koszty podatkowe.
 10. Akcje marketingowe w branży budowlanej – zasady rozliczenia.
 11. Amortyzacja środków trwałych w branży budowlanej.
 12. Ulga na złe długi w podatku CIT i PIT.
  • Konsekwencje po stronie dłużnika i wierzyciela.
  • Zakres i mechanizm stosowania, sposób naliczania terminu wystąpienia.
  • Ograniczenia w transakcjach.

 

Prowadzący

Jakub Boberski – doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy). Wykładowca na studiach podyplomowych „Rachunkowość i Podatki”, „Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami” na Uniwersytecie Ekonomicznym.

 

Grzegorz Tomala – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w prawie podatkowym, w szczególności w problematyce VAT. Były pracownik Izby Skarbowej, autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego na łamach prasy fachowej, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT. Współpracuje z internetowym Portalem Finansowo-Księgowym. Stały współpracownik naszej firmy.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.490,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca