VAT na żywność – koniec z 0% podatkiem. Przegląd najnowszych interpretacji KIS

Temat 1: 1 kwietnia 2024 r. powrócił 5% VAT na podstawowe produkty spożywcze.

Ministerstwo Finansów przedstawiło 12 marca br. informację o tym, że w związku z najnowszymi odczytami inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów, podjęto decyzję o nieprzedłużaniu po dniu 31 marca 2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze.

W wyniku powyższego, wraz z końcem marca wygasło rozporządzenie obniżające stawkę VAT na żywność do wartości zerowej. Tym samym od poniedziałku 1 kwietnia podatek wraca do dawnej, 5-cio procentowej wysokości.

Stawka 5%. VAT po zmianach obejmuje:

  • mięso i ryby oraz przetwory z nich,
  • mleko i produkty mleczarskie,
  • jaja,
  • miód naturalny,
  • orzechy,
  • warzywa i owoce oraz ich przetwory,
  • tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne,
  • zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo oraz pieczywo cukiernicze,
  • określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Resort przypomniał, że obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązuje od 1 lutego 2022 roku. Została wprowadzona przy odczycie inflacji za styczeń 2022 roku na poziomie 9,2% w ujęciu rocznym.

Zgodnie z opinią MF, według wstępnych danych GUS inflacja w styczniu br. obniżyła się do 3,9% (r/r) i było to najniższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w tym ujęciu od marca 2021 r. Wyraźnie spadło także roczne tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych – do 4,9% w styczniu br. (tj. najniżej od września 2021 r.).

 

Temat 2: Samochód w kosztach podatkowych – nawet gdy właściciel nie ma prawa jazdy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że samochód można rozliczyć w kosztach firmy nawet wtedy, gdy sam przedsiębiorca nie ma uprawnień do kierowania pojazdami.

Wnioskodawca wskazał, że ze względów zdrowotnych nie może posiadać prawa jazdy, lecz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której obsługuje Klientów z całej Polski, do których musi osobiście dojechać. Wnioskodawca, w ramach obsługi Klientów, zobligowany jest również dojeżdżać do urzędów oraz sądów. Podatnik planuje więc dokonać zakupu samochodu osobowego, którego będzie współwłaścicielem. W związku z brakiem prawa jazdy, przy używaniu samochodu korzystać będzie z pomocy osób posiadających stosowne uprawnienia. Co istotne, samochód używany będzie również do celów prywatnych, takich jak m.in. wyjazdy na zakupy, wyjazdy na urlopy.

Przedsiębiorca, możliwość rozliczenia pojazdu w kosztach firmowych mimo braku posiadania odpowiednich uprawnień argumentował tym, że przepisy ustawy o PIT nie uzależniają zaliczenia wydatków dotyczących. nabycia i użytkowania samochodu do kosztów podatkowych od posiadania prawa jazdy przez podatnika.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 8 marca 2024 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.19.2024.4.MAP potwierdził, że taki podatnik będzie uprawniony do rozliczenia w kosztach wydatków poniesionych na nabycie oraz eksploatację auta, proporcjonalnie do udziału we własności samochodu osobowego, zgodnie z ustawowymi ograniczeniami.

 

Temat 3: Wydatek na klimatyzację w rozliczeniu ulgi rehabilitacyjnej.

Za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej uznaje się wydatki na adaptację mieszkania i jego wyposażenie stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wydatkami takimi mogą być koszty poniesione na zakup i montaż klimatyzacji w lokalu mieszkalnym.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, że mieszka z niepełnosprawną córką na ostatnim piętrze, w nasłonecznionym lokalu, w którym temperatury w lato przekraczają 30°C. Ze względu na takie warunki, Wnioskodawca w 2023 roku dokonał zakupu oraz montażu klimatyzacji, w celu ułatwienia córce czynności życiowych, zapobiegając jednocześnie przegrzaniu się jej organizmu. Wnioskodawca uważał, że wydatki te mogą być odliczone w ramach niniejszej ulgi.

Dyrektor KIS potwierdził powyższe stanowisko, przypominając że ulga pozwala odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, w tym m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT).

Artykuł napisany przez:

Dariusz Zygmuntowski

Doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Inne wpisy:

Koszty podatkowe oraz wydatki na cele mieszkaniowe
Najnowsze wyroki NSA, z którymi warto się zapoznać
VAT na żywność - koniec z 0% podatkiem. Przegląd najnowszych interpretacji KIS
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych od 1 stycznia 2024 roku
Estoński CIT - przełomowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.