Kurs
Płacowy
od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez praktyka.

Opinie >>

Tylko 997,
Teraz 597 zł, z okazji dnia księgowego i kadrowego aż do 23 czerwca!

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Możliwość dofinansowania kursu, zapytaj nas o szczegóły tu >>

Iwona_hendel
Zapraszam, Iwona Hendel

Jeśli...

...to zapraszam Cię na Kurs Płacowy od podstaw

Kurs Płacowy od podstaw to intensywny program szkoleniowy, który dostarczy Ci przede wszystkim wiedzy praktycznej. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez 15 lat działalności, dziś z pasją szkolę innych, czerpiąc z tego ogromną przyjemność.

Bez względu na to, czy dopiero rozpoczynasz swoją karierę w dziedzinie płac, czy też chcesz ugruntować nabyte już umiejętności, ten kurs zapewni Ci solidne podstawy do skutecznej i efektywnej pracy w zawodzie. .

Kurs obejmuje najważniejsze aspekty pracy w płacach i wynagrodzeniach, takie jak: prawo pracy, obliczanie wynagrodzeń oraz przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

Czego się nauczysz na kursie płacowym od podstaw?

Podczas kursu płace od podstaw zdobędziesz wiedzę na temat kluczowych aspektów pracy w dziale płac.
A przede wszystkim:


PROGRAM KURSU Płace od podstaw
(30 godzin wideo )

Moduł 1 - Lista płac w praktyce. Elementy listy płac

 1. Przychód jako podstawa naliczeń na liście płac.
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 3. Składki na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) i Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).
 4. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
 5. Zaliczka na podatek dochodowy.
 6. Deklaracje ZUS i podatkowe.

Moduł 2 - Lista płac krok po kroku

 1. Naliczenie listy płac – wynagrodzenie od brutto do netto.
 2. Naliczenie listy płac – obniżona składka zdrowotna do wysokości podatku.
 3. Naliczenie listy płac – wysokie wynagrodzenia a podatek.
 4. Naliczenie listy płac – wysokie wynagrodzenia a składki.
 5. Naliczenie listy płac – wynagrodzenie chorobowe i zasiłek naliczenia od brutto do netto.
 6. Naliczenie listy płac – kilka wypłat w jednym miesiącu.
 7. Naliczenie listy płac – PPK.
 8. Naliczenie listy płac po rozwiązaniu stosunku pracy.

Moduł 3 - Fakultatywne składniki wynagrodzeń

 1. Dodatek stażowy.
 2. Dodatek funkcyjny.
 3. Nagroda jubileuszowa.
 4. Dodatek wyrównawczy.
 5. Wynagrodzenie za czas przestoju.
 6. Premia regulaminowa a premia uznaniowa.
 7. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Moduł 4 - Praca w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej

 1. Praca w porze nocnej.
 2. Praca w godzinach nadliczbowych.
 3. Wynagrodzenie za czas dyżuru.

Moduł 5 - Odprawy i odszkodowania

 1. Odprawa emerytalna lub rentowa.
 2. Odprawa z tytułu zwolnienia pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 3. Odszkodowanie z tytułu skrócenia wypowiedzenia umowy o pracę.
 4. Odprawa w związku z powołaniem do wojska.

 

Moduł 6 - Wynagrodzenie za czas urlopu

 1. Klasyfikacja składników wynagrodzeń wchodzących do podstawy naliczenia wynagrodzenia urlopowego.
 2. Wynagrodzenie za urlop.
 3. Wynagrodzenie urlopowe przy różnych terminach wypłat wynagrodzenia.
 4. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.

Moduł 7 - Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 1. Ekwiwalent za urlop.
 2. Uzupełnienie podstawy ekwiwalentu urlopowego.
 3. Wysokość odpraw i odszkodowań.

Moduł 8 - Pomniejszenie wynagrodzenia stawki zasadniczej z powodu nieobecności

 1. Zmniejszenie stałej stawki miesięcznej za nieobecność z przyczyn innych niż choroba lub macierzyństwo.
 2. Zmniejszenie stałej stawki miesięcznej za nieobecność z powodu choroby lub macierzyństwa.

Moduł 9 - Świadczenia pienieżne z ubezpieczenia społecznego

 1. Prawo do zasiłku chorobowego.
 2. Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy.
 3. Okres zasiłkowy w praktyce.
 4. Świadczenie rehabilitacyjne.
 5. Zasiłek macierzyński.
 6. Zasiłek opiekuńczy.
 7. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków cz. 1.
 8. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków cz. 2.
 9. Wysokość świadczeń związanych z chorobą.
 10. Choroba w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia.
 11. Choroba w kolejnych miesiącach zatrudnienia.
 12. Zmiany wymiaru czasu pracy wpływające na podstawę świadczeń.

Moduł 10 - Umowy cywilnoprawne

 1. Umowa o dzieło i umowa zlecenie.
 2. Lista płac do umowy o dzieło i zlecenia.
 3. Najczęstsze zbiegi tytułów do ubezpieczeń.
 4. Choroba zleceniobiorcy – ustalenie podstawy.

Moduł 11 - Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

 1. Potrącenia egzekucyjne.
 2. Potrącenia dobrowolne.
 3. Odliczenia od wynagrodzenia netto.
 4. Zajęcia w tytułu umów cywilnoprawnych.
 5. Potrącenia z zasiłków.

Cena kursu:

990 zł

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Możliwość dofinansowania kursu, zapytaj nas o szczegóły tu >>

Opinie o kursie Płace od Podstaw

Jestem pozytywnie zaskoczona całym kursem płacowym. Wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i przemyślany. Teoria zawsze poparta praktyką. Każde zajęcia zakończone są testem, co pobudza do działania i nauki. Jak najbardziej polecam kurs zarówno dla osób początkujących na „start” w pracy, jak i już pracujących do usystematyzowania i ugruntowania wiedzy.

Po wysłuchaniu i oglądnięciu pierwszej lekcji uważam, że program szkolenia jest realizowany na wysokim poziomie. Podoba mi się, że jest dużo praktycznych przykładów, a nie jak to czasem bywa, że sama teoria. Sposób prowadzenia na chwilę obecną dla mnie jest przejrzysty i zrozumiały. Więcej będę mogła stwierdzić przynajmniej po skończonym pierwszym module.

Kurs Płacowy od podstaw pozwala mi na uporządkowanie oraz poszerzenie mojej wiedzy o nowe zagadnienia. Prowadząca w praktyczny, szczegółowy i wyczerpujący sposób przedstawia poszczególne tematy. Bardzo wygodne jest realizowanie poszczególnych lekcji w dogodnym dla mnie terminie

Jak wygląda kurs Płace od Podstaw?

Chcesz zapoznać się z lekcjami zanim dołączysz do kursu?

Wystarczy kliknąć poniżej:

Twoja nauka krok po kroku:

Wsparcie

Certyfikat Zawodowy

Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310

Wzory dokumentów

To jedyny taki kurs w Polsce, który Cię nauczy, a nie tylko uczy!

Kim jestem?

Iwona Hendel – certyfikowany trener, zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Jest wykładowcą z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. Posiada 15 letnią praktykę w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. 

Obecnie również trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie.

Pokazuje drogi rozwiązywania problemów poprzez posługiwanie się przepisami prawa, ale również nie stroni od przykładów z życia wziętych, które pozwalają zrozumieć trudne zagadnienia kadrowo-płacowe.

Organizator:

Przez ponad dekadę nabraliśmy sporej praktyki, dlatego wiemy jak uczyć, żeby nauczyć. Szkolimy rocznie średnio 7000 pracowników działów kadrowychksięgowych i organizujemy szkolenia dopasowane dla firm..

Nasze szkolenia i kursy obejmują najbardziej aktualny zestaw wiedzy praktycznej, przekazywanej przez trenerów praktyków z minimum 10-cio letnim doświadczeniem w branży i 5 lat w szkoleniach. Zapraszamy Cię do naszego kursu!

Ile kosztuje kurs?

990 zł

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Możliwość dofinansowania kursu, zapytaj nas o szczegóły tu >>

Opinie o kursie

Jestem pozytywnie zaskoczona całym kursem płacowym. Wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i przemyślany. Teoria zawsze poparta praktyką. Każde zajęcia zakończone są testem, co pobudza do działania i nauki. Jak najbardziej polecam kurs zarówno dla osób początkujących na „start” w pracy, jak i już pracujących do usystematyzowania i ugruntowania wiedzy.

Po wysłuchaniu i oglądnięciu pierwszej lekcji uważam, że program szkolenia jest realizowany na wysokim poziomie. Podoba mi się, że jest dużo praktycznych przykładów, a nie jak to czasem bywa, że sama teoria. Sposób prowadzenia na chwilę obecną dla mnie jest przejrzysty i zrozumiały. Więcej będę mogła stwierdzić przynajmniej po skończonym pierwszym module.

Kurs Płacowy od podstaw pozwala mi na uporządkowanie oraz poszerzenie mojej wiedzy o nowe zagadnienia. Prowadząca w praktyczny, szczegółowy i wyczerpujący sposób przedstawia poszczególne tematy. Bardzo wygodne jest realizowanie poszczególnych lekcji w dogodnym dla mnie terminie