Kasa online – czy można ją wyłączać? Najnowsza interpretacja fiskusa.

Obowiązek rejestrowania sprzedaży

W listopadzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął kilka spraw dotyczących stosowania kasy rejestrującej sprzedaż detaliczną. W interpretacji indywidulanej z dnia 6 listopada 2023 r., nr 0112-KDIL3.4012.528.2023.1.MC wypowiedział się w sprawie konieczności zainstalowania kasy fiskalnej w sali zabaw, do której dzieci przychodzą z rodzicami i bawią się pod ich opieką. Na sali zabaw znajduje się małpi gaj, baseny z kulkami, zjeżdżalnie, mała trampolina oraz szereg zabaw od klocków XXL po kuchnie, gry, książki, domek dla lalek. W ofercie sprzedaży sala zabaw ma także m.in. organizację urodzin, sprzedaż słodyczy, baloników, lodów w opakowaniach oraz napojów. Dodatkowo za barkiem rodzice dzieci, które korzystają z sali zabaw, mogą zakupić kawę lub herbatę. Dyrektor uznał, iż podatnik prowadzący salę zabaw, nie może skorzystać z żadnego ze zwolnień z fiskalizacji w związku z faktem, że dostarcza na rzecz konsumentów gotowe do spożycia napoje i świadczy usługę gastronomiczną. Tym samym podatnikowi nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej ze względu na nieprzekroczenie obrotu 20.000 zł, jako, że świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnej placówce gastronomicznej, do których zastosowanie ma § 4 ust. 1 pkt 2 lit i) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2021 r., poz. 2441).

Obowiązku rejestrowania sprzedaży detalicznej w kasie nie będzie miała jednak podatniczka, która prowadzi zajęcia fitness on-line, wykorzystująca zewnętrzną platformę umożliwiającą prowadzenie webinariów sportowych. Dostęp do prowadzonych przez nią zajęć można wykupić za pośrednictwem systemu płatności on-line PayU wybierając przelew on-line, przelew tradycyjny lub płatność za pomocą Blik. Środki w pierwszej kolejności wpływają na konto w systemie PayU, a dopiero potem są ręcznie wypłacane na firmowe konto bankowe. Dyrektor w interpretacji z 14 września 2023 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.386.2023.1.DK w tym przypadku przyjął, iż wykonywane przez podatniczkę czynności nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień, a więc nie są objęte obowiązkiem fiskalizacji. Podatniczka może zatem na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego, stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania zajęć fitness on-line, za które otrzyma zapłatę w całości na rachunek bankowy, o ile z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Najnowsza interpretacja fiskusa

Z kolei pismem z dnia 9 listopada 2023 r. organ zajął stanowisko w sprawie możliwości włączenia kasy on-line wyłącznie w czasie rejestrowania za jej pomocą sprzedaży wykonywanych usług. Podatnik, który złożył wniosek o sporządzenie interpretacji zajmuje się wykonywaniem mebli na wymiar i usług stolarskich. Działalność prowadzi w miejscu zamieszkania (projektowanie mebli) i w wynajmowanym warsztacie w pobliskiej miejscowości. Uzgodnienia co do projektu i pomiaru prowadzone są w domach klientów. Należność za usługę otrzymuje w chwili ostatecznej realizacji zamówienia w siedzibie klienta. Sprzedaż rejestruje przy zastosowaniu kasy rejestrującej on-line. Jego kasa wyłącza się po 15 min. bezczynności. Kasa nie może stać w warsztacie ze względu na duże zapylenie, co może spowodować jej uszkodzenie. Podatnik zapytał, czy kasę rejestrującą ma włączać co 15 minut tj. za każdym razem, gdy się wyłączy, czy też może włączyć tylko w sytuacji, gdy dochodzi do sprzedaży usługi? Odpowiadając na pytanie podatnika fiskus zauważył, iż kasa on-line powinna zapewniać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą, a CRK w czasie prowadzenia sprzedaży wymagającej zaewidencjonowania na kasie rejestrującej, przez co należy rozumieć także gotowość podatnika do dokonywania takiej sprzedaży. Zatem jeżeli podatnik ma otwarty punkt handlowy, w którym dokonuje sprzedaży, np. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to kasa, za pośrednictwem której dokonuje ewidencjonowania tej sprzedaży, powinna być w czasie otwarcia tego punktu połączona z Internetem. To oznacza, że kasa on-line nie musi być włączona w momencie, gdy podatnik nie dokonuje sprzedaży usług. Dopiero w momencie wykonania mebli i ich montażu u klienta dochodzi do sprzedaży. Zatem w tej sytuacji, kasa powinna być połączona z Internetem w chwili otrzymania należności po ostatecznej realizacji zamówienia (tj. sprzedaży) w siedzibie klienta. Podkreślenia bowiem wymaga, że kasa on-line powinna zapewniać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a CRK w czasie prowadzenia sprzedaży. Organ stwierdził, że podatnik nie musi włączać posiadanej kasy on-line co 15 minut, tj. za każdym razem, gdy się wyłączy. Kasa nie musi być włączona i podłączona do Internetu, w chwili gdy nie jest możliwe dokonanie sprzedaży. Jednakże podatnik powinien kasę fiskalną on-line mieć włączoną i połączoną z Internetem w czasie, gdy istnieje choćby potencjalna możliwość sprzedaży usług. W omawianej sprawie kasa on-line musi być włączona i musi mieć zapewnione połączenie z Internetem w chwili otrzymania należności po ostatecznej realizacji zamówienia w siedzibie klienta.

Karty sportowe dla pracowników – możliwość korzystania ze zwolnienia

W piśmie z 30 października 2023 r., nr. 0114-KDIP1-3.4012.478.2023.1.AMA z kolei skarbówka wypowiedziała się w sprawie możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej przekazania kart sportowych pracownikom i współpracownikomz przeznaczeniem dla nich i ich rodzin, przy założeniu, że wartość świadczenia potrącana jest z wynagrodzenia odpowiednio pracowników lub współpracowników. Organ stwierdził w interpretacji, iż przekazanie kart pracownikom oraz dla ich dzieci lub osób towarzyszących pracownikom, których wartość potrącana jest z wynagrodzenia pracowników, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień, ponieważ jest to świadczenie usług przez podatnika na rzecz swoich pracowników, czyli osób zatrudnionych na umowę o pracę. Z kolei sprzedaż kart sportowych na rzecz osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia), w tym również sprzedaż kart przeznaczonych dla dzieci i osób towarzyszących osób współpracujących, podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Nie będzie korzystać ze zwolnienia. Natomiast sprzedaż kart na rzecz osób fizycznych, współpracujących w ramach kontraktów menedżerskich, na podstawie których menedżerowie zarządzają przedsiębiorstwem w ramach działalności wykonywanej osobiście przy wykonywaniu działalności gospodarczej, w tym również sprzedaż kart przeznaczonych dla ich dzieci i osób towarzyszących, w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej, albowiem nie jest to sprzedaż detaliczna. 

Artykuł napisany przez:

kica

Jolanta Kica

Doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości.

Inne wpisy:

Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości – kryteria wielkości jednostek
Podatek wyrównawczy od wielkich korporacji już od 2025 roku?
Najem prywatny – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT
Koszty podatkowe oraz wydatki na cele mieszkaniowe
Najnowsze wyroki NSA, z którymi warto się zapoznać