Kurs rachunkowości dla średniozaawansowanych

Strona Główna / Kursy / Kursy księgowe

Pewnie wielokrotnie zastanawiałeś się nad tym jak zrozumieć kluczowe zasady rachunkowości oraz metodologię ich stosowania w praktycznym działaniu. Zdradzimy Ci klucz do sukcesu! Jest nim kurs rachunkowości dla średniozaawansowanych! Krok po kroku, w prosty i logiczny sposób będziesz wprowadzony w tajniki księgowości, dlatego nie czekaj i skorzystaj ze szkolenia już dziś!

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości? Jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać! Zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkich chętnych, którzy przygotowują się do podjęcia pracy w działach księgowości oraz osoby posiłkujące się podstawowymi informacjami z tej dziedziny. Jesteś pracownikiem działu księgowości? Prowadzisz biuro rachunkowe? Specjalizujesz się w obowiązkach rachunkowych i jesteś gotowy poszerzać swoje umiejętności?

Pomoże Ci w tym nasz wysokiej klasy specjalista Jarosław Stankiewicz, który pełni funkcję biegłego rewidenta. Posiada on 25-letni staż pracy na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Nasz trener od wielu lat zajmuje się szkoleniami w obszarach m.in. rachunkowości, finansów, zarządzania. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami oraz nabycie praktycznych umiejętności, które można wykorzystać w realizowaniu codziennych obowiązków pracowniczych.

Zaufaj naszemu specjaliście, a nabyta wiedza przełoży się na świetnie wyniki w wykonywaniu zadań, które mogą być prostą drogą do Twojego awansu! Warto podjąć to wyzwanie, gdyż ciężka praca zawsze popłaca!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie rachunkowości dla średniozaawansowanych:

Kurs w trybie Online.

Czas trwania: 6 spotkań po 6 godzin zegarowych, termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).

Darmowe konsultacje: 
w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.

 

Kurs rachunkowości dofinansowany

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

  1. Dodaj wybrany kurs do koszyka
  2. Przy opcji płatności zaznacz zaznacz „Dofinansowanie”.
  3. Poczekaj na kontakt naszego działu sprzedaży w celu ustalenia szczegółów.

LUB[

Przejdź do zakładki „dofinansowanie” i umów bezpłatną rozmowę.
Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej. 

Informacje dodatkowe

Miejsce Kursu

Kraków, Łódź, Online, Rzeszów, Warszawa, Wrocław

Program

 

 

Struktura prawno – dokumentacyjna rachunkowości.

1. Podstawy rachunkowości
2. Definicja rachunkowości oraz kluczowe pojęcia z zakresu rachunkowości
3. Zasady, funkcje, struktura, cechy rachunkowości
4. Podstawy prawne rachunkowości. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenia
wykonawcze do ustawy
5. Dokumentacja zdarzeń gospodarczych
6. Dowody księgowe- charakterystyka i klasyfikacja
7. Obieg dowodów księgowych
8. Księgi rachunkowe
9. Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych ( dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz)
10. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych
11. Zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
12. Poprawianie błędów w zapisach księgowych

Ewidencja zdarzeń gospodarczych oraz środki trwałe.

1. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
2. Konto księgowe- pojęcie i klasyfikacja
3. Pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont
4. Ewidencja syntetyczna i analityczna
5. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych
6. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych
7. Konta pozabilansowe – charakterystyka
8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
9. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – pojęcie, struktura, charakterystyka
10. Wycena bieżąca i bilansowa
11. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
12. Amortyzacja bilansowa i podatkowa
13. Środki trwałe w budowie- ich ujęcie i ujawnienie

Organizacja rachunkowości oraz Inwentaryzacja.

1. Organizacja rachunkowości jako proces
2. Dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości
3. Inwentaryzacja- pojęcie, zasady, rodzaje, metody i terminy
4. Ustalanie, rozliczanie i ewidencja różnic Inwentaryzacyjnych
5. Funkcjonalna kontrola wewnętrzna
6. Lean accounting

Struktura bilansu oraz gospodarka materiałowa.

1. Bilans. Aktywa i pasywa
2. Struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania
3. Aktywa trwałe i obrotowe
4. Kapitał własny i obcy
5. Inwentarz i bilans – układ oraz zasady sporządzania
6. Analiza bilansu w różnych układach
7. Wskaźniki pomiaru informacji w bilansie
8. Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego
9. Materiały i towary rodzaje, dokumentacja
10. Zasady wyceny materiałów i towarów- wycena przychodu i rozchodu
11. Ewidencja materiałów i towarów
12. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów i ich rozliczanie
13. Ewidencja reklamacji i opakowań zwrotnych

Rachunek zysków i strat oraz rozliczenie kosztów.

1. Rachunek zysków i strat. Koszty i przychody
1. Pojęcie kosztów i przychodów
2. Przychody i koszty działalności operacyjnej
3. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
4. Przychody i koszty finansowe
5. Straty i zyski nadzwyczajne
6. Zasady ustalania wyniku finansowego
7. Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym
8. Analiza rachunku zysków i strat
9. Rachunek kosztów – koszty podstawowej działalności operacyjnej
10. Koszty działalności – pojęcie, istota i klasyfikacja
11. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów
12. Ewidencja i rozliczanie kosztów
13. Zmiana stanu produktów
14. Rozliczanie międzyokresowe kosztów
15. Rozliczanie międzypodmiotowe kosztów

Ewidencja Inwestycji oraz zarządzanie rozrachunkami.

1. Pojęcie, charakterystyka i ewidencja inwestycji
2. Inwestycje krótko- i długoterminowe
3. Aktywa pieniężne- charakterystyka
4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
5. Inne środki pieniężne
6. Inne aktywa pieniężne
7. Rozrachunki
8. Rozrachunki- klasyfikacja, istota , wycena, ewidencja
9. Należności krótko- i długoterminowe
10. Zobowiązania krótko- i długoterminowe. Rezerwy na zobowiązania
11. Rozrachunki krajowe oraz wyrażone w walutach obcych ( ustalenie różnic kursowych)
12. Rozrachunki wątpliwe i sporne , odpisy aktualizujące należności

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.990,00 2.190,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca