Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej - Szkolenie

Szkolenie dokumentacja kadrowa

Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

 1. Na co należy zwrócić szczególna uwagę przy prowadzeniu całości dokumentacji pracowniczej oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej – podpowiedzi praktyka.
  1. Jak prowadzić akta osobowe pracownika cudzoziemca i jakie dokumenty w nich gromadzić?
  2. Jak prowadzić akta osobowe ewidencję czasu pracy pracownika kierowcy?
  3. Ewidencja czasu pracy dla osób zarządzających i zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy.
  4. Okres na jaki należy sporządzić NOWĄ dokumentację pracownicza – na jaki okres ją sporządzać oraz jakie dane są niezbędne od 2019r.?
   1. Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy za naruszanie obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy.
   2. Czasookres przechowywania zwolnień lekarskich według stanowiska MRPiPS oraz stanowiska Centrali ZUS z 2019r.
   3. Zmiany kodeksu pracy w związku z RODO – praktyczne wskazówki na podstawie wyjaśnień MPRiPS
    1. Najnowsze stanowiska MRPiPS dotyczące dokumentacji pracowniczej.
     1. Zasady przechowywania dokumentacji płacowej i dokumentacji urlopowej.
      1. ODPIS CZY KOPIA świadectwa pracy oraz jak po zmianach od 7 września 2019 r. wydać pracownikowi świadectwo pracy.

       Dokumentacja pracownicza 2021 szkolenie

       Dodatkowe informacje o szkoleniu z zasad dokumentacji pracowniczej:

       Szkolenie z zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
       Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.

       Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

       Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

       Program

       1. Na co należy zwrócić szczególna uwagę przy prowadzeniu całości dokumentacji pracowniczej oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej – podpowiedzi praktyka.
       • Kontynuacja zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy a obowiązek prowadzenia NOWYCH akt osobowych.
       • Zmienione obowiązki pracodawcy związane z ewidencjonowaniem czasu w związku z modyfikacją zasad w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
       • Części składowe dokumentacji pracowniczej w tym dokumentowanie czasu pracy.
       • Skład dokumentacji pracowniczej: ewidencje, dokumenty, wnioski i zgody jako część dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy.

        

       1. Jak prowadzić akta osobowe pracownika cudzoziemca i jakie dokumenty w nich gromadzić?
       2. Jak prowadzić akta osobowe ewidencję czasu pracy pracownika kierowcy?
       3. Ewidencja czasu pracy dla osób zarządzających i zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy.
       4. Okres na jaki należy sporządzić NOWĄ dokumentację pracownicza – na jaki okres ją sporządzać oraz jakie dane są niezbędne od 2019r.?
       • Okres przez jaki należy przechowywać dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy – 3 czy 10 lat?
       • Praktyczne skutki obowiązku wskazania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w ewidencji czasu pracy.
       • Obowiązek określenia rodzaju dni wolnych od pracy w ewidencji czasu pracy – jakie rodzaje dni wolnych od pracy wymagają wskazane w ewidencji?
       • Określanie w ewidencji czasu pracy rodzaju zwolnienia od pracy oraz usprawiedliwionej nieobecności.
       1. Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy za naruszanie obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy.
       2. Czasookres przechowywania zwolnień lekarskich według stanowiska MRPiPS oraz stanowiska Centrali ZUS z 2019r.
       3. Zmiany kodeksu pracy w związku z RODO – praktyczne wskazówki na podstawie wyjaśnień MPRiPS
       • Pozyskiwanie adresów: zamieszkania, zameldowania, do korespondencji według Resortu pracy i UDO.
       • Art. 5 RODO dotyczący przechowywania danych osobowych a zakaz kopiowania dowodów osobistych.
       • Przykłady dokumentów publicznych.
       • Co z dawnymi kopiami dokumentów tożsamości przechowywanym w aktach, jak i czy w ogóle należy je usunąć z akt?
       • Adres zamieszkania osoby przyjmowanej do pracy.
       • Dane zgłoszeniowe do ZUS a kwestionariusz osobowy pracownika.
       1. Najnowsze stanowiska MRPiPS dotyczące dokumentacji pracowniczej.
       • Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej.
       • Zasady prowadzenia innej dokumentacji pracowniczej niewymienionej w nowym rozporządzeniu dot. prowadzenia dokumentacji.
       • Przechowywanie list obecności, dokumentacji wypadkowej, harmonogramów czasu pracy, wniosków pracowników o wyjścia prywatne oraz wniosków pracowników o odbiór nadgodzin.
       • Dopuszczalność sporządzania harmonogramów w formie elektroniczne a prowadzenie dokumentacji papierowej.
       1. Zasady przechowywania dokumentacji płacowej i dokumentacji urlopowej.
       • Jakie dokumenty wchodzą w skład dokumentacji urlopowej a jakie należy zamieścić obowiązkowo w dokumentacji płacowej?
       • Gdzie umieścić PIT- y?
       • Przechowywania wniosków pracowników o wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy złożone przed 2019 r.
       • Obowiązek dołączenia do dokumentacji placowej wniosków pracowników o wypłatę wynagrodzenia do rak własnych.
       1. ODPIS CZY KOPIA świadectwa pracy oraz jak po zmianach od 7 września 2019 r. wydać pracownikowi świadectwo pracy.
       • Jak krok po kroku wydać kopie świadectwa pracy (podpis na każdej stronie kopii, nagłówek dokumentu, data sporządzenia kopii, termin na wydanie kopii świadectwa pracy).
       • Dwa odmienne sposoby na wydanie kopii świadectwa pracy w zależności od formy prowadzenia dokumentacji – w formie papierowej lub elektronicznej.
       • Przechowywanie w aktach kopii świadectwa pracy.
       • Osoba uprawniona do odebrania kopii świadectwa pracy.
       • Dwie teczki – akta osobowe a jedno świadectwo pracy, w których aktach należy je przechowywać?

        

       Dofinansowanie

       Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

       Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

       Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, uzupełnij poniższy formularz, lub skontaktuj się z naszym doradcą.

       Program zostanie dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań. 

       Opiekun szkolenia i doradca ds. dofinansowań:

       Aleksy Kotala
       tel: 17 283 10 23
       a.kotala@wektorwiedzy.pl

       5/5

       Proponowane kursy i szkolenia:

       Mówią o nas:
       Zaufali nam: