Kurs kadry i płace dla średniozaawansowanych

Strona Główna / Kursy / Kursy Kadrowo-Płacowe

Pragniesz poszerzyć zasób swojej wiedzy w kwestii nabycia praktycznych umiejętności związanych z zatrudnianiem pracowników? Chcesz wiedzieć jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z kursu kadrowo-płacowego dla średniozaawansowanych, a planowanie czasu pracy czy wypłata świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy nie będzie stanowiła dla Ciebie żadnego problemu! Zaufaj naszym ekspertom, a będzie to kluczem do Twojego sukcesu! Specjaliści w kadrowo-płacowej dziedzinie zwrócą Twoją uwagę na najczęstsze błędy dotyczące stosowania przepisów prawa pracy. Pokażą Ci również skuteczne sposoby na ich uniknięcie. Rozwieją także wszystkie Twoje wątpliwości zgłaszane przez pracowników, które dotyczą dokumentacji pracowniczej.

Szkoląc się z zakresu kadr i płac zyskasz szereg korzyści. Kurs wyposaży Cię w odpowiednią wiedzę dotyczącą:

  • rozwiązywania trudnych zadań w procesie naliczania płac,
  • zminimalizowania liczby wątpliwych kwestii pojawiających się podczas naliczania płac,
  • wzmocnienia efektywności obecnie realizowanych obowiązków pracowniczych.

Pamiętaj! Nabyte umiejętności umożliwią Ci projektowanie systemów wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i instytucjach. Będzie to możliwe dzięki określeniu form wynagrodzeń, identyfikacji składników wynagrodzenia, projektowaniu systemów premiowania i nagradzania jak również określeniu wartości innych dopłat i dodatków.

Realizujesz w przedsiębiorstwie zadania kadrowo-płacowe? Odpowiadasz za dokumentację i rozliczenia podatkowe? Zajmujesz stanowisko pracownika działu kadrowo-płacowego oraz księgowego? A może prowadzisz biuro rachunkowe bądź jesteś jego pracownikiem lub interesuje Cię zdobycie konkretnego zasobu informacji z dziedziny kadr i płac? Jeśli Twoja odpowiedź na minimum jedno z powyższych pytań jest prawidłowa, to nasze szkolenie adresujemy właśnie do Ciebie! Skorzystaj z szansy na poszerzenie swoich umiejętności, gdyż taka okazja może się nie powtórzyć. Nie zaprzepaść swojej szansy!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie Kadry i Płace online dla średniozaawansowanych:

Kurs w trybie Online. Czas trwania: 10 spotkań po 6 godzin zegarowych, termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).

Darmowe konsultacje: 
w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem. Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!

 

Kurs Kadry i Płace online dofinansowany

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

  1. Dodaj wybrany kurs do koszyka.
  2. Przy opcji płatności zaznacz zaznacz „Dofinansowanie”.
  3. Poczekaj na kontakt naszego działu sprzedaży w celu ustalenia szczegółów.

LUB Przejdź do zakładki „dofinansowanie” i umów bezpłatną rozmowę.

Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Informacje dodatkowe

Miejsce Kursu

Bydgoszcz, Chojnice, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Katowice, Kielce, Kraków, Krosno, Legnica, Leszno, Lublin, Łódź, Olsztyn, Online, Opole, Ostrów Wielkopolski, Piaseczno, Poznań, Rzeszów, Siedlce, Szczecin, Toruń, Tychy, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

Program

 

 

Moduł I: Kadrowy

Temat 1 – Organizacja formalnych kwestii w dokumentach wewnątrzzakładowych.

1. Formalności w zakresie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy:
2. Zatrudnienie czy umowa cywilna? Korzyści i ograniczenia różnych form współpracy.
3. Stosunek pracy – po co aż 4 rodzaje umów o pracę
4. Zmiana treści stosunku pracy oraz ustanie stosunku pracy
5. Umowy cywilno-prawne
6. Podstawy i zasady nawiązywania stosunków pracy po najnowszych zmianach
7. Nowe zasady wydawania świadectw pracy przez podmiot zatrudniający
8. Praca zdalna, przestój i inne możliwości pracodawcy w czasie epidemii COVID-19:
9. Granice kontroli pracowników – zasady stosowania przez pracodawcę środków audiowizualnych w miejscu pracy w celach kontrolnych pracowników
10. Problemy praktyczne:
11. Kary za nieprawidłowości w zakresie nawiązywania i/lub rozwiązywania stosunku pracy oraz w zakresie umów cywilnoprawnych

Temat 2 – Dokumentacja pracownicza oraz urlopy.
1. Dokumentacja pracownicza
2. Urlop wypoczynkowy
3. Urlop bezpłatny:
4. Urlopy dodatkowe
5. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
6. Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy:
7. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy
8. Urlopy wypoczynkowe ćwiczenia
9. Pozostała dokumentacja pracownicza jaką zarządzają działy kadr

Temat 3 – Uprawnienia i nieobecności związane z rodzicielstwem.
1. Szczególne uprawnienia rodziców:
2. Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem
3. Urlop macierzyński i rodzicielski:
4. Urlop wychowawczy
5. Urlop ojcowski
6. Konieczność przygotowania się na wdrożenie przez RP Dyrektywy Work-Life balance

Temat 4 – Warsztaty z czasu pracy (2 dni)

Dzień 1
1. Kluczowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy:
2. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy po zmianach od 2019 roku.
3. Planowanie czasu pracy
4. Realizacja rozkładu – obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad prawidłowymzarządzaniem czasem pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego
5. Rozliczanie czasu pracy pracownika:
6. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy:
7. Czas pracy w dobie koronawirusa
8. Planowanie czasu pracy pracowników w poszczególnych systemach czasu pracyw praktyce

Moduł II: Płacowy

Temat 1 – Ustalanie wysokości wynagrodzenia (2 dni)

Dzień 1

1. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia. Zmiany podatkowe w 2022 roku (kwota wolna, próg dochodu, ulgi)
2. Lista płac – składka zdrowotna obniżona do poziomu hipotetycznej zaliczki na PIT
3. Ewidencja wynagrodzenia pracownika, okresy przechowywania
4. Reguły systemu wynagradzania obligatoryjnych składników wynagrodzeniapracownika
5. Zmniejszenia wynagrodzenia z powodu nieprzepracowania pełnego miesiąca
6. Jak dokonać korekty wynagrodzenia w przypadku otrzymania zwolnienia lekarskiegopo terminie wypłaty?
7. Reguły systemu wynagradzania fakultatywnych składników wynagrodzeniapracownika – ujęcie składkowe i podatkowe
8. Najczęściej popełniane błędy przy dokonywaniu obliczeń składników płacowych
9. Lista płac – przychody zwolnione z opodatkowania i oskładkowania
10. Lista płac – świadczenia rzeczowe dla pracownika ze środków obrotowych
11. Inne rozrachunki z pracownikami – ujęcie składkowe i podatkowe
12. PPK
13. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu przez pracownika nadpłaconegowynagrodzenia?
14. Przekroczenie limitu składek emerytalno- rentowych, ustalanie średniego wskaźnikaskładek do kalkulacji listy płac
15. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi pobranych składekemerytalnych i rentowych i niedopłaty składki zdrowotnej?

Dzień 2

1. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych
2. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
3. Odwołanie pracownika z urlopu a rekompensata
4. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
5. Nieświadczenie pracy a wynagrodzenie dla pracownika
6. Wypłaty dla pracownika w trakcie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego.
7. Świadczenia przyznawane byłym pracownikom.
8. Wynagrodzenie dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądu.

Temat 2 – Zasady rozliczenia świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem

Temat 3 – Umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne umowy cywilnoprawne

Temat 4 – Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac

Prowadzący

Andrzej Radzisław – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.Trener z ponad 19 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej. Od wielu lat współpracuje z Rzeczpospolitą, Gazetą Prawną, wydawnictwem GOFIN, WIP, BECK.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,5/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,4/6

 

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,7/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,7/6

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

W 2021 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

3.190,00 3.490,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca