KSeF – podsumowanie spotkania w Ministerstwie Finansów z dnia 02.02.2024 r.

Co zostało przekazane na spotkaniu:

 • obowiązkowy KSeF na pewno będzie wdrożony – od tego nie ma odwrotu,
 • termin wdrożenia KSeF z początkiem lipca tego roku musiał zostać przesunięty, bo nie było możliwości na zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
 • MF obawiał się, że system nie zapewni niezbędnej wydajności i w kluczowych okresach jest ryzyko, że nie będzie działał sprawnie,
 • nowa data wejścia w życie KSeF zostanie ogłoszona na przełomie kwietnia i maja 2024,
 • rozporządzenia techniczne mają być wydane jak najszybciej, żeby umożliwić dokończenie projektów wdrażania KSeF w największych firmach, które są już bardzo mocno zaawansowane,
 • w najbliższym czasie ruszą konsultacje społeczne w zakresie KSeF (przedmiotem dyskusji na spotkaniu była koncepcja podziału na grupy konsultacyjne; po zebraniu dodatkowych sugestii i propozycji w drodze pisemnej 9 lutego ma zostać ogłoszony podział na grupy konsultacyjne
  i zasady zgłaszania się do tych grup),
 • kwestie, których MF nie chciałby zmieniać to: data wystawienia faktury, wprowadzenie modyfikacji w strukturze logicznej, rezygnacja z konieczności pobrania nr KSeF a także obowiązku podawania KSeF w płatnościach,
 • wydłużenie terminu na przesłanie faktur offline,
 • obszary wskazane przez MF jako tematy do dyskusji: odroczenie poszczególnych terminów ustawowych (sankcje, podatnicy zwolnieni, faktury wystawiane z kasy rejestrującej i paragony z NIP), obowiązek podawania numeru KSeF w płatnościach i MPP; wystawianie faktur w KSeF dla konsumentów B2C.

 

 

Poza tym z istotnych kwestii prezentowane/przedyskutowane były następujące zagadnienia:

 1. Zapowiedź aktywnego działania z organizacjami, w tym grupy robocze pracujące w formule hybrydowej.
 2. Obawy odnośnie wydajności systemu, że na koniec miesiąca jak wszyscy będę wystawiać faktury to padnie.
 3. Podziękowanie za artykuły i wystąpienia – zaznaczyli, że to źródło informacji o potencjalnych problemach, że to śledzą i wykorzystują.
 4. Intencja jest, żeby nie dokonywać niepotrzebnych zmian i nie podnosić kosztów wdrożeń.
 5. Przyznali, że dla małych przedsiębiorców została zaniedbana działalność komunikacyjna. Obecnie w Urzędach są oddelegowane na szkolenia, po 2 osoby w małych oraz 3 osoby
  w większych, jak edukować przedsiębiorców.
 6. Ma działać nowy system infolinii prowadzonej przez KIS – będą tam dostępne dodatkowe przeszkolone osoby. 
 7. Zachęta do zgłoszenia uwag do zaproponowanego podziału na grupy robocze i dedykowane im zagadnienia (I. Techniczna – księgowi, IT – nowe procedury i specyfikacje, II. Duże i średnie firmy, Jednostki Samorządu Terytorialnego – rozwiązania automatyzujące, dedykowane funkcjonalności; III. Małe i mikro firmy, rolnicy ryczałtowi – jak się przygotować, dostęp do bezpłatnych narzędzi i korzystanie z nich; IV. Wyjaśnienia, szkolenia, komunikacja – materiały informacyjne, podręczniki, broszury, potrzeby komunikacyjne). 
 8. Pojawił się postulat, aby grupy robocze funkcjonowały po wejściu w życie KSeF, żeby dyskutować i identyfikować problemy jakie mogą pojawić się w praktyce.
 9. Do końca marca mają być przygotowane propozycje zmian do konsultacji, proces legislacyjny będzie kończył się w czerwcu.

Artykuł napisany przez:

Iwona Biernat-Baran

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej. Specjalizuje się w podatkach pośrednich oraz w procedurze podatkowej. Prowadzi szkolenia związane z podatkiem VAT, z kontrolą podatkową oraz postępowaniem podatkowym. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Inne wpisy:

Koszty podatkowe oraz wydatki na cele mieszkaniowe
Najnowsze wyroki NSA, z którymi warto się zapoznać
VAT na żywność - koniec z 0% podatkiem. Przegląd najnowszych interpretacji KIS
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych od 1 stycznia 2024 roku
Estoński CIT - przełomowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.