Kurs gospodarowanie odpadami w ochronie środowiska – krok po kroku

Rozpoczynasz swoją przygodę zawodową z ochroną środowiska, w tym gospodarką odpadami? A może jesteś zainteresowany zdobyciem lub podniesieniem swoich kwalifikacji dotyczących wymagań prawnych w tym obszarze?

Dobrze trafiłeś! Zapraszamy na nasz nowy Kurs gospodarowanie odpadami w ochronie środowiska – krok po kroku. Jest on odpowiedzią na potrzeby osób z wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, urzędów oraz instytucji.

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych informacji i wskazówek, jak poprawnie zarządzać odpadami oraz jak poruszać się w systemie BDO nie narażając firmy na kary finansowe.

Na kursie zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • jak klasyfikować odpady oraz jakie są konsekwencje za ich nieprawidłowe sklasyfikowanie;
 • jakie podmioty są zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
 • ewidencjonowanie odpadów w rejestrze BDO;
 • kto ma obowiązek składać sprawozdanie o wytwarzanych odpadach;
 • oraz wiele innych!

 

Zaufaj naszemu specjaliście, a nabyta wiedza przełoży się pozytywnie na Twoją efektywność i skuteczność w pracy!

Opis

Dodatkowe informacje o kursie gospodarowanie odpadami:

 • Kurs w trybie Online.
 • Czas trwania: 3 spotkania po 6 godzin zegarowych,
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!
 • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

Program

Temat 1 – Decyzje i podstawowe definicje w gospodarce odpadami, obowiązki posiadaczy odpadów:

 1. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, firmie, biurze:
  • źródła wytwarzanych odpadów;
  • prawidłowa klasyfikacja odpadów;
  • definicje: odpady komunalne, biurowe, przemysłowe, budowlane;
  • kiedy firma staje się wytwórcą odpadów w ramach świadczonej usługi;
  • definicja gospodarki odpadami i gospodarowania odpadami.

 

 1. Klasyfikacja odpadów:
  • katalog odpadów – krok po kroku;
  • kryteria klasyfikacji wytworzonych odpadów;
  • kiedy odpad klasyfikujemy jako poprodukcyjny, a kiedy jako komunalny;
  • kiedy opakowanie jest odpadem komunalnym;
  • konsekwencje za nieprawidłowo sklasyfikowane odpady.

 

 1. Produkt uboczny, utrata statusu odpadu:
  • kiedy odpad staje się produktem ubocznym;
  • kiedy odpad traci status odpadu;
  • magazynowanie odpadów z produktem ubocznym;
  • ewidencja produktu ubocznego.

 

 1. Decyzje w obszarze gospodarki odpadami:
  • wytwarzanie odpadów – jaki podmiot jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie;
  • zbieranie odpadów – kiedy jest wymagane;
  • przetwarzanie odpadów – kiedy jest wymagane;
  • transport odpadów – świadczenia usługi transportu.

 

 1. Pytania, dyskusja.

 

 

Temat 2 – Ustawa o odpadach – obowiązki podmiotów gospodarujący odpadami, odpowiedzialność administracyjna w gospodarce odpadami . Ustawa o opakowaniach – podstawowe obowiązki przedsiębiorcy:

 1. Podstawowe definicje „odpadowe”:
  • wytwórca;
  • posiadacz;
  • pośrednik;
  • sprzedawca;
  • zbieracz – czy zawsze jest posiadaczem odpadów?

 

 1. Baza danych o odpadach – BDO:
  • czy każdy wytwórca odpadów musi być wpisany;
  • rozporządzenie z 23 grudnia 2019 r. zwalniające z prowadzenia ewidencji;
  • podmiot wprowadzający po raz pierwszy na rynek polski towar w opakowaniach – obowiązki;
  • kto jest zobowiązany do umieszczania nr BDO na dokumentach;
  • karty ewidencji odpadów – czy każdy pomiot musi je prowadzić;
  • odpady komunalne, a rejestr BDO.

 

 1. Ewidencja odpadów:
  • ewidencja uproszczona;
  • ewidencja pełna;
  • karty ewidencji odpadów;
  • karty przekazania odpadów;
  • podstawowa charakterystyka odpadu/testy zgodności;
  • karta ewidencji odpadu niebezpiecznego;
  • konsekwencje karne za brak lub nieprawidłowo prowadzoną ewidencję.

 

 1. Odpowiedzialność za przekazane odpady:
  • posiadacz odpadów;
  • transportujący odpady;
  • pośrednik w odpadach;
  • sprzedawca odpadów;
  • osoba fizyczna.

 

 1. Ustawa opakowaniowa:
  • kogo dotyczy;
  • kim jest wprowadzające opakowania/produkty w opakowaniach;
  • ewidencja;
  • sprawozdawczość;
  • mandaty/decyzje administracyjne.

 

 1. Kontrola WIOŚ:
  • kontrola planowana/kontrola interwencyjna;
  • udział w kontroli;
  • odmowa podpisania protokołu;
  • przesłuchanie kontrolującego;
  • mandaty/decyzje administracyjne.

 

 

Temat 3 – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO):

 1. BDO – rejestr podmiotów:
  • jakie podmioty mają obowiązek zarejestrować się w systemie BDO;
  • jakie podmioty wpisywane są do BDO „z urzędu”;
  • jakie podmioty są zwolnione z wpisu do BDO;
  • kryteria rejestracji dla podmiotów wytwarzających odpady.

 

 1. Wniosek rejestrowy:
  • sporządzenie;
  • wysłanie;
  • sposób rejestracji po raz pierwszy.

 

 1. Pierwsze i kolejne logowania do BDO:
  • przypisanie konta podmiotu do użytkownika;
  • siedziba podmiotu – dodawanie miejsc prowadzenia działalności;
  • odpady wytwarzane na terenie całego kraju – świadczenie usług, inwestycje liniowe.

 

 1. Tworzenie kont użytkowników:
  • użytkownik główny i jego rola w BDO;
  • użytkownik podrzędny i jego rola w BDO;
  • czy ilość użytkowników w BDO jest ograniczona?;
  • kto może być użytkownikiem głównym, a kto podrzędnym.

 

 1. Wniosek aktualizacyjny, wniosek o wykreślenie:
  • tworzenie wniosku;
  • zasada wykorzystania wniosku aktualizacyjnego;
  • kiedy tworzymy wniosek o wykreślenie.

 

 1. Ewidencja odpadów w rejestrze BDO:
  • podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji w BDO;
  • ewidencja uproszczona – karta przekazania odpadu;
  • ewidencja pełna – karta ewidencyjna + karta przekazania odpadu;
  • tworzenie i wypełnianie kart ewidencji odpadów;
  • tworzenie i wypełnianie kart przekazania odpadów;
  • planowana zatwierdzona karta przekazania odpadów – różnice;
  • karta ewidencji odpadu, a stany magazynowe;
  • wycofanie karty przekazania odpadu;
  • odrzucenie karty przekazania odpadu, korekta i ponowne zatwierdzenie.

 

 1. Opłata rejestrowa; opłata roczna w BDO:
  • jakich podmiotów dotyczy;

 

 1. Kogo dotyczy umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach?

 2. Sprawozdawczość w odpadach krok po kroku:
  • kto ma obowiązek składać sprawozdanie o wytwarzanych odpadach?
  • uprawnienia do sporządzenia sprawozdania;
  • uprawnienia do wysłania sprawozdania;
  • korekta sprawozdania.

 

 1. BDO – kary administracyjne; grzywna.

 2. Zajęcia praktyczne – szkolenia stacjonarne/on-line praca na screenach:
  • rejestracja w BDO: użytkownik główny, użytkownik podrzędny;
  • przypisanie konta do podmiotu;
  • wybór miejsca prowadzenia działalności (MPD);
  • menu w BDO (rejestracja, rejestr podmiotów), wnioski, ewidencja odpadów, sprawozdawczość;
  • tworzenie wniosków: rejestracyjny, aktualizacyjny, o wykreślenie;
  • ewidencja odpadów: tworzenie i wypełnianie karty ewidencyjnej;
  • karta przekazania odpadów: przekazujący, transportujący, przejmujący – obowiązki
  • wynikające z ustawy o odpadach oraz BDO;
  • sprawozdawczość: komunalna, gospodarka odpadami, opakowaniowa.

 

 1. Administracyjne kary pieniężne w gospodarce odpadami, w tym w BDO.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.290,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca