Projekt „(Re)start zawodowy II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Wektor Szymon Trzemżalski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy.

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy -projekty konkursowe.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

Dofinansowanie projektu: 4 498 676 83 zł

Wkład UE: 4 025 131,90 zł

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej wśród 180 osób o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, pozostających poza rynkiem pracy.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa.
Formularz rekrutacyjny – Word
Formularz rekrutacyjny – PDF

 

Harmonogramy spotkań z doradcą:

Harmonogram spotkań z doradcą 28.04.2022.

Harmonogram 5.05.2022 >>

Harmonogram 17.05.2022 >>