Kaizen personalny – warsztaty produktywności osobistej i projektowania strategii rozwijania kompetencji

Jak poradzić sobie w świecie nadmiaru, skomplikowania, złożoności, przebodźcowania? 

Żyjemy w czasach, kiedy wszystko dynamicznie się zmienia. Każdy dzień dostarcza nam mnóstwa nowych informacji. To świat nieprzewidywalny, niepewny, niejednoznaczny. Przeciwwagą dla niego jest uporządkowanie, zarządzanie aktywnościami i zasobami, oraz świadomość konieczności zmiany sposobu myślenia. Musimy więc zadbać o rozwijanie kompetencji, które pozwolą nam radzić sobie w XXI wieku. Warto więc postawić na rozwijanie między innymi myślenia twórczego (kreatywności), produktywnego, krytycznego, wizualnego, holistycznego, refleksyjnego, jak i pozytywnego.  

Powinniśmy zastanowić się nad tym, czy szkodzi nam nadmiar i skomplikowanie? Co wpływa na naszą produktywność? A co nam ją zabiera? Na co marnujemy najwięcej czasu? Czego marnujemy najwięcej? Czy myślimy tandetnie? Czy uczymy się skutecznie? Czy jesteśmy uważni i potrafimy się koncentrować na działaniach? Co z naszą organizacją pracy? Jak definiujemy cele? Czy planujemy? Czy wiemy, w czym jesteśmy dobrzy? 

To tylko wybrane pytania, na które spróbujemy poszukać odpowiedzi podczas szkolenia. Nasza droga do doskonalenia będzie wiodła ścieżkami zasad i instrumentów nauk o zarządzaniu i jakości, szczególnie tzw. szczupłego zarządzania (Lean), psychologii, kognitywistyki i zdrowego rozsądku, a wszystko to w duchu małych kroków Kaizen. 

Podczas szkolenia omówimy zasady oraz wybrane narzędzia szczupłego zarządzania Lean i filozofii Kaizen, skupiające się na eliminowaniu marnotrawstwa, doskonaleniu metod pracy i poprawie produktywności. Zastanowimy się nad definiowaniem celów, skutecznym planowaniem i realizacją zadań. Skupimy się też na mądrym organizowaniu pracy oraz usystematyzowanym podejściu do rozwiązywania problemów. Jednym z elementów warsztatów będzie wprowadzenie do myślenia twórczego, krytycznego, holistycznego, kontekstowego, czy też wizualnego, jako ważnych elementów mozaiki myślenia, pozwalających poprawić jego jakość. Omówimy mindset człowieka XXI wieku. Zaznajomimy się również z zasadami skutecznego uczenia się i projektowania skrojonych na miarę strategii rozwijania kompetencji, oraz z zarządzaniem uważnością i doskonaleniem sztuki koncentracji. Nauczymy się aktywnie słuchać, zadawać wartościowe pytania, obserwować, prezentować wyniki swojej pracy, budować skuteczne zespoły, radzić sobie z nadmiarem informacji, przebodźcowaniem, a przede wszystkimi upraszczać i minimalizować. Zastanowimy się również nad tym dlaczego i jak odpoczywać. To właśnie podejście do rozwoju i doskonalenia osobistego, które nazwałam: Kaizenem personalny

Planując swój rozwój powinniśmy jednak pamiętać, że rozwój to proces, który wspieramy nie tylko określonymi zasadami i instrumentami, ale również naszym podejściem i sposobem myślenia, bo świat, który stworzyliśmy, jest wynikiem naszego myślenia. Nie można go zmienić, bez zmiany naszego myślenia (A. Einstein), a podejście jest tą małą rzeczą, która tak wiele zmienia (W. Churchill). 

Kaizen personalny, to dwudniowe lub trzydniowe warsztaty pełne zabaw, gier i humoru. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od liczby realizowanych gier i zabaw, oraz stopnia zgłębiania omawianych tematów. Program zaś jest moim autorskim projektem. Jestem holistką i w swojej pracy łączy nie tylko różne podejścia z nauk o zarządzaniu, ale i neuronauk, psychologii oraz praktyki biznesowej.

 

Warsztaty z produktywności osobistej kierujemy do:

Warsztaty są adresowane do wszystkich tych ludzi, którzy chcą „walczyć” z własnymi słabościami w zakresie produktywności, którzy są świadomi ogromu marnotrawstwa jakie generujemy w życiu osobistym i zawodowym. To szkolenie dla każdego, kto stawia sobie za cel bycie bardziej efektywnym, dla osób nieustannie rozwijających własne kompetencje – niezależnie od wykonywanej pracy, wieku czy też pasji, zainteresowań. Każdy ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, nie ciężej oraz nauczyć się radzić sobie z pandemią chronicznego zmęczenia, nadmiaru informacji i zasobów, i nie wieść życia człowieka marnotrawnego 🙂 

Dodatkowe informacje o szkoleniu Kaizen personalny – warsztaty produktywności osobistej:

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym – miejsce do uzgodnienia; na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie w sali szkoleniowej wraz z cateringiem, bądź szkolenie wyjazdowe
 • Czas trwania: 12 godzin zegarowych. 
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji.
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej lub drukowanej. 
 • Imienny certyfikat dla każdego uczestnika.
 • Grupy do 15 osób

Program szkolenia

Produktywność, skuteczność działania i marnotrawstwo w życiu osobistym, oraz zawodowym  

 • Czym jest produktywność i co na nią wpływa? 
 • Kaizen personalny jako podejście do ciągłego doskonalenia naszych działań
 • Wpływ całościowego spojrzenia i analizy kontekstu na jakość i skuteczność naszej pracy – bo całość to więcej niż suma jego części (Arystoteles)
 • Czym jest wielozadaniowość i czy ma sens? 
 • O gromadzeniu danych i informacji – sztuka aktywnego słuchania, obserwowania i zadawania pytań
 • Refleksja nad tym, czym jest wartość i co dodaje wartości naszym działaniom
 • Marnotrawstwo, jako zaprzeczenie gospodarności
 • Kategorie i rodzaje marnotrawstwa 

 

Zasady i instrumenty Kaizenu personalnego 

 • Diagnozowanie stanu istniejącego
 • Definiowanie celów, planowanie pracy
 • Ile czasu marnotrawimy? – identyfikacja największych złodziei czasu, wprowadzenie przepływu, organizacja pracy, zarządzanie sobą w czasie
 • Checklist czy kanban? 
 • Myślenie wizualne i zarządzanie wizualne w służbie produktywności
 • Pięć zasad zarządzania stanowiskiem pracy (5S)
 • Dlaczego niektóre zespoły są produktywne, a inne nie? – o współpracy i pracy zespołowej
 • Zarządzanie informacją – jak poradzić sobie z tsunami informacyjnym i przebodźcowaniem
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów, to przede wszystkim systematyczne podejście (z zastosowaniem m.in. 5Why, diagramu Ishikawy, Raportu A3/A3 Thinking) 

 

Myślenie twórcze – bo nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu tą samą drogą, którą go stworzyliśmy 

 • Tajniki kreatywności
 • Wybrane zasady i instrumenty twórczego myślenia 

 

Myślenie krytyczne – czyli o myśleniu racjonalnym 

 • O faktach, opiniach i fałszu
 • Wpływ schematów rozumowania i błędów poznawczych na postrzeganie rzeczywistości – czyli o tym, jak bardzo się mylimy

 

Wsparcie w procesie samodoskonalenia 

 • Budowanie odpowiedniego otoczenia 
 • Prezentowanie wyników pracy w duchu Zen
 • Zarządzanie uważnością (mindfulness) i poprawa koncentracji
 • Sztuka odpoczywania – bo jeżeli chcesz przyspieszyć, musisz zwolnić 
 • Skuteczne rozwijanie kompetencji – czyli jak uczyć się, żeby nie marnować czasu (w tym m.in.: zasady skutecznego uczenia się, sztuka notowania, techniki zapamiętywania, inteligentne czytanie)
 • Wpływ zdrowia fizycznego i psychicznego
 • Wsparcie poprzez myślenie pozytywne

 

Budowanie strategii rozwoju kompetencji w świecie VUCA i cyber-fizycznym

 • O kompetencjach przyszłości
 • Opracowanie skrojonej na miarę strategii rozwijania kompetencji

 

Podsumowanie

Prowadzący

Dr Iwona Burka – Jest doktorem nauk ekonomicznych, wieloletnim praktykiem w zakresie wdrażania i optymalizowania systemów zarządzania w organizacjach, wykładowcą akademickim, badaczem, trenerem biznesu i doradcą. Jako autor i współautor wielu publikacji, w tym podręcznika “Lean service w teorii i praktyce”, stara się dzielić wiedzą, popularyzować nauki o zarządzaniu i jakości oraz doskonalić swój warsztat pisarski.
Jej pasją jest upraszczanie, eliminowanie marnotrawstwa, złożoności i skomplikowania, a co za tym idzie zwiększanie produktywności. Jest „Simplicity Designerem”. 

Nieustannie doskonali swój mindeset rozwijając i promując różne sposoby myślenia. W świecie tak złożonym, skomplikowanym, niejednoznacznym i niepewnym, musimy rozwijać te kompetencje, które odróżniają nas od maszyn, urządzeń, algorytmów. Wśród kluczowych kompetencji przyszłości wskazuje się między innymi myślenie twórcze (kreatywność), myślenie krytyczne, myślenie wizualne, refleksyjne, produktywne czy też pozytywne. Stara się w programy wykładów i szkoleń wplatać elementy dotyczące rozwijania tychże kompetencji.

Obszary badań i rozważań, które są jej szczególnie bliskie to:

 •  upraszczanie, eliminowanie złożoności i skomplikowania oraz nadmiaru (Simlicity Designer)
 •  optymalizowanie procesów, struktur i systemów w organizacjach z wykorzystaniem podejścia Lean oraz filozofii Kaizen
 •  Personal Kaizen – zwiększanie produktywności osobistej z wykorzystaniem między innymi zasad i instrumentów Lean
 •  rozwijanie różnych sposobów myślenia, w tym między innymi myślenia twórczego, krytycznego, produktywnego, wizualnego, refleksyjnego, holistycznego, pozytywnego, prowokowanie do myślenia – jako ważnego elementu mindset człowieka XXI wieku
 •  kreatywność w biznesie
 •  zasady i techniki rozwiązywania problemów
 •  sztuka zadawania pytań, aktywnego słuchania oraz skutecznej obserwacji
 •  skuteczne uczenie się, autoedukacja  
 •  projektowanie „skrojonych na miarę” strategii rozwijania kompetencji
 •  skuteczne przekazywanie wiedzy, mentoring

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca