ZFŚS 2022 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ujęciu praktycznym

16.08.2022 | 10.00-15.00 | Krzysztof Stucke.

Pracujesz w dziale kadrowo-płacowym i księgowym? Twoim priorytetem jest rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana podczas zajęć może pomóc Ci w realizowaniu założeń? Cenisz sobie szkolenia o indywidualnym charakterze przejawiającym się w czasie oraz organizacji umożliwiającej nabycie wiedzy, która usprawni Twoją pracę bądź rozwój zawodowy? Jeśli tak, to świetnie trafiłeś! Zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ujęciu praktycznym!  

Wspólnie postaramy się:

 • omówić obowiązujące regulacje prawne w zakresie prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • przeanalizować przepisy prawne,
 • poznać najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne wiążące się z rozliczaniem „wydatków socjalnych”. 

Naszym celem jest przekazanie Ci praktycznych rozwiązań w kwestii rozliczania wydatków z ZFŚS pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawimy Ci w aspekcie przepisów podatkowych, uwzględniając bieżące zmiany.  

Podczas szkolenia zyskasz wiele korzyści! Przede wszystkim zapoznasz się z aktualnym stanem prawnym w zakresie rozliczania, dokumentowania i ewidencji wydatków na ZFŚS.  Zdobędziesz praktyczne wskazówki do podatkowego ujęcia w/w wydatków w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo. 

Gwarantujemy Ci:

 • przekazanie wiedzy w formie wykładów,
 • możliwość korzystania z materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów,
 • dużą ilość przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań. 

 

Kiedy:

16.08.2022, godzina 10.00-15.00

Krzysztof Stucke – Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz mediacji sądowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Posiada przygotowanie (uprawnienia) pedagogiczne. 2021- Laureat nagrody w akcji „Poprawmy prawo” organizowanej przez Prawo.pl/Lex. Od 11/2019 mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

Od 12/2019 biegły sądowy z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, Alior Bank Centrala, Muzeum Śląskie w Katowicach. Wykładowca: Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu.

Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), prawa administracyjnego i cywilnego, ubezpieczeń społecznych, mediacji sądowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace. Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

 

Opis

1. Przepisy regulujące zasady tworzenia ZFŚS
2. Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS

 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS
 • jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS  w danym roku kalendarzowym
 • w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego

 

3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej

 

4. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe

 •  zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
 • wniosek o udzielenie pożyczki, oprocentowanie pożyczki
 • bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe
 • zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnej (pożyczek)
 • warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki

 

5. Pojęcie kryteriów socjalnych
6. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych

 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 • czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

 

7. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
8. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS

 • jakie osoby bierzemy pod uwagę dokonując odpisu w danym roku kalendarzowym
 • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych

 

9. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2020 roku

 • wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 • wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
 • o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS

 

10. Świadczenia urlopowe

 • kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi świadczenia urlopowe?
 • możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego
 • warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane świadczenia
 • świadczenia urlopowe a przychód pracownika

 

11. Czego nie można finansować z ZFŚS
12. Obieg dokumentacji ZFŚS a przepisy o ochronie danych osoboych
13. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu
 • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • osoby przebywające na urlopach bezpłatnych

 

14. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów

 • ograniczenie pomocy z funduszu dla osób będących emerytami lub rencistami
 • kogo uważamy za emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną
 • kiedy osoba utraci status emeryta lub rencisty

 

15. Komisje socjalne

 •  zasady tworzenia komisji socjalnych, skład komisji
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz jako organ przyznający świadczenia

 

16. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.
17. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
18. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

 • paczki dla pracowników, bony towarowe
 • bilety i karnety dla pracowników
 • zapomogi dla pracowników, wczasy pod gruszą
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • rozliczenie imprezy integracyjnej – po wyroku TK z lipca 2014 r.
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

 

19. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS

 • wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych
 • czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca