Mindset menedżera XXI wieku – jak zaktualizować swój sposób myślenia, żeby poradzić sobie w nieprzewidywalnym świecie

Przyszło nam żyć nieprzewidywalnym, zmiennym, niepewnym i złożonym świecie. Wszystko jest teraz szybsze, a adaptacja staje się warunkiem przetrwania. Dodatkowo wiedza, która jest aktualna dziś, jutro może się zdezaktualizować, a kompetencje są tymczasowe i przemijają. Musimy więc nieustannie się rozwijać. Ale czego się uczyć i jak się rozwijać? 

Przede wszystkim musimy zmienić perspektywę, z której spoglądamy na procesy rozwojowe i włączyć do programów doskonalenia kompetencji rozwijanie różnych sposobów myślenia (w tym między innymi myślenia twórczego, krytycznego, produktywnego, wizualnego, całościowego). Musimy się nauczyć pracować inaczej. Nie chodzi o to, by w świecie cyber-fizycznym konkurować z maszynami, bo przegramy, ale o to, żeby się uzupełniać. Obok kompetencji związanych z wiedzą na temat branży i metod pracy, oraz kompetencji cyfrowych, menedżer XXI wieku musi nauczyć się rozkoszować złożonością i tolerować niejednoznaczność, nieustannie aktualizować sposoby myślenia i dostosowywać je do sytuacji, rozwijać umiejętności kognitywne. Warto też stawiać na kompetencje odróżniające nas od maszyn i algorytmów. Ważne by ciągle się uczyć, jednocześnie planując proces rozwijania swoich kompetencji.

Kluczowe jest też samopoznanie. Peter Drucker podkreślał, że w gospodarce opartej na wiedzy sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają samych siebie, swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy. Samopoznanie idzie w parze z rozwijaniem kompetencji skutecznego uczenia się. Menedżer musi nauczyć się rozwijać, tworząc zindywidualizowane, „skrojone na miarę” plany rozwoju kompetencji, czy też programy ukierunkowania własnego uczenia się. Jednocześnie powinien zadbać o utrzymanie bystrości umysłu i o energię do pracy. Do tego potrzeba wiedzy interdyscyplinarnej, obejmującej też i kwestie zachowania zdrowia fizycznego, w tym i umiejętność ładowania akumulatorów.

Dlatego też proponujemy szkolenie pełne gier, zabaw i dyskusji, jako pierwszy krok do zbudowania własnej, dopasowanej do indywidulanych potrzeb strategii rozwijania kompetencji menedżera XXI wieku, wzbogaconej o metody rozwijania różnych sposobów myślenia.

 

Adresaci szkolenia Mindset menedżera XXI wieku

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej i jest skierowane do wszystkich menedżerów, i nie tylko, którzy chcą się rozwijać i radzić sobie z problemami dzisiejszego świata. 

Świat, który stworzyliśmy, jest wynikiem naszego myślenia.
Nie można go zmienić bez zmiany naszego myślenia.
Albert Einstein

Dodatkowe informacje o szkoleniu Mindset menedżera XXI wieku:

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym – miejsce do uzgodnienia; na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie w sali szkoleniowej wraz z cateringiem, bądź szkolenie wyjazdowe
 • Czas trwania: 12 godzin zegarowych. 
 • Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji.
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej lub drukowanej. 
 • Imienny certyfikat dla każdego uczestnika.
 • Grupy do 15 osób

Program szkolenia

Kompetencje menedżera XXI wieku  

 • Co oznacza dla menedżera praca w świecie VUCA, w świecie cyber-fizycznym?
 • Jakie kompetencje powinniśmy rozwijać?
 • Jak zarządzać kompetencjami?
 • Wprowadzenie do procesów poznawczych

 

Myślenie twórcze – bo nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu tą samą drogą, którą go stworzyliśmy 

 • Tajniki kreatywności
 • O myśleniu pytającym, kombinacyjnym i transformacyjnym
 • Jak łamać reguły i schematy myślowe?
 • Wybrane instrumenty twórczego myślenia (w tym m.in.: Reverse Thinking, Design Thinking, odmiany burzy mózgów, synektyka Gordon, technika superpozycji, technika wymuszonego dopasowania, kwiat lotosu, gra „gorący ziemniak”, technika przypadkowego słowa, metoda SCAMPER)
 • Rozwijanie twórczych zespołów
 • Budowanie organizacji kreatywnej

 

Myślenie krytyczne – czyli o myśleniu racjonalnym w świecie nadmiaru informacji

  • Czym jest myślenie krytyczne i co nam daje?
 • O faktach, opiniach i fałszu
 • Kroki myślenia krytycznego
 • Wpływ schematów rozumowania i błędów poznawczych na postrzeganie rzeczywistości – czyli o tym, jak bardzo się mylimy w naszych sądach i spostrzeżeniach
 • Sztuka argumentowania
 • Świadome korzystanie z informacji

 

Myślenie produktywne 

 • Czym jest produktywność i co na nią wpływa? 
 • Szczupłe myślenie (Lean Thinking) 
 • Kaizen Personalny – produktywność, skuteczność działania i marnotrawstwo w życiu osobistym, oraz zawodowym
 • Myślenie całościowe (holistyczne)

 

Myślenie wizualne 

 • Wykorzystanie instrumentów zarządzania wizualnego w pracy menedżera 
 • Notatki graficzne   
 • Prezentowanie wyników pracy w duchu Zen

 

Budowanie strategii rozwijania kompetencji w świecie VUCA i cyber-fizycznym

 • Opracowanie skrojonej na miarę strategii rozwijania kompetencji
 • Jak uczyć się skutecznie w świecie wiedzy?

 

Wsparcie realizacji strategii rozwijania kompetencji

 • Budowanie odpowiedniego otoczenia 
 • Zarządzanie uważnością (mindfulness) i poprawa koncentracji
 • Sztuka odpoczywania – bo jeżeli chcesz przyspieszyć, musisz zwolnić 
 • Zarządzanie pozytywne

Prowadzący

Dr Iwona Burka – Jest doktorem nauk ekonomicznych, wieloletnim praktykiem w zakresie wdrażania i optymalizowania systemów zarządzania w organizacjach, wykładowcą akademickim, badaczem, trenerem biznesu i doradcą. Jako autor i współautor wielu publikacji, w tym podręcznika “Lean service w teorii i praktyce”, stara się dzielić wiedzą, popularyzować nauki o zarządzaniu i jakości oraz doskonalić swój warsztat pisarski. Jej pasją jest upraszczanie, eliminowanie marnotrawstwa, złożoności i skomplikowania, a co za tym idzie zwiększanie produktywności. Jest „Simplicity Designerem”. 

Nieustannie doskonali swój mindeset rozwijając i promując różne sposoby myślenia. W świecie tak złożonym, skomplikowanym, niejednoznacznym i niepewnym, musimy rozwijać te kompetencje, które odróżniają nas od maszyn, urządzeń, algorytmów. Wśród kluczowych kompetencji przyszłości wskazuje się między innymi myślenie twórcze (kreatywność), myślenie krytyczne, myślenie wizualne, refleksyjne, produktywne czy też pozytywne. Stara się w programy wykładów i szkoleń wplatać elementy dotyczące rozwijania tychże kompetencji.

Obszary badań i rozważań, które są jej szczególnie bliskie to:

 •  upraszczanie, eliminowanie złożoności i skomplikowania oraz nadmiaru (Simlicity Designer)
 •  optymalizowanie procesów, struktur i systemów w organizacjach z wykorzystaniem podejścia Lean oraz filozofii Kaizen
 •  Personal Kaizen – zwiększanie produktywności osobistej z wykorzystaniem między innymi zasad i instrumentów Lean
 •  rozwijanie różnych sposobów myślenia, w tym między innymi myślenia twórczego, krytycznego, produktywnego, wizualnego, refleksyjnego, holistycznego, pozytywnego, prowokowanie do myślenia – jako ważnego elementu mindset człowieka XXI wieku
 •  kreatywność w biznesie
 •  zasady i techniki rozwiązywania problemów
 •  sztuka zadawania pytań, aktywnego słuchania oraz skutecznej obserwacji
 •  skuteczne uczenie się, autoedukacja  
 •  projektowanie „skrojonych na miarę” strategii rozwijania kompetencji
 •  skuteczne przekazywanie wiedzy, mentoring

 

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca