Szkolenie – Ulga B+R i IP box w praktyce

Szkolenie z rozliczania ulgi IP BOX oraz B+R w przystępny i praktyczny sposób odpowiada na pytania:

 • Jak podwójnie rozliczyć podatkowo koszty działalności B+R?
 • Jak skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanego IP stawką 5%?

 

Na szkoleniu z rozliczania ulg (dla programistów, firm z branży IT) zostaną przedstawione najnowsze interpretacje organów podatkowych dotyczące ulgi IP Box oraz ulgi B+R oraz przykłady wdrożenia obu ulg w różnych rodzajach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ewidencyjnych.

Szkolenie Rozliczanie Ulgi IP BOX skierowane jest nie tylko do zaawansowanych technologicznie dużych firm, ale przede wszystkim do małych i średnich podmiotów, w tym freelancerów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Z kolei pracownicy księgowi zdobędą wiedzę niezbędną do podatkowego oraz rachunkowego rozliczenia ulg w sposób zgodny.

 

Cele szkolenia Rozliczanie ulgi IP BOX oraz B+R:

 1. Zrozumienie koncepcji IP BOX oraz jego roli w zarządzaniu własnością intelektualną.
 2. Poznanie zasad funkcjonowania IP BOX w kontekście prawnym i podatkowym.
 3. Doskonalenie umiejętności identyfikacji aktywów intelektualnych objętych IP BOX.
 4. Nauka strategii wykorzystania IP BOX do optymalizacji podatkowej.
 5. Budowanie świadomości ryzyka oraz wymogów związanych z korzystaniem z IP BOX.
 6. Kreowanie strategii zarządzania własnością intelektualną w firmie.
 7. Definicja ulgi B+R i jej miejsce w systemie podatkowym.
 8. Kwalifikowalne koszty i rodzaje projektów objętych ulgą B+R.
 9. Procedury aplikacyjne oraz dokumentacja wymagana przy korzystaniu z ulgi B+R.
 10. Wsparcie dla innowacyjności i konkurencyjności poprzez ulgę B+R.
 11. Wyzwania i ryzyko związane z wykorzystaniem ulgi B+R.
 12. Strategie optymalizacji podatkowej i finansowej wykorzystujące ulgę B+R.
 13. Studia przypadków i analiza praktycznych przykładów wykorzystania ulgi B+R.

 

Szkolenie z IP BOX umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania tego mechanizmu w zarządzaniu własnością intelektualną w firmie. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą lepiej przygotowani do podejmowania decyzji dotyczących korzystania z IP BOX, co może przyczynić się do optymalizacji podatkowej i wzrostu konkurencyjności firmy.

 

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu Rozliczanie ulgi IP BOX oraz B+R:

 • Szkolenie w trybie online oraz stacjonarnie – miejsce do uzgodnienia, na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie w sali szkoleniowej wraz z cateringiem, bądź szkolenie wyjazdowe
 • Czas trwania: 6 godzin zegarowych. Od Państwa zależy czy szkolenie odbędzie się w ciągu dnia, popołudniami czy w weekendy.
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
 • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
 • Imienny certyfikat dla każdego uczestnika.
 • Grupy do 20 osób

Program

Program szkolenia jednodniowego:

Definicja działalności badawczo-rozwojowej

 • cechy działalności badawczo-rozwojowej
 • podmioty uprawnione

 

Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi B+R

Koszty kwalifikowane

 • koszty wynagrodzeń
 • koszty odpisów amortyzacyjnych
 • koszty nabycia materiałów i surowców
 • koszty tytułów ochronnych na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe
 • koszty korzystania z aparatury naukowo – badawczej
 • koszty współpracy z jednostkami naukowymi

 

Ewidencja podatkowa i dokumentowanie ulgi B+R

 • dokumentacja organizacyjna
 • ujęcie księgowe
 • wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych

 

Ulga B+R w zeznaniu rocznym

 • załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR
 • odliczenie ulgi w przypadku uzyskania dochodu
 • odliczenie ulgi w przypadku poniesienia straty

 

Przykłady zastosowania ulgi B+R

Cel wprowadzenia ulgi IP Box

Podmioty uprawnione do stosowania IP Box

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

 • katalog praw własności intelektualnej
 • autorskie prawo do programu komputerowego

 

Dochód z kwalifikowanego IP

 • dochód z opłat lub należności licencyjnych
 • dochód ze sprzedaży
 • dochód wkalkulowany w cenę produktu lub usługi
 • transakcje z podmiotami powiązanymi

 

Ewidencja przychodów i kosztów kwalifikowanego IP

 • dostosowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • przypisanie przychodów i kosztów do danego kwalifikowanego IP
 • ewidencja kosztów pracowniczych

 

Ustalenie podstawy opodatkowania z kwalifikowanego IP

 • wyodrębnienie dochodu z kwalifikowanego IP w roku podatkowym
 • obliczenie wskaźnika nexus
 • podstawa opodatkowania

 

Zeznanie roczne dla celów IP Box

Rozliczenie straty z kwalifikowanego IP

Stosowanie IP Box i ulgi B+R w tym samym roku podatkowym

 

Potencjał działalności B+R w Spółce:

 • omówienie przedstawionych czynności / zadań / procesów występujących w Spółce pod kątem możliwości uznania ich za działalność B+R na potrzeby ulgi B+R i ulgi IP Box
 • omówienie tworzonych, rozwijanych lub ulepszanych praw własności intelektualnej w zakresie możliwości uznania ich za kwalifikowane prawa własności intelektualnej na potrzeby ulgi IP Box
 • omówienie przykładowych wydatków ponoszonych przez Spółkę pod kątem możliwości uznania ich za koszty kwalifikowane na potrzeby ulgi B+R i ulgi IP Box
 • omówienie dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej pod kątem możliwości uznania ich za dochody kwalifikowane na potrzeby preferencyjnego opodatkowania IP Box

 

System ewidencji i dokumentacji prac B+R w Spółce:

 • omówienie ewidencji księgowej (polityka rachunkowości, ZPK, ujęcie księgowe prac B+R) oraz dokumentacji organizacyjnej (uchwały, regulaminy, plany itp.) występujących w Spółce oraz koniecznych zmian na  potrzeby wdrożenia ulgi B+R i IP Box
 • szczegółowe omówienie koniecznych elementów dokumentacji projektowej na konkretnym przykładzie działalności B+R wskazanej przez Spółkę
 • dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, zlecenia, zakresy obowiązków, karty stanowiskowe itp.

 

Procedura wdrożenia ulgi B+R i ulgi IP Box oraz interpretacja indywidualna:

 • ustalenie i ujednolicenie zasad wdrożenie ulgi B+R
 • zapewnienie bezpieczeństwa wykorzystania ulgi B+R
 • ustalenie i ujednolicenie zasad rozwoju prac B+R
 • wskazówki w zakresie przygotowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

 

Praktyczne problemy związane z rozliczeniem ulgi B+R i IP Box

 • szczegółowe omówienie wszystkich pól w załączniku CIT/BR (PIT/BR) oraz CIT/IP (PIT/IP)
 • korygowanie deklaracji rocznych przy rozliczaniu ulg za poprzednie lata podatkowe
 • przygotowania wniosków o stwierdzenie nadpłaty za poprzednie lata podatkowe
 • zasady wystawiania faktur i zawierania umów z kontrahentami zaangażowanymi w zakresie działalności B+R
 • ustalanie cen/ wynagrodzenia w transakcjach związanych z działalnością B+R między podmiotami powiązanymi

 

Sesja pytań i zakończenie szkolenia

 

MOŻEMY TAKŻE PRZEPROWADZIĆ DLA PAŃSTWA SZKOLENIA ZA ZAKRESU NOWYCH ULG

 1. Nowe ulgi na działalność innowacyjną
 2. Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej;
 3. Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek;
 4. Ulga na ekspansję – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w kraju i za granicą;
 5. Ulga na robotyzację, polegająca na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów.
 6. 50% koszty uzyskania przychodu do wynagrodzeń pracowników twórczych – nowy limit
 7. Pojęcie utworu
 8. Działalność badawczo-rozwojowa jako utwór
 9. Program komputerowy jako utwór
 10. Dokumentacja techniczna i projektowa jako utwór
 11. Nabycie praw autorskich przez pracodawcę
 12. Opodatkowanie dochodów z przeniesienia autorskich praw majątkowych
 13. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników otrzymujących honorarium autorskie
 14. Wypłata wynagrodzenia z zastosowaniem autorskich praw majątkowych w kontekście nieobecności pracownika
 15. Kwalifikacja innych składników wynagrodzenia jako podstawy stosowania 50% kosztów podatkowych
 16. Zasady oceny utworów przez organy podatkowe
 17. Sposób kalkulacji honorarium autorskiego
 18. Obowiązki dokumentacyjne

 

III. Podatkowa grupa kapitałowa i estoński CIT po zmianach

Ponadto, od 1 stycznia 2022r. weszły w życie zmiany, które znacznie uprościły zasady korzystania z:

 1. estońskiego CIT,
 2. podatkowej grupy kapitałowej.

Oba te rozwiązania stały się bardziej korzystne i przystępne, również dla mniejszych firm i grup kapitałowych.

Szkolenie skierowane jest nie tylko do zaawansowanych technologicznie dużych firm, ale przede wszystkim do małych i średnich podmiotów.  Z punktu widzenia właścicieli istotne będą informacje w jaki sposób i w jakim stopniu ulgi podatkowe mogą zredukować ich obciążenia podatkowe. Z kolei, pracownicy księgowi zdobędą wiedzę niezbędną do podatkowego oraz rachunkowego rozliczenia ulg w sposób zgodny z przepisami.

Prowadzący

Piotr Perkowski – Absolwent studiów licencjackich i magisterskich ukończonych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego.

Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobywał podczas pracy w firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych, ulg na innowacje oraz cen transferowych.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń i kursów podatkowych – jest wykładowcą Sopockiej Szkoły Wyższej oraz stałym współpracownikiem organizacji oferujących szkolenia podatkowe. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych oraz uczestnik Forum Cen Transferowych – zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca