Lista szkoleń i kursów

Wybierz wg rodzaju:
Wybierz wg kategorii:
Szukaj po miastach:
Wybrane filtry – kliknij w krzyżyk aby usunąć i zacząć od nowa.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14

Składniki listy płac – jak prawidłowo ustalić kwotę brutto? – szkolenie

Ustalanie wynagrodzenia za pracę - szkolenie Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca z uwzględnieniem stanowiska MRPiPS. Wynagrodzenie w przypadku

399,00 

Szkolenie z potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

Potrącenia z wynagrodzeń za pracę, zasiłków, umów - szkolenie Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń: Na etapie zatrudnienia i zwolnienia

399,00 

Płace w przypadkach szczególnych – szkolenie

Naliczenia wynagrodzeń w przypadkach szczególnych Szkolenie z naliczania płac i wynagrodzeń w przypadkach szczególnych ma na celu przybliżenie uczestnikom: Przychód

399,00 

Umowy cywilnoprawne – prawidłowe ustalanie tytułów do ubezpieczeń i rozliczanie – szkolenie

  Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne

399,00 

Obowiązki płatnika, wybrane zagadnienia związane z płatnościami dokonywanymi za jego pośrednictwem – szkolenie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematami takimi jak: Sankcje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym oraz ordynacji podatkowej, związane z 

399,00 

Koszt uzyskania przychodu – szkolenie

Szkolenie podatkowe ma na celu zobrazowanie praktycznych problemów związanych z ujmowaniem  kosztów podatkowych, możliwość aktywowania kosztu podatkowego w związku z

399,00 

Prawo ubezpieczeń społecznych w praktyce szkolenie

Szkolenie dla kadrowych z prawa ubezpieczeń społecznych Celem szkolenie z prawa ubezpieczeń społecznych jest usystematyzowanie wiedzy na temat podlegania składkom

399,00 

Szkolenie – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce

Jesteś osobą odpowiedzialną za obsługę ZFŚS w swoim miejscu pracy i jednocześnie chcesz zapoznać się z aktualnymi informacjami z zakresu funkcjonowania Zakładowego

399,00 

Pułapki i możliwości Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2021 – Szkolenie

Na szkoleniu omówiona będą założenia PPK, ale w ujęciu praktycznym w zakresie praw i obowiązków działu kadr w zakresie planowania, wdrażania

399,00 

Szkolenie Czas Pracy Kierowców i Planowanie Przewozu Drogowego

Biorąc pod uwagę zmiany w prawie dotyczące planowania oraz rozliczania czasu pracy kierowców, wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom  i proponujemy szkolenie

399,00 

Szkolenie Czas Pracy Kierowców – rozliczanie

Nie mamy jakichkolwiek wątpliwości co do posiadanej przez Ciebie wiedzy na temat różnic w specyfice rozliczania czasu pracy i należności przysługujących kierowcom podczas podróży

399,00 

Lista płac – Szkolenie

TEMAT: Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac. Nasze szkolenia płacowe pokazują jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń i

399,00 

Pracownicze Plany Kapitałowe, wdrożenie i rozliczanie – Szkolenie

Sam wiesz najlepiej, że nieznajomość prawa szkodzi. Obowiązki oraz związana z nimi odpowiedzialność za podejmowane przez Ciebie decyzje, wymaga byś

399,00 

Czas pracy kierowców w transporcie drogowym – 2 dni praktycznych warsztatów

Na zajęciach wskazane zostaną najnowsze oraz planowane zmiany w zakresie czasu pracy kierowców. Szkolenie pozwoli przybliżyć zawiłości „pakietu mobilności” oraz jego wpływ

900,00 

Wybierz kurs/szkolenia wg. kategorii: