Kurs
Roztropnego

Kadrowca

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy.

Opinie >>

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Możliwość dofinansowania kursu, zapytaj nas o szczegóły tu >>

Zapraszam, Daniel Pałyga
były Inspektor Pracy

Jeśli...

...to zapraszam Cię na Kurs Roztropnego Kadrowca od podstaw

Kurs Roztropnego Kadrowca to intensywny program szkoleniowy, który ma na celu dostarczenie Tobie wiedzy pozyskanej przez moje doświadczenie i praktycznych umiejętności jakie pozyskałem przez ponad 10 lat pracy w tej branży!

Bez względu na to, czy dopiero rozpoczynasz swoją karierę w dziedzinie kadr, czy też chcesz ugruntować swoje istniejące umiejętności, ten kurs zapewni Ci solidne podstawy do skutecznej pracy w dziale kadr.

Obejmuje najważniejsze aspekty pracy w HR, takie jak prawo pracy, proces rekrutacji i selekcji, obliczanie wynagrodzeń oraz przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

Czego się nauczysz kursie Roztropny Kadrowiec?

Podczas kursu kadrowego od podstaw zdobędziesz wiedzę na temat kluczowych aspektów pracy w dziale kadr.
A przede wszystkim:


PROGRAM KURSU Kadry od Podstaw
(40 godzin wideo):

MODUŁ 1 - Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

 1. Nawiązywanie stosunku pracy
 2. Rodzaje umów o pracę 
 3. Umowy cywilnoprawne
 4. Źródła prawa wewnątrzzakładowego
 5. Zakaz konkurencji oraz podnoszenie kwalifikacji
 6. Dane osobowe – RODO
 7. Badania medycyny pracy
 8. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 9. Procedura zatrudniania kandydata na pracownika – kwestionariusze osobowe, świadectwa pracy, uprawnienia i pozostała dokumentacja
 10. Dokumentacja pracownicza – dokumenty wymagane przy zatrudnianiu pracownika cz. 1 – oświadczenia wewnętrzne
 11. Dokumentacja pracownicza – dokumenty wymagane przy zatrudnianiu pracownika cz. 2 – dokumentacja zewnętrzna
 12. Zawartość akt osobowych
 13. Digitalizacja i prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 14. Informacja z art. 29 par. 3 Kodeksu Pracy – dodatkowe informacje dot. wykonywania pracy
 15. Równe traktowanie, zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi
 16. Zmiany w umowach o pracę, wypowiedzenia zmieniające i inne porozumienia
 17. Rozwiązywanie stosunku pracy cz. 1 – rodzaje
 18. Rozwiazywanie stosunku pracy cz. 2 – sposoby i zachowania
 19. Rozwiązywanie umów cywilnoprawnych
 20. Osoby chronione przed rozwiązaniem/wypowiedzeniem umowy o pracę
 21. Świadectwo pracy
 22. Kary za nieprawidłowości w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników lub współpracowników

MODUŁ 2 - Czas pracy i urlopy

 1. Pojęcie i uwarunkowania czasu pracy
 2. Nieobecności w pracy i ich usprawiedliwianie – ustalenia z pracowdawcą
 3. Nieobecności – inne nieobecności wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących
 4. Zwolnienia chorobowe i opieka
 5. Delegacje służbowe
 6. Praca zmianowa
 7. Odpoczynki dobowe i tygodniowe
 8. Norma i wymiar czasu pracy
 9. Okresy rozliczeniowe i ich wpływ na wykonywanie pracy
 10. Tworzenie harmonogramów i rozkładów pracy
 11. Ruchomy system czasu pracy oraz wyjścia prywatne pracowników 
 12. Systemy czasu pracy
 13. Pojęcie nadgodzin
 14. Naliczanie i rozliczanie nadgodzin
 15. Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 16. Pojęcie dyżurów w pracy
 17. Praca zdalna
 18. Pojęcie urlopu wypoczynkowego
 19. Prawo do pierwszego urlopu, plany urlopów i naliczanie urlopu wypoczynkowego
 20. Wnioskowanie i udzielanie urlopu wypoczynkowego
 21. Urlop na żądanie oraz urlopy bezpłatne
 22. Kary za nieprawidłowości dotyczące czasu pracy i urlopów wypoczynkowych

MODUŁ 3 - Rodzicielstwo

 1. Ciąża pracownicy i inne uprawnienia pracownicze związane z ciążą
 2. Urlop macierzyński – uwarunkowania udzielenia
 3. Urlop rodzicielski 
 4. Urlop wychowawczy
 5. Uprawnienia rodziców u pracodawców 
 6. Kary za nieprawidłowości dotyczące rodzicielstwa

MODUŁ 4 - Prawa i obowiązki w stosunkach pracy

 1. Prawa i obowiązki pracodawcy
 2. Prawa i obowiązki pracownika 
 3. Kontrola trzeźwości
 4. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
 5. Odpowiedzialnośc materialna pracownika
 6. Karanie pracowników
 7. Systemy wynagrodzeń i premiowania pracownika
 8. Obowiązki w zakresie bhp
 9. Ocena ryzyka zawodowego
 10. Czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne w środowisku pracy
 11. Obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn, urządzeń i pomieszczeń pracy
 12. Kary za nieprawidłowości dotyczące wykonywania funkcji pracodawcy oraz bhp

MODUŁ 5 - Zatrudnianie cudzoziemców

 1. Pojęcie cudzoziemca oraz różne kategorie cudzoziemców zatrudnianych w Polsce
 2. Znaczenie legalnego pobytu dla legalnego zatrudnienia cudzoziemców
 3. Dokumentacja wymagana przy zatrudnianiu cudzoziemców
 4. Osoby zwolnione z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę – wyjątki wynikające z prawa RP i UE
 5. Osoby zatrudniane na podstawie zezwolenia na pracę
 6. Osoby zatrudniane na podstawie oświadczeń rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 7. Zezwolenia jednolite na pobyt i pracę
 8. Praca na podstawie zezwoleń na pracę sezonową
 9. Delegowanie pracowników do wykonywania pracy w RP i poza RP
 10. Kary za nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców

Cena kursu:

1190 zł

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Możliwość dofinansowania kursu, zapytaj nas o szczegóły tu >>

Opinie o kursie Kadry od Podstaw

Kurs bardzo dobrze przygotowany pod względem merytorycznym i praktycznym. Duża dawka aktualnej wiedzy przekazana w przystępny i przyjemny sposób. To mój kolejny kurs od Wektor Wiedzy i szczerze POLECAM!!!

Po obejrzeniu szkolenia Roztropny Kadrowiec oraz zapoznaniu się z programem całego szkolenia informujemy, iż poruszana tematyka obejmuje całość zagadnień niezbędnych do prawidłowego prowadzenia spraw kadrowych w firmie. Naszym zdaniem będzie szczególnie przydatny dla osoby początkującej , która stawia pierwsze w zakresie kadr i prawa pracy. Ponadto doceniamy wiedzę i doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie.

Po odsłuchaniu kilku lekcji kursu Roztropny Kadrowiec uważam, że lekcje są prowadzone szczegółowo, jasno i profesjonalnie. Polecam ten kurs wszystkim zaczynającym pracę w kadrach.

Jak wygląda kurs Kadry od Podstaw?

Teoria w praktyce

W kursie poznasz historię 6 bohaterów, gdzie każdy z nich potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego, innych dokumentacji i umów. Każdy z nich będzie zatrudniony w innej branży!

Dzięki tym bohaterom poznasz potencjalne zagrożenia dla Ciebie i Twojej organizacji. Zaprezentuję Ci różne niedogodności wynikające z nieprzestrzegania przepisów. 

Przedstawię Ci również działania, których wykonywanie może skutkować mandatami i innymi karami! Więc to nie będzie tylko teoria lecz praktyka, oparta na moim ponad 10 letnim doświadczeniu!

Chcesz zapoznać się z lekcjami zanim dołączysz do kursu?

Wystarczy kliknąć poniżej, a następnie 
postępować zgodnie z instrukcją:

Twoja nauka krok po kroku:

Wsparcie

Certyfikat Zawodowy

Specjalista ds. Kadr, kod zawodu 242307

Wzory dokumentów

To jedyny taki kurs w Polsce, który Cię nauczy, a nie tylko uczy!

To jedyny taki kurs w Polsce, oparty na przykładach z życia w różnych branżach, a nie tylko sucha teoria.

Kim jestem?

Nazywam się Daniel Pałyga. Jestem trenerem z wieloletnim doświadczeniem
i specjalizuję się w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Swoje życie zawodowe zaczynałem w instytucjach publicznych, w których mogłem wykorzystywać wiedzę teoretyczną ze studiów zaocznych w praktyce.

W trakcie pracy w Urzędzie Wojewódzkim kontrolowałem legalność zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców, co bardzo przydało mi się w pracy w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Praca w FGŚP w zakresie kontaktów z osobami poszkodowanymi przez pracodawców, niewypłacalnymi pracodawcami; komornikami i syndykami masy upadłości oraz cykliczne uczestniczenie w postępowaniach sądowych przed sądami pracy, cywilnymi, gospodarczymi z ramienia FGŚP w znaczący sposób wpłynęły na moje szerokie podejście do tematu prawa pracy.

Przez kilka lat pracowałem także w Agencji Zatrudnienia, a następnie przez okres 10 lat w PIP w Opolu. Praca w Inspekcji Pracy pozwoliła mi ukształtować podejście do wykonywanych obowiązków w zakresie prawnym (doświadczenie zawodowe, studia), ekonomicznym (praca w podmiocie prywatnym) oraz praktycznym (wykonać pracę raz a dobrze, pamiętając o ewentualnych konsekwencjach prawnych) tak, że mogłem przejść do nowych wyzwań i proponować pracodawcom/zleceniodawcom i innym podmiotom wsparcie dotyczące: teorii, praktyki oraz dywersyfikacji ryzyka w aspekcie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Organizator:

Przez ponad dekadę nabraliśmy sporej praktyki, dlatego wiemy jak uczyć, żeby nauczyć. Szkolimy rocznie średnio 7000 pracowników działów kadrowychksięgowych i organizujemy szkolenia dopasowane dla firm..

Nasze szkolenia i kursy obejmują najbardziej aktualny zestaw wiedzy praktycznej, przekazywanej przez trenerów praktyków z minimum 10-cio letnim doświadczeniem w branży i 5 lat w szkoleniach. Zapraszamy Cię do naszego kursu!

Ile kosztuje kurs?

1190 zł

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Możliwość dofinansowania kursu, zapytaj nas o szczegóły tu >>

Opinie o kursie

Kurs pn. Roztropny Kadrowy został przygotowany w sposób jasny i rzetelny, prowadzący z dużym doświadczeniem zawodowym, w fajny sposób przekazuje wiedzę. Kurs ciekawy, poparty licznymi przykładami. Tego typu kursy oferują pracownikowi na stanowisku kadrowego szanse na podniesienie kwalifikacji, powtórkę z wiedzy którą niejednokrotnie musi nabyć w krótkim czasie. Reasumując kurs uważam za dobrze wykorzystany czas i dobrze zainwestowane środki.

Kurs Roztropny Kadrowiec jest zasadniczo odpowiedzią na potrzeby osób chcących być na bieżąco bez konieczności angażowania jednorazowo dużej ilości czasu. Pakiet w ramach lekcji 30,45 minutowych pozwala na realizacje w ramach wolnej chwili np.: przy rozpoczęciu dnia w pracy. Nie wymaga specjalnego planowania i co jest dużym plusem tego rozwiązania. Forma krótkich lekcji nie tylko nie jest obciążająca czasowo jej główną zaletą jest możliwość utrzymania dużego skupienia w ramach omawianego tematu. Serdecznie polecam

Kurs kadrowy dla początkujących, posiada bardzo dobry i merytoryczny program. Kurs składa się z kilku modułów a każdy moduł posiada przypisane lekcje oraz zadania, co przyczynia się do szybszego przyswajania wiedzy. Widać, że prowadzący zna się na rzeczy. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia.

Kurs odbywa się w bardzo ciekawej formie: przede wszystkim można słuchać go w dowolnym czasie i wracać do odsłuchania kiedy użytkownikowi to odpowiada i kiedy może temu poświęcić swój czas i uwagę – bez uszczerbku dla bieżących zadań. Pozwala też na ponowne odsłuchanie treści trudnych i niezrozumianych za pierwszym razem, co dla nowicjusza jest bardzo cenne. Taka forma oprócz wygody i komfortu umożliwia maksymalne utrwalenie nowej wiedzy co jest dodatkowo wsparte poprzez praktyczne ćwiczenia i przykłady oraz pytania testowe po każdej lekcji. Uwaga: pytania te mogłyby być sformułowane bardziej precyzyjnie, czasami brak precyzji prowadzi użytkownika do błędnych odpowiedzi, co oczywiście można skorygować przez udzielenie ponownej odpowiedzi. Pojedyncze lekcje są raczej krótkie i zarazem wystarczające na omówienie danego zagadnienia. Prowadzący mówi w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Lekcje mają uporządkowany schemat dlatego użytkownik zawsze wie dokładnie na jakim etapie lekcji się znajduje. Kurs zawiera bardzo szeroki zakres wiedzy, takie uporządkowanie i przejrzystość są tu więc dodatkową zaletą.

Szkolenie jest omawiane w jasny sposób zrozumiałym językiem. Z wieloma praktycznymi przykładami. Podawane są różnice, zagrożenia, terminy i sposoby realizacji wielu zadań. Moim zdaniem, każdy nawet doświadczony kadrowiec powinien tych lekcji wysłuchać, aby odświeżyć lub pogłębić swoją wiedzę. Kolejnym plusem lekcji jest możliwość przerywania w dowolnym momencie i powrotu do dowolnych zagadnień w późniejszym okresie. Można otrzymać informację z zagadnienia potrzebnego w danej chwili w pracy przechodząc na odpowiednią lekcję z konkretnego tematu. Jestem zadowolony z zakupu takiego szkolenia, polecę go znajomym i z pewnością skorzystam z innych szkoleń.

Kurs „Roztropny Kadrowiec” prowadzony jest w sposób bardzo zrozumiały. Wszystkie zagadnienia omawiane są szczegółowo, a podane przykłady pomagają lepiej je zrozumieć .Dzięki formie prowadzenia kursu (lekcje około 35 minutowe) można w łatwy sposób zaplanować sobie czas nauki. Prowadzący swoją energią oraz zaangażowaniem, sprawia, że każda lekcja jest ciekawa, a słuchacz się nie nudzi . Testy po każdych lekcjach są dużym plusem, gdyż na bieżąco utrwalają wiedzę w danym temacie. Po kilku lekcjach mogę z całym przekonaniem przyznać, że całe szkolenie pozwoli mi w łatwy sposób przyswoić zasób wiadomości z tego kursu. Szczerze polecam .

Chciałam wyrazić opinię na temat kursu kadrowego od podstaw – „Roztropny Kadrowiec”: Bardzo ciekawa forma kursu z praktycznym podejściem do codziennych, rzeczywistych sytuacji "z życia". Kurs zawiera wszystkie potrzebne w pracy kadrowej tematy, od rekrutacji do przechowywania dokumentacji kadrowej. Informacje są podane rzetelnie, na wysokim poziomie merytorycznym, i co ważne w przystępny sposób. Dziękuję za możliwość uczestniczenia w kursie oraz za bardzo przystępną cenę 🙂

Korzystam ze szkolenia "Roztropny Kadrowy" jestem bardzo zadowolona,ze uczestniczę w szkoleniu. Informacje podawane są bardzo szczegółowo w sposób jasny i zrozumiały, testy po każdej lekcji pomagają utrwalić i przyswoić wiedzę z danego zakresu.Uzyskana wiedza przyda się w praktyce .Polecam to szkolenie wszystkim znajomym z branży kadrowo- płacowej

Bardzo Panu dziękuję za informacje o kursie, kurs jest już przez nas zamówiony, z pierwszych zajęć wynika że będzie bardzo pomocny, jest profesjonalnie przygotowany i prowadzony, tak jak wcześniejsze kursy organizowane przez Państwa w których już kilkukrotnie pracownicy naszego biura uczestniczyli, Panu bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania, za pomoc w procesie zakupu kursu i za wysoką kulturę osobistą , myślę że będziemy w kontakcie co do kolejnych propozycji

Kurs zawiera ogromną ilość wiedzy, która na pewno przyda mi się w praktyce. Przekazana jest w sposób jasny i łatwy do zrozumienia. Testy po każdej lekcji pomagają usystematyzować wiedzę, wiem też co udało mi się zapamiętać, a nad czym muszę jeszcze popracować. Cieszę się, że zdecydowałam się na wybór tego kursu, poleciłam go już wszystkim koleżankom z branży.

Tylko..

1190 zł

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Możliwość dofinansowania kursu, zapytaj nas o szczegóły tu >>