Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków po zmianach 1 lipca 2022

Szkolenie kierowane jest do pracowników działów płacowych firm oraz biur rachunkowych.

Korzyści:

Uczestnicząc w szkoleniu:

 1. Prześledzimy procedury egzekucji administracyjnej i sądowej
 2. Poznasz zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłków
 3. Dowiesz się ile wynoszą aktualne limity i kwoty wolne od potrąceń po zmianach 1 lipca 2022 roku
 4. Poznasz obliczania poszczególnych rodzajów potrąceń

Kiedy:

26 lipiec, godzina 10.00-15.00 – Szkolenie w formie Online

 

Iwona Hendel – certyfikowany trener, zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Jest wykładowcą z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. Posiada 15 letnią praktykę w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie również trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie.

Opis

Program:

 1. Zasady prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę (egzekucja cywilna i administracyjna, różnice, sankcje i organy egzekucyjne)
 2. Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • tytuł wykonawczy i tytuł egzekucyjny
  • jakie obowiązki ma pracodawca związane z nadesłanym zajęciem organu?
  • jakich informacji należy udzielić organom egzekucyjnym?
  • gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty?
  • jak  pracodawca może kontaktować się z organem egzekucyjnym?
  • jakie kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny?
 3. Zbieg egzekucji– case study
  • jak powinien postąpić pracodawca w przypadku kolejnego zajęcia wynagrodzenia pracownika?
  • ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji
  • czy pracodawca informuje komorników o zbiegu egzekucji?
 4. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022
  • kategorie obowiązkowych potrąceń (alimenty, zaliczki pieniężne, kary pieniężne itp.).
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń
  • kwoty wolne od potrąceń pojedynczych i zbiegających się
  • kwoty wolne w szczególnych sytuacjach (na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, różne świadczenia wypłacane w miesiącu, dwa terminy wypłat w miesiącu, dla zatrudnionego w I roku pracy i na niepełnym etacie, różne koszty w miesiącu)
  • tryb dokonywania obowiązkowych potrąceń (podstawa wymiaru, maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, kwota wolna, faktyczna możliwa kwota potrącenia, finalna kwota potrącenia, finalne rozliczenie potrąceń)
  • obowiązkowe potrącenia w trudnych przypadkach (po rozwiązaniu stosunku pracy, po śmierci pracownika, ze składników za okresy dłuższe niż miesiąc, ze świadczeń socjalnych, dodatkowych i w naturze)
  • czy można potrącić wierzytelności z diet przysługujących pracownikowi?
 5. Potrącenia dobrowolne
  • zgoda pracownika
  • analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie)
  • jakie limity należy stosować przy dobrowolnych potrąceniach?
 6. Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego
  • świadczenia powtarzające się i służące utrzymaniu dłużnika
  • stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne
  • jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie
  • zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia
 7. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2022 roku
  • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
  • potrącenia obowiązkowe z zasiłków
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna
  • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków
  • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
  • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc
  • zbiegi potrąceń z zasiłków

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca